Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine DI:5 (1919-1933) (AID: v338109 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine DI:5 
AIDv338109 
VolymtypKonfirmationsbok
Årtal1919-1933
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v338109.b10  
20 0000 v338109.b20  
30 0000 v338109.b30  
40 0000 v338109.b40  
50 0001 v338109.b50.s1  
60 0002 v338109.b60.s2  
70 0003 v338109.b70.s3  
80 0004 v338109.b80.s4  
90 0005 v338109.b90.s5  
100 0006 v338109.b100.s6  
110 0007 v338109.b110.s7  
120 0008 v338109.b120.s8  
130 0009 v338109.b130.s9  
140 0010 v338109.b140.s10  
150 0011 v338109.b150.s11  
160 0012 v338109.b160.s12  
170 0013 v338109.b170.s13  
180 0014 v338109.b180.s14  
190 0015 v338109.b190.s15  
200 0016 v338109.b200.s16  
210 0017 v338109.b210.s17  
220 0018 v338109.b220.s18  
230 0019 v338109.b230.s19  
240 0020 v338109.b240.s20  
250 0021 v338109.b250.s21  
260 0022 v338109.b260.s22  
270 0023 v338109.b270.s23  
280 0024 v338109.b280.s24  
290 0025 v338109.b290.s25  
300 0026 v338109.b300.s26  
310 0027 v338109.b310.s27  
320 0028 v338109.b320.s28  
330 0029 v338109.b330.s29  
340 0030 v338109.b340.s30  
350 0031 v338109.b350.s31  
360 0032 v338109.b360.s32  
370 0033 v338109.b370.s33  
380 0034 v338109.b380.s34  
390 0035 v338109.b390.s35  
400 0036 v338109.b400.s36  
410 0037 v338109.b410.s37  
420 0038 v338109.b420.s38  
430 0039 v338109.b430.s39  
440 0040 v338109.b440.s40  
450 0041 v338109.b450.s41  
460 0042 v338109.b460.s42  
470 0043 v338109.b470.s43  
480 0044 v338109.b480.s44  
490 0045 v338109.b490.s45  
500 0046 v338109.b500.s46  
510 0047 v338109.b510.s47  
520 0048 v338109.b520.s48  
530 0049 v338109.b530.s49  
540 0050 v338109.b540.s50  
550 0051 v338109.b550.s51  
560 0052 v338109.b560.s52  
570 0053 v338109.b570.s53  
580 0054 v338109.b580.s54  
590 0055 v338109.b590.s55  
600 0056 v338109.b600.s56  
610 0057 v338109.b610.s57  
620 0058 v338109.b620.s58  
630 0059 v338109.b630.s59  
640 0060 v338109.b640.s60  
650 0061 v338109.b650.s61  
660 0062 v338109.b660.s62  
670 0063 v338109.b670.s63  
680 0064 v338109.b680.s64  
690 0065 v338109.b690.s65  
700 0066 v338109.b700.s66  
710 0067 v338109.b710.s67  
720 0068 v338109.b720.s68  
730 0069 v338109.b730.s69  
740 0070 v338109.b740.s70  
750 0071 v338109.b750.s71  
760 0072 v338109.b760.s72  
770 0073 v338109.b770.s73  
780 0074 v338109.b780.s74  
790 0075 v338109.b790.s75  
800 0076 v338109.b800.s76  
810 0077 v338109.b810.s77  
820 0078 v338109.b820.s78  
830 0079 v338109.b830.s79  
840 0080 v338109.b840.s80  
850 0081 v338109.b850.s81  
860 0082 v338109.b860.s82  
870 0083 v338109.b870.s83  
880 0084 v338109.b880.s84  
890 0085 v338109.b890.s85  
900 0086 v338109.b900.s86  
910 0087 v338109.b910.s87  
920 0088 v338109.b920.s88  
930 0089 v338109.b930.s89  
940 0090 v338109.b940.s90  
950 0091 v338109.b950.s91  
960 0092 v338109.b960.s92  
970 0093 v338109.b970.s93  
980 0094 v338109.b980.s94  
990 0095 v338109.b990.s95  
1000 0096 v338109.b1000.s96  
1010 0097 v338109.b1010.s97  
1020 0098 v338109.b1020.s98  
1030 0099 v338109.b1030.s99  
1040 0100 v338109.b1040.s100  
1050 0101 v338109.b1050.s101  
1060 0102 v338109.b1060.s102  
1070 0103 v338109.b1070.s103  
1080 0104 v338109.b1080.s104  
1090 0105 v338109.b1090.s105  
1100 0106 v338109.b1100.s106  
1110 0107 v338109.b1110.s107  
1120 0108 v338109.b1120.s108  
1130 0109 v338109.b1130.s109  
1140 0110 v338109.b1140.s110  
1150 0111 v338109.b1150.s111  
1160 0112 v338109.b1160.s112  
1170 0113 v338109.b1170.s113  
1180 0114 v338109.b1180.s114  
1190 0115 v338109.b1190.s115  
1200 0116 v338109.b1200.s116  
1210 0117 v338109.b1210.s117  
1220 0118 v338109.b1220.s118  
1230 0119 v338109.b1230.s119  
1240 0120 v338109.b1240.s120  
1250 0121 v338109.b1250.s121  
1260 0122 v338109.b1260.s122  
1270 0123 v338109.b1270.s123  
1280 0124 v338109.b1280.s124  
1290 0125 v338109.b1290.s125  
1300 0126 v338109.b1300.s126  
1310 0127 v338109.b1310.s127  
1320 0128 v338109.b1320.s128  
1330 0129 v338109.b1330.s129  
1340 0130 v338109.b1340.s130  
1350 0131 v338109.b1350.s131  
1360 0132 v338109.b1360.s132  
1370 0133 v338109.b1370.s133  
1380 0134 v338109.b1380.s134  
1390 0135 v338109.b1390.s135  
1400 0136 v338109.b1400.s136  
1410 0137 v338109.b1410.s137  
1420 0138 v338109.b1420.s138  
1430 0139 v338109.b1430.s139  
1440 0140 v338109.b1440.s140  
1450 0141 v338109.b1450.s141  
1460 0142 v338109.b1460.s142  
1470 0143 v338109.b1470.s143  
1480 0144 v338109.b1480.s144  
1490 0145 v338109.b1490.s145  
1500 0146 v338109.b1500.s146  
1510 0147 v338109.b1510.s147  
1520 0148 v338109.b1520.s148  
1530 0149 v338109.b1530.s149  
1540 0150 v338109.b1540.s150  
1550 0151 v338109.b1550.s151  
1560 0152 v338109.b1560.s152  
1570 0153 v338109.b1570.s153  
1580 0154 v338109.b1580.s154  
1590 0155 v338109.b1590.s155  
1600 0156 v338109.b1600.s156  
1610 0157 v338109.b1610.s157  
1620 0158 v338109.b1620.s158  
1630 0159 v338109.b1630.s159  
1640 0160 v338109.b1640.s160  
1650 0161 v338109.b1650.s161  
1660 0162 v338109.b1660.s162  
1670 0163 v338109.b1670.s163  
1680 0164 v338109.b1680.s164  
1690 0165 v338109.b1690.s165  
1700 0166 v338109.b1700.s166  
1710 0167 v338109.b1710.s167  
1720 0168 v338109.b1720.s168  
1730 0169 v338109.b1730.s169  
1740 0170 v338109.b1740.s170  
1750 0171 v338109.b1750.s171  
1760 0172 v338109.b1760.s172  
1770 0173 v338109.b1770.s173  
1780 0174 v338109.b1780.s174  
1790 0175 v338109.b1790.s175  
1800 0176 v338109.b1800.s176  
1810 0177 v338109.b1810.s177  
1820 0178 v338109.b1820.s178  
1830 0179 v338109.b1830.s179  
1840 0180 v338109.b1840.s180  
1850 0181 v338109.b1850.s181  
1860 0182 v338109.b1860.s182  
1870 0183 v338109.b1870.s183  
1880 0184 v338109.b1880.s184  
1890 0185 v338109.b1890.s185  
1900 0186 v338109.b1900.s186  
1910 0187 v338109.b1910.s187  
1920 0188 v338109.b1920.s188  
1930 0189 v338109.b1930.s189  
1940 0190 v338109.b1940.s190  
1950 0191 v338109.b1950.s191  
1960 0192 v338109.b1960.s192  
1970 0193 v338109.b1970.s193  
1980 0194 v338109.b1980.s194  
1990 0195 v338109.b1990.s195  
2000 0196 v338109.b2000.s196  
2010 0197 v338109.b2010.s197  
2020 0198 v338109.b2020.s198  
2030 0199 v338109.b2030.s199  
2040 0200 v338109.b2040.s200  
2050 0000 v338109.b2050  
2060 0000 v338109.b2060  
2070 0000 v338109.b2070  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet