Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:6 (1890-1897) (AID: v35158 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:6 
AIDv35158 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel II. Omfattande 7:e roten.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35158.b1  
2 0000 v35158.b2  
3 0000 v35158.b3  
4 0000 v35158.b4  
5 0000 v35158.b5  
6 0000 v35158.b6  
7 0000 v35158.b7  
8 0241 v35158.b8.s241  
9 0242 v35158.b9.s242  
10 0243 v35158.b10.s243  
11 0244 v35158.b11.s244  
12 0245 v35158.b12.s245  
13 0246 v35158.b13.s246  
14 0247 v35158.b14.s247  
15 0248 v35158.b15.s248  
16 0249 v35158.b16.s249  
17 0250 v35158.b17.s250  
18 0251 v35158.b18.s251  
19 0252 v35158.b19.s252  
20 0253 v35158.b20.s253  
21 0254 v35158.b21.s254  
22 0255 v35158.b22.s255  
23 0256 v35158.b23.s256  
24 0257 v35158.b24.s257  
25 0258 v35158.b25.s258  
26 0259 v35158.b26.s259  
27 0260 v35158.b27.s260  
28 0261 v35158.b28.s261  
29 0262 v35158.b29.s262  
30 0263 v35158.b30.s263  
31 0264 v35158.b31.s264  
32 0265 v35158.b32.s265  
33 0266 v35158.b33.s266  
34 0267 v35158.b34.s267  
35 0268 v35158.b35.s268  
36 0269 v35158.b36.s269  
37 0270 v35158.b37.s270  
38 0271 v35158.b38.s271  
39 0272 v35158.b39.s272  
40 0273 v35158.b40.s273  
41 0274 v35158.b41.s274  
42 0275 v35158.b42.s275  
43 0276 v35158.b43.s276  
44 0277 v35158.b44.s277  
45 0278 v35158.b45.s278  
46 0279 v35158.b46.s279  
47 0280 v35158.b47.s280  
48 0281 v35158.b48.s281  
49 0282 v35158.b49.s282  
50 0283 v35158.b50.s283  
51 0284 v35158.b51.s284  
52 0285 v35158.b52.s285  
53 0286 v35158.b53.s286  
54 0287 v35158.b54.s287  
55 0288 v35158.b55.s288  
56 0289 v35158.b56.s289  
57 0290 v35158.b57.s290  
58 0291 v35158.b58.s291  
59 0292 v35158.b59.s292  
60 0293 v35158.b60.s293  
61 0294 v35158.b61.s294  
62 0295 v35158.b62.s295  
63 0296 v35158.b63.s296  
64 0297 v35158.b64.s297  
65 0298 v35158.b65.s298  
66 0299 v35158.b66.s299  
67 0300 v35158.b67.s300  
68 0301 v35158.b68.s301  
69 0302 v35158.b69.s302  
70 0303 v35158.b70.s303  
71 0304 v35158.b71.s304  
72 0305 v35158.b72.s305  
73 0306 v35158.b73.s306  
74 0307 v35158.b74.s307  
75 0308 v35158.b75.s308  
76 0309 v35158.b76.s309  
77 0310 v35158.b77.s310  
78 0311 v35158.b78.s311  
79 0312 v35158.b79.s312  
80 0313 v35158.b80.s313  
81 0314 v35158.b81.s314  
82 0315 v35158.b82.s315  
83 0316 v35158.b83.s316  
84 0317 v35158.b84.s317  
85 0318 v35158.b85.s318  
86 0319 v35158.b86.s319  
87 0320 v35158.b87.s320  
88 0321 v35158.b88.s321  
89 0322 v35158.b89.s322  
90 0323 v35158.b90.s323  
91 0324 v35158.b91.s324  
92 0325 v35158.b92.s325  
93 0326 v35158.b93.s326  
94 0327 v35158.b94.s327  
95 0328 v35158.b95.s328  
96 0329 v35158.b96.s329  
97 0330 v35158.b97.s330  
98 0331 v35158.b98.s331  
99 0332 v35158.b99.s332  
100 0333 v35158.b100.s333  
101 0334 v35158.b101.s334  
102 0335 v35158.b102.s335  
103 0336 v35158.b103.s336  
104 0337 v35158.b104.s337  
105 0338 v35158.b105.s338  
106 0339 v35158.b106.s339  
107 0340 v35158.b107.s340  
108 0341 v35158.b108.s341  
109 0342 v35158.b109.s342  
110 0343 v35158.b110.s343  
111 0344 v35158.b111.s344  
112 0345 v35158.b112.s345  
113 0346 v35158.b113.s346  
114 0347 v35158.b114.s347  
115 0348 v35158.b115.s348  
116 0349 v35158.b116.s349  
117 0350 v35158.b117.s350  
118 0351 v35158.b118.s351  
119 0352 v35158.b119.s352  
120 0353 v35158.b120.s353  
121 0354 v35158.b121.s354  
122 0355 v35158.b122.s355  
123 0356 v35158.b123.s356  
124 0357 v35158.b124.s357  
125 0358 v35158.b125.s358  
126 0359 v35158.b126.s359  
127 0360 v35158.b127.s360  
128 0361 v35158.b128.s361  
129 0362 v35158.b129.s362  
130 0363 v35158.b130.s363  
131 0364 v35158.b131.s364  
132 0365 v35158.b132.s365  
133 0366 v35158.b133.s366  
134 0367 v35158.b134.s367  
135 0368 v35158.b135.s368  
136 0369 v35158.b136.s369  
137 0370 v35158.b137.s370  
138 0371 v35158.b138.s371  
139 0372 v35158.b139.s372  
140 0373 v35158.b140.s373  
141 0374 v35158.b141.s374  
142 0375 v35158.b142.s375  
143 0376 v35158.b143.s376  
144 0377 v35158.b144.s377  
145 0378 v35158.b145.s378  
146 0379 v35158.b146.s379  
147 0380 v35158.b147.s380  
148 0381 v35158.b148.s381  
149 0382 v35158.b149.s382  
150 0383 v35158.b150.s383  
151 0384 v35158.b151.s384  
152 0385 v35158.b152.s385  
153 0386 v35158.b153.s386  
154 0387 v35158.b154.s387  
155 0388 v35158.b155.s388  
156 0389 v35158.b156.s389  
157 0390 v35158.b157.s390  
158 0391 v35158.b158.s391  
159 0392 v35158.b159.s392  
160 0393 v35158.b160.s393  
161 0394 v35158.b161.s394  
162 0395 v35158.b162.s395  
163 0396 v35158.b163.s396  
164 0397 v35158.b164.s397  
165 0398 v35158.b165.s398  
166 0399 v35158.b166.s399  
167 0400 v35158.b167.s400  
168 0401 v35158.b168.s401  
169 0402 v35158.b169.s402  
170 0403 v35158.b170.s403  
171 0404 v35158.b171.s404  
172 0405 v35158.b172.s405  
173 0406 v35158.b173.s406  
174 0407 v35158.b174.s407  
175 0408 v35158.b175.s408  
176 0409 v35158.b176.s409  
177 0410 v35158.b177.s410  
178 0411 v35158.b178.s411  
179 0412 v35158.b179.s412  
180 0413 v35158.b180.s413  
181 0414 v35158.b181.s414  
182 0415 v35158.b182.s415  
183 0416 v35158.b183.s416  
184 0417 v35158.b184.s417  
185 0418 v35158.b185.s418  
186 0419 v35158.b186.s419  
187 0420 v35158.b187.s420  
188 0421 v35158.b188.s421  
189 0422 v35158.b189.s422  
190 0423 v35158.b190.s423  
191 0424 v35158.b191.s424  
192 0425 v35158.b192.s425  
193 0426 v35158.b193.s426  
194 0427 v35158.b194.s427  
195 0428 v35158.b195.s428  
196 0429 v35158.b196.s429  
197 0430 v35158.b197.s430  
198 0431 v35158.b198.s431  
199 0432 v35158.b199.s432  
200 0433 v35158.b200.s433  
201 0434 v35158.b201.s434  
202 0435 v35158.b202.s435  
203 0436 v35158.b203.s436  
204 0437 v35158.b204.s437  
205 0438 v35158.b205.s438  
206 0439 v35158.b206.s439  
207 0440 v35158.b207.s440  
208 0000 v35158.b208  
209 0000 v35158.b209  
210 0000 v35158.b210  
211 0000 v35158.b211  
212 0000 v35158.b212  
213 0000 v35158.b213  
214 0441 v35158.b214.s441  
215 0442 v35158.b215.s442  
216 0443 v35158.b216.s443  
217 0444 v35158.b217.s444  
218 0445 v35158.b218.s445  
219 0446 v35158.b219.s446  
220 0447 v35158.b220.s447  
221 0448 v35158.b221.s448  
222 0449 v35158.b222.s449  
223 0450 v35158.b223.s450  
224 0451 v35158.b224.s451  
225 0452 v35158.b225.s452  
226 0453 v35158.b226.s453  
227 0454 v35158.b227.s454  
228 0455 v35158.b228.s455  
229 0456 v35158.b229.s456  
230 0457 v35158.b230.s457  
231 0458 v35158.b231.s458  
232 0459 v35158.b232.s459  
233 0460 v35158.b233.s460  
234 0461 v35158.b234.s461  
235 0462 v35158.b235.s462  
236 0463 v35158.b236.s463  
237 0464 v35158.b237.s464  
238 0465 v35158.b238.s465  
239 0466 v35158.b239.s466  
240 0467 v35158.b240.s467  
241 0468 v35158.b241.s468  
242 0469 v35158.b242.s469  
243 0470 v35158.b243.s470  
244 0471 v35158.b244.s471  
245 0472 v35158.b245.s472  
246 0473 v35158.b246.s473  
247 0474 v35158.b247.s474  
248 0475 v35158.b248.s475  
249 0476 v35158.b249.s476  
250 0477 v35158.b250.s477  
251 0478 v35158.b251.s478  
252 0479 v35158.b252.s479  
253 0480 v35158.b253.s480  
254 0481 v35158.b254.s481  
255 0482 v35158.b255.s482  
256 0483 v35158.b256.s483  
257 0484 v35158.b257.s484  
258 0485 v35158.b258.s485  
259 0486 v35158.b259.s486  
260 0487 v35158.b260.s487  
261 0488 v35158.b261.s488  
262 0489 v35158.b262.s489  
263 0490 v35158.b263.s490  
264 0491 v35158.b264.s491  
265 0492 v35158.b265.s492  
266 0493 v35158.b266.s493  
267 0494 v35158.b267.s494  
268 0495 v35158.b268.s495  
269 0496 v35158.b269.s496  
270 0497 v35158.b270.s497  
271 0498 v35158.b271.s498  
272 0499 v35158.b272.s499  
273 0500 v35158.b273.s500  
274 0501 v35158.b274.s501  
275 0502 v35158.b275.s502  
276 0503 v35158.b276.s503  
277 0504 v35158.b277.s504  
278 0505 v35158.b278.s505  
279 0506 v35158.b279.s506  
280 0507 v35158.b280.s507  
281 0508 v35158.b281.s508  
282 0509 v35158.b282.s509  
283 0510 v35158.b283.s510  
284 0511 v35158.b284.s511  
285 0512 v35158.b285.s512  
286 0513 v35158.b286.s513  
287 0514 v35158.b287.s514  
288 0515 v35158.b288.s515  
289 0516 v35158.b289.s516  
290 0517 v35158.b290.s517  
291 0518 v35158.b291.s518  
292 0519 v35158.b292.s519  
293 0520 v35158.b293.s520  
294 0521 v35158.b294.s521  
295 0522 v35158.b295.s522  
296 0523 v35158.b296.s523  
297 0524 v35158.b297.s524  
298 0525 v35158.b298.s525  
299 0526 v35158.b299.s526  
300 0527 v35158.b300.s527  
301 0528 v35158.b301.s528  
302 0529 v35158.b302.s529  
303 0530 v35158.b303.s530  
304 0531 v35158.b304.s531  
305 0532 v35158.b305.s532  
306 0533 v35158.b306.s533  
307 0534 v35158.b307.s534  
308 0535 v35158.b308.s535  
309 0536 v35158.b309.s536  
310 0537 v35158.b310.s537  
311 0538 v35158.b311.s538  
312 0539 v35158.b312.s539  
313 0540 v35158.b313.s540  
314 0000 v35158.b314  
315 0000 v35158.b315  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet