Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:9 (1881-1883) (AID: v35151 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:9 
AIDv35151 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1881-1883
InformationFinnes 1881-1883 30/4 (1896). Giftas personalförteckning litt. D. Svenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0001 v35151.b1.s1  
2 0002 v35151.b2.s2  
3 0003 v35151.b3.s3  
4 0004 v35151.b4.s4  
5 0001 v35151.b5.s1  
6 0002 v35151.b6.s2  
7 0003 v35151.b7.s3  
8 0004 v35151.b8.s4  
9 0005 v35151.b9.s5  
10 0006 v35151.b10.s6  
11 0007 v35151.b11.s7  
12 0008 v35151.b12.s8  
13 0009 v35151.b13.s9  
14 0010 v35151.b14.s10  
15 0011 v35151.b15.s11  
16 0012 v35151.b16.s12  
17 0013 v35151.b17.s13  
18 0014 v35151.b18.s14  
19 0015 v35151.b19.s15  
20 0016 v35151.b20.s16  
21 0017 v35151.b21.s17  
22 0018 v35151.b22.s18  
23 0019 v35151.b23.s19  
24 0020 v35151.b24.s20  
25 0021 v35151.b25.s21  
26 0022 v35151.b26.s22  
27 0023 v35151.b27.s23  
28 0024 v35151.b28.s24  
29 0025 v35151.b29.s25  
30 0026 v35151.b30.s26  
31 0027 v35151.b31.s27  
32 0028 v35151.b32.s28  
33 0029 v35151.b33.s29  
34 0030 v35151.b34.s30  
35 0031 v35151.b35.s31  
36 0032 v35151.b36.s32  
37 0033 v35151.b37.s33  
38 0034 v35151.b38.s34  
39 0035 v35151.b39.s35  
40 0036 v35151.b40.s36  
41 0037 v35151.b41.s37  
42 0038 v35151.b42.s38  
43 0039 v35151.b43.s39  
44 0040 v35151.b44.s40  
45 0041 v35151.b45.s41  
46 0042 v35151.b46.s42  
47 0043 v35151.b47.s43  
48 0044 v35151.b48.s44  
49 0045 v35151.b49.s45  
50 0046 v35151.b50.s46  
51 0047 v35151.b51.s47  
52 0048 v35151.b52.s48  
53 0049 v35151.b53.s49  
54 0050 v35151.b54.s50  
55 0051 v35151.b55.s51  
56 0052 v35151.b56.s52  
57 0053 v35151.b57.s53  
58 0054 v35151.b58.s54  
59 0055 v35151.b59.s55  
60 0056 v35151.b60.s56  
61 0057 v35151.b61.s57  
62 0058 v35151.b62.s58  
63 0059 v35151.b63.s59  
64 0060 v35151.b64.s60  
65 0061 v35151.b65.s61  
66 0062 v35151.b66.s62  
67 0063 v35151.b67.s63  
68 0064 v35151.b68.s64  
69 0065 v35151.b69.s65  
70 0066 v35151.b70.s66  
71 0067 v35151.b71.s67  
72 0068 v35151.b72.s68  
73 0069 v35151.b73.s69  
74 0070 v35151.b74.s70  
75 0071 v35151.b75.s71  
76 0072 v35151.b76.s72  
77 0073 v35151.b77.s73  
78 0074 v35151.b78.s74  
79 0075 v35151.b79.s75  
80 0076 v35151.b80.s76  
81 0077 v35151.b81.s77  
82 0078 v35151.b82.s78  
83 0079 v35151.b83.s79  
84 0080 v35151.b84.s80  
85 0081 v35151.b85.s81  
86 0082 v35151.b86.s82  
87 0083 v35151.b87.s83  
88 0084 v35151.b88.s84  
89 0085 v35151.b89.s85  
90 0086 v35151.b90.s86  
91 0087 v35151.b91.s87  
92 0088 v35151.b92.s88  
93 0089 v35151.b93.s89  
94 0090 v35151.b94.s90  
95 0091 v35151.b95.s91  
96 0092 v35151.b96.s92  
97 0093 v35151.b97.s93  
98 0094 v35151.b98.s94  
99 0095 v35151.b99.s95  
100 0096 v35151.b100.s96  
101 0097 v35151.b101.s97  
102 0098 v35151.b102.s98  
103 0099 v35151.b103.s99  
104 0100 v35151.b104.s100  
105 0101 v35151.b105.s101  
106 0102 v35151.b106.s102  
107 0103 v35151.b107.s103  
108 0104 v35151.b108.s104  
109 0105 v35151.b109.s105  
110 0106 v35151.b110.s106  
111 0107 v35151.b111.s107  
112 0108 v35151.b112.s108  
113 0109 v35151.b113.s109  
114 0110 v35151.b114.s110  
115 0111 v35151.b115.s111  
116 0112 v35151.b116.s112  
117 0113 v35151.b117.s113  
118 0114 v35151.b118.s114  
119 0115 v35151.b119.s115  
120 0116 v35151.b120.s116  
121 0117 v35151.b121.s117  
122 0118 v35151.b122.s118  
123 0119 v35151.b123.s119  
124 0120 v35151.b124.s120  
125 0121 v35151.b125.s121  
126 0122 v35151.b126.s122  
127 0123 v35151.b127.s123  
128 0124 v35151.b128.s124  
129 0125 v35151.b129.s125  
130 0126 v35151.b130.s126  
131 0127 v35151.b131.s127  
132 0128 v35151.b132.s128  
133 0129 v35151.b133.s129  
134 0130 v35151.b134.s130  
135 0131 v35151.b135.s131  
136 0132 v35151.b136.s132  
137 0133 v35151.b137.s133  
138 0134 v35151.b138.s134  
139 0135 v35151.b139.s135  
140 0136 v35151.b140.s136  
141 0137 v35151.b141.s137  
142 0138 v35151.b142.s138  
143 0139 v35151.b143.s139  
144 0140 v35151.b144.s140  
145 0141 v35151.b145.s141  
146 0142 v35151.b146.s142  
147 0143 v35151.b147.s143  
148 0144 v35151.b148.s144  
149 0145 v35151.b149.s145  
150 0146 v35151.b150.s146  
151 0147 v35151.b151.s147  
152 0148 v35151.b152.s148  
153 0149 v35151.b153.s149  
154 0150 v35151.b154.s150  
155 0151 v35151.b155.s151  
156 0152 v35151.b156.s152  
157 0153 v35151.b157.s153  
158 0154 v35151.b158.s154  
159 0155 v35151.b159.s155  
160 0156 v35151.b160.s156  
161 0157 v35151.b161.s157  
162 0158 v35151.b162.s158  
163 0159 v35151.b163.s159  
164 0160 v35151.b164.s160  
165 0161 v35151.b165.s161  
166 0162 v35151.b166.s162  
167 0163 v35151.b167.s163  
168 0164 v35151.b168.s164  
169 0165 v35151.b169.s165  
170 0166 v35151.b170.s166  
171 0167 v35151.b171.s167  
172 0168 v35151.b172.s168  
173 0169 v35151.b173.s169  
174 0170 v35151.b174.s170  
175 0171 v35151.b175.s171  
176 0172 v35151.b176.s172  
177 0173 v35151.b177.s173  
178 0174 v35151.b178.s174  
179 0175 v35151.b179.s175  
180 0176 v35151.b180.s176  
181 0177 v35151.b181.s177  
182 0178 v35151.b182.s178  
183 0179 v35151.b183.s179  
184 0180 v35151.b184.s180  
185 0181 v35151.b185.s181  
186 0182 v35151.b186.s182  
187 0183 v35151.b187.s183  
188 0184 v35151.b188.s184  
189 0185 v35151.b189.s185  
190 0186 v35151.b190.s186  
191 0187 v35151.b191.s187  
192 0188 v35151.b192.s188  
193 0189 v35151.b193.s189  
194 0190 v35151.b194.s190  
195 0191 v35151.b195.s191  
196 0192 v35151.b196.s192  
197 0193 v35151.b197.s193  
198 0194 v35151.b198.s194  
199 0195 v35151.b199.s195  
200 0196 v35151.b200.s196  
201 0197 v35151.b201.s197  
202 0198 v35151.b202.s198  
203 0199 v35151.b203.s199  
204 0200 v35151.b204.s200  
205 0201 v35151.b205.s201  
206 0202 v35151.b206.s202  
207 0203 v35151.b207.s203  
208 0204 v35151.b208.s204  
209 0205 v35151.b209.s205  
210 0206 v35151.b210.s206  
211 0207 v35151.b211.s207  
212 0208 v35151.b212.s208  
213 0209 v35151.b213.s209  
214 0210 v35151.b214.s210  
215 0211 v35151.b215.s211  
216 0212 v35151.b216.s212  
217 0213 v35151.b217.s213  
218 0214 v35151.b218.s214  
219 0215 v35151.b219.s215  
220 0216 v35151.b220.s216  
221 0217 v35151.b221.s217  
222 0218 v35151.b222.s218  
223 0219 v35151.b223.s219  
224 0220 v35151.b224.s220  
225 0221 v35151.b225.s221  
226 0222 v35151.b226.s222  
227 0223 v35151.b227.s223  
228 0224 v35151.b228.s224  
229 0225 v35151.b229.s225  
230 0226 v35151.b230.s226  
231 0227 v35151.b231.s227  
232 0228 v35151.b232.s228  
233 0229 v35151.b233.s229  
234 0230 v35151.b234.s230  
235 0231 v35151.b235.s231  
236 0232 v35151.b236.s232  
237 0233 v35151.b237.s233  
238 0234 v35151.b238.s234  
239 0235 v35151.b239.s235  
240 0236 v35151.b240.s236  
241 0237 v35151.b241.s237  
242 0238 v35151.b242.s238  
243 0239 v35151.b243.s239  
244 0240 v35151.b244.s240  
245 0241 v35151.b245.s241  
246 0242 v35151.b246.s242  
247 0243 v35151.b247.s243  
248 0244 v35151.b248.s244  
249 0245 v35151.b249.s245  
250 0246 v35151.b250.s246  
251 0247 v35151.b251.s247  
252 0248 v35151.b252.s248  
253 0249 v35151.b253.s249  
254 0250 v35151.b254.s250  
255 0251 v35151.b255.s251  
256 0252 v35151.b256.s252  
257 0253 v35151.b257.s253  
258 0254 v35151.b258.s254  
259 0255 v35151.b259.s255  
260 0256 v35151.b260.s256  
261 0257 v35151.b261.s257  
262 0258 v35151.b262.s258  
263 0259 v35151.b263.s259  
264 0260 v35151.b264.s260  
265 0261 v35151.b265.s261  
266 0262 v35151.b266.s262  
267 0263 v35151.b267.s263  
268 0264 v35151.b268.s264  
269 0265 v35151.b269.s265  
270 0266 v35151.b270.s266  
271 0267 v35151.b271.s267  
272 0268 v35151.b272.s268  
273 0269 v35151.b273.s269  
274 0270 v35151.b274.s270  
275 0271 v35151.b275.s271  
276 0272 v35151.b276.s272  
277 0273 v35151.b277.s273  
278 0274 v35151.b278.s274  
279 0275 v35151.b279.s275  
280 0276 v35151.b280.s276  
281 0277 v35151.b281.s277  
282 0278 v35151.b282.s278  
283 0279 v35151.b283.s279  
284 0280 v35151.b284.s280  
285 0281 v35151.b285.s281  
286 0282 v35151.b286.s282  
287 0283 v35151.b287.s283  
288 0284 v35151.b288.s284  
289 0285 v35151.b289.s285  
290 0286 v35151.b290.s286  
291 0287 v35151.b291.s287  
292 0288 v35151.b292.s288  
293 0289 v35151.b293.s289  
294 0290 v35151.b294.s290  
295 0291 v35151.b295.s291  
296 0292 v35151.b296.s292  
297 0293 v35151.b297.s293  
298 0294 v35151.b298.s294  
299 0295 v35151.b299.s295  
300 0296 v35151.b300.s296  
301 0297 v35151.b301.s297  
302 0298 v35151.b302.s298  
303 0299 v35151.b303.s299  
304 0300 v35151.b304.s300  
305 0301 v35151.b305.s301  
306 0302 v35151.b306.s302  
307 0303 v35151.b307.s303  
308 0304 v35151.b308.s304  
309 0305 v35151.b309.s305  
310 0306 v35151.b310.s306  
311 0307 v35151.b311.s307  
312 0308 v35151.b312.s308  
313 0309 v35151.b313.s309  
314 0310 v35151.b314.s310  
315 0311 v35151.b315.s311  
316 0312 v35151.b316.s312  
317 0313 v35151.b317.s313  
318 0314 v35151.b318.s314  
319 0315 v35151.b319.s315  
320 0316 v35151.b320.s316  
321 0317 v35151.b321.s317  
322 0318 v35151.b322.s318  
323 0319 v35151.b323.s319  
324 0320 v35151.b324.s320  
325 0321 v35151.b325.s321  
326 0322 v35151.b326.s322  
327 0323 v35151.b327.s323  
328 0324 v35151.b328.s324  
329 0325 v35151.b329.s325  
330 0326 v35151.b330.s326  
331 0327 v35151.b331.s327  
332 0328 v35151.b332.s328  
333 0329 v35151.b333.s329  
334 0330 v35151.b334.s330  
335 0331 v35151.b335.s331  
336 0332 v35151.b336.s332  
337 0333 v35151.b337.s333  
338 0334 v35151.b338.s334  
339 0335 v35151.b339.s335  
340 0336 v35151.b340.s336  
341 0337 v35151.b341.s337  
342 0338 v35151.b342.s338  
343 0339 v35151.b343.s339  
344 0340 v35151.b344.s340  
345 0341 v35151.b345.s341  
346 0342 v35151.b346.s342  
347 0343 v35151.b347.s343  
348 0344 v35151.b348.s344  
349 0345 v35151.b349.s345  
350 0346 v35151.b350.s346  
351 0347 v35151.b351.s347  
352 0348 v35151.b352.s348  
353 0349 v35151.b353.s349  
354 0350 v35151.b354.s350  
355 0351 v35151.b355.s351  
356 0352 v35151.b356.s352  
357 0353 v35151.b357.s353  
358 0354 v35151.b358.s354  
359 0355 v35151.b359.s355  
360 0356 v35151.b360.s356  
361 0357 v35151.b361.s357  
362 0358 v35151.b362.s358  
363 0359 v35151.b363.s359  
364 0360 v35151.b364.s360  
365 0361 v35151.b365.s361  
366 0362 v35151.b366.s362  
367 0363 v35151.b367.s363  
368 0364 v35151.b368.s364  
369 0365 v35151.b369.s365  
370 0366 v35151.b370.s366  
371 0367 v35151.b371.s367  
372 0368 v35151.b372.s368  
373 0369 v35151.b373.s369  
374 0370 v35151.b374.s370  
375 0371 v35151.b375.s371  
376 0372 v35151.b376.s372  
377 0373 v35151.b377.s373  
378 0374 v35151.b378.s374  
379 0375 v35151.b379.s375  
380 0376 v35151.b380.s376  
381 0377 v35151.b381.s377  
382 0378 v35151.b382.s378  
383 0379 v35151.b383.s379  
384 0380 v35151.b384.s380  
385 0381 v35151.b385.s381  
386 0382 v35151.b386.s382  
387 0383 v35151.b387.s383  
388 0384 v35151.b388.s384  
389 0385 v35151.b389.s385  
390 0386 v35151.b390.s386  
391 0387 v35151.b391.s387  
392 0388 v35151.b392.s388  
393 0389 v35151.b393.s389  
394 0390 v35151.b394.s390  
395 0391 v35151.b395.s391  
396 0392 v35151.b396.s392  
397 0393 v35151.b397.s393  
398 0394 v35151.b398.s394  
399 0395 v35151.b399.s395  
400 0396 v35151.b400.s396  
401 0397 v35151.b401.s397  
402 0398 v35151.b402.s398  
403 0399 v35151.b403.s399  
404 0400 v35151.b404.s400  
405 0401 v35151.b405.s401  
406 0402 v35151.b406.s402  
407 0403 v35151.b407.s403  
408 0404 v35151.b408.s404  
409 0405 v35151.b409.s405  
410 0406 v35151.b410.s406  
411 0407 v35151.b411.s407  
412 0408 v35151.b412.s408  
413 0409 v35151.b413.s409  
414 0410 v35151.b414.s410  
415 0411 v35151.b415.s411  
416 0412 v35151.b416.s412  
417 0413 v35151.b417.s413  
418 0414 v35151.b418.s414  
419 0415 v35151.b419.s415  
420 0416 v35151.b420.s416  
421 0417 v35151.b421.s417  
422 0418 v35151.b422.s418  
423 0419 v35151.b423.s419  
424 0420 v35151.b424.s420  
425 0421 v35151.b425.s421  
426 0422 v35151.b426.s422  
427 0423 v35151.b427.s423  
428 0424 v35151.b428.s424  
429 0425 v35151.b429.s425  
430 0426 v35151.b430.s426  
431 0427 v35151.b431.s427  
432 0428 v35151.b432.s428  
433 0429 v35151.b433.s429  
434 0430 v35151.b434.s430  
435 0431 v35151.b435.s431  
436 0432 v35151.b436.s432  
437 0433 v35151.b437.s433  
438 0434 v35151.b438.s434  
439 0435 v35151.b439.s435  
440 0436 v35151.b440.s436  
441 0437 v35151.b441.s437  
442 0438 v35151.b442.s438  
443 0439 v35151.b443.s439  
444 0440 v35151.b444.s440  
445 0441 v35151.b445.s441  
446 0442 v35151.b446.s442  
447 0443 v35151.b447.s443  
448 0444 v35151.b448.s444  
449 0445 v35151.b449.s445  
450 0446 v35151.b450.s446  
451 0447 v35151.b451.s447  
452 0448 v35151.b452.s448  
453 0449 v35151.b453.s449  
454 0000 v35151.b454  
455 0000 v35151.b455  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet