Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:7 (1871-1880) (AID: v35149 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:7 
AIDv35149 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1871-1880
InformationFinnes 1871-1880 (1887). Personalförteckning litt. BC, över hushåll 1871-1877, över ogifta 1871-1880. Enstaka överföringar av ogifta. personer har skett till A I: 10. Svenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35149.b1  
2 0000 v35149.b2  
3 0000 v35149.b3  
4 0000 v35149.b4  
5 0000 v35149.b5  
6 0001 v35149.b6.s1  
7 0002 v35149.b7.s2  
8 0003 v35149.b8.s3  
9 0004 v35149.b9.s4  
10 0005 v35149.b10.s5  
11 0006 v35149.b11.s6  
12 0007 v35149.b12.s7  
13 0008 v35149.b13.s8  
14 0009 v35149.b14.s9  
15 0010 v35149.b15.s10  
16 0011 v35149.b16.s11  
17 0012 v35149.b17.s12  
18 0013 v35149.b18.s13  
19 0014 v35149.b19.s14  
20 0015 v35149.b20.s15  
21 0016 v35149.b21.s16  
22 0017 v35149.b22.s17  
23 0018 v35149.b23.s18  
24 0019 v35149.b24.s19  
25 0020 v35149.b25.s20  
26 0021 v35149.b26.s21  
27 0022 v35149.b27.s22  
28 0023 v35149.b28.s23  
29 0024 v35149.b29.s24  
30 0025 v35149.b30.s25  
31 0026 v35149.b31.s26  
32 0027 v35149.b32.s27  
33 0028 v35149.b33.s28  
34 0029 v35149.b34.s29  
35 0030 v35149.b35.s30  
36 0031 v35149.b36.s31  
37 0032 v35149.b37.s32  
38 0033 v35149.b38.s33  
39 0034 v35149.b39.s34  
40 0035 v35149.b40.s35  
41 0036 v35149.b41.s36  
42 0037 v35149.b42.s37  
43 0038 v35149.b43.s38  
44 0039 v35149.b44.s39  
45 0040 v35149.b45.s40  
46 0041 v35149.b46.s41  
47 0042 v35149.b47.s42  
48 0043 v35149.b48.s43  
49 0044 v35149.b49.s44  
50 0045 v35149.b50.s45  
51 0046 v35149.b51.s46  
52 0047 v35149.b52.s47  
53 0048 v35149.b53.s48  
54 0049 v35149.b54.s49  
55 0050 v35149.b55.s50  
56 0051 v35149.b56.s51  
57 0052 v35149.b57.s52  
58 0053 v35149.b58.s53  
59 0054 v35149.b59.s54  
60 0055 v35149.b60.s55  
61 0056 v35149.b61.s56  
62 0057 v35149.b62.s57  
63 0058 v35149.b63.s58  
64 0059 v35149.b64.s59  
65 0060 v35149.b65.s60  
66 0061 v35149.b66.s61  
67 0062 v35149.b67.s62  
68 0063 v35149.b68.s63  
69 0064 v35149.b69.s64  
70 0065 v35149.b70.s65  
71 0066 v35149.b71.s66  
72 0067 v35149.b72.s67  
73 0068 v35149.b73.s68  
74 0069 v35149.b74.s69  
75 0070 v35149.b75.s70  
76 0071 v35149.b76.s71  
77 0072 v35149.b77.s72  
78 0073 v35149.b78.s73  
79 0074 v35149.b79.s74  
80 0075 v35149.b80.s75  
81 0076 v35149.b81.s76  
82 0077 v35149.b82.s77  
83 0078 v35149.b83.s78  
84 0079 v35149.b84.s79  
85 0080 v35149.b85.s80  
86 0081 v35149.b86.s81  
87 0082 v35149.b87.s82  
88 0083 v35149.b88.s83  
89 0084 v35149.b89.s84  
90 0085 v35149.b90.s85  
91 0086 v35149.b91.s86  
92 0087 v35149.b92.s87  
93 0088 v35149.b93.s88  
94 0089 v35149.b94.s89  
95 0090 v35149.b95.s90  
96 0091 v35149.b96.s91  
97 0092 v35149.b97.s92  
98 0093 v35149.b98.s93  
99 0094 v35149.b99.s94  
100 0095 v35149.b100.s95  
101 0096 v35149.b101.s96  
102 0097 v35149.b102.s97  
103 0098 v35149.b103.s98  
104 0099 v35149.b104.s99  
105 0100 v35149.b105.s100  
106 0101 v35149.b106.s101  
107 0102 v35149.b107.s102  
108 0103 v35149.b108.s103  
109 0104 v35149.b109.s104  
110 0105 v35149.b110.s105  
111 0106 v35149.b111.s106  
112 0107 v35149.b112.s107  
113 0108 v35149.b113.s108  
114 0109 v35149.b114.s109  
115 0110 v35149.b115.s110  
116 0111 v35149.b116.s111  
117 0112 v35149.b117.s112  
118 0113 v35149.b118.s113  
119 0114 v35149.b119.s114  
120 0115 v35149.b120.s115  
121 0116 v35149.b121.s116  
122 0117 v35149.b122.s117  
123 0118 v35149.b123.s118  
124 0119 v35149.b124.s119  
125 0120 v35149.b125.s120  
126 0121 v35149.b126.s121  
127 0122 v35149.b127.s122  
128 0123 v35149.b128.s123  
129 0124 v35149.b129.s124  
130 0125 v35149.b130.s125  
131 0126 v35149.b131.s126  
132 0127 v35149.b132.s127  
133 0128 v35149.b133.s128  
134 0129 v35149.b134.s129  
135 0130 v35149.b135.s130  
136 0131 v35149.b136.s131  
137 0132 v35149.b137.s132  
138 0133 v35149.b138.s133  
139 0134 v35149.b139.s134  
140 0135 v35149.b140.s135  
141 0136 v35149.b141.s136  
142 0137 v35149.b142.s137  
143 0138 v35149.b143.s138  
144 0139 v35149.b144.s139  
145 0140 v35149.b145.s140  
146 0141 v35149.b146.s141  
147 0142 v35149.b147.s142  
148 0143 v35149.b148.s143  
149 0144 v35149.b149.s144  
150 0145 v35149.b150.s145  
151 0146 v35149.b151.s146  
152 0147 v35149.b152.s147  
153 0148 v35149.b153.s148  
154 0149 v35149.b154.s149  
155 0150 v35149.b155.s150  
156 0151 v35149.b156.s151  
157 0152 v35149.b157.s152  
158 0153 v35149.b158.s153  
159 0154 v35149.b159.s154  
160 0155 v35149.b160.s155  
161 0156 v35149.b161.s156  
162 0157 v35149.b162.s157  
163 0158 v35149.b163.s158  
164 0159 v35149.b164.s159  
165 0160 v35149.b165.s160  
166 0161 v35149.b166.s161  
167 0162 v35149.b167.s162  
168 0163 v35149.b168.s163  
169 0164 v35149.b169.s164  
170 0165 v35149.b170.s165  
171 0166 v35149.b171.s166  
172 0167 v35149.b172.s167  
173 0168 v35149.b173.s168  
174 0169 v35149.b174.s169  
175 0170 v35149.b175.s170  
176 0171 v35149.b176.s171  
177 0172 v35149.b177.s172  
178 0173 v35149.b178.s173  
179 0174 v35149.b179.s174  
180 0175 v35149.b180.s175  
181 0176 v35149.b181.s176  
182 0177 v35149.b182.s177  
183 0178 v35149.b183.s178  
184 0179 v35149.b184.s179  
185 0180 v35149.b185.s180  
186 0181 v35149.b186.s181  
187 0182 v35149.b187.s182  
188 0183 v35149.b188.s183  
189 0184 v35149.b189.s184  
190 0185 v35149.b190.s185  
191 0186 v35149.b191.s186  
192 0187 v35149.b192.s187  
193 0188 v35149.b193.s188  
194 0189 v35149.b194.s189  
195 0190 v35149.b195.s190  
196 0191 v35149.b196.s191  
197 0192 v35149.b197.s192  
198 0193 v35149.b198.s193  
199 0194 v35149.b199.s194  
200 0195 v35149.b200.s195  
201 0196 v35149.b201.s196  
202 0197 v35149.b202.s197  
203 0198 v35149.b203.s198  
204 0199 v35149.b204.s199  
205 0200 v35149.b205.s200  
206 0201 v35149.b206.s201  
207 0202 v35149.b207.s202  
208 0203 v35149.b208.s203  
209 0204 v35149.b209.s204  
210 0205 v35149.b210.s205  
211 0206 v35149.b211.s206  
212 0207 v35149.b212.s207  
213 0208 v35149.b213.s208  
214 0209 v35149.b214.s209  
215 0210 v35149.b215.s210  
216 0211 v35149.b216.s211  
217 0212 v35149.b217.s212  
218 0213 v35149.b218.s213  
219 0214 v35149.b219.s214  
220 0215 v35149.b220.s215  
221 0216 v35149.b221.s216  
222 0217 v35149.b222.s217  
223 0218 v35149.b223.s218  
224 0219 v35149.b224.s219  
225 0220 v35149.b225.s220  
226 0221 v35149.b226.s221  
227 0222 v35149.b227.s222  
228 0223 v35149.b228.s223  
229 0224 v35149.b229.s224  
230 0225 v35149.b230.s225  
231 0226 v35149.b231.s226  
232 0227 v35149.b232.s227  
233 0228 v35149.b233.s228  
234 0229 v35149.b234.s229  
235 0230 v35149.b235.s230  
236 0231 v35149.b236.s231  
237 0232 v35149.b237.s232  
238 0233 v35149.b238.s233  
239 0234 v35149.b239.s234  
240 0235 v35149.b240.s235  
241 0236 v35149.b241.s236  
242 0237 v35149.b242.s237  
243 0238 v35149.b243.s238  
244 0239 v35149.b244.s239  
245 0240 v35149.b245.s240  
246 0241 v35149.b246.s241  
247 0242 v35149.b247.s242  
248 0243 v35149.b248.s243  
249 0244 v35149.b249.s244  
250 0245 v35149.b250.s245  
251 0246 v35149.b251.s246  
252 0247 v35149.b252.s247  
253 0248 v35149.b253.s248  
254 0249 v35149.b254.s249  
255 0250 v35149.b255.s250  
256 0251 v35149.b256.s251  
257 0252 v35149.b257.s252  
258 0253 v35149.b258.s253  
259 0254 v35149.b259.s254  
260 0255 v35149.b260.s255  
261 0256 v35149.b261.s256  
262 0257 v35149.b262.s257  
263 0258 v35149.b263.s258  
264 0259 v35149.b264.s259  
265 0260 v35149.b265.s260  
266 0261 v35149.b266.s261  
267 0262 v35149.b267.s262  
268 0263 v35149.b268.s263  
269 0264 v35149.b269.s264  
270 0265 v35149.b270.s265  
271 0266 v35149.b271.s266  
272 0267 v35149.b272.s267  
273 0268 v35149.b273.s268  
274 0269 v35149.b274.s269  
275 0270 v35149.b275.s270  
276 0271 v35149.b276.s271  
277 0272 v35149.b277.s272  
278 0273 v35149.b278.s273  
279 0274 v35149.b279.s274  
280 0275 v35149.b280.s275  
281 0276 v35149.b281.s276  
282 0277 v35149.b282.s277  
283 0278 v35149.b283.s278  
284 0279 v35149.b284.s279  
285 0280 v35149.b285.s280  
286 0281 v35149.b286.s281  
287 0282 v35149.b287.s282  
288 0283 v35149.b288.s283  
289 0284 v35149.b289.s284  
290 0285 v35149.b290.s285  
291 0286 v35149.b291.s286  
292 0287 v35149.b292.s287  
293 0288 v35149.b293.s288  
294 0289 v35149.b294.s289  
295 0290 v35149.b295.s290  
296 0291 v35149.b296.s291  
297 0292 v35149.b297.s292  
298 0293 v35149.b298.s293  
299 0294 v35149.b299.s294  
300 0295 v35149.b300.s295  
301 0296 v35149.b301.s296  
302 0297 v35149.b302.s297  
303 0298 v35149.b303.s298  
304 0299 v35149.b304.s299  
305 0300 v35149.b305.s300  
306 0301 v35149.b306.s301  
307 0302 v35149.b307.s302  
308 0303 v35149.b308.s303  
309 0304 v35149.b309.s304  
310 0305 v35149.b310.s305  
311 0306 v35149.b311.s306  
312 0307 v35149.b312.s307  
313 0308 v35149.b313.s308  
314 0309 v35149.b314.s309  
315 0310 v35149.b315.s310  
316 0311 v35149.b316.s311  
317 0312 v35149.b317.s312  
318 0313 v35149.b318.s313  
319 0314 v35149.b319.s314  
320 0315 v35149.b320.s315  
321 0316 v35149.b321.s316  
322 0317 v35149.b322.s317  
323 0318 v35149.b323.s318  
324 0319 v35149.b324.s319  
325 0320 v35149.b325.s320  
326 0321 v35149.b326.s321  
327 0322 v35149.b327.s322  
328 0323 v35149.b328.s323  
329 0324 v35149.b329.s324  
330 0325 v35149.b330.s325  
331 0326 v35149.b331.s326  
332 0327 v35149.b332.s327  
333 0328 v35149.b333.s328  
334 0329 v35149.b334.s329  
335 0330 v35149.b335.s330  
336 0331 v35149.b336.s331  
337 0332 v35149.b337.s332  
338 0333 v35149.b338.s333  
339 0334 v35149.b339.s334  
340 0335 v35149.b340.s335  
341 0336 v35149.b341.s336  
342 0337 v35149.b342.s337  
343 0338 v35149.b343.s338  
344 0339 v35149.b344.s339  
345 0340 v35149.b345.s340  
346 0341 v35149.b346.s341  
347 0342 v35149.b347.s342  
348 0343 v35149.b348.s343  
349 0344 v35149.b349.s344  
350 0345 v35149.b350.s345  
351 0346 v35149.b351.s346  
352 0347 v35149.b352.s347  
353 0348 v35149.b353.s348  
354 0349 v35149.b354.s349  
355 0350 v35149.b355.s350  
356 0351 v35149.b356.s351  
357 0352 v35149.b357.s352  
358 0353 v35149.b358.s353  
359 0354 v35149.b359.s354  
360 0355 v35149.b360.s355  
361 0356 v35149.b361.s356  
362 0357 v35149.b362.s357  
363 0358 v35149.b363.s358  
364 0359 v35149.b364.s359  
365 0360 v35149.b365.s360  
366 0361 v35149.b366.s361  
367 0362 v35149.b367.s362  
368 0363 v35149.b368.s363  
369 0364 v35149.b369.s364  
370 0365 v35149.b370.s365  
371 0366 v35149.b371.s366  
372 0367 v35149.b372.s367  
373 0368 v35149.b373.s368  
374 0369 v35149.b374.s369  
375 0370 v35149.b375.s370  
376 0371 v35149.b376.s371  
377 0372 v35149.b377.s372  
378 0373 v35149.b378.s373  
379 0374 v35149.b379.s374  
380 0375 v35149.b380.s375  
381 0376 v35149.b381.s376  
382 0377 v35149.b382.s377  
383 0378 v35149.b383.s378  
384 0379 v35149.b384.s379  
385 0380 v35149.b385.s380  
386 0381 v35149.b386.s381  
387 0382 v35149.b387.s382  
388 0383 v35149.b388.s383  
389 0384 v35149.b389.s384  
390 0385 v35149.b390.s385  
391 0386 v35149.b391.s386  
392 0387 v35149.b392.s387  
393 0388 v35149.b393.s388  
394 0389 v35149.b394.s389  
395 0390 v35149.b395.s390  
396 0391 v35149.b396.s391  
397 0392 v35149.b397.s392  
398 0393 v35149.b398.s393  
399 0394 v35149.b399.s394  
400 0395 v35149.b400.s395  
401 0396 v35149.b401.s396  
402 0397 v35149.b402.s397  
403 0398 v35149.b403.s398  
404 0399 v35149.b404.s399  
405 0400 v35149.b405.s400  
406 0401 v35149.b406.s401  
407 0402 v35149.b407.s402  
408 0403 v35149.b408.s403  
409 0404 v35149.b409.s404  
410 0405 v35149.b410.s405  
411 0406 v35149.b411.s406  
412 0407 v35149.b412.s407  
413 0408 v35149.b413.s408  
414 0409 v35149.b414.s409  
415 0410 v35149.b415.s410  
416 0411 v35149.b416.s411  
417 0412 v35149.b417.s412  
418 0413 v35149.b418.s413  
419 0414 v35149.b419.s414  
420 0415 v35149.b420.s415  
421 0416 v35149.b421.s416  
422 0417 v35149.b422.s417  
423 0418 v35149.b423.s418  
424 0419 v35149.b424.s419  
425 0420 v35149.b425.s420  
426 0421 v35149.b426.s421  
427 0422 v35149.b427.s422  
428 0423 v35149.b428.s423  
429 0424 v35149.b429.s424  
430 0425 v35149.b430.s425  
431 0426 v35149.b431.s426  
432 0427 v35149.b432.s427  
433 0428 v35149.b433.s428  
434 0429 v35149.b434.s429  
435 0430 v35149.b435.s430  
436 0431 v35149.b436.s431  
437 0432 v35149.b437.s432  
438 0433 v35149.b438.s433  
439 0434 v35149.b439.s434  
440 0435 v35149.b440.s435  
441 0436 v35149.b441.s436  
442 0437 v35149.b442.s437  
443 0438 v35149.b443.s438  
444 0439 v35149.b444.s439  
445 0440 v35149.b445.s440  
446 0441 v35149.b446.s441  
447 0442 v35149.b447.s442  
448 0443 v35149.b448.s443  
449 0444 v35149.b449.s444  
450 0445 v35149.b450.s445  
451 0446 v35149.b451.s446  
452 0447 v35149.b452.s447  
453 0448 v35149.b453.s448  
454 0449 v35149.b454.s449  
455 0450 v35149.b455.s450  
456 0451 v35149.b456.s451  
457 0452 v35149.b457.s452  
458 0453 v35149.b458.s453  
459 0454 v35149.b459.s454  
460 0455 v35149.b460.s455  
461 0456 v35149.b461.s456  
462 0457 v35149.b462.s457  
463 0458 v35149.b463.s458  
464 0459 v35149.b464.s459  
465 0460 v35149.b465.s460  
466 0461 v35149.b466.s461  
467 0462 v35149.b467.s462  
468 0463 v35149.b468.s463  
469 0464 v35149.b469.s464  
470 0465 v35149.b470.s465  
471 0466 v35149.b471.s466  
472 0467 v35149.b472.s467  
473 0468 v35149.b473.s468  
474 0469 v35149.b474.s469  
475 0470 v35149.b475.s470  
476 0471 v35149.b476.s471  
477 0472 v35149.b477.s472  
478 0473 v35149.b478.s473  
479 0474 v35149.b479.s474  
480 0475 v35149.b480.s475  
481 0476 v35149.b481.s476  
482 0477 v35149.b482.s477  
483 0478 v35149.b483.s478  
484 0479 v35149.b484.s479  
485 0480 v35149.b485.s480  
486 0481 v35149.b486.s481  
487 0482 v35149.b487.s482  
488 0483 v35149.b488.s483  
489 0484 v35149.b489.s484  
490 0485 v35149.b490.s485  
491 0486 v35149.b491.s486  
492 0487 v35149.b492.s487  
493 0488 v35149.b493.s488  
494 0489 v35149.b494.s489  
495 0490 v35149.b495.s490  
496 0491 v35149.b496.s491  
497 0492 v35149.b497.s492  
498 0493 v35149.b498.s493  
499 0494 v35149.b499.s494  
500 0495 v35149.b500.s495  
501 0496 v35149.b501.s496  
502 0497 v35149.b502.s497  
503 0498 v35149.b503.s498  
504 0499 v35149.b504.s499  
505 0500 v35149.b505.s500  
506 0501 v35149.b506.s501  
507 0502 v35149.b507.s502  
508 0503 v35149.b508.s503  
509 0504 v35149.b509.s504  
510 0505 v35149.b510.s505  
511 0506 v35149.b511.s506  
512 0507 v35149.b512.s507  
513 0508 v35149.b513.s508  
514 0509 v35149.b514.s509  
515 0510 v35149.b515.s510  
516 0511 v35149.b516.s511  
517 0512 v35149.b517.s512  
518 0513 v35149.b518.s513  
519 0000 v35149.b519  
520 0000 v35149.b520  
521 0000 v35149.b521  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet