Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:8 (1877-1880) (AID: v35150 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:8 
AIDv35150 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1877-1880
InformationFinnes 1877-1880 (1883). Giftas personalregister, supplementband litt. BC. Svenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35150.b1  
2 0000 v35150.b2  
3 0000 v35150.b3  
4 0000 v35150.b4  
5 0001 v35150.b5.s1  
6 0002 v35150.b6.s2  
7 0003 v35150.b7.s3  
8 0004 v35150.b8.s4  
9 0005 v35150.b9.s5  
10 0006 v35150.b10.s6  
11 0007 v35150.b11.s7  
12 0008 v35150.b12.s8  
13 0009 v35150.b13.s9  
14 0010 v35150.b14.s10  
15 0011 v35150.b15.s11  
16 0012 v35150.b16.s12  
17 0013 v35150.b17.s13  
18 0014 v35150.b18.s14  
19 0015 v35150.b19.s15  
20 0016 v35150.b20.s16  
21 0017 v35150.b21.s17  
22 0018 v35150.b22.s18  
23 0019 v35150.b23.s19  
24 0020 v35150.b24.s20  
25 0021 v35150.b25.s21  
26 0022 v35150.b26.s22  
27 0023 v35150.b27.s23  
28 0024 v35150.b28.s24  
29 0025 v35150.b29.s25  
30 0026 v35150.b30.s26  
31 0027 v35150.b31.s27  
32 0028 v35150.b32.s28  
33 0029 v35150.b33.s29  
34 0030 v35150.b34.s30  
35 0031 v35150.b35.s31  
36 0032 v35150.b36.s32  
37 0033 v35150.b37.s33  
38 0034 v35150.b38.s34  
39 0035 v35150.b39.s35  
40 0036 v35150.b40.s36  
41 0037 v35150.b41.s37  
42 0038 v35150.b42.s38  
43 0039 v35150.b43.s39  
44 0040 v35150.b44.s40  
45 0041 v35150.b45.s41  
46 0042 v35150.b46.s42  
47 0043 v35150.b47.s43  
48 0044 v35150.b48.s44  
49 0045 v35150.b49.s45  
50 0046 v35150.b50.s46  
51 0047 v35150.b51.s47  
52 0048 v35150.b52.s48  
53 0049 v35150.b53.s49  
54 0050 v35150.b54.s50  
55 0051 v35150.b55.s51  
56 0052 v35150.b56.s52  
57 0053 v35150.b57.s53  
58 0054 v35150.b58.s54  
59 0055 v35150.b59.s55  
60 0056 v35150.b60.s56  
61 0057 v35150.b61.s57  
62 0058 v35150.b62.s58  
63 0059 v35150.b63.s59  
64 0060 v35150.b64.s60  
65 0061 v35150.b65.s61  
66 0062 v35150.b66.s62  
67 0063 v35150.b67.s63  
68 0064 v35150.b68.s64  
69 0065 v35150.b69.s65  
70 0066 v35150.b70.s66  
71 0067 v35150.b71.s67  
72 0068 v35150.b72.s68  
73 0069 v35150.b73.s69  
74 0070 v35150.b74.s70  
75 0071 v35150.b75.s71  
76 0072 v35150.b76.s72  
77 0073 v35150.b77.s73  
78 0074 v35150.b78.s74  
79 0075 v35150.b79.s75  
80 0076 v35150.b80.s76  
81 0077 v35150.b81.s77  
82 0078 v35150.b82.s78  
83 0079 v35150.b83.s79  
84 0080 v35150.b84.s80  
85 0081 v35150.b85.s81  
86 0082 v35150.b86.s82  
87 0083 v35150.b87.s83  
88 0084 v35150.b88.s84  
89 0085 v35150.b89.s85  
90 0086 v35150.b90.s86  
91 0087 v35150.b91.s87  
92 0088 v35150.b92.s88  
93 0089 v35150.b93.s89  
94 0090 v35150.b94.s90  
95 0091 v35150.b95.s91  
96 0092 v35150.b96.s92  
97 0093 v35150.b97.s93  
98 0094 v35150.b98.s94  
99 0095 v35150.b99.s95  
100 0096 v35150.b100.s96  
101 0097 v35150.b101.s97  
102 0098 v35150.b102.s98  
103 0099 v35150.b103.s99  
104 0100 v35150.b104.s100  
105 0101 v35150.b105.s101  
106 0102 v35150.b106.s102  
107 0103 v35150.b107.s103  
108 0104 v35150.b108.s104  
109 0105 v35150.b109.s105  
110 0106 v35150.b110.s106  
111 0107 v35150.b111.s107  
112 0108 v35150.b112.s108  
113 0109 v35150.b113.s109  
114 0110 v35150.b114.s110  
115 0111 v35150.b115.s111  
116 0112 v35150.b116.s112  
117 0113 v35150.b117.s113  
118 0114 v35150.b118.s114  
119 0115 v35150.b119.s115  
120 0116 v35150.b120.s116  
121 0117 v35150.b121.s117  
122 0118 v35150.b122.s118  
123 0119 v35150.b123.s119  
124 0120 v35150.b124.s120  
125 0121 v35150.b125.s121  
126 0122 v35150.b126.s122  
127 0123 v35150.b127.s123  
128 0124 v35150.b128.s124  
129 0125 v35150.b129.s125  
130 0126 v35150.b130.s126  
131 0127 v35150.b131.s127  
132 0128 v35150.b132.s128  
133 0129 v35150.b133.s129  
134 0130 v35150.b134.s130  
135 0131 v35150.b135.s131  
136 0132 v35150.b136.s132  
137 0133 v35150.b137.s133  
138 0134 v35150.b138.s134  
139 0135 v35150.b139.s135  
140 0136 v35150.b140.s136  
141 0137 v35150.b141.s137  
142 0138 v35150.b142.s138  
143 0139 v35150.b143.s139  
144 0140 v35150.b144.s140  
145 0141 v35150.b145.s141  
146 0142 v35150.b146.s142  
147 0143 v35150.b147.s143  
148 0144 v35150.b148.s144  
149 0145 v35150.b149.s145  
150 0146 v35150.b150.s146  
151 0147 v35150.b151.s147  
152 0148 v35150.b152.s148  
153 0149 v35150.b153.s149  
154 0150 v35150.b154.s150  
155 0151 v35150.b155.s151  
156 0152 v35150.b156.s152  
157 0153 v35150.b157.s153  
158 0154 v35150.b158.s154  
159 0155 v35150.b159.s155  
160 0156 v35150.b160.s156  
161 0157 v35150.b161.s157  
162 0158 v35150.b162.s158  
163 0159 v35150.b163.s159  
164 0160 v35150.b164.s160  
165 0161 v35150.b165.s161  
166 0162 v35150.b166.s162  
167 0163 v35150.b167.s163  
168 0164 v35150.b168.s164  
169 0165 v35150.b169.s165  
170 0166 v35150.b170.s166  
171 0167 v35150.b171.s167  
172 0168 v35150.b172.s168  
173 0169 v35150.b173.s169  
174 0170 v35150.b174.s170  
175 0171 v35150.b175.s171  
176 0172 v35150.b176.s172  
177 0173 v35150.b177.s173  
178 0174 v35150.b178.s174  
179 0175 v35150.b179.s175  
180 0176 v35150.b180.s176  
181 0177 v35150.b181.s177  
182 0178 v35150.b182.s178  
183 0179 v35150.b183.s179  
184 0180 v35150.b184.s180  
185 0181 v35150.b185.s181  
186 0182 v35150.b186.s182  
187 0183 v35150.b187.s183  
188 0184 v35150.b188.s184  
189 0185 v35150.b189.s185  
190 0186 v35150.b190.s186  
191 0187 v35150.b191.s187  
192 0188 v35150.b192.s188  
193 0189 v35150.b193.s189  
194 0190 v35150.b194.s190  
195 0191 v35150.b195.s191  
196 0192 v35150.b196.s192  
197 0193 v35150.b197.s193  
198 0194 v35150.b198.s194  
199 0195 v35150.b199.s195  
200 0196 v35150.b200.s196  
201 0197 v35150.b201.s197  
202 0198 v35150.b202.s198  
203 0199 v35150.b203.s199  
204 0200 v35150.b204.s200  
205 0201 v35150.b205.s201  
206 0202 v35150.b206.s202  
207 0203 v35150.b207.s203  
208 0204 v35150.b208.s204  
209 0205 v35150.b209.s205  
210 0206 v35150.b210.s206  
211 0207 v35150.b211.s207  
212 0208 v35150.b212.s208  
213 0209 v35150.b213.s209  
214 0210 v35150.b214.s210  
215 0211 v35150.b215.s211  
216 0212 v35150.b216.s212  
217 0213 v35150.b217.s213  
218 0214 v35150.b218.s214  
219 0215 v35150.b219.s215  
220 0216 v35150.b220.s216  
221 0217 v35150.b221.s217  
222 0218 v35150.b222.s218  
223 0219 v35150.b223.s219  
224 0220 v35150.b224.s220  
225 0221 v35150.b225.s221  
226 0222 v35150.b226.s222  
227 0223 v35150.b227.s223  
228 0224 v35150.b228.s224  
229 0225 v35150.b229.s225  
230 0226 v35150.b230.s226  
231 0227 v35150.b231.s227  
232 0228 v35150.b232.s228  
233 0229 v35150.b233.s229  
234 0230 v35150.b234.s230  
235 0231 v35150.b235.s231  
236 0232 v35150.b236.s232  
237 0233 v35150.b237.s233  
238 0234 v35150.b238.s234  
239 0235 v35150.b239.s235  
240 0236 v35150.b240.s236  
241 0237 v35150.b241.s237  
242 0238 v35150.b242.s238  
243 0239 v35150.b243.s239  
244 0240 v35150.b244.s240  
245 0241 v35150.b245.s241  
246 0242 v35150.b246.s242  
247 0243 v35150.b247.s243  
248 0244 v35150.b248.s244  
249 0245 v35150.b249.s245  
250 0246 v35150.b250.s246  
251 0247 v35150.b251.s247  
252 0248 v35150.b252.s248  
253 0249 v35150.b253.s249  
254 0250 v35150.b254.s250  
255 0251 v35150.b255.s251  
256 0252 v35150.b256.s252  
257 0253 v35150.b257.s253  
258 0254 v35150.b258.s254  
259 0255 v35150.b259.s255  
260 0256 v35150.b260.s256  
261 0257 v35150.b261.s257  
262 0258 v35150.b262.s258  
263 0259 v35150.b263.s259  
264 0260 v35150.b264.s260  
265 0261 v35150.b265.s261  
266 0000 v35150.b266  
267 0000 v35150.b267  
268 0000 v35150.b268  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet