Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:5 (1860-1883) (AID: v35147 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:5 
AIDv35147 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1860-1883
InformationFinnes 1860-1883 30/4. Personalförteckning över oäkta barn, införda under resp. födelseår. Svenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35147.b1  
2 0000 v35147.b2  
3 0000 v35147.b3  
4 0000 v35147.b4  
5 0000 v35147.b5  
6 0001 v35147.b6.s1  
7 0002 v35147.b7.s2  
8 0003 v35147.b8.s3  
9 0004 v35147.b9.s4  
10 0005 v35147.b10.s5  
11 0006 v35147.b11.s6  
12 0007 v35147.b12.s7  
13 0008 v35147.b13.s8  
14 0009 v35147.b14.s9  
15 0010 v35147.b15.s10  
16 0011 v35147.b16.s11  
17 0012 v35147.b17.s12  
18 0013 v35147.b18.s13  
19 0014 v35147.b19.s14  
20 0015 v35147.b20.s15  
21 0016 v35147.b21.s16  
22 0017 v35147.b22.s17  
23 0018 v35147.b23.s18  
24 0019 v35147.b24.s19  
25 0020 v35147.b25.s20  
26 0021 v35147.b26.s21  
27 0022 v35147.b27.s22  
28 0023 v35147.b28.s23  
29 0024 v35147.b29.s24  
30 0025 v35147.b30.s25  
31 0028 v35147.b31.s28  
32 0029 v35147.b32.s29  
33 0030 v35147.b33.s30  
34 0031 v35147.b34.s31  
35 0032 v35147.b35.s32  
36 0033 v35147.b36.s33  
37 0034 v35147.b37.s34  
38 0035 v35147.b38.s35  
39 0036 v35147.b39.s36  
40 0037 v35147.b40.s37  
41 0038 v35147.b41.s38  
42 0039 v35147.b42.s39  
43 0040 v35147.b43.s40  
44 0041 v35147.b44.s41  
45 0042 v35147.b45.s42  
46 0043 v35147.b46.s43  
47 0044 v35147.b47.s44  
48 0045 v35147.b48.s45  
49 0046 v35147.b49.s46  
50 0047 v35147.b50.s47  
51 0048 v35147.b51.s48  
52 0049 v35147.b52.s49  
53 0050 v35147.b53.s50  
54 0051 v35147.b54.s51  
55 0052 v35147.b55.s52  
56 0053 v35147.b56.s53  
57 0054 v35147.b57.s54  
58 0055 v35147.b58.s55  
59 0056 v35147.b59.s56  
60 0057 v35147.b60.s57  
61 0058 v35147.b61.s58  
62 0059 v35147.b62.s59  
63 0060 v35147.b63.s60  
64 0061 v35147.b64.s61  
65 0062 v35147.b65.s62  
66 0063 v35147.b66.s63  
67 0064 v35147.b67.s64  
68 0065 v35147.b68.s65  
69 0066 v35147.b69.s66  
70 0067 v35147.b70.s67  
71 0000 v35147.b71  
72 0000 v35147.b72  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet