Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:7 (1890-1897) (AID: v35159 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:7 
AIDv35159 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel III. Omfattande 8:e roten.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35159.b1  
2 0000 v35159.b2  
3 0000 v35159.b3  
4 0000 v35159.b4  
5 0000 v35159.b5  
6 0000 v35159.b6  
7 0000 v35159.b7  
8 0541 v35159.b8.s541  
9 0542 v35159.b9.s542  
10 0543 v35159.b10.s543  
11 0544 v35159.b11.s544  
12 0545 v35159.b12.s545  
13 0546 v35159.b13.s546  
14 0547 v35159.b14.s547  
15 0548 v35159.b15.s548  
16 0549 v35159.b16.s549  
17 0550 v35159.b17.s550  
18 0551 v35159.b18.s551  
19 0552 v35159.b19.s552  
20 0553 v35159.b20.s553  
21 0554 v35159.b21.s554  
22 0555 v35159.b22.s555  
23 0556 v35159.b23.s556  
24 0557 v35159.b24.s557  
25 0558 v35159.b25.s558  
26 0559 v35159.b26.s559  
27 0560 v35159.b27.s560  
28 0561 v35159.b28.s561  
29 0562 v35159.b29.s562  
30 0563 v35159.b30.s563  
31 0564 v35159.b31.s564  
32 0565 v35159.b32.s565  
33 0566 v35159.b33.s566  
34 0567 v35159.b34.s567  
35 0568 v35159.b35.s568  
36 0569 v35159.b36.s569  
37 0570 v35159.b37.s570  
38 0571 v35159.b38.s571  
39 0572 v35159.b39.s572  
40 0573 v35159.b40.s573  
41 0574 v35159.b41.s574  
42 0575 v35159.b42.s575  
43 0576 v35159.b43.s576  
44 0577 v35159.b44.s577  
45 0578 v35159.b45.s578  
46 0579 v35159.b46.s579  
47 0580 v35159.b47.s580  
48 0581 v35159.b48.s581  
49 0582 v35159.b49.s582  
50 0583 v35159.b50.s583  
51 0584 v35159.b51.s584  
52 0585 v35159.b52.s585  
53 0586 v35159.b53.s586  
54 0587 v35159.b54.s587  
55 0588 v35159.b55.s588  
56 0589 v35159.b56.s589  
57 0590 v35159.b57.s590  
58 0591 v35159.b58.s591  
59 0592 v35159.b59.s592  
60 0593 v35159.b60.s593  
61 0594 v35159.b61.s594  
62 0595 v35159.b62.s595  
63 0596 v35159.b63.s596  
64 0597 v35159.b64.s597  
65 0598 v35159.b65.s598  
66 0599 v35159.b66.s599  
67 0600 v35159.b67.s600  
68 0601 v35159.b68.s601  
69 0602 v35159.b69.s602  
70 0603 v35159.b70.s603  
71 0604 v35159.b71.s604  
72 0605 v35159.b72.s605  
73 0606 v35159.b73.s606  
74 0607 v35159.b74.s607  
75 0608 v35159.b75.s608  
76 0609 v35159.b76.s609  
77 0610 v35159.b77.s610  
78 0611 v35159.b78.s611  
79 0612 v35159.b79.s612  
80 0613 v35159.b80.s613  
81 0614 v35159.b81.s614  
82 0615 v35159.b82.s615  
83 0616 v35159.b83.s616  
84 0617 v35159.b84.s617  
85 0618 v35159.b85.s618  
86 0619 v35159.b86.s619  
87 0620 v35159.b87.s620  
88 0621 v35159.b88.s621  
89 0622 v35159.b89.s622  
90 0623 v35159.b90.s623  
91 0624 v35159.b91.s624  
92 0625 v35159.b92.s625  
93 0626 v35159.b93.s626  
94 0627 v35159.b94.s627  
95 0628 v35159.b95.s628  
96 0629 v35159.b96.s629  
97 0630 v35159.b97.s630  
98 0631 v35159.b98.s631  
99 0632 v35159.b99.s632  
100 0633 v35159.b100.s633  
101 0634 v35159.b101.s634  
102 0635 v35159.b102.s635  
103 0636 v35159.b103.s636  
104 0637 v35159.b104.s637  
105 0638 v35159.b105.s638  
106 0639 v35159.b106.s639  
107 0640 v35159.b107.s640  
108 0641 v35159.b108.s641  
109 0642 v35159.b109.s642  
110 0643 v35159.b110.s643  
111 0644 v35159.b111.s644  
112 0645 v35159.b112.s645  
113 0646 v35159.b113.s646  
114 0647 v35159.b114.s647  
115 0648 v35159.b115.s648  
116 0649 v35159.b116.s649  
117 0650 v35159.b117.s650  
118 0651 v35159.b118.s651  
119 0652 v35159.b119.s652  
120 0653 v35159.b120.s653  
121 0654 v35159.b121.s654  
122 0655 v35159.b122.s655  
123 0656 v35159.b123.s656  
124 0657 v35159.b124.s657  
125 0658 v35159.b125.s658  
126 0659 v35159.b126.s659  
127 0660 v35159.b127.s660  
128 0661 v35159.b128.s661  
129 0662 v35159.b129.s662  
130 0663 v35159.b130.s663  
131 0664 v35159.b131.s664  
132 0665 v35159.b132.s665  
133 0666 v35159.b133.s666  
134 0667 v35159.b134.s667  
135 0668 v35159.b135.s668  
136 0669 v35159.b136.s669  
137 0670 v35159.b137.s670  
138 0671 v35159.b138.s671  
139 0672 v35159.b139.s672  
140 0673 v35159.b140.s673  
141 0674 v35159.b141.s674  
142 0675 v35159.b142.s675  
143 0676 v35159.b143.s676  
144 0677 v35159.b144.s677  
145 0678 v35159.b145.s678  
146 0679 v35159.b146.s679  
147 0680 v35159.b147.s680  
148 0681 v35159.b148.s681  
149 0682 v35159.b149.s682  
150 0683 v35159.b150.s683  
151 0684 v35159.b151.s684  
152 0685 v35159.b152.s685  
153 0686 v35159.b153.s686  
154 0687 v35159.b154.s687  
155 0688 v35159.b155.s688  
156 0689 v35159.b156.s689  
157 0690 v35159.b157.s690  
158 0691 v35159.b158.s691  
159 0692 v35159.b159.s692  
160 0693 v35159.b160.s693  
161 0694 v35159.b161.s694  
162 0695 v35159.b162.s695  
163 0696 v35159.b163.s696  
164 0697 v35159.b164.s697  
165 0698 v35159.b165.s698  
166 0699 v35159.b166.s699  
167 0700 v35159.b167.s700  
168 0701 v35159.b168.s701  
169 0702 v35159.b169.s702  
170 0703 v35159.b170.s703  
171 0704 v35159.b171.s704  
172 0705 v35159.b172.s705  
173 0706 v35159.b173.s706  
174 0707 v35159.b174.s707  
175 0708 v35159.b175.s708  
176 0709 v35159.b176.s709  
177 0710 v35159.b177.s710  
178 0711 v35159.b178.s711  
179 0712 v35159.b179.s712  
180 0713 v35159.b180.s713  
181 0714 v35159.b181.s714  
182 0715 v35159.b182.s715  
183 0716 v35159.b183.s716  
184 0717 v35159.b184.s717  
185 0718 v35159.b185.s718  
186 0719 v35159.b186.s719  
187 0720 v35159.b187.s720  
188 0721 v35159.b188.s721  
189 0722 v35159.b189.s722  
190 0723 v35159.b190.s723  
191 0724 v35159.b191.s724  
192 0725 v35159.b192.s725  
193 0726 v35159.b193.s726  
194 0727 v35159.b194.s727  
195 0728 v35159.b195.s728  
196 0729 v35159.b196.s729  
197 0730 v35159.b197.s730  
198 0731 v35159.b198.s731  
199 0732 v35159.b199.s732  
200 0733 v35159.b200.s733  
201 0734 v35159.b201.s734  
202 0735 v35159.b202.s735  
203 0736 v35159.b203.s736  
204 0737 v35159.b204.s737  
205 0738 v35159.b205.s738  
206 0739 v35159.b206.s739  
207 0740 v35159.b207.s740  
208 0741 v35159.b208.s741  
209 0742 v35159.b209.s742  
210 0743 v35159.b210.s743  
211 0744 v35159.b211.s744  
212 0745 v35159.b212.s745  
213 0746 v35159.b213.s746  
214 0747 v35159.b214.s747  
215 0748 v35159.b215.s748  
216 0749 v35159.b216.s749  
217 0750 v35159.b217.s750  
218 0751 v35159.b218.s751  
219 0752 v35159.b219.s752  
220 0753 v35159.b220.s753  
221 0754 v35159.b221.s754  
222 0755 v35159.b222.s755  
223 0756 v35159.b223.s756  
224 0757 v35159.b224.s757  
225 0758 v35159.b225.s758  
226 0759 v35159.b226.s759  
227 0760 v35159.b227.s760  
228 0761 v35159.b228.s761  
229 0762 v35159.b229.s762  
230 0763 v35159.b230.s763  
231 0764 v35159.b231.s764  
232 0765 v35159.b232.s765  
233 0766 v35159.b233.s766  
234 0767 v35159.b234.s767  
235 0768 v35159.b235.s768  
236 0769 v35159.b236.s769  
237 0770 v35159.b237.s770  
238 0771 v35159.b238.s771  
239 0772 v35159.b239.s772  
240 0773 v35159.b240.s773  
241 0774 v35159.b241.s774  
242 0775 v35159.b242.s775  
243 0776 v35159.b243.s776  
244 0777 v35159.b244.s777  
245 0778 v35159.b245.s778  
246 0779 v35159.b246.s779  
247 0780 v35159.b247.s780  
248 0000 v35159.b248  
249 0000 v35159.b249  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet