Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:3 (1883-1889) (AID: v35155 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:3 
AIDv35155 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1883-1889
InformationCellfängelset, Tingstaden och 7, 10 rotarna.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35155.b1  
2 0000 v35155.b2  
3 0000 v35155.b3  
4 0000 v35155.b4  
5 1001 v35155.b5.s1001  
6 1002 v35155.b6.s1002  
7 1003 v35155.b7.s1003  
8 1004 v35155.b8.s1004  
9 1005 v35155.b9.s1005  
10 1006 v35155.b10.s1006  
11 1007 v35155.b11.s1007  
12 1008 v35155.b12.s1008  
13 1009 v35155.b13.s1009  
14 1010 v35155.b14.s1010  
15 1011 v35155.b15.s1011  
16 1012 v35155.b16.s1012  
17 1013 v35155.b17.s1013  
18 1014 v35155.b18.s1014  
19 1015 v35155.b19.s1015  
20 1016 v35155.b20.s1016  
21 1017 v35155.b21.s1017  
22 1018 v35155.b22.s1018  
23 1019 v35155.b23.s1019  
24 1020 v35155.b24.s1020  
25 1021 v35155.b25.s1021  
26 1022 v35155.b26.s1022  
27 1023 v35155.b27.s1023  
28 1024 v35155.b28.s1024  
29 1025 v35155.b29.s1025  
30 1026 v35155.b30.s1026  
31 1027 v35155.b31.s1027  
32 1028 v35155.b32.s1028  
33 1029 v35155.b33.s1029  
34 1030 v35155.b34.s1030  
35 1031 v35155.b35.s1031  
36 1032 v35155.b36.s1032  
37 1033 v35155.b37.s1033  
38 1034 v35155.b38.s1034  
39 1035 v35155.b39.s1035  
40 1036 v35155.b40.s1036  
41 1037 v35155.b41.s1037  
42 1038 v35155.b42.s1038  
43 1039 v35155.b43.s1039  
44 1040 v35155.b44.s1040  
45 1041 v35155.b45.s1041  
46 1042 v35155.b46.s1042  
47 1043 v35155.b47.s1043  
48 1044 v35155.b48.s1044  
49 1045 v35155.b49.s1045  
50 1046 v35155.b50.s1046  
51 1047 v35155.b51.s1047  
52 1048 v35155.b52.s1048  
53 1049 v35155.b53.s1049  
54 1050 v35155.b54.s1050  
55 1051 v35155.b55.s1051  
56 1052 v35155.b56.s1052  
57 1053 v35155.b57.s1053  
58 1054 v35155.b58.s1054  
59 1055 v35155.b59.s1055  
60 1056 v35155.b60.s1056  
61 1057 v35155.b61.s1057  
62 1058 v35155.b62.s1058  
63 1059 v35155.b63.s1059  
64 1060 v35155.b64.s1060  
65 1061 v35155.b65.s1061  
66 1062 v35155.b66.s1062  
67 1063 v35155.b67.s1063  
68 1064 v35155.b68.s1064  
69 1065 v35155.b69.s1065  
70 1066 v35155.b70.s1066  
71 1067 v35155.b71.s1067  
72 1068 v35155.b72.s1068  
73 1069 v35155.b73.s1069  
74 1070 v35155.b74.s1070  
75 1071 v35155.b75.s1071  
76 1072 v35155.b76.s1072  
77 1073 v35155.b77.s1073  
78 1074 v35155.b78.s1074  
79 1075 v35155.b79.s1075  
80 1076 v35155.b80.s1076  
81 1077 v35155.b81.s1077  
82 1078 v35155.b82.s1078  
83 1079 v35155.b83.s1079  
84 1080 v35155.b84.s1080  
85 1081 v35155.b85.s1081  
86 1082 v35155.b86.s1082  
87 1083 v35155.b87.s1083  
88 1084 v35155.b88.s1084  
89 1085 v35155.b89.s1085  
90 1086 v35155.b90.s1086  
91 1087 v35155.b91.s1087  
92 1088 v35155.b92.s1088  
93 1089 v35155.b93.s1089  
94 1090 v35155.b94.s1090  
95 1091 v35155.b95.s1091  
96 1092 v35155.b96.s1092  
97 1093 v35155.b97.s1093  
98 1094 v35155.b98.s1094  
99 1095 v35155.b99.s1095  
100 1096 v35155.b100.s1096  
101 1097 v35155.b101.s1097  
102 1098 v35155.b102.s1098  
103 1099 v35155.b103.s1099  
104 1100 v35155.b104.s1100  
105 1101 v35155.b105.s1101  
106 1102 v35155.b106.s1102  
107 1103 v35155.b107.s1103  
108 1104 v35155.b108.s1104  
109 1105 v35155.b109.s1105  
110 1106 v35155.b110.s1106  
111 1107 v35155.b111.s1107  
112 1108 v35155.b112.s1108  
113 1109 v35155.b113.s1109  
114 1110 v35155.b114.s1110  
115 1111 v35155.b115.s1111  
116 1112 v35155.b116.s1112  
117 1113 v35155.b117.s1113  
118 1114 v35155.b118.s1114  
119 1115 v35155.b119.s1115  
120 1116 v35155.b120.s1116  
121 1117 v35155.b121.s1117  
122 1118 v35155.b122.s1118  
123 1119 v35155.b123.s1119  
124 1120 v35155.b124.s1120  
125 1121 v35155.b125.s1121  
126 1122 v35155.b126.s1122  
127 1123 v35155.b127.s1123  
128 1124 v35155.b128.s1124  
129 1125 v35155.b129.s1125  
130 1126 v35155.b130.s1126  
131 1127 v35155.b131.s1127  
132 1128 v35155.b132.s1128  
133 1129 v35155.b133.s1129  
134 1130 v35155.b134.s1130  
135 1131 v35155.b135.s1131  
136 1132 v35155.b136.s1132  
137 1133 v35155.b137.s1133  
138 1134 v35155.b138.s1134  
139 1135 v35155.b139.s1135  
140 1136 v35155.b140.s1136  
141 1137 v35155.b141.s1137  
142 1138 v35155.b142.s1138  
143 1139 v35155.b143.s1139  
144 1140 v35155.b144.s1140  
145 1141 v35155.b145.s1141  
146 1142 v35155.b146.s1142  
147 1143 v35155.b147.s1143  
148 1144 v35155.b148.s1144  
149 1145 v35155.b149.s1145  
150 1146 v35155.b150.s1146  
151 1147 v35155.b151.s1147  
152 1148 v35155.b152.s1148  
153 1149 v35155.b153.s1149  
154 1150 v35155.b154.s1150  
155 1151 v35155.b155.s1151  
156 1152 v35155.b156.s1152  
157 1153 v35155.b157.s1153  
158 1154 v35155.b158.s1154  
159 1155 v35155.b159.s1155  
160 1156 v35155.b160.s1156  
161 1157 v35155.b161.s1157  
162 1158 v35155.b162.s1158  
163 1159 v35155.b163.s1159  
164 1160 v35155.b164.s1160  
165 1161 v35155.b165.s1161  
166 1162 v35155.b166.s1162  
167 1163 v35155.b167.s1163  
168 1164 v35155.b168.s1164  
169 1165 v35155.b169.s1165  
170 1166 v35155.b170.s1166  
171 1167 v35155.b171.s1167  
172 1168 v35155.b172.s1168  
173 1169 v35155.b173.s1169  
174 1170 v35155.b174.s1170  
175 1171 v35155.b175.s1171  
176 1172 v35155.b176.s1172  
177 1173 v35155.b177.s1173  
178 1174 v35155.b178.s1174  
179 1175 v35155.b179.s1175  
180 1176 v35155.b180.s1176  
181 1177 v35155.b181.s1177  
182 1178 v35155.b182.s1178  
183 1179 v35155.b183.s1179  
184 1180 v35155.b184.s1180  
185 1181 v35155.b185.s1181  
186 1182 v35155.b186.s1182  
187 1183 v35155.b187.s1183  
188 1184 v35155.b188.s1184  
189 1185 v35155.b189.s1185  
190 1186 v35155.b190.s1186  
191 1187 v35155.b191.s1187  
192 1188 v35155.b192.s1188  
193 1189 v35155.b193.s1189  
194 1190 v35155.b194.s1190  
195 1191 v35155.b195.s1191  
196 1192 v35155.b196.s1192  
197 1193 v35155.b197.s1193  
198 1194 v35155.b198.s1194  
199 1195 v35155.b199.s1195  
200 1196 v35155.b200.s1196  
201 1197 v35155.b201.s1197  
202 1198 v35155.b202.s1198  
203 1199 v35155.b203.s1199  
204 1200 v35155.b204.s1200  
205 1201 v35155.b205.s1201  
206 1202 v35155.b206.s1202  
207 1203 v35155.b207.s1203  
208 1204 v35155.b208.s1204  
209 1205 v35155.b209.s1205  
210 1206 v35155.b210.s1206  
211 1207 v35155.b211.s1207  
212 1208 v35155.b212.s1208  
213 1209 v35155.b213.s1209  
214 1210 v35155.b214.s1210  
215 1211 v35155.b215.s1211  
216 1212 v35155.b216.s1212  
217 1213 v35155.b217.s1213  
218 1214 v35155.b218.s1214  
219 1215 v35155.b219.s1215  
220 1216 v35155.b220.s1216  
221 1217 v35155.b221.s1217  
222 1218 v35155.b222.s1218  
223 1219 v35155.b223.s1219  
224 1220 v35155.b224.s1220  
225 1221 v35155.b225.s1221  
226 1222 v35155.b226.s1222  
227 1223 v35155.b227.s1223  
228 1224 v35155.b228.s1224  
229 1225 v35155.b229.s1225  
230 1226 v35155.b230.s1226  
231 1227 v35155.b231.s1227  
232 1228 v35155.b232.s1228  
233 1229 v35155.b233.s1229  
234 1230 v35155.b234.s1230  
235 1231 v35155.b235.s1231  
236 1232 v35155.b236.s1232  
237 1233 v35155.b237.s1233  
238 1234 v35155.b238.s1234  
239 1235 v35155.b239.s1235  
240 1236 v35155.b240.s1236  
241 1237 v35155.b241.s1237  
242 1238 v35155.b242.s1238  
243 1239 v35155.b243.s1239  
244 1240 v35155.b244.s1240  
245 1241 v35155.b245.s1241  
246 1242 v35155.b246.s1242  
247 1243 v35155.b247.s1243  
248 1244 v35155.b248.s1244  
249 1245 v35155.b249.s1245  
250 1246 v35155.b250.s1246  
251 1247 v35155.b251.s1247  
252 1248 v35155.b252.s1248  
253 1249 v35155.b253.s1249  
254 1250 v35155.b254.s1250  
255 1251 v35155.b255.s1251  
256 1252 v35155.b256.s1252  
257 1253 v35155.b257.s1253  
258 1254 v35155.b258.s1254  
259 1255 v35155.b259.s1255  
260 1256 v35155.b260.s1256  
261 1257 v35155.b261.s1257  
262 1258 v35155.b262.s1258  
263 1259 v35155.b263.s1259  
264 1260 v35155.b264.s1260  
265 1261 v35155.b265.s1261  
266 1262 v35155.b266.s1262  
267 1263 v35155.b267.s1263  
268 1264 v35155.b268.s1264  
269 1265 v35155.b269.s1265  
270 1266 v35155.b270.s1266  
271 1267 v35155.b271.s1267  
272 1268 v35155.b272.s1268  
273 1269 v35155.b273.s1269  
274 1270 v35155.b274.s1270  
275 1271 v35155.b275.s1271  
276 1272 v35155.b276.s1272  
277 1273 v35155.b277.s1273  
278 1274 v35155.b278.s1274  
279 1275 v35155.b279.s1275  
280 1276 v35155.b280.s1276  
281 1277 v35155.b281.s1277  
282 1278 v35155.b282.s1278  
283 1279 v35155.b283.s1279  
284 1280 v35155.b284.s1280  
285 1281 v35155.b285.s1281  
286 1282 v35155.b286.s1282  
287 1283 v35155.b287.s1283  
288 1284 v35155.b288.s1284  
289 1285 v35155.b289.s1285  
290 1286 v35155.b290.s1286  
291 1287 v35155.b291.s1287  
292 1288 v35155.b292.s1288  
293 1289 v35155.b293.s1289  
294 1290 v35155.b294.s1290  
295 1291 v35155.b295.s1291  
296 1292 v35155.b296.s1292  
297 1293 v35155.b297.s1293  
298 1294 v35155.b298.s1294  
299 1295 v35155.b299.s1295  
300 1296 v35155.b300.s1296  
301 1297 v35155.b301.s1297  
302 1298 v35155.b302.s1298  
303 1299 v35155.b303.s1299  
304 1300 v35155.b304.s1300  
305 1301 v35155.b305.s1301  
306 1302 v35155.b306.s1302  
307 1303 v35155.b307.s1303  
308 1304 v35155.b308.s1304  
309 1305 v35155.b309.s1305  
310 1306 v35155.b310.s1306  
311 1307 v35155.b311.s1307  
312 1308 v35155.b312.s1308  
313 1309 v35155.b313.s1309  
314 1309a v35155.b314.s1309a  
315 1310 v35155.b315.s1310  
316 1311 v35155.b316.s1311  
317 1312 v35155.b317.s1312  
318 1313 v35155.b318.s1313  
319 1314 v35155.b319.s1314  
320 1315 v35155.b320.s1315  
321 1316 v35155.b321.s1316  
322 1317 v35155.b322.s1317  
323 1318 v35155.b323.s1318  
324 1319 v35155.b324.s1319  
325 1320 v35155.b325.s1320  
326 1321 v35155.b326.s1321  
327 1322 v35155.b327.s1322  
328 1323 v35155.b328.s1323  
329 1324 v35155.b329.s1324  
330 1325 v35155.b330.s1325  
331 1326 v35155.b331.s1326  
332 1327 v35155.b332.s1327  
333 1328 v35155.b333.s1328  
334 1329 v35155.b334.s1329  
335 1330 v35155.b335.s1330  
336 1331 v35155.b336.s1331  
337 1332 v35155.b337.s1332  
338 1333 v35155.b338.s1333  
339 1334 v35155.b339.s1334  
340 1335 v35155.b340.s1335  
341 1336 v35155.b341.s1336  
342 1337 v35155.b342.s1337  
343 1338 v35155.b343.s1338  
344 1339 v35155.b344.s1339  
345 1340 v35155.b345.s1340  
346 1341 v35155.b346.s1341  
347 1342 v35155.b347.s1342  
348 1343 v35155.b348.s1343  
349 1344 v35155.b349.s1344  
350 1345 v35155.b350.s1345  
351 1346 v35155.b351.s1346  
352 1347 v35155.b352.s1347  
353 1348 v35155.b353.s1348  
354 1349 v35155.b354.s1349  
355 1350 v35155.b355.s1350  
356 1351 v35155.b356.s1351  
357 1352 v35155.b357.s1352  
358 1353 v35155.b358.s1353  
359 1354 v35155.b359.s1354  
360 1355 v35155.b360.s1355  
361 1356 v35155.b361.s1356  
362 1357 v35155.b362.s1357  
363 1358 v35155.b363.s1358  
364 1359 v35155.b364.s1359  
365 1360 v35155.b365.s1360  
366 1361 v35155.b366.s1361  
367 1362 v35155.b367.s1362  
368 1363 v35155.b368.s1363  
369 1364 v35155.b369.s1364  
370 1365 v35155.b370.s1365  
371 1366 v35155.b371.s1366  
372 1367 v35155.b372.s1367  
373 1368 v35155.b373.s1368  
374 1369 v35155.b374.s1369  
375 1370 v35155.b375.s1370  
376 1371 v35155.b376.s1371  
377 1372 v35155.b377.s1372  
378 1373 v35155.b378.s1373  
379 1374 v35155.b379.s1374  
380 1375 v35155.b380.s1375  
381 1376 v35155.b381.s1376  
382 1377 v35155.b382.s1377  
383 1378 v35155.b383.s1378  
384 1379 v35155.b384.s1379  
385 1380 v35155.b385.s1380  
386 1381 v35155.b386.s1381  
387 1382 v35155.b387.s1382  
388 1383 v35155.b388.s1383  
389 1384 v35155.b389.s1384  
390 1385 v35155.b390.s1385  
391 1386 v35155.b391.s1386  
392 1387 v35155.b392.s1387  
393 1388 v35155.b393.s1388  
394 1389 v35155.b394.s1389  
395 1390 v35155.b395.s1390  
396 1391 v35155.b396.s1391  
397 1392 v35155.b397.s1392  
398 1393 v35155.b398.s1393  
399 1394 v35155.b399.s1394  
400 1395 v35155.b400.s1395  
401 1396 v35155.b401.s1396  
402 1397 v35155.b402.s1397  
403 1398 v35155.b403.s1398  
404 1399 v35155.b404.s1399  
405 1400 v35155.b405.s1400  
406 1401 v35155.b406.s1401  
407 1402 v35155.b407.s1402  
408 1403 v35155.b408.s1403  
409 1404 v35155.b409.s1404  
410 1405 v35155.b410.s1405  
411 1406 v35155.b411.s1406  
412 1407 v35155.b412.s1407  
413 1408 v35155.b413.s1408  
414 1409 v35155.b414.s1409  
415 1410 v35155.b415.s1410  
416 1411 v35155.b416.s1411  
417 1412 v35155.b417.s1412  
418 1413 v35155.b418.s1413  
419 1414 v35155.b419.s1414  
420 1415 v35155.b420.s1415  
421 1416 v35155.b421.s1416  
422 1417 v35155.b422.s1417  
423 1418 v35155.b423.s1418  
424 1419 v35155.b424.s1419  
425 1420 v35155.b425.s1420  
426 1421 v35155.b426.s1421  
427 1422 v35155.b427.s1422  
428 1423 v35155.b428.s1423  
429 1424 v35155.b429.s1424  
430 1425 v35155.b430.s1425  
431 1426 v35155.b431.s1426  
432 1427 v35155.b432.s1427  
433 1428 v35155.b433.s1428  
434 1429 v35155.b434.s1429  
435 1430 v35155.b435.s1430  
436 1431 v35155.b436.s1431  
437 1432 v35155.b437.s1432  
438 1433 v35155.b438.s1433  
439 1434 v35155.b439.s1434  
440 1435 v35155.b440.s1435  
441 1436 v35155.b441.s1436  
442 1437 v35155.b442.s1437  
443 1438 v35155.b443.s1438  
444 1439 v35155.b444.s1439  
445 1440 v35155.b445.s1440  
446 1441 v35155.b446.s1441  
447 1442 v35155.b447.s1442  
448 1443 v35155.b448.s1443  
449 1444 v35155.b449.s1444  
450 1445 v35155.b450.s1445  
451 1446 v35155.b451.s1446  
452 1447 v35155.b452.s1447  
453 1448 v35155.b453.s1448  
454 1449 v35155.b454.s1449  
455 1450 v35155.b455.s1450  
456 1451 v35155.b456.s1451  
457 1452 v35155.b457.s1452  
458 1453 v35155.b458.s1453  
459 1454 v35155.b459.s1454  
460 1455 v35155.b460.s1455  
461 1456 v35155.b461.s1456  
462 1457 v35155.b462.s1457  
463 1458 v35155.b463.s1458  
464 1459 v35155.b464.s1459  
465 1460 v35155.b465.s1460  
466 1461 v35155.b466.s1461  
467 1462 v35155.b467.s1462  
468 1463 v35155.b468.s1463  
469 1464 v35155.b469.s1464  
470 1465 v35155.b470.s1465  
471 1466 v35155.b471.s1466  
472 1467 v35155.b472.s1467  
473 1468 v35155.b473.s1468  
474 1469 v35155.b474.s1469  
475 1470 v35155.b475.s1470  
476 1471 v35155.b476.s1471  
477 1472 v35155.b477.s1472  
478 1473 v35155.b478.s1473  
479 1474 v35155.b479.s1474  
480 1475 v35155.b480.s1475  
481 1476 v35155.b481.s1476  
482 1477 v35155.b482.s1477  
483 1478 v35155.b483.s1478  
484 1479 v35155.b484.s1479  
485 1480 v35155.b485.s1480  
486 1481 v35155.b486.s1481  
487 1482 v35155.b487.s1482  
488 1483 v35155.b488.s1483  
489 1484 v35155.b489.s1484  
490 1485 v35155.b490.s1485  
491 1486 v35155.b491.s1486  
492 1487 v35155.b492.s1487  
493 1488 v35155.b493.s1488  
494 1489 v35155.b494.s1489  
495 1490 v35155.b495.s1490  
496 1491 v35155.b496.s1491  
497 1492 v35155.b497.s1492  
498 1493 v35155.b498.s1493  
499 1494 v35155.b499.s1494  
500 1495 v35155.b500.s1495  
501 1496 v35155.b501.s1496  
502 1497 v35155.b502.s1497  
503 1498 v35155.b503.s1498  
504 1499 v35155.b504.s1499  
505 1500 v35155.b505.s1500  
506 1501 v35155.b506.s1501  
507 0000 v35155.b507  
508 0000 v35155.b508  
509 0000 v35155.b509  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet