Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:1 (1883-1889) (AID: v35153 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:1 
AIDv35153 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1883-1889
InformationDel I. M. br. 6:e kv., 5, 12 rot.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35153.b1  
2 0000 v35153.b2  
3 0000 v35153.b3  
4 0000 v35153.b4  
5 0001 v35153.b5.s1  
6 0002 v35153.b6.s2  
7 0003 v35153.b7.s3  
8 0004 v35153.b8.s4  
9 0005 v35153.b9.s5  
10 0006 v35153.b10.s6  
11 0007 v35153.b11.s7  
12 0008 v35153.b12.s8  
13 0009 v35153.b13.s9  
14 0010 v35153.b14.s10  
15 0011 v35153.b15.s11  
16 0012 v35153.b16.s12  
17 0013 v35153.b17.s13  
18 0014 v35153.b18.s14  
19 0015 v35153.b19.s15  
20 0016 v35153.b20.s16  
21 0017 v35153.b21.s17  
22 0018 v35153.b22.s18  
23 0019 v35153.b23.s19  
24 0020 v35153.b24.s20  
25 0021 v35153.b25.s21  
26 0022 v35153.b26.s22  
27 0023 v35153.b27.s23  
28 0024 v35153.b28.s24  
29 0025 v35153.b29.s25  
30 0026 v35153.b30.s26  
31 0027 v35153.b31.s27  
32 0028 v35153.b32.s28  
33 0029 v35153.b33.s29  
34 0030 v35153.b34.s30  
35 0031 v35153.b35.s31  
36 0032 v35153.b36.s32  
37 0033 v35153.b37.s33  
38 0034 v35153.b38.s34  
39 0035 v35153.b39.s35  
40 0036 v35153.b40.s36  
41 0037 v35153.b41.s37  
42 0038 v35153.b42.s38  
43 0039 v35153.b43.s39  
44 0040 v35153.b44.s40  
45 0041 v35153.b45.s41  
46 0042 v35153.b46.s42  
47 0043 v35153.b47.s43  
48 0044 v35153.b48.s44  
49 0045 v35153.b49.s45  
50 0046 v35153.b50.s46  
51 0047 v35153.b51.s47  
52 0048 v35153.b52.s48  
53 0049 v35153.b53.s49  
54 0050 v35153.b54.s50  
55 0051 v35153.b55.s51  
56 0052 v35153.b56.s52  
57 0053 v35153.b57.s53  
58 0054 v35153.b58.s54  
59 0055 v35153.b59.s55  
60 0056 v35153.b60.s56  
61 0057 v35153.b61.s57  
62 0058 v35153.b62.s58  
63 0059 v35153.b63.s59  
64 0060 v35153.b64.s60  
65 0061 v35153.b65.s61  
66 0062 v35153.b66.s62  
67 0063 v35153.b67.s63  
68 0064 v35153.b68.s64  
69 0065 v35153.b69.s65  
70 0066 v35153.b70.s66  
71 0067 v35153.b71.s67  
72 0068 v35153.b72.s68  
73 0069 v35153.b73.s69  
74 0070 v35153.b74.s70  
75 0071 v35153.b75.s71  
76 0072 v35153.b76.s72  
77 0073 v35153.b77.s73  
78 0074 v35153.b78.s74  
79 0075 v35153.b79.s75  
80 0076 v35153.b80.s76  
81 0077 v35153.b81.s77  
82 0078 v35153.b82.s78  
83 0079 v35153.b83.s79  
84 0080 v35153.b84.s80  
85 0081 v35153.b85.s81  
86 0082 v35153.b86.s82  
87 0083 v35153.b87.s83  
88 0084 v35153.b88.s84  
89 0085 v35153.b89.s85  
90 0086 v35153.b90.s86  
91 0087 v35153.b91.s87  
92 0088 v35153.b92.s88  
93 0089 v35153.b93.s89  
94 0090 v35153.b94.s90  
95 0091 v35153.b95.s91  
96 0092 v35153.b96.s92  
97 0093 v35153.b97.s93  
98 0094 v35153.b98.s94  
99 0095 v35153.b99.s95  
100 0096 v35153.b100.s96  
101 0097 v35153.b101.s97  
102 0098 v35153.b102.s98  
103 0099 v35153.b103.s99  
104 0100 v35153.b104.s100  
105 0101 v35153.b105.s101  
106 0102 v35153.b106.s102  
107 0103 v35153.b107.s103  
108 0104 v35153.b108.s104  
109 0105 v35153.b109.s105  
110 0106 v35153.b110.s106  
111 0107 v35153.b111.s107  
112 0108 v35153.b112.s108  
113 0109 v35153.b113.s109  
114 0110 v35153.b114.s110  
115 0111 v35153.b115.s111  
116 0112 v35153.b116.s112  
117 0113 v35153.b117.s113  
118 0114 v35153.b118.s114  
119 0115 v35153.b119.s115  
120 0116 v35153.b120.s116  
121 0117 v35153.b121.s117  
122 0118 v35153.b122.s118  
123 0119 v35153.b123.s119  
124 0120 v35153.b124.s120  
125 0121 v35153.b125.s121  
126 0122 v35153.b126.s122  
127 0123 v35153.b127.s123  
128 0124 v35153.b128.s124  
129 0125 v35153.b129.s125  
130 0126 v35153.b130.s126  
131 0127 v35153.b131.s127  
132 0128 v35153.b132.s128  
133 0129 v35153.b133.s129  
134 0130 v35153.b134.s130  
135 0131 v35153.b135.s131  
136 0132 v35153.b136.s132  
137 0133 v35153.b137.s133  
138 0134 v35153.b138.s134  
139 0135 v35153.b139.s135  
140 0136 v35153.b140.s136  
141 0137 v35153.b141.s137  
142 0138 v35153.b142.s138  
143 0139 v35153.b143.s139  
144 0140 v35153.b144.s140  
145 0141 v35153.b145.s141  
146 0142 v35153.b146.s142  
147 0143 v35153.b147.s143  
148 0144 v35153.b148.s144  
149 0145 v35153.b149.s145  
150 0146 v35153.b150.s146  
151 0147 v35153.b151.s147  
152 0148 v35153.b152.s148  
153 0149 v35153.b153.s149  
154 0150 v35153.b154.s150  
155 0151 v35153.b155.s151  
156 0152 v35153.b156.s152  
157 0153 v35153.b157.s153  
158 0154 v35153.b158.s154  
159 0155 v35153.b159.s155  
160 0156 v35153.b160.s156  
161 0157 v35153.b161.s157  
162 0158 v35153.b162.s158  
163 0159 v35153.b163.s159  
164 0160 v35153.b164.s160  
165 0161 v35153.b165.s161  
166 0162 v35153.b166.s162  
167 0163 v35153.b167.s163  
168 0164 v35153.b168.s164  
169 0165 v35153.b169.s165  
170 0166 v35153.b170.s166  
171 0167 v35153.b171.s167  
172 0168 v35153.b172.s168  
173 0169 v35153.b173.s169  
174 0170 v35153.b174.s170  
175 0171 v35153.b175.s171  
176 0172 v35153.b176.s172  
177 0173 v35153.b177.s173  
178 0174 v35153.b178.s174  
179 0175 v35153.b179.s175  
180 0176 v35153.b180.s176  
181 0177 v35153.b181.s177  
182 0178 v35153.b182.s178  
183 0179 v35153.b183.s179  
184 0180 v35153.b184.s180  
185 0181 v35153.b185.s181  
186 0182 v35153.b186.s182  
187 0183 v35153.b187.s183  
188 0184 v35153.b188.s184  
189 0185 v35153.b189.s185  
190 0186 v35153.b190.s186  
191 0187 v35153.b191.s187  
192 0188 v35153.b192.s188  
193 0189 v35153.b193.s189  
194 0190 v35153.b194.s190  
195 0191 v35153.b195.s191  
196 0192 v35153.b196.s192  
197 0193 v35153.b197.s193  
198 0194 v35153.b198.s194  
199 0195 v35153.b199.s195  
200 0196 v35153.b200.s196  
201 0197 v35153.b201.s197  
202 0198 v35153.b202.s198  
203 0199 v35153.b203.s199  
204 0200 v35153.b204.s200  
205 0201 v35153.b205.s201  
206 0202 v35153.b206.s202  
207 0203 v35153.b207.s203  
208 0204 v35153.b208.s204  
209 0205 v35153.b209.s205  
210 0206 v35153.b210.s206  
211 0207 v35153.b211.s207  
212 0208 v35153.b212.s208  
213 0209 v35153.b213.s209  
214 0210 v35153.b214.s210  
215 0211 v35153.b215.s211  
216 0212 v35153.b216.s212  
217 0213 v35153.b217.s213  
218 0214 v35153.b218.s214  
219 0215 v35153.b219.s215  
220 0216 v35153.b220.s216  
221 0217 v35153.b221.s217  
222 0218 v35153.b222.s218  
223 0219 v35153.b223.s219  
224 0220 v35153.b224.s220  
225 0221 v35153.b225.s221  
226 0222 v35153.b226.s222  
227 0223 v35153.b227.s223  
228 0224 v35153.b228.s224  
229 0225 v35153.b229.s225  
230 0226 v35153.b230.s226  
231 0227 v35153.b231.s227  
232 0228 v35153.b232.s228  
233 0229 v35153.b233.s229  
234 0230 v35153.b234.s230  
235 0231 v35153.b235.s231  
236 0232 v35153.b236.s232  
237 0233 v35153.b237.s233  
238 0234 v35153.b238.s234  
239 0235 v35153.b239.s235  
240 0236 v35153.b240.s236  
241 0237 v35153.b241.s237  
242 0238 v35153.b242.s238  
243 0239 v35153.b243.s239  
244 0240 v35153.b244.s240  
245 0241 v35153.b245.s241  
246 0242 v35153.b246.s242  
247 0243 v35153.b247.s243  
248 0244 v35153.b248.s244  
249 0245 v35153.b249.s245  
250 0246 v35153.b250.s246  
251 0247 v35153.b251.s247  
252 0248 v35153.b252.s248  
253 0249 v35153.b253.s249  
254 0250 v35153.b254.s250  
255 0251 v35153.b255.s251  
256 0252 v35153.b256.s252  
257 0253 v35153.b257.s253  
258 0254 v35153.b258.s254  
259 0255 v35153.b259.s255  
260 0256 v35153.b260.s256  
261 0257 v35153.b261.s257  
262 0258 v35153.b262.s258  
263 0259 v35153.b263.s259  
264 0260 v35153.b264.s260  
265 0261 v35153.b265.s261  
266 0262 v35153.b266.s262  
267 0263 v35153.b267.s263  
268 0264 v35153.b268.s264  
269 0265 v35153.b269.s265  
270 0266 v35153.b270.s266  
271 0267 v35153.b271.s267  
272 0268 v35153.b272.s268  
273 0269 v35153.b273.s269  
274 0270 v35153.b274.s270  
275 0271 v35153.b275.s271  
276 0272 v35153.b276.s272  
277 0273 v35153.b277.s273  
278 0274 v35153.b278.s274  
279 0275 v35153.b279.s275  
280 0276 v35153.b280.s276  
281 0277 v35153.b281.s277  
282 0278 v35153.b282.s278  
283 0279 v35153.b283.s279  
284 0280 v35153.b284.s280  
285 0281 v35153.b285.s281  
286 0282 v35153.b286.s282  
287 0283 v35153.b287.s283  
288 0284 v35153.b288.s284  
289 0285 v35153.b289.s285  
290 0286 v35153.b290.s286  
291 0287 v35153.b291.s287  
292 0288 v35153.b292.s288  
293 0289 v35153.b293.s289  
294 0290 v35153.b294.s290  
295 0291 v35153.b295.s291  
296 0292 v35153.b296.s292  
297 0293 v35153.b297.s293  
298 0294 v35153.b298.s294  
299 0295 v35153.b299.s295  
300 0296 v35153.b300.s296  
301 0297 v35153.b301.s297  
302 0298 v35153.b302.s298  
303 0299 v35153.b303.s299  
304 0300 v35153.b304.s300  
305 0301 v35153.b305.s301  
306 0302 v35153.b306.s302  
307 0303 v35153.b307.s303  
308 0304 v35153.b308.s304  
309 0305 v35153.b309.s305  
310 0306 v35153.b310.s306  
311 0307 v35153.b311.s307  
312 0308 v35153.b312.s308  
313 0309 v35153.b313.s309  
314 0310 v35153.b314.s310  
315 0311 v35153.b315.s311  
316 0312 v35153.b316.s312  
317 0313 v35153.b317.s313  
318 0314 v35153.b318.s314  
319 0315 v35153.b319.s315  
320 0316 v35153.b320.s316  
321 0317 v35153.b321.s317  
322 0318 v35153.b322.s318  
323 0319 v35153.b323.s319  
324 0320 v35153.b324.s320  
325 0321 v35153.b325.s321  
326 0322 v35153.b326.s322  
327 0323 v35153.b327.s323  
328 0324 v35153.b328.s324  
329 0325 v35153.b329.s325  
330 0326 v35153.b330.s326  
331 0327 v35153.b331.s327  
332 0328 v35153.b332.s328  
333 0329 v35153.b333.s329  
334 0330 v35153.b334.s330  
335 0331 v35153.b335.s331  
336 0332 v35153.b336.s332  
337 0333 v35153.b337.s333  
338 0334 v35153.b338.s334  
339 0335 v35153.b339.s335  
340 0336 v35153.b340.s336  
341 0337 v35153.b341.s337  
342 0338 v35153.b342.s338  
343 0339 v35153.b343.s339  
344 0340 v35153.b344.s340  
345 0341 v35153.b345.s341  
346 0342 v35153.b346.s342  
347 0343 v35153.b347.s343  
348 0344 v35153.b348.s344  
349 0345 v35153.b349.s345  
350 0346 v35153.b350.s346  
351 0347 v35153.b351.s347  
352 0348 v35153.b352.s348  
353 0349 v35153.b353.s349  
354 0350 v35153.b354.s350  
355 0351 v35153.b355.s351  
356 0352 v35153.b356.s352  
357 0353 v35153.b357.s353  
358 0354 v35153.b358.s354  
359 0355 v35153.b359.s355  
360 0356 v35153.b360.s356  
361 0357 v35153.b361.s357  
362 0358 v35153.b362.s358  
363 0359 v35153.b363.s359  
364 0360 v35153.b364.s360  
365 0361 v35153.b365.s361  
366 0362 v35153.b366.s362  
367 0363 v35153.b367.s363  
368 0364 v35153.b368.s364  
369 0365 v35153.b369.s365  
370 0366 v35153.b370.s366  
371 0367 v35153.b371.s367  
372 0368 v35153.b372.s368  
373 0369 v35153.b373.s369  
374 0370 v35153.b374.s370  
375 0371 v35153.b375.s371  
376 0372 v35153.b376.s372  
377 0373 v35153.b377.s373  
378 0374 v35153.b378.s374  
379 0375 v35153.b379.s375  
380 0376 v35153.b380.s376  
381 0377 v35153.b381.s377  
382 0378 v35153.b382.s378  
383 0379 v35153.b383.s379  
384 0380 v35153.b384.s380  
385 0381 v35153.b385.s381  
386 0382 v35153.b386.s382  
387 0383 v35153.b387.s383  
388 0384 v35153.b388.s384  
389 0385 v35153.b389.s385  
390 0386 v35153.b390.s386  
391 0387 v35153.b391.s387  
392 0388 v35153.b392.s388  
393 0389 v35153.b393.s389  
394 0390 v35153.b394.s390  
395 0391 v35153.b395.s391  
396 0392 v35153.b396.s392  
397 0393 v35153.b397.s393  
398 0394 v35153.b398.s394  
399 0395 v35153.b399.s395  
400 0396 v35153.b400.s396  
401 0397 v35153.b401.s397  
402 0398 v35153.b402.s398  
403 0399 v35153.b403.s399  
404 0400 v35153.b404.s400  
405 0401 v35153.b405.s401  
406 0402 v35153.b406.s402  
407 0403 v35153.b407.s403  
408 0404 v35153.b408.s404  
409 0405 v35153.b409.s405  
410 0406 v35153.b410.s406  
411 0407 v35153.b411.s407  
412 0408 v35153.b412.s408  
413 0409 v35153.b413.s409  
414 0410 v35153.b414.s410  
415 0411 v35153.b415.s411  
416 0412 v35153.b416.s412  
417 0413 v35153.b417.s413  
418 0414 v35153.b418.s414  
419 0415 v35153.b419.s415  
420 0416 v35153.b420.s416  
421 0417 v35153.b421.s417  
422 0418 v35153.b422.s418  
423 0419 v35153.b423.s419  
424 0420 v35153.b424.s420  
425 0421 v35153.b425.s421  
426 0422 v35153.b426.s422  
427 0423 v35153.b427.s423  
428 0424 v35153.b428.s424  
429 0425 v35153.b429.s425  
430 0426 v35153.b430.s426  
431 0427 v35153.b431.s427  
432 0428 v35153.b432.s428  
433 0429 v35153.b433.s429  
434 0430 v35153.b434.s430  
435 0431 v35153.b435.s431  
436 0432 v35153.b436.s432  
437 0433 v35153.b437.s433  
438 0434 v35153.b438.s434  
439 0435 v35153.b439.s435  
440 0436 v35153.b440.s436  
441 0437 v35153.b441.s437  
442 0438 v35153.b442.s438  
443 0439 v35153.b443.s439  
444 0440 v35153.b444.s440  
445 0441 v35153.b445.s441  
446 0442 v35153.b446.s442  
447 0443 v35153.b447.s443  
448 0444 v35153.b448.s444  
449 0445 v35153.b449.s445  
450 0446 v35153.b450.s446  
451 0447 v35153.b451.s447  
452 0448 v35153.b452.s448  
453 0449 v35153.b453.s449  
454 0450 v35153.b454.s450  
455 0451 v35153.b455.s451  
456 0452 v35153.b456.s452  
457 0453 v35153.b457.s453  
458 0454 v35153.b458.s454  
459 0455 v35153.b459.s455  
460 0456 v35153.b460.s456  
461 0457 v35153.b461.s457  
462 0458 v35153.b462.s458  
463 0459 v35153.b463.s459  
464 0460 v35153.b464.s460  
465 0461 v35153.b465.s461  
466 0462 v35153.b466.s462  
467 0463 v35153.b467.s463  
468 0464 v35153.b468.s464  
469 0465 v35153.b469.s465  
470 0466 v35153.b470.s466  
471 0467 v35153.b471.s467  
472 0468 v35153.b472.s468  
473 0469 v35153.b473.s469  
474 0470 v35153.b474.s470  
475 0471 v35153.b475.s471  
476 0472 v35153.b476.s472  
477 0473 v35153.b477.s473  
478 0474 v35153.b478.s474  
479 0475 v35153.b479.s475  
480 0476 v35153.b480.s476  
481 0477 v35153.b481.s477  
482 0478 v35153.b482.s478  
483 0479 v35153.b483.s479  
484 0480 v35153.b484.s480  
485 0481 v35153.b485.s481  
486 0482 v35153.b486.s482  
487 0483 v35153.b487.s483  
488 0484 v35153.b488.s484  
489 0485 v35153.b489.s485  
490 0486 v35153.b490.s486  
491 0487 v35153.b491.s487  
492 0488 v35153.b492.s488  
493 0489 v35153.b493.s489  
494 0490 v35153.b494.s490  
495 0491 v35153.b495.s491  
496 0492 v35153.b496.s492  
497 0493 v35153.b497.s493  
498 0494 v35153.b498.s494  
499 0495 v35153.b499.s495  
500 0496 v35153.b500.s496  
501 0497 v35153.b501.s497  
502 0498 v35153.b502.s498  
503 0499 v35153.b503.s499  
504 0500 v35153.b504.s500  
505 0000 v35153.b505  
506 0000 v35153.b506  
507 0000 v35153.b507  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet