Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:4 (1886-1892) (AID: v35156 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:4 
AIDv35156 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1886-1892
InformationOmfattande 17:e roten.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35156.b1  
2 0000 v35156.b2  
3 0000 v35156.b3  
4 0000 v35156.b4  
5 0000 v35156.b5  
6 0000 v35156.b6  
7 0000 v35156.b7  
8 0000 v35156.b8  
9 0000 v35156.b9  
10 0000 v35156.b10  
11 0000 v35156.b11  
12 0001 v35156.b12.s1  
13 0002 v35156.b13.s2  
14 0003 v35156.b14.s3  
15 0004 v35156.b15.s4  
16 0005 v35156.b16.s5  
17 0006 v35156.b17.s6  
18 0007 v35156.b18.s7  
19 0008 v35156.b19.s8  
20 0009 v35156.b20.s9  
21 0010 v35156.b21.s10  
22 0011 v35156.b22.s11  
23 0012 v35156.b23.s12  
24 0013 v35156.b24.s13  
25 0014 v35156.b25.s14  
26 0015 v35156.b26.s15  
27 0016 v35156.b27.s16  
28 0017 v35156.b28.s17  
29 0018 v35156.b29.s18  
30 0019 v35156.b30.s19  
31 0020 v35156.b31.s20  
32 0021 v35156.b32.s21  
33 0022 v35156.b33.s22  
34 0023 v35156.b34.s23  
35 0024 v35156.b35.s24  
36 0025 v35156.b36.s25  
37 0026 v35156.b37.s26  
38 0027 v35156.b38.s27  
39 0028 v35156.b39.s28  
40 0029 v35156.b40.s29  
41 0030 v35156.b41.s30  
42 0031 v35156.b42.s31  
43 0032 v35156.b43.s32  
44 0033 v35156.b44.s33  
45 0034 v35156.b45.s34  
46 0035 v35156.b46.s35  
47 0036 v35156.b47.s36  
48 0037 v35156.b48.s37  
49 0038 v35156.b49.s38  
50 0039 v35156.b50.s39  
51 0040 v35156.b51.s40  
52 0041 v35156.b52.s41  
53 0042 v35156.b53.s42  
54 0043 v35156.b54.s43  
55 0044 v35156.b55.s44  
56 0045 v35156.b56.s45  
57 0046 v35156.b57.s46  
58 0047 v35156.b58.s47  
59 0048 v35156.b59.s48  
60 0049 v35156.b60.s49  
61 0050 v35156.b61.s50  
62 0051 v35156.b62.s51  
63 0052 v35156.b63.s52  
64 0053 v35156.b64.s53  
65 0054 v35156.b65.s54  
66 0055 v35156.b66.s55  
67 0056 v35156.b67.s56  
68 0057 v35156.b68.s57  
69 0058 v35156.b69.s58  
70 0059 v35156.b70.s59  
71 0060 v35156.b71.s60  
72 0061 v35156.b72.s61  
73 0062 v35156.b73.s62  
74 0063 v35156.b74.s63  
75 0064 v35156.b75.s64  
76 0065 v35156.b76.s65  
77 0066 v35156.b77.s66  
78 0067 v35156.b78.s67  
79 0068 v35156.b79.s68  
80 0069 v35156.b80.s69  
81 0070 v35156.b81.s70  
82 0071 v35156.b82.s71  
83 0072 v35156.b83.s72  
84 0073 v35156.b84.s73  
85 0074 v35156.b85.s74  
86 0075 v35156.b86.s75  
87 0076 v35156.b87.s76  
88 0077 v35156.b88.s77  
89 0078 v35156.b89.s78  
90 0079 v35156.b90.s79  
91 0080 v35156.b91.s80  
92 0081 v35156.b92.s81  
93 0082 v35156.b93.s82  
94 0083 v35156.b94.s83  
95 0084 v35156.b95.s84  
96 0085 v35156.b96.s85  
97 0086 v35156.b97.s86  
98 0087 v35156.b98.s87  
99 0088 v35156.b99.s88  
100 0089 v35156.b100.s89  
101 0090 v35156.b101.s90  
102 0091 v35156.b102.s91  
103 0092 v35156.b103.s92  
104 0093 v35156.b104.s93  
105 0094 v35156.b105.s94  
106 0095 v35156.b106.s95  
107 0096 v35156.b107.s96  
108 0097 v35156.b108.s97  
109 0098 v35156.b109.s98  
110 0099 v35156.b110.s99  
111 0100 v35156.b111.s100  
112 0101 v35156.b112.s101  
113 0102 v35156.b113.s102  
114 0103 v35156.b114.s103  
115 0104 v35156.b115.s104  
116 0105 v35156.b116.s105  
117 0106 v35156.b117.s106  
118 0107 v35156.b118.s107  
119 0108 v35156.b119.s108  
120 0109 v35156.b120.s109  
121 0110 v35156.b121.s110  
122 0111 v35156.b122.s111  
123 0112 v35156.b123.s112  
124 0113 v35156.b124.s113  
125 0114 v35156.b125.s114  
126 0115 v35156.b126.s115  
127 0116 v35156.b127.s116  
128 0117 v35156.b128.s117  
129 0118 v35156.b129.s118  
130 0119 v35156.b130.s119  
131 0120 v35156.b131.s120  
132 0121 v35156.b132.s121  
133 0122 v35156.b133.s122  
134 0123 v35156.b134.s123  
135 0124 v35156.b135.s124  
136 0125 v35156.b136.s125  
137 0126 v35156.b137.s126  
138 0127 v35156.b138.s127  
139 0128 v35156.b139.s128  
140 0129 v35156.b140.s129  
141 0130 v35156.b141.s130  
142 0131 v35156.b142.s131  
143 0132 v35156.b143.s132  
144 0133 v35156.b144.s133  
145 0134 v35156.b145.s134  
146 0135 v35156.b146.s135  
147 0136 v35156.b147.s136  
148 0137 v35156.b148.s137  
149 0138 v35156.b149.s138  
150 0139 v35156.b150.s139  
151 0140 v35156.b151.s140  
152 0141 v35156.b152.s141  
153 0142 v35156.b153.s142  
154 0143 v35156.b154.s143  
155 0144 v35156.b155.s144  
156 0145 v35156.b156.s145  
157 0146 v35156.b157.s146  
158 0147 v35156.b158.s147  
159 0148 v35156.b159.s148  
160 0149 v35156.b160.s149  
161 0150 v35156.b161.s150  
162 0151 v35156.b162.s151  
163 0152 v35156.b163.s152  
164 0153 v35156.b164.s153  
165 0154 v35156.b165.s154  
166 0155 v35156.b166.s155  
167 0156 v35156.b167.s156  
168 0157 v35156.b168.s157  
169 0158 v35156.b169.s158  
170 0159 v35156.b170.s159  
171 0160 v35156.b171.s160  
172 0161 v35156.b172.s161  
173 0162 v35156.b173.s162  
174 0163 v35156.b174.s163  
175 0164 v35156.b175.s164  
176 0165 v35156.b176.s165  
177 0166 v35156.b177.s166  
178 0167 v35156.b178.s167  
179 0168 v35156.b179.s168  
180 0169 v35156.b180.s169  
181 0170 v35156.b181.s170  
182 0171 v35156.b182.s171  
183 0172 v35156.b183.s172  
184 0173 v35156.b184.s173  
185 0174 v35156.b185.s174  
186 0175 v35156.b186.s175  
187 0176 v35156.b187.s176  
188 0177 v35156.b188.s177  
189 0178 v35156.b189.s178  
190 0179 v35156.b190.s179  
191 0180 v35156.b191.s180  
192 0182 v35156.b192.s182  
193 0183 v35156.b193.s183  
194 0184 v35156.b194.s184  
195 0185 v35156.b195.s185  
196 0186 v35156.b196.s186  
197 0187 v35156.b197.s187  
198 0188 v35156.b198.s188  
199 0189 v35156.b199.s189  
200 0190 v35156.b200.s190  
201 0191 v35156.b201.s191  
202 0192 v35156.b202.s192  
203 0193 v35156.b203.s193  
204 0194 v35156.b204.s194  
205 0195 v35156.b205.s195  
206 0196 v35156.b206.s196  
207 0197 v35156.b207.s197  
208 0198 v35156.b208.s198  
209 0199 v35156.b209.s199  
210 0200 v35156.b210.s200  
211 0201 v35156.b211.s201  
212 0202 v35156.b212.s202  
213 0203 v35156.b213.s203  
214 0204 v35156.b214.s204  
215 0205 v35156.b215.s205  
216 0206 v35156.b216.s206  
217 0207 v35156.b217.s207  
218 0208 v35156.b218.s208  
219 0209 v35156.b219.s209  
220 0210 v35156.b220.s210  
221 0211 v35156.b221.s211  
222 0212 v35156.b222.s212  
223 0213 v35156.b223.s213  
224 0214 v35156.b224.s214  
225 0215 v35156.b225.s215  
226 0216 v35156.b226.s216  
227 0217 v35156.b227.s217  
228 0218 v35156.b228.s218  
229 0219 v35156.b229.s219  
230 0220 v35156.b230.s220  
231 0221 v35156.b231.s221  
232 0222 v35156.b232.s222  
233 0223 v35156.b233.s223  
234 0224 v35156.b234.s224  
235 0225 v35156.b235.s225  
236 0226 v35156.b236.s226  
237 0227 v35156.b237.s227  
238 0228 v35156.b238.s228  
239 0229 v35156.b239.s229  
240 0230 v35156.b240.s230  
241 0231 v35156.b241.s231  
242 0232 v35156.b242.s232  
243 0233 v35156.b243.s233  
244 0234 v35156.b244.s234  
245 0235 v35156.b245.s235  
246 0236 v35156.b246.s236  
247 0237 v35156.b247.s237  
248 0238 v35156.b248.s238  
249 0239 v35156.b249.s239  
250 0240 v35156.b250.s240  
251 0241 v35156.b251.s241  
252 0242 v35156.b252.s242  
253 0243 v35156.b253.s243  
254 0244 v35156.b254.s244  
255 0245 v35156.b255.s245  
256 0246 v35156.b256.s246  
257 0247 v35156.b257.s247  
258 0248 v35156.b258.s248  
259 0249 v35156.b259.s249  
260 0250 v35156.b260.s250  
261 0251 v35156.b261.s251  
262 0252 v35156.b262.s252  
263 0253 v35156.b263.s253  
264 0254 v35156.b264.s254  
265 0255 v35156.b265.s255  
266 0256 v35156.b266.s256  
267 0257 v35156.b267.s257  
268 0258 v35156.b268.s258  
269 0259 v35156.b269.s259  
270 0260 v35156.b270.s260  
271 0261 v35156.b271.s261  
272 0262 v35156.b272.s262  
273 0263 v35156.b273.s263  
274 0264 v35156.b274.s264  
275 0265 v35156.b275.s265  
276 0266 v35156.b276.s266  
277 0267 v35156.b277.s267  
278 0268 v35156.b278.s268  
279 0269 v35156.b279.s269  
280 0270 v35156.b280.s270  
281 0271 v35156.b281.s271  
282 0272 v35156.b282.s272  
283 0273 v35156.b283.s273  
284 0000 v35156.b284  
285 0275 v35156.b285.s275  
286 0276 v35156.b286.s276  
287 0277 v35156.b287.s277  
288 0278 v35156.b288.s278  
289 0279 v35156.b289.s279  
290 0280 v35156.b290.s280  
291 0281 v35156.b291.s281  
292 0282 v35156.b292.s282  
293 0283 v35156.b293.s283  
294 0284 v35156.b294.s284  
295 0285 v35156.b295.s285  
296 0286 v35156.b296.s286  
297 0287 v35156.b297.s287  
298 0000 v35156.b298  
299 0000 v35156.b299  
300 0000 v35156.b300  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet