Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:6 (1861-1870) (AID: v35148 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:6 
AIDv35148 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1861-1870
InformationFinnes 1861-1870 (1886). Personalförteckning över hushåll och ogifta, litt. B. Enstaka överföringar av ogifta personer har skett till A I: 10. Svenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35148.b1  
2 0000 v35148.b2  
3 0000 v35148.b3  
4 0000 v35148.b4  
5 0000 v35148.b5  
6 0001 v35148.b6.s1  
7 0002 v35148.b7.s2  
8 0003 v35148.b8.s3  
9 0004 v35148.b9.s4  
10 0005 v35148.b10.s5  
11 0006 v35148.b11.s6  
12 0007 v35148.b12.s7  
13 0008 v35148.b13.s8  
14 0009 v35148.b14.s9  
15 0010 v35148.b15.s10  
16 0011 v35148.b16.s11  
17 0012 v35148.b17.s12  
18 0013 v35148.b18.s13  
19 0014 v35148.b19.s14  
20 0015 v35148.b20.s15  
21 0016 v35148.b21.s16  
22 0017 v35148.b22.s17  
23 0018 v35148.b23.s18  
24 0019 v35148.b24.s19  
25 0020 v35148.b25.s20  
26 0021 v35148.b26.s21  
27 0022 v35148.b27.s22  
28 0023 v35148.b28.s23  
29 0024 v35148.b29.s24  
30 0025 v35148.b30.s25  
31 0026 v35148.b31.s26  
32 0027 v35148.b32.s27  
33 0028 v35148.b33.s28  
34 0029 v35148.b34.s29  
35 0030 v35148.b35.s30  
36 0031 v35148.b36.s31  
37 0032 v35148.b37.s32  
38 0033 v35148.b38.s33  
39 0034 v35148.b39.s34  
40 0035 v35148.b40.s35  
41 0036 v35148.b41.s36  
42 0037 v35148.b42.s37  
43 0038 v35148.b43.s38  
44 0039 v35148.b44.s39  
45 0040 v35148.b45.s40  
46 0041 v35148.b46.s41  
47 0042 v35148.b47.s42  
48 0043 v35148.b48.s43  
49 0044 v35148.b49.s44  
50 0045 v35148.b50.s45  
51 0046 v35148.b51.s46  
52 0047 v35148.b52.s47  
53 0048 v35148.b53.s48  
54 0049 v35148.b54.s49  
55 0050 v35148.b55.s50  
56 0051 v35148.b56.s51  
57 0052 v35148.b57.s52  
58 0053 v35148.b58.s53  
59 0054 v35148.b59.s54  
60 0055 v35148.b60.s55  
61 0056 v35148.b61.s56  
62 0057 v35148.b62.s57  
63 0058 v35148.b63.s58  
64 0059 v35148.b64.s59  
65 0060 v35148.b65.s60  
66 0061 v35148.b66.s61  
67 0062 v35148.b67.s62  
68 0063 v35148.b68.s63  
69 0064 v35148.b69.s64  
70 0065 v35148.b70.s65  
71 0066 v35148.b71.s66  
72 0067 v35148.b72.s67  
73 0068 v35148.b73.s68  
74 0069 v35148.b74.s69  
75 0070 v35148.b75.s70  
76 0071 v35148.b76.s71  
77 0072 v35148.b77.s72  
78 0073 v35148.b78.s73  
79 0074 v35148.b79.s74  
80 0075 v35148.b80.s75  
81 0076 v35148.b81.s76  
82 0077 v35148.b82.s77  
83 0078 v35148.b83.s78  
84 0079 v35148.b84.s79  
85 0080 v35148.b85.s80  
86 0081 v35148.b86.s81  
87 0082 v35148.b87.s82  
88 0083 v35148.b88.s83  
89 0084 v35148.b89.s84  
90 0085 v35148.b90.s85  
91 0086 v35148.b91.s86  
92 0087 v35148.b92.s87  
93 0088 v35148.b93.s88  
94 0089 v35148.b94.s89  
95 0090 v35148.b95.s90  
96 0091 v35148.b96.s91  
97 0092 v35148.b97.s92  
98 0093 v35148.b98.s93  
99 0094 v35148.b99.s94  
100 0095 v35148.b100.s95  
101 0096 v35148.b101.s96  
102 0097 v35148.b102.s97  
103 0098 v35148.b103.s98  
104 0099 v35148.b104.s99  
105 0100 v35148.b105.s100  
106 0101 v35148.b106.s101  
107 0102 v35148.b107.s102  
108 0103 v35148.b108.s103  
109 0104 v35148.b109.s104  
110 0105 v35148.b110.s105  
111 0106 v35148.b111.s106  
112 0107 v35148.b112.s107  
113 0108 v35148.b113.s108  
114 0109 v35148.b114.s109  
115 0110 v35148.b115.s110  
116 0111 v35148.b116.s111  
117 0112 v35148.b117.s112  
118 0113 v35148.b118.s113  
119 0114 v35148.b119.s114  
120 0115 v35148.b120.s115  
121 0116 v35148.b121.s116  
122 0117 v35148.b122.s117  
123 0118 v35148.b123.s118  
124 0119 v35148.b124.s119  
125 0120 v35148.b125.s120  
126 0121 v35148.b126.s121  
127 0122 v35148.b127.s122  
128 0123 v35148.b128.s123  
129 0124 v35148.b129.s124  
130 0125 v35148.b130.s125  
131 0126 v35148.b131.s126  
132 0127 v35148.b132.s127  
133 0128 v35148.b133.s128  
134 0129 v35148.b134.s129  
135 0130 v35148.b135.s130  
136 0131 v35148.b136.s131  
137 0132 v35148.b137.s132  
138 0133 v35148.b138.s133  
139 0134 v35148.b139.s134  
140 0135 v35148.b140.s135  
141 0136 v35148.b141.s136  
142 0137 v35148.b142.s137  
143 0138 v35148.b143.s138  
144 0139 v35148.b144.s139  
145 0140 v35148.b145.s140  
146 0141 v35148.b146.s141  
147 0142 v35148.b147.s142  
148 0143 v35148.b148.s143  
149 0144 v35148.b149.s144  
150 0145 v35148.b150.s145  
151 0146 v35148.b151.s146  
152 0147 v35148.b152.s147  
153 0148 v35148.b153.s148  
154 0149 v35148.b154.s149  
155 0150 v35148.b155.s150  
156 0151 v35148.b156.s151  
157 0152 v35148.b157.s152  
158 0153 v35148.b158.s153  
159 0154 v35148.b159.s154  
160 0155 v35148.b160.s155  
161 0156 v35148.b161.s156  
162 0157 v35148.b162.s157  
163 0158 v35148.b163.s158  
164 0159 v35148.b164.s159  
165 0160 v35148.b165.s160  
166 0161 v35148.b166.s161  
167 0162 v35148.b167.s162  
168 0163 v35148.b168.s163  
169 0164 v35148.b169.s164  
170 0165 v35148.b170.s165  
171 0166 v35148.b171.s166  
172 0167 v35148.b172.s167  
173 0168 v35148.b173.s168  
174 0169 v35148.b174.s169  
175 0170 v35148.b175.s170  
176 0171 v35148.b176.s171  
177 0172 v35148.b177.s172  
178 0173 v35148.b178.s173  
179 0174 v35148.b179.s174  
180 0175 v35148.b180.s175  
181 0176 v35148.b181.s176  
182 0177 v35148.b182.s177  
183 0178 v35148.b183.s178  
184 0179 v35148.b184.s179  
185 0180 v35148.b185.s180  
186 0181 v35148.b186.s181  
187 0182 v35148.b187.s182  
188 0183 v35148.b188.s183  
189 0184 v35148.b189.s184  
190 0185 v35148.b190.s185  
191 0186 v35148.b191.s186  
192 0187 v35148.b192.s187  
193 0188 v35148.b193.s188  
194 0189 v35148.b194.s189  
195 0190 v35148.b195.s190  
196 0191 v35148.b196.s191  
197 0192 v35148.b197.s192  
198 0193 v35148.b198.s193  
199 0194 v35148.b199.s194  
200 0195 v35148.b200.s195  
201 0196 v35148.b201.s196  
202 0197 v35148.b202.s197  
203 0198 v35148.b203.s198  
204 0199 v35148.b204.s199  
205 0200 v35148.b205.s200  
206 0201 v35148.b206.s201  
207 0202 v35148.b207.s202  
208 0203 v35148.b208.s203  
209 0204 v35148.b209.s204  
210 0205 v35148.b210.s205  
211 0206 v35148.b211.s206  
212 0207 v35148.b212.s207  
213 0208 v35148.b213.s208  
214 0209 v35148.b214.s209  
215 0210 v35148.b215.s210  
216 0211 v35148.b216.s211  
217 0212 v35148.b217.s212  
218 0213 v35148.b218.s213  
219 0214 v35148.b219.s214  
220 0215 v35148.b220.s215  
221 0216 v35148.b221.s216  
222 0217 v35148.b222.s217  
223 0218 v35148.b223.s218  
224 0219 v35148.b224.s219  
225 0220 v35148.b225.s220  
226 0221 v35148.b226.s221  
227 0222 v35148.b227.s222  
228 0223 v35148.b228.s223  
229 0224 v35148.b229.s224  
230 0225 v35148.b230.s225  
231 0226 v35148.b231.s226  
232 0227 v35148.b232.s227  
233 0228 v35148.b233.s228  
234 0229 v35148.b234.s229  
235 0230 v35148.b235.s230  
236 0231 v35148.b236.s231  
237 0232 v35148.b237.s232  
238 0233 v35148.b238.s233  
239 0234 v35148.b239.s234  
240 0235 v35148.b240.s235  
241 0236 v35148.b241.s236  
242 0237 v35148.b242.s237  
243 0238 v35148.b243.s238  
244 0239 v35148.b244.s239  
245 0240 v35148.b245.s240  
246 0241 v35148.b246.s241  
247 0242 v35148.b247.s242  
248 0243 v35148.b248.s243  
249 0244 v35148.b249.s244  
250 0245 v35148.b250.s245  
251 0246 v35148.b251.s246  
252 0247 v35148.b252.s247  
253 0248 v35148.b253.s248  
254 0249 v35148.b254.s249  
255 0250 v35148.b255.s250  
256 0251 v35148.b256.s251  
257 0252 v35148.b257.s252  
258 0253 v35148.b258.s253  
259 0254 v35148.b259.s254  
260 0255 v35148.b260.s255  
261 0256 v35148.b261.s256  
262 0257 v35148.b262.s257  
263 0258 v35148.b263.s258  
264 0259 v35148.b264.s259  
265 0260 v35148.b265.s260  
266 0261 v35148.b266.s261  
267 0262 v35148.b267.s262  
268 0263 v35148.b268.s263  
269 0264 v35148.b269.s264  
270 0265 v35148.b270.s265  
271 0266 v35148.b271.s266  
272 0267 v35148.b272.s267  
273 0268 v35148.b273.s268  
274 0269 v35148.b274.s269  
275 0270 v35148.b275.s270  
276 0271 v35148.b276.s271  
277 0272 v35148.b277.s272  
278 0273 v35148.b278.s273  
279 0274 v35148.b279.s274  
280 0275 v35148.b280.s275  
281 0276 v35148.b281.s276  
282 0277 v35148.b282.s277  
283 0278 v35148.b283.s278  
284 0279 v35148.b284.s279  
285 0280 v35148.b285.s280  
286 0281 v35148.b286.s281  
287 0282 v35148.b287.s282  
288 0283 v35148.b288.s283  
289 0284 v35148.b289.s284  
290 0285 v35148.b290.s285  
291 0286 v35148.b291.s286  
292 0287 v35148.b292.s287  
293 0288 v35148.b293.s288  
294 0289 v35148.b294.s289  
295 0290 v35148.b295.s290  
296 0291 v35148.b296.s291  
297 0292 v35148.b297.s292  
298 0293 v35148.b298.s293  
299 0294 v35148.b299.s294  
300 0295 v35148.b300.s295  
301 0296 v35148.b301.s296  
302 0297 v35148.b302.s297  
303 0298 v35148.b303.s298  
304 0299 v35148.b304.s299  
305 0300 v35148.b305.s300  
306 0301 v35148.b306.s301  
307 0302 v35148.b307.s302  
308 0303 v35148.b308.s303  
309 0304 v35148.b309.s304  
310 0305 v35148.b310.s305  
311 0306 v35148.b311.s306  
312 0307 v35148.b312.s307  
313 0308 v35148.b313.s308  
314 0309 v35148.b314.s309  
315 0310 v35148.b315.s310  
316 0311 v35148.b316.s311  
317 0312 v35148.b317.s312  
318 0313 v35148.b318.s313  
319 0314 v35148.b319.s314  
320 0315 v35148.b320.s315  
321 0316 v35148.b321.s316  
322 0317 v35148.b322.s317  
323 0318 v35148.b323.s318  
324 0319 v35148.b324.s319  
325 0320 v35148.b325.s320  
326 0321 v35148.b326.s321  
327 0322 v35148.b327.s322  
328 0323 v35148.b328.s323  
329 0324 v35148.b329.s324  
330 0325 v35148.b330.s325  
331 0326 v35148.b331.s326  
332 0327 v35148.b332.s327  
333 0328 v35148.b333.s328  
334 0329 v35148.b334.s329  
335 0330 v35148.b335.s330  
336 0331 v35148.b336.s331  
337 0332 v35148.b337.s332  
338 0333 v35148.b338.s333  
339 0334 v35148.b339.s334  
340 0335 v35148.b340.s335  
341 0336 v35148.b341.s336  
342 0337 v35148.b342.s337  
343 0338 v35148.b343.s338  
344 0339 v35148.b344.s339  
345 0340 v35148.b345.s340  
346 0341 v35148.b346.s341  
347 0342 v35148.b347.s342  
348 0343 v35148.b348.s343  
349 0344 v35148.b349.s344  
350 0345 v35148.b350.s345  
351 0346 v35148.b351.s346  
352 0347 v35148.b352.s347  
353 0348 v35148.b353.s348  
354 0349 v35148.b354.s349  
355 0350 v35148.b355.s350  
356 0351 v35148.b356.s351  
357 0352 v35148.b357.s352  
358 0353 v35148.b358.s353  
359 0354 v35148.b359.s354  
360 0355 v35148.b360.s355  
361 0356 v35148.b361.s356  
362 0357 v35148.b362.s357  
363 0358 v35148.b363.s358  
364 0359 v35148.b364.s359  
365 0360 v35148.b365.s360  
366 0361 v35148.b366.s361  
367 0362 v35148.b367.s362  
368 0363 v35148.b368.s363  
369 0364 v35148.b369.s364  
370 0365 v35148.b370.s365  
371 0366 v35148.b371.s366  
372 0367 v35148.b372.s367  
373 0368 v35148.b373.s368  
374 0369 v35148.b374.s369  
375 0370 v35148.b375.s370  
376 0371 v35148.b376.s371  
377 0372 v35148.b377.s372  
378 0373 v35148.b378.s373  
379 0374 v35148.b379.s374  
380 0375 v35148.b380.s375  
381 0376 v35148.b381.s376  
382 0377 v35148.b382.s377  
383 0378 v35148.b383.s378  
384 0000 v35148.b384  
385 0000 v35148.b385  
386 0000 v35148.b386  
387 0000 v35148.b387  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet