Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:2 (1883-1889) (AID: v35154 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:2 
AIDv35154 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1883-1889
InformationDel II. 6, 8, 9 rotarna.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35154.b1  
2 0000 v35154.b2  
3 0000 v35154.b3  
4 0000 v35154.b4  
5 0501 v35154.b5.s501  
6 0502 v35154.b6.s502  
7 0503 v35154.b7.s503  
8 0504 v35154.b8.s504  
9 0505 v35154.b9.s505  
10 0506 v35154.b10.s506  
11 0507 v35154.b11.s507  
12 0508 v35154.b12.s508  
13 0509 v35154.b13.s509  
14 0510 v35154.b14.s510  
15 0511 v35154.b15.s511  
16 0512 v35154.b16.s512  
17 0513 v35154.b17.s513  
18 0514 v35154.b18.s514  
19 0515 v35154.b19.s515  
20 0516 v35154.b20.s516  
21 0517 v35154.b21.s517  
22 0518 v35154.b22.s518  
23 0519 v35154.b23.s519  
24 0520 v35154.b24.s520  
25 0521 v35154.b25.s521  
26 0522 v35154.b26.s522  
27 0523 v35154.b27.s523  
28 0524 v35154.b28.s524  
29 0525 v35154.b29.s525  
30 0526 v35154.b30.s526  
31 0527 v35154.b31.s527  
32 0528 v35154.b32.s528  
33 0529 v35154.b33.s529  
34 0530 v35154.b34.s530  
35 0531 v35154.b35.s531  
36 0532 v35154.b36.s532  
37 0533 v35154.b37.s533  
38 0534 v35154.b38.s534  
39 0535 v35154.b39.s535  
40 0536 v35154.b40.s536  
41 0537 v35154.b41.s537  
42 0538 v35154.b42.s538  
43 0539 v35154.b43.s539  
44 0540 v35154.b44.s540  
45 0541 v35154.b45.s541  
46 0542 v35154.b46.s542  
47 0543 v35154.b47.s543  
48 0544 v35154.b48.s544  
49 0545 v35154.b49.s545  
50 0546 v35154.b50.s546  
51 0547 v35154.b51.s547  
52 0548 v35154.b52.s548  
53 0549 v35154.b53.s549  
54 0550 v35154.b54.s550  
55 0551 v35154.b55.s551  
56 0552 v35154.b56.s552  
57 0553 v35154.b57.s553  
58 0554 v35154.b58.s554  
59 0555 v35154.b59.s555  
60 0556 v35154.b60.s556  
61 0557 v35154.b61.s557  
62 0558 v35154.b62.s558  
63 0559 v35154.b63.s559  
64 0560 v35154.b64.s560  
65 0561 v35154.b65.s561  
66 0562 v35154.b66.s562  
67 0563 v35154.b67.s563  
68 0564 v35154.b68.s564  
69 0565 v35154.b69.s565  
70 0566 v35154.b70.s566  
71 0567 v35154.b71.s567  
72 0568 v35154.b72.s568  
73 0569 v35154.b73.s569  
74 0570 v35154.b74.s570  
75 0571 v35154.b75.s571  
76 0572 v35154.b76.s572  
77 0573 v35154.b77.s573  
78 0574 v35154.b78.s574  
79 0575 v35154.b79.s575  
80 0576 v35154.b80.s576  
81 0577 v35154.b81.s577  
82 0578 v35154.b82.s578  
83 0579 v35154.b83.s579  
84 0580 v35154.b84.s580  
85 0581 v35154.b85.s581  
86 0582 v35154.b86.s582  
87 0583 v35154.b87.s583  
88 0584 v35154.b88.s584  
89 0585 v35154.b89.s585  
90 0586 v35154.b90.s586  
91 0587 v35154.b91.s587  
92 0588 v35154.b92.s588  
93 0589 v35154.b93.s589  
94 0590 v35154.b94.s590  
95 0591 v35154.b95.s591  
96 0592 v35154.b96.s592  
97 0593 v35154.b97.s593  
98 0594 v35154.b98.s594  
99 0595 v35154.b99.s595  
100 0596 v35154.b100.s596  
101 0597 v35154.b101.s597  
102 0598 v35154.b102.s598  
103 0599 v35154.b103.s599  
104 0600 v35154.b104.s600  
105 0601 v35154.b105.s601  
106 0602 v35154.b106.s602  
107 0603 v35154.b107.s603  
108 0604 v35154.b108.s604  
109 0605 v35154.b109.s605  
110 0606 v35154.b110.s606  
111 0607 v35154.b111.s607  
112 0608 v35154.b112.s608  
113 0609 v35154.b113.s609  
114 0610 v35154.b114.s610  
115 0611 v35154.b115.s611  
116 0612 v35154.b116.s612  
117 0613 v35154.b117.s613  
118 0614 v35154.b118.s614  
119 0615 v35154.b119.s615  
120 0616 v35154.b120.s616  
121 0617 v35154.b121.s617  
122 0618 v35154.b122.s618  
123 0619 v35154.b123.s619  
124 0620 v35154.b124.s620  
125 0621 v35154.b125.s621  
126 0622 v35154.b126.s622  
127 0623 v35154.b127.s623  
128 0624 v35154.b128.s624  
129 0625 v35154.b129.s625  
130 0626 v35154.b130.s626  
131 0627 v35154.b131.s627  
132 0628 v35154.b132.s628  
133 0629 v35154.b133.s629  
134 0630 v35154.b134.s630  
135 0631 v35154.b135.s631  
136 0632 v35154.b136.s632  
137 0633 v35154.b137.s633  
138 0634 v35154.b138.s634  
139 0635 v35154.b139.s635  
140 0636 v35154.b140.s636  
141 0637 v35154.b141.s637  
142 0638 v35154.b142.s638  
143 0639 v35154.b143.s639  
144 0640 v35154.b144.s640  
145 0641 v35154.b145.s641  
146 0642 v35154.b146.s642  
147 0643 v35154.b147.s643  
148 0644 v35154.b148.s644  
149 0645 v35154.b149.s645  
150 0646 v35154.b150.s646  
151 0647 v35154.b151.s647  
152 0648 v35154.b152.s648  
153 0649 v35154.b153.s649  
154 0650 v35154.b154.s650  
155 0651 v35154.b155.s651  
156 0652 v35154.b156.s652  
157 0653 v35154.b157.s653  
158 0654 v35154.b158.s654  
159 0655 v35154.b159.s655  
160 0656 v35154.b160.s656  
161 0657 v35154.b161.s657  
162 0658 v35154.b162.s658  
163 0659 v35154.b163.s659  
164 0660 v35154.b164.s660  
165 0661 v35154.b165.s661  
166 0662 v35154.b166.s662  
167 0663 v35154.b167.s663  
168 0664 v35154.b168.s664  
169 0665 v35154.b169.s665  
170 0666 v35154.b170.s666  
171 0667 v35154.b171.s667  
172 0668 v35154.b172.s668  
173 0669 v35154.b173.s669  
174 0670 v35154.b174.s670  
175 0671 v35154.b175.s671  
176 0672 v35154.b176.s672  
177 0673 v35154.b177.s673  
178 0674 v35154.b178.s674  
179 0675 v35154.b179.s675  
180 0676 v35154.b180.s676  
181 0677 v35154.b181.s677  
182 0678 v35154.b182.s678  
183 0679 v35154.b183.s679  
184 0680 v35154.b184.s680  
185 0681 v35154.b185.s681  
186 0682 v35154.b186.s682  
187 0683 v35154.b187.s683  
188 0684 v35154.b188.s684  
189 0685 v35154.b189.s685  
190 0686 v35154.b190.s686  
191 0687 v35154.b191.s687  
192 0688 v35154.b192.s688  
193 0689 v35154.b193.s689  
194 0690 v35154.b194.s690  
195 0691 v35154.b195.s691  
196 0692 v35154.b196.s692  
197 0693 v35154.b197.s693  
198 0694 v35154.b198.s694  
199 0695 v35154.b199.s695  
200 0696 v35154.b200.s696  
201 0697 v35154.b201.s697  
202 0698 v35154.b202.s698  
203 0699 v35154.b203.s699  
204 0700 v35154.b204.s700  
205 0701 v35154.b205.s701  
206 0702 v35154.b206.s702  
207 0703 v35154.b207.s703  
208 0704 v35154.b208.s704  
209 0705 v35154.b209.s705  
210 0706 v35154.b210.s706  
211 0707 v35154.b211.s707  
212 0708 v35154.b212.s708  
213 0709 v35154.b213.s709  
214 0710 v35154.b214.s710  
215 0711 v35154.b215.s711  
216 0712 v35154.b216.s712  
217 0713 v35154.b217.s713  
218 0714 v35154.b218.s714  
219 0715 v35154.b219.s715  
220 0716 v35154.b220.s716  
221 0717 v35154.b221.s717  
222 0718 v35154.b222.s718  
223 0719 v35154.b223.s719  
224 0720 v35154.b224.s720  
225 0721 v35154.b225.s721  
226 0722 v35154.b226.s722  
227 0723 v35154.b227.s723  
228 0724 v35154.b228.s724  
229 0725 v35154.b229.s725  
230 0726 v35154.b230.s726  
231 0727 v35154.b231.s727  
232 0728 v35154.b232.s728  
233 0729 v35154.b233.s729  
234 0730 v35154.b234.s730  
235 0731 v35154.b235.s731  
236 0732 v35154.b236.s732  
237 0733 v35154.b237.s733  
238 0734 v35154.b238.s734  
239 0735 v35154.b239.s735  
240 0736 v35154.b240.s736  
241 0737 v35154.b241.s737  
242 0738 v35154.b242.s738  
243 0739 v35154.b243.s739  
244 0740 v35154.b244.s740  
245 0741 v35154.b245.s741  
246 0742 v35154.b246.s742  
247 0743 v35154.b247.s743  
248 0744 v35154.b248.s744  
249 0745 v35154.b249.s745  
250 0746 v35154.b250.s746  
251 0747 v35154.b251.s747  
252 0748 v35154.b252.s748  
253 0749 v35154.b253.s749  
254 0750 v35154.b254.s750  
255 0751 v35154.b255.s751  
256 0752 v35154.b256.s752  
257 0753 v35154.b257.s753  
258 0754 v35154.b258.s754  
259 0755 v35154.b259.s755  
260 0756 v35154.b260.s756  
261 0757 v35154.b261.s757  
262 0758 v35154.b262.s758  
263 0759 v35154.b263.s759  
264 0760 v35154.b264.s760  
265 0761 v35154.b265.s761  
266 0762 v35154.b266.s762  
267 0763 v35154.b267.s763  
268 0764 v35154.b268.s764  
269 0765 v35154.b269.s765  
270 0766 v35154.b270.s766  
271 0767 v35154.b271.s767  
272 0768 v35154.b272.s768  
273 0769 v35154.b273.s769  
274 0770 v35154.b274.s770  
275 0771 v35154.b275.s771  
276 0772 v35154.b276.s772  
277 0773 v35154.b277.s773  
278 0774 v35154.b278.s774  
279 0775 v35154.b279.s775  
280 0776 v35154.b280.s776  
281 0777 v35154.b281.s777  
282 0778 v35154.b282.s778  
283 0779 v35154.b283.s779  
284 0780 v35154.b284.s780  
285 0781 v35154.b285.s781  
286 0782 v35154.b286.s782  
287 0783 v35154.b287.s783  
288 0784 v35154.b288.s784  
289 0785 v35154.b289.s785  
290 0786 v35154.b290.s786  
291 0787 v35154.b291.s787  
292 0788 v35154.b292.s788  
293 0789 v35154.b293.s789  
294 0790 v35154.b294.s790  
295 0791 v35154.b295.s791  
296 0792 v35154.b296.s792  
297 0793 v35154.b297.s793  
298 0794 v35154.b298.s794  
299 0795 v35154.b299.s795  
300 0796 v35154.b300.s796  
301 0797 v35154.b301.s797  
302 0798 v35154.b302.s798  
303 0799 v35154.b303.s799  
304 0800 v35154.b304.s800  
305 0801 v35154.b305.s801  
306 0802 v35154.b306.s802  
307 0803 v35154.b307.s803  
308 0804 v35154.b308.s804  
309 0805 v35154.b309.s805  
310 0806 v35154.b310.s806  
311 0807 v35154.b311.s807  
312 0808 v35154.b312.s808  
313 0809 v35154.b313.s809  
314 0810 v35154.b314.s810  
315 0811 v35154.b315.s811  
316 0812 v35154.b316.s812  
317 0813 v35154.b317.s813  
318 0814 v35154.b318.s814  
319 0815 v35154.b319.s815  
320 0816 v35154.b320.s816  
321 0817 v35154.b321.s817  
322 0818 v35154.b322.s818  
323 0819 v35154.b323.s819  
324 0820 v35154.b324.s820  
325 0821 v35154.b325.s821  
326 0822 v35154.b326.s822  
327 0823 v35154.b327.s823  
328 0824 v35154.b328.s824  
329 0825 v35154.b329.s825  
330 0826 v35154.b330.s826  
331 0827 v35154.b331.s827  
332 0828 v35154.b332.s828  
333 0829 v35154.b333.s829  
334 0830 v35154.b334.s830  
335 0831 v35154.b335.s831  
336 0832 v35154.b336.s832  
337 0833 v35154.b337.s833  
338 0834 v35154.b338.s834  
339 0835 v35154.b339.s835  
340 0836 v35154.b340.s836  
341 0837 v35154.b341.s837  
342 0838 v35154.b342.s838  
343 0839 v35154.b343.s839  
344 0840 v35154.b344.s840  
345 0841 v35154.b345.s841  
346 0842 v35154.b346.s842  
347 0843 v35154.b347.s843  
348 0844 v35154.b348.s844  
349 0845 v35154.b349.s845  
350 0846 v35154.b350.s846  
351 0847 v35154.b351.s847  
352 0848 v35154.b352.s848  
353 0849 v35154.b353.s849  
354 0850 v35154.b354.s850  
355 0851 v35154.b355.s851  
356 0852 v35154.b356.s852  
357 0853 v35154.b357.s853  
358 0854 v35154.b358.s854  
359 0855 v35154.b359.s855  
360 0856 v35154.b360.s856  
361 0857 v35154.b361.s857  
362 0858 v35154.b362.s858  
363 0859 v35154.b363.s859  
364 0860 v35154.b364.s860  
365 0861 v35154.b365.s861  
366 0862 v35154.b366.s862  
367 0863 v35154.b367.s863  
368 0864 v35154.b368.s864  
369 0865 v35154.b369.s865  
370 0866 v35154.b370.s866  
371 0867 v35154.b371.s867  
372 0868 v35154.b372.s868  
373 0869 v35154.b373.s869  
374 0870 v35154.b374.s870  
375 0871 v35154.b375.s871  
376 0872 v35154.b376.s872  
377 0873 v35154.b377.s873  
378 0874 v35154.b378.s874  
379 0875 v35154.b379.s875  
380 0876 v35154.b380.s876  
381 0877 v35154.b381.s877  
382 0878 v35154.b382.s878  
383 0879 v35154.b383.s879  
384 0880 v35154.b384.s880  
385 0881 v35154.b385.s881  
386 0882 v35154.b386.s882  
387 0883 v35154.b387.s883  
388 0884 v35154.b388.s884  
389 0885 v35154.b389.s885  
390 0886 v35154.b390.s886  
391 0887 v35154.b391.s887  
392 0888 v35154.b392.s888  
393 0889 v35154.b393.s889  
394 0890 v35154.b394.s890  
395 0891 v35154.b395.s891  
396 0892 v35154.b396.s892  
397 0893 v35154.b397.s893  
398 0894 v35154.b398.s894  
399 0895 v35154.b399.s895  
400 0896 v35154.b400.s896  
401 0897 v35154.b401.s897  
402 0898 v35154.b402.s898  
403 0899 v35154.b403.s899  
404 0900 v35154.b404.s900  
405 0901 v35154.b405.s901  
406 0901a v35154.b406.s901a  
407 0901b v35154.b407.s901b  
408 0902 v35154.b408.s902  
409 0903 v35154.b409.s903  
410 0904 v35154.b410.s904  
411 0905 v35154.b411.s905  
412 0906 v35154.b412.s906  
413 0907 v35154.b413.s907  
414 0908 v35154.b414.s908  
415 0909 v35154.b415.s909  
416 0910 v35154.b416.s910  
417 0911 v35154.b417.s911  
418 0912 v35154.b418.s912  
419 0913 v35154.b419.s913  
420 0914 v35154.b420.s914  
421 0915 v35154.b421.s915  
422 0916 v35154.b422.s916  
423 0917 v35154.b423.s917  
424 0918 v35154.b424.s918  
425 0919 v35154.b425.s919  
426 0920 v35154.b426.s920  
427 0921 v35154.b427.s921  
428 0922 v35154.b428.s922  
429 0923 v35154.b429.s923  
430 0924 v35154.b430.s924  
431 0925 v35154.b431.s925  
432 0926 v35154.b432.s926  
433 0927 v35154.b433.s927  
434 0928 v35154.b434.s928  
435 0929 v35154.b435.s929  
436 0930 v35154.b436.s930  
437 0931 v35154.b437.s931  
438 0932 v35154.b438.s932  
439 0933 v35154.b439.s933  
440 0934 v35154.b440.s934  
441 0935 v35154.b441.s935  
442 0936 v35154.b442.s936  
443 0937 v35154.b443.s937  
444 0938 v35154.b444.s938  
445 0939 v35154.b445.s939  
446 0940 v35154.b446.s940  
447 0941 v35154.b447.s941  
448 0942 v35154.b448.s942  
449 0943 v35154.b449.s943  
450 0944 v35154.b450.s944  
451 0945 v35154.b451.s945  
452 0946 v35154.b452.s946  
453 0947 v35154.b453.s947  
454 0948 v35154.b454.s948  
455 0949 v35154.b455.s949  
456 0950 v35154.b456.s950  
457 0951 v35154.b457.s951  
458 0952 v35154.b458.s952  
459 0953 v35154.b459.s953  
460 0954 v35154.b460.s954  
461 0955 v35154.b461.s955  
462 0956 v35154.b462.s956  
463 0957 v35154.b463.s957  
464 0958 v35154.b464.s958  
465 0959 v35154.b465.s959  
466 0960 v35154.b466.s960  
467 0961 v35154.b467.s961  
468 0962 v35154.b468.s962  
469 0963 v35154.b469.s963  
470 0964 v35154.b470.s964  
471 0965 v35154.b471.s965  
472 0966 v35154.b472.s966  
473 0967 v35154.b473.s967  
474 0968 v35154.b474.s968  
475 0969 v35154.b475.s969  
476 0970 v35154.b476.s970  
477 0971 v35154.b477.s971  
478 0972 v35154.b478.s972  
479 0973 v35154.b479.s973  
480 0974 v35154.b480.s974  
481 0975 v35154.b481.s975  
482 0976 v35154.b482.s976  
483 0977 v35154.b483.s977  
484 0978 v35154.b484.s978  
485 0979 v35154.b485.s979  
486 0980 v35154.b486.s980  
487 0981 v35154.b487.s981  
488 0982 v35154.b488.s982  
489 0983 v35154.b489.s983  
490 0984 v35154.b490.s984  
491 0985 v35154.b491.s985  
492 0986 v35154.b492.s986  
493 0987 v35154.b493.s987  
494 0988 v35154.b494.s988  
495 0989 v35154.b495.s989  
496 0990 v35154.b496.s990  
497 0991 v35154.b497.s991  
498 0992 v35154.b498.s992  
499 0993 v35154.b499.s993  
500 0994 v35154.b500.s994  
501 0995 v35154.b501.s995  
502 0996 v35154.b502.s996  
503 0997 v35154.b503.s997  
504 0998 v35154.b504.s998  
505 0999 v35154.b505.s999  
506 1000 v35154.b506.s1000  
507 0000 v35154.b507  
508 0000 v35154.b508  
509 0000 v35154.b509  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet