Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:10 (1881-1883) (AID: v35152 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:10 
AIDv35152 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1881-1883
InformationFinnes 1881-1883 (1899). Ogiftas personalregister litt. D. Häri även överföringar från litt. B och BC samt supplement till Giftas personalförteckning 1892-1894 omfattande 17:de roten. Svenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35152.b1  
2 0000 v35152.b2  
3 0000 v35152.b3  
4 0000 v35152.b4  
5 0001 v35152.b5.s1  
6 0002 v35152.b6.s2  
7 0003 v35152.b7.s3  
8 0004 v35152.b8.s4  
9 0005 v35152.b9.s5  
10 0006 v35152.b10.s6  
11 0007 v35152.b11.s7  
12 0008 v35152.b12.s8  
13 0009 v35152.b13.s9  
14 0010 v35152.b14.s10  
15 0011 v35152.b15.s11  
16 0012 v35152.b16.s12  
17 0013 v35152.b17.s13  
18 0014 v35152.b18.s14  
19 0015 v35152.b19.s15  
20 0016 v35152.b20.s16  
21 0017 v35152.b21.s17  
22 0018 v35152.b22.s18  
23 0019 v35152.b23.s19  
24 0020 v35152.b24.s20  
25 0021 v35152.b25.s21  
26 0022 v35152.b26.s22  
27 0023 v35152.b27.s23  
28 0024 v35152.b28.s24  
29 0025 v35152.b29.s25  
30 0026 v35152.b30.s26  
31 0027 v35152.b31.s27  
32 0028 v35152.b32.s28  
33 0029 v35152.b33.s29  
34 0030 v35152.b34.s30  
35 0031 v35152.b35.s31  
36 0032 v35152.b36.s32  
37 0033 v35152.b37.s33  
38 0034 v35152.b38.s34  
39 0035 v35152.b39.s35  
40 0036 v35152.b40.s36  
41 0037 v35152.b41.s37  
42 0038 v35152.b42.s38  
43 0039 v35152.b43.s39  
44 0040 v35152.b44.s40  
45 0041 v35152.b45.s41  
46 0042 v35152.b46.s42  
47 0043 v35152.b47.s43  
48 0044 v35152.b48.s44  
49 0045 v35152.b49.s45  
50 0046 v35152.b50.s46  
51 0047 v35152.b51.s47  
52 0048 v35152.b52.s48  
53 0049 v35152.b53.s49  
54 0050 v35152.b54.s50  
55 0051 v35152.b55.s51  
56 0052 v35152.b56.s52  
57 0053 v35152.b57.s53  
58 0054 v35152.b58.s54  
59 0055 v35152.b59.s55  
60 0056 v35152.b60.s56  
61 0057 v35152.b61.s57  
62 0058 v35152.b62.s58  
63 0059 v35152.b63.s59  
64 0060 v35152.b64.s60  
65 0061 v35152.b65.s61  
66 0062 v35152.b66.s62  
67 0063 v35152.b67.s63  
68 0064 v35152.b68.s64  
69 0065 v35152.b69.s65  
70 0066 v35152.b70.s66  
71 0067 v35152.b71.s67  
72 0068 v35152.b72.s68  
73 0069 v35152.b73.s69  
74 0070 v35152.b74.s70  
75 0071 v35152.b75.s71  
76 0072 v35152.b76.s72  
77 0073 v35152.b77.s73  
78 0074 v35152.b78.s74  
79 0075 v35152.b79.s75  
80 0076 v35152.b80.s76  
81 0077 v35152.b81.s77  
82 0078 v35152.b82.s78  
83 0079 v35152.b83.s79  
84 0080 v35152.b84.s80  
85 0081 v35152.b85.s81  
86 0082 v35152.b86.s82  
87 0083 v35152.b87.s83  
88 0084 v35152.b88.s84  
89 0085 v35152.b89.s85  
90 0086 v35152.b90.s86  
91 0087 v35152.b91.s87  
92 0088 v35152.b92.s88  
93 0089 v35152.b93.s89  
94 0090 v35152.b94.s90  
95 0091 v35152.b95.s91  
96 0092 v35152.b96.s92  
97 0093 v35152.b97.s93  
98 0094 v35152.b98.s94  
99 0095 v35152.b99.s95  
100 0096 v35152.b100.s96  
101 0097 v35152.b101.s97  
102 0000 v35152.b102  
103 0000 v35152.b103  
104 0098 v35152.b104.s98  
105 0099 v35152.b105.s99  
106 0100 v35152.b106.s100  
107 0101 v35152.b107.s101  
108 0102 v35152.b108.s102  
109 0103 v35152.b109.s103  
110 0104 v35152.b110.s104  
111 0105 v35152.b111.s105  
112 0106 v35152.b112.s106  
113 0107 v35152.b113.s107  
114 0108 v35152.b114.s108  
115 0109 v35152.b115.s109  
116 0110 v35152.b116.s110  
117 0111 v35152.b117.s111  
118 0112 v35152.b118.s112  
119 0113 v35152.b119.s113  
120 0114 v35152.b120.s114  
121 0115 v35152.b121.s115  
122 0116 v35152.b122.s116  
123 0117 v35152.b123.s117  
124 0118 v35152.b124.s118  
125 0119 v35152.b125.s119  
126 0120 v35152.b126.s120  
127 0121 v35152.b127.s121  
128 0122 v35152.b128.s122  
129 0123 v35152.b129.s123  
130 0124 v35152.b130.s124  
131 0125 v35152.b131.s125  
132 0126 v35152.b132.s126  
133 0127 v35152.b133.s127  
134 0128 v35152.b134.s128  
135 0129 v35152.b135.s129  
136 0130 v35152.b136.s130  
137 0131 v35152.b137.s131  
138 0132 v35152.b138.s132  
139 0133 v35152.b139.s133  
140 0134 v35152.b140.s134  
141 0135 v35152.b141.s135  
142 0136 v35152.b142.s136  
143 0137 v35152.b143.s137  
144 0138 v35152.b144.s138  
145 0139 v35152.b145.s139  
146 0140 v35152.b146.s140  
147 0141 v35152.b147.s141  
148 0142 v35152.b148.s142  
149 0143 v35152.b149.s143  
150 0144 v35152.b150.s144  
151 0145 v35152.b151.s145  
152 0146 v35152.b152.s146  
153 0147 v35152.b153.s147  
154 0148 v35152.b154.s148  
155 0149 v35152.b155.s149  
156 0150 v35152.b156.s150  
157 0151 v35152.b157.s151  
158 0152 v35152.b158.s152  
159 0153 v35152.b159.s153  
160 0154 v35152.b160.s154  
161 0155 v35152.b161.s155  
162 0156 v35152.b162.s156  
163 0157 v35152.b163.s157  
164 0158 v35152.b164.s158  
165 0159 v35152.b165.s159  
166 0160 v35152.b166.s160  
167 0161 v35152.b167.s161  
168 0162 v35152.b168.s162  
169 0163 v35152.b169.s163  
170 0164 v35152.b170.s164  
171 0165 v35152.b171.s165  
172 0166 v35152.b172.s166  
173 0167 v35152.b173.s167  
174 0168 v35152.b174.s168  
175 0169 v35152.b175.s169  
176 0170 v35152.b176.s170  
177 0171 v35152.b177.s171  
178 0172 v35152.b178.s172  
179 0173 v35152.b179.s173  
180 0174 v35152.b180.s174  
181 0175 v35152.b181.s175  
182 0176 v35152.b182.s176  
183 0177 v35152.b183.s177  
184 0178 v35152.b184.s178  
185 0179 v35152.b185.s179  
186 1991 v35152.b186.s1991  
187 1992 v35152.b187.s1992  
188 1993 v35152.b188.s1993  
189 1994 v35152.b189.s1994  
190 1995 v35152.b190.s1995  
191 1996 v35152.b191.s1996  
192 1997 v35152.b192.s1997  
193 1998 v35152.b193.s1998  
194 1999 v35152.b194.s1999  
195 2000 v35152.b195.s2000  
196 2001 v35152.b196.s2001  
197 2002 v35152.b197.s2002  
198 2003 v35152.b198.s2003  
199 2004 v35152.b199.s2004  
200 2005 v35152.b200.s2005  
201 2006 v35152.b201.s2006  
202 2007 v35152.b202.s2007  
203 2008 v35152.b203.s2008  
204 2009 v35152.b204.s2009  
205 2010 v35152.b205.s2010  
206 2011 v35152.b206.s2011  
207 2012 v35152.b207.s2012  
208 2013 v35152.b208.s2013  
209 2014 v35152.b209.s2014  
210 0204 v35152.b210.s204  
211 0205 v35152.b211.s205  
212 0206 v35152.b212.s206  
213 0207 v35152.b213.s207  
214 0208 v35152.b214.s208  
215 0209 v35152.b215.s209  
216 0210 v35152.b216.s210  
217 0211 v35152.b217.s211  
218 0212 v35152.b218.s212  
219 0213 v35152.b219.s213  
220 0214 v35152.b220.s214  
221 0215 v35152.b221.s215  
222 0216 v35152.b222.s216  
223 0217 v35152.b223.s217  
224 0218 v35152.b224.s218  
225 0219 v35152.b225.s219  
226 0220 v35152.b226.s220  
227 0221 v35152.b227.s221  
228 0222 v35152.b228.s222  
229 0223 v35152.b229.s223  
230 0224 v35152.b230.s224  
231 0225 v35152.b231.s225  
232 0226 v35152.b232.s226  
233 0227 v35152.b233.s227  
234 0228 v35152.b234.s228  
235 0229 v35152.b235.s229  
236 0230 v35152.b236.s230  
237 0231 v35152.b237.s231  
238 0232 v35152.b238.s232  
239 0233 v35152.b239.s233  
240 0234 v35152.b240.s234  
241 0235 v35152.b241.s235  
242 0236 v35152.b242.s236  
243 0237 v35152.b243.s237  
244 0238 v35152.b244.s238  
245 0239 v35152.b245.s239  
246 0240 v35152.b246.s240  
247 0241 v35152.b247.s241  
248 0242 v35152.b248.s242  
249 0243 v35152.b249.s243  
250 0244 v35152.b250.s244  
251 0245 v35152.b251.s245  
252 0246 v35152.b252.s246  
253 0247 v35152.b253.s247  
254 0248 v35152.b254.s248  
255 0249 v35152.b255.s249  
256 0250 v35152.b256.s250  
257 0251 v35152.b257.s251  
258 0252 v35152.b258.s252  
259 0253 v35152.b259.s253  
260 0254 v35152.b260.s254  
261 0255 v35152.b261.s255  
262 0256 v35152.b262.s256  
263 0257 v35152.b263.s257  
264 0258 v35152.b264.s258  
265 0259 v35152.b265.s259  
266 0260 v35152.b266.s260  
267 0261 v35152.b267.s261  
268 0262 v35152.b268.s262  
269 0263 v35152.b269.s263  
270 0264 v35152.b270.s264  
271 0265 v35152.b271.s265  
272 0266 v35152.b272.s266  
273 0267 v35152.b273.s267  
274 0268 v35152.b274.s268  
275 0269 v35152.b275.s269  
276 0270 v35152.b276.s270  
277 0271 v35152.b277.s271  
278 0272 v35152.b278.s272  
279 0273 v35152.b279.s273  
280 0274 v35152.b280.s274  
281 0275 v35152.b281.s275  
282 0276 v35152.b282.s276  
283 0277 v35152.b283.s277  
284 0278 v35152.b284.s278  
285 0279 v35152.b285.s279  
286 0280 v35152.b286.s280  
287 0281 v35152.b287.s281  
288 0282 v35152.b288.s282  
289 0283 v35152.b289.s283  
290 0284 v35152.b290.s284  
291 0285 v35152.b291.s285  
292 0286 v35152.b292.s286  
293 0287 v35152.b293.s287  
294 0288 v35152.b294.s288  
295 0289 v35152.b295.s289  
296 0290 v35152.b296.s290  
297 0291 v35152.b297.s291  
298 0292 v35152.b298.s292  
299 0293 v35152.b299.s293  
300 0294 v35152.b300.s294  
301 0295 v35152.b301.s295  
302 0000 v35152.b302  
303 0000 v35152.b303  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet