Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine DI:3 (1895-1906) (AID: v338107 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine DI:3 
AIDv338107 
VolymtypKonfirmationsbok
Årtal1895-1906
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v338107.b10  
20 0000 v338107.b20  
30 0000 v338107.b30  
40 0000 v338107.b40  
50 0000 v338107.b50  
60 0000 v338107.b60  
70 0001 v338107.b70.s1  
80 0002 v338107.b80.s2  
90 0003 v338107.b90.s3  
100 0004 v338107.b100.s4  
110 0005 v338107.b110.s5  
120 0006 v338107.b120.s6  
130 0007 v338107.b130.s7  
140 0008 v338107.b140.s8  
150 0009 v338107.b150.s9  
160 0010 v338107.b160.s10  
170 0011 v338107.b170.s11  
180 0012 v338107.b180.s12  
190 0013 v338107.b190.s13  
200 0014 v338107.b200.s14  
210 0015 v338107.b210.s15  
220 0016 v338107.b220.s16  
230 0017 v338107.b230.s17  
240 0018 v338107.b240.s18  
250 0019 v338107.b250.s19  
260 0020 v338107.b260.s20  
270 0021 v338107.b270.s21  
280 0022 v338107.b280.s22  
290 0023 v338107.b290.s23  
300 0024 v338107.b300.s24  
310 0025 v338107.b310.s25  
320 0026 v338107.b320.s26  
330 0027 v338107.b330.s27  
340 0028 v338107.b340.s28  
350 0029 v338107.b350.s29  
360 0030 v338107.b360.s30  
370 0031 v338107.b370.s31  
380 0032 v338107.b380.s32  
390 0033 v338107.b390.s33  
400 0034 v338107.b400.s34  
410 0035 v338107.b410.s35  
420 0036 v338107.b420.s36  
430 0037 v338107.b430.s37  
440 0038 v338107.b440.s38  
450 0039 v338107.b450.s39  
460 0040 v338107.b460.s40  
470 0041 v338107.b470.s41  
480 0042 v338107.b480.s42  
490 0043 v338107.b490.s43  
500 0044 v338107.b500.s44  
510 0045 v338107.b510.s45  
520 0046 v338107.b520.s46  
530 0047 v338107.b530.s47  
540 0048 v338107.b540.s48  
550 0049 v338107.b550.s49  
560 0050 v338107.b560.s50  
570 0051 v338107.b570.s51  
580 0052 v338107.b580.s52  
590 0053 v338107.b590.s53  
600 0054 v338107.b600.s54  
610 0055 v338107.b610.s55  
620 0056 v338107.b620.s56  
630 0057 v338107.b630.s57  
640 0058 v338107.b640.s58  
650 0059 v338107.b650.s59  
660 0060 v338107.b660.s60  
670 0061 v338107.b670.s61  
680 0062 v338107.b680.s62  
690 0063 v338107.b690.s63  
700 0064 v338107.b700.s64  
710 0065 v338107.b710.s65  
720 0066 v338107.b720.s66  
730 0067 v338107.b730.s67  
740 0068 v338107.b740.s68  
750 0069 v338107.b750.s69  
760 0070 v338107.b760.s70  
770 0071 v338107.b770.s71  
780 0072 v338107.b780.s72  
790 0073 v338107.b790.s73  
800 0074 v338107.b800.s74  
810 0075 v338107.b810.s75  
820 0076 v338107.b820.s76  
830 0077 v338107.b830.s77  
840 0078 v338107.b840.s78  
850 0079 v338107.b850.s79  
860 0080 v338107.b860.s80  
870 0081 v338107.b870.s81  
880 0082 v338107.b880.s82  
890 0083 v338107.b890.s83  
900 0084 v338107.b900.s84  
910 0085 v338107.b910.s85  
920 0086 v338107.b920.s86  
930 0087 v338107.b930.s87  
940 0088 v338107.b940.s88  
950 0089 v338107.b950.s89  
960 0090 v338107.b960.s90  
970 0091 v338107.b970.s91  
980 0092 v338107.b980.s92  
990 0093 v338107.b990.s93  
1000 0094 v338107.b1000.s94  
1010 0095 v338107.b1010.s95  
1020 0096 v338107.b1020.s96  
1030 0097 v338107.b1030.s97  
1040 0098 v338107.b1040.s98  
1050 0099 v338107.b1050.s99  
1060 0100 v338107.b1060.s100  
1070 0000 v338107.b1070  
1080 0000 v338107.b1080  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet