Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine DI:4 (1907-1918) (AID: v338108 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine DI:4 
AIDv338108 
VolymtypKonfirmationsbok
Årtal1907-1918
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v338108.b10  
20 0000 v338108.b20  
30 0000 v338108.b30  
40 0000 v338108.b40  
50 0000 v338108.b50  
60 0000 v338108.b60  
70 0001 v338108.b70.s1  
80 0002 v338108.b80.s2  
90 0003 v338108.b90.s3  
100 0004 v338108.b100.s4  
110 0005 v338108.b110.s5  
120 0006 v338108.b120.s6  
130 0007 v338108.b130.s7  
140 0008 v338108.b140.s8  
150 0009 v338108.b150.s9  
160 0010 v338108.b160.s10  
170 0011 v338108.b170.s11  
180 0012 v338108.b180.s12  
190 0013 v338108.b190.s13  
200 0014 v338108.b200.s14  
210 0015 v338108.b210.s15  
220 0016 v338108.b220.s16  
230 0017 v338108.b230.s17  
240 0018 v338108.b240.s18  
250 0019 v338108.b250.s19  
260 0020 v338108.b260.s20  
270 0021 v338108.b270.s21  
280 0022 v338108.b280.s22  
290 0023 v338108.b290.s23  
300 0024 v338108.b300.s24  
310 0025 v338108.b310.s25  
320 0026 v338108.b320.s26  
330 0027 v338108.b330.s27  
340 0028 v338108.b340.s28  
350 0029 v338108.b350.s29  
360 0030 v338108.b360.s30  
370 0031 v338108.b370.s31  
380 0032 v338108.b380.s32  
390 0033 v338108.b390.s33  
400 0034 v338108.b400.s34  
410 0035 v338108.b410.s35  
420 0036 v338108.b420.s36  
430 0037 v338108.b430.s37  
440 0038 v338108.b440.s38  
450 0039 v338108.b450.s39  
460 0040 v338108.b460.s40  
470 0041 v338108.b470.s41  
480 0042 v338108.b480.s42  
490 0043 v338108.b490.s43  
500 0044 v338108.b500.s44  
510 0045 v338108.b510.s45  
520 0046 v338108.b520.s46  
530 0047 v338108.b530.s47  
540 0048 v338108.b540.s48  
550 0049 v338108.b550.s49  
560 0050 v338108.b560.s50  
570 0051 v338108.b570.s51  
580 0052 v338108.b580.s52  
590 0053 v338108.b590.s53  
600 0054 v338108.b600.s54  
610 0055 v338108.b610.s55  
620 0056 v338108.b620.s56  
630 0057 v338108.b630.s57  
640 0058 v338108.b640.s58  
650 0059 v338108.b650.s59  
660 0060 v338108.b660.s60  
670 0061 v338108.b670.s61  
680 0062 v338108.b680.s62  
690 0063 v338108.b690.s63  
700 0064 v338108.b700.s64  
710 0065 v338108.b710.s65  
720 0066 v338108.b720.s66  
730 0067 v338108.b730.s67  
740 0068 v338108.b740.s68  
750 0069 v338108.b750.s69  
760 0070 v338108.b760.s70  
770 0071 v338108.b770.s71  
780 0072 v338108.b780.s72  
790 0073 v338108.b790.s73  
800 0074 v338108.b800.s74  
810 0075 v338108.b810.s75  
820 0076 v338108.b820.s76  
830 0077 v338108.b830.s77  
840 0078 v338108.b840.s78  
850 0079 v338108.b850.s79  
860 0080 v338108.b860.s80  
870 0081 v338108.b870.s81  
880 0082 v338108.b880.s82  
890 0083 v338108.b890.s83  
900 0084 v338108.b900.s84  
910 0085 v338108.b910.s85  
920 0086 v338108.b920.s86  
930 0087 v338108.b930.s87  
940 0088 v338108.b940.s88  
950 0089 v338108.b950.s89  
960 0090 v338108.b960.s90  
970 0091 v338108.b970.s91  
980 0092 v338108.b980.s92  
990 0093 v338108.b990.s93  
1000 0094 v338108.b1000.s94  
1010 0095 v338108.b1010.s95  
1020 0096 v338108.b1020.s96  
1030 0097 v338108.b1030.s97  
1040 0098 v338108.b1040.s98  
1050 0099 v338108.b1050.s99  
1060 0100 v338108.b1060.s100  
1070 0000 v338108.b1070  
1080 0000 v338108.b1080  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet