Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:5 (1890-1897) (AID: v35157 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:5 
AIDv35157 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel I. Omfattande 5:e och 6:e rotarna.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35157.b1  
2 0000 v35157.b2  
3 0000 v35157.b3  
4 0000 v35157.b4  
5 0000 v35157.b5  
6 0000 v35157.b6  
7 0000 v35157.b7  
8 0001 v35157.b8.s1  
9 0002 v35157.b9.s2  
10 0003 v35157.b10.s3  
11 0004 v35157.b11.s4  
12 0005 v35157.b12.s5  
13 0006 v35157.b13.s6  
14 0007 v35157.b14.s7  
15 0008 v35157.b15.s8  
16 0009 v35157.b16.s9  
17 0010 v35157.b17.s10  
18 0011 v35157.b18.s11  
19 0012 v35157.b19.s12  
20 0013 v35157.b20.s13  
21 0014 v35157.b21.s14  
22 0015 v35157.b22.s15  
23 0016 v35157.b23.s16  
24 0017 v35157.b24.s17  
25 0018 v35157.b25.s18  
26 0019 v35157.b26.s19  
27 0020 v35157.b27.s20  
28 0021 v35157.b28.s21  
29 0022 v35157.b29.s22  
30 0023 v35157.b30.s23  
31 0024 v35157.b31.s24  
32 0025 v35157.b32.s25  
33 0026 v35157.b33.s26  
34 0027 v35157.b34.s27  
35 0028 v35157.b35.s28  
36 0029 v35157.b36.s29  
37 0030 v35157.b37.s30  
38 0031 v35157.b38.s31  
39 0032 v35157.b39.s32  
40 0033 v35157.b40.s33  
41 0034 v35157.b41.s34  
42 0035 v35157.b42.s35  
43 0036 v35157.b43.s36  
44 0037 v35157.b44.s37  
45 0038 v35157.b45.s38  
46 0039 v35157.b46.s39  
47 0040 v35157.b47.s40  
48 0041 v35157.b48.s41  
49 0042 v35157.b49.s42  
50 0043 v35157.b50.s43  
51 0044 v35157.b51.s44  
52 0045 v35157.b52.s45  
53 0046 v35157.b53.s46  
54 0047 v35157.b54.s47  
55 0048 v35157.b55.s48  
56 0049 v35157.b56.s49  
57 0050 v35157.b57.s50  
58 0051 v35157.b58.s51  
59 0052 v35157.b59.s52  
60 0053 v35157.b60.s53  
61 0054 v35157.b61.s54  
62 0055 v35157.b62.s55  
63 0056 v35157.b63.s56  
64 0057 v35157.b64.s57  
65 0058 v35157.b65.s58  
66 0059 v35157.b66.s59  
67 0060 v35157.b67.s60  
68 0061 v35157.b68.s61  
69 0062 v35157.b69.s62  
70 0063 v35157.b70.s63  
71 0064 v35157.b71.s64  
72 0065 v35157.b72.s65  
73 0066 v35157.b73.s66  
74 0067 v35157.b74.s67  
75 0068 v35157.b75.s68  
76 0069 v35157.b76.s69  
77 0070 v35157.b77.s70  
78 0071 v35157.b78.s71  
79 0072 v35157.b79.s72  
80 0073 v35157.b80.s73  
81 0074 v35157.b81.s74  
82 0075 v35157.b82.s75  
83 0076 v35157.b83.s76  
84 0077 v35157.b84.s77  
85 0078 v35157.b85.s78  
86 0079 v35157.b86.s79  
87 0080 v35157.b87.s80  
88 0081 v35157.b88.s81  
89 0082 v35157.b89.s82  
90 0083 v35157.b90.s83  
91 0084 v35157.b91.s84  
92 0085 v35157.b92.s85  
93 0086 v35157.b93.s86  
94 0087 v35157.b94.s87  
95 0088 v35157.b95.s88  
96 0089 v35157.b96.s89  
97 0090 v35157.b97.s90  
98 0091 v35157.b98.s91  
99 0092 v35157.b99.s92  
100 0093 v35157.b100.s93  
101 0094 v35157.b101.s94  
102 0095 v35157.b102.s95  
103 0096 v35157.b103.s96  
104 0097 v35157.b104.s97  
105 0098 v35157.b105.s98  
106 0099 v35157.b106.s99  
107 0100 v35157.b107.s100  
108 0101 v35157.b108.s101  
109 0102 v35157.b109.s102  
110 0103 v35157.b110.s103  
111 0104 v35157.b111.s104  
112 0105 v35157.b112.s105  
113 0106 v35157.b113.s106  
114 0107 v35157.b114.s107  
115 0108 v35157.b115.s108  
116 0109 v35157.b116.s109  
117 0110 v35157.b117.s110  
118 0111 v35157.b118.s111  
119 0112 v35157.b119.s112  
120 0113 v35157.b120.s113  
121 0114 v35157.b121.s114  
122 0115 v35157.b122.s115  
123 0116 v35157.b123.s116  
124 0117 v35157.b124.s117  
125 0118 v35157.b125.s118  
126 0119 v35157.b126.s119  
127 0120 v35157.b127.s120  
128 0121 v35157.b128.s121  
129 0122 v35157.b129.s122  
130 0123 v35157.b130.s123  
131 0124 v35157.b131.s124  
132 0125 v35157.b132.s125  
133 0126 v35157.b133.s126  
134 0127 v35157.b134.s127  
135 0128 v35157.b135.s128  
136 0129 v35157.b136.s129  
137 0130 v35157.b137.s130  
138 0131 v35157.b138.s131  
139 0132 v35157.b139.s132  
140 0133 v35157.b140.s133  
141 0134 v35157.b141.s134  
142 0135 v35157.b142.s135  
143 0136 v35157.b143.s136  
144 0137 v35157.b144.s137  
145 0138 v35157.b145.s138  
146 0139 v35157.b146.s139  
147 0140 v35157.b147.s140  
148 0141 v35157.b148.s141  
149 0142 v35157.b149.s142  
150 0143 v35157.b150.s143  
151 0144 v35157.b151.s144  
152 0145 v35157.b152.s145  
153 0146 v35157.b153.s146  
154 0147 v35157.b154.s147  
155 0148 v35157.b155.s148  
156 0149 v35157.b156.s149  
157 0150 v35157.b157.s150  
158 0151 v35157.b158.s151  
159 0152 v35157.b159.s152  
160 0153 v35157.b160.s153  
161 0154 v35157.b161.s154  
162 0155 v35157.b162.s155  
163 0156 v35157.b163.s156  
164 0157 v35157.b164.s157  
165 0158 v35157.b165.s158  
166 0159 v35157.b166.s159  
167 0160 v35157.b167.s160  
168 0161 v35157.b168.s161  
169 0162 v35157.b169.s162  
170 0163 v35157.b170.s163  
171 0164 v35157.b171.s164  
172 0165 v35157.b172.s165  
173 0166 v35157.b173.s166  
174 0167 v35157.b174.s167  
175 0168 v35157.b175.s168  
176 0169 v35157.b176.s169  
177 0170 v35157.b177.s170  
178 0171 v35157.b178.s171  
179 0172 v35157.b179.s172  
180 0173 v35157.b180.s173  
181 0174 v35157.b181.s174  
182 0175 v35157.b182.s175  
183 0176 v35157.b183.s176  
184 0177 v35157.b184.s177  
185 0178 v35157.b185.s178  
186 0179 v35157.b186.s179  
187 0180 v35157.b187.s180  
188 0181 v35157.b188.s181  
189 0182 v35157.b189.s182  
190 0183 v35157.b190.s183  
191 0184 v35157.b191.s184  
192 0185 v35157.b192.s185  
193 0186 v35157.b193.s186  
194 0187 v35157.b194.s187  
195 0188 v35157.b195.s188  
196 0189 v35157.b196.s189  
197 0190 v35157.b197.s190  
198 0191 v35157.b198.s191  
199 0192 v35157.b199.s192  
200 0193 v35157.b200.s193  
201 0194 v35157.b201.s194  
202 0195 v35157.b202.s195  
203 0196 v35157.b203.s196  
204 0197 v35157.b204.s197  
205 0198 v35157.b205.s198  
206 0199 v35157.b206.s199  
207 0200 v35157.b207.s200  
208 0201 v35157.b208.s201  
209 0202 v35157.b209.s202  
210 0203 v35157.b210.s203  
211 0204 v35157.b211.s204  
212 0205 v35157.b212.s205  
213 0206 v35157.b213.s206  
214 0207 v35157.b214.s207  
215 0208 v35157.b215.s208  
216 0209 v35157.b216.s209  
217 0210 v35157.b217.s210  
218 0211 v35157.b218.s211  
219 0212 v35157.b219.s212  
220 0213 v35157.b220.s213  
221 0214 v35157.b221.s214  
222 0215 v35157.b222.s215  
223 0216 v35157.b223.s216  
224 0217 v35157.b224.s217  
225 0218 v35157.b225.s218  
226 0219 v35157.b226.s219  
227 0220 v35157.b227.s220  
228 0221 v35157.b228.s221  
229 0222 v35157.b229.s222  
230 0223 v35157.b230.s223  
231 0224 v35157.b231.s224  
232 0225 v35157.b232.s225  
233 0226 v35157.b233.s226  
234 0227 v35157.b234.s227  
235 0228 v35157.b235.s228  
236 0229 v35157.b236.s229  
237 0230 v35157.b237.s230  
238 0231 v35157.b238.s231  
239 0232 v35157.b239.s232  
240 0233 v35157.b240.s233  
241 0234 v35157.b241.s234  
242 0235 v35157.b242.s235  
243 0236 v35157.b243.s236  
244 0237 v35157.b244.s237  
245 0238 v35157.b245.s238  
246 0239 v35157.b246.s239  
247 0240 v35157.b247.s240  
248 0000 v35157.b248  
249 0000 v35157.b249  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet