Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:8 (1890-1897) (AID: v35160 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:8 
AIDv35160 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel IV. Omfattande 9:e roten.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35160.b1  
2 0000 v35160.b2  
3 0000 v35160.b3  
4 0000 v35160.b4  
5 0000 v35160.b5  
6 0000 v35160.b6  
7 0000 v35160.b7  
8 0781 v35160.b8.s781  
9 0782 v35160.b9.s782  
10 0783 v35160.b10.s783  
11 0784 v35160.b11.s784  
12 0785 v35160.b12.s785  
13 0786 v35160.b13.s786  
14 0787 v35160.b14.s787  
15 0788 v35160.b15.s788  
16 0789 v35160.b16.s789  
17 0790 v35160.b17.s790  
18 0791 v35160.b18.s791  
19 0792 v35160.b19.s792  
20 0793 v35160.b20.s793  
21 0794 v35160.b21.s794  
22 0795 v35160.b22.s795  
23 0796 v35160.b23.s796  
24 0797 v35160.b24.s797  
25 0798 v35160.b25.s798  
26 0799 v35160.b26.s799  
27 0800 v35160.b27.s800  
28 0801 v35160.b28.s801  
29 0802 v35160.b29.s802  
30 0803 v35160.b30.s803  
31 0804 v35160.b31.s804  
32 0805 v35160.b32.s805  
33 0806 v35160.b33.s806  
34 0807 v35160.b34.s807  
35 0808 v35160.b35.s808  
36 0809 v35160.b36.s809  
37 0810 v35160.b37.s810  
38 0811 v35160.b38.s811  
39 0812 v35160.b39.s812  
40 0813 v35160.b40.s813  
41 0814 v35160.b41.s814  
42 0815 v35160.b42.s815  
43 0816 v35160.b43.s816  
44 0817 v35160.b44.s817  
45 0818 v35160.b45.s818  
46 0819 v35160.b46.s819  
47 0820 v35160.b47.s820  
48 0821 v35160.b48.s821  
49 0822 v35160.b49.s822  
50 0823 v35160.b50.s823  
51 0824 v35160.b51.s824  
52 0825 v35160.b52.s825  
53 0826 v35160.b53.s826  
54 0827 v35160.b54.s827  
55 0828 v35160.b55.s828  
56 0829 v35160.b56.s829  
57 0830 v35160.b57.s830  
58 0831 v35160.b58.s831  
59 0832 v35160.b59.s832  
60 0833 v35160.b60.s833  
61 0834 v35160.b61.s834  
62 0835 v35160.b62.s835  
63 0836 v35160.b63.s836  
64 0837 v35160.b64.s837  
65 0838 v35160.b65.s838  
66 0839 v35160.b66.s839  
67 0840 v35160.b67.s840  
68 0841 v35160.b68.s841  
69 0842 v35160.b69.s842  
70 0843 v35160.b70.s843  
71 0844 v35160.b71.s844  
72 0845 v35160.b72.s845  
73 0846 v35160.b73.s846  
74 0847 v35160.b74.s847  
75 0848 v35160.b75.s848  
76 0849 v35160.b76.s849  
77 0850 v35160.b77.s850  
78 0851 v35160.b78.s851  
79 0852 v35160.b79.s852  
80 0853 v35160.b80.s853  
81 0854 v35160.b81.s854  
82 0855 v35160.b82.s855  
83 0856 v35160.b83.s856  
84 0857 v35160.b84.s857  
85 0858 v35160.b85.s858  
86 0859 v35160.b86.s859  
87 0860 v35160.b87.s860  
88 0861 v35160.b88.s861  
89 0862 v35160.b89.s862  
90 0863 v35160.b90.s863  
91 0864 v35160.b91.s864  
92 0865 v35160.b92.s865  
93 0866 v35160.b93.s866  
94 0867 v35160.b94.s867  
95 0868 v35160.b95.s868  
96 0869 v35160.b96.s869  
97 0870 v35160.b97.s870  
98 0871 v35160.b98.s871  
99 0872 v35160.b99.s872  
100 0873 v35160.b100.s873  
101 0874 v35160.b101.s874  
102 0875 v35160.b102.s875  
103 0876 v35160.b103.s876  
104 0877 v35160.b104.s877  
105 0878 v35160.b105.s878  
106 0879 v35160.b106.s879  
107 0880 v35160.b107.s880  
108 0881 v35160.b108.s881  
109 0882 v35160.b109.s882  
110 0883 v35160.b110.s883  
111 0884 v35160.b111.s884  
112 0885 v35160.b112.s885  
113 0886 v35160.b113.s886  
114 0887 v35160.b114.s887  
115 0888 v35160.b115.s888  
116 0889 v35160.b116.s889  
117 0890 v35160.b117.s890  
118 0891 v35160.b118.s891  
119 0892 v35160.b119.s892  
120 0893 v35160.b120.s893  
121 0894 v35160.b121.s894  
122 0895 v35160.b122.s895  
123 0896 v35160.b123.s896  
124 0897 v35160.b124.s897  
125 0898 v35160.b125.s898  
126 0899 v35160.b126.s899  
127 0900 v35160.b127.s900  
128 0901 v35160.b128.s901  
129 0902 v35160.b129.s902  
130 0903 v35160.b130.s903  
131 0904 v35160.b131.s904  
132 0905 v35160.b132.s905  
133 0906 v35160.b133.s906  
134 0907 v35160.b134.s907  
135 0908 v35160.b135.s908  
136 0909 v35160.b136.s909  
137 0910 v35160.b137.s910  
138 0911 v35160.b138.s911  
139 0912 v35160.b139.s912  
140 0913 v35160.b140.s913  
141 0914 v35160.b141.s914  
142 0915 v35160.b142.s915  
143 0916 v35160.b143.s916  
144 0917 v35160.b144.s917  
145 0918 v35160.b145.s918  
146 0919 v35160.b146.s919  
147 0920 v35160.b147.s920  
148 0921 v35160.b148.s921  
149 0922 v35160.b149.s922  
150 0923 v35160.b150.s923  
151 0924 v35160.b151.s924  
152 0925 v35160.b152.s925  
153 0926 v35160.b153.s926  
154 0927 v35160.b154.s927  
155 0928 v35160.b155.s928  
156 0929 v35160.b156.s929  
157 0930 v35160.b157.s930  
158 0931 v35160.b158.s931  
159 0932 v35160.b159.s932  
160 0933 v35160.b160.s933  
161 0934 v35160.b161.s934  
162 0935 v35160.b162.s935  
163 0936 v35160.b163.s936  
164 0937 v35160.b164.s937  
165 0938 v35160.b165.s938  
166 0939 v35160.b166.s939  
167 0940 v35160.b167.s940  
168 0941 v35160.b168.s941  
169 0942 v35160.b169.s942  
170 0943 v35160.b170.s943  
171 0944 v35160.b171.s944  
172 0945 v35160.b172.s945  
173 0946 v35160.b173.s946  
174 0947 v35160.b174.s947  
175 0948 v35160.b175.s948  
176 0949 v35160.b176.s949  
177 0950 v35160.b177.s950  
178 0951 v35160.b178.s951  
179 0952 v35160.b179.s952  
180 0953 v35160.b180.s953  
181 0954 v35160.b181.s954  
182 0955 v35160.b182.s955  
183 0956 v35160.b183.s956  
184 0957 v35160.b184.s957  
185 0958 v35160.b185.s958  
186 0959 v35160.b186.s959  
187 0960 v35160.b187.s960  
188 0961 v35160.b188.s961  
189 0962 v35160.b189.s962  
190 0963 v35160.b190.s963  
191 0964 v35160.b191.s964  
192 0965 v35160.b192.s965  
193 0966 v35160.b193.s966  
194 0967 v35160.b194.s967  
195 0968 v35160.b195.s968  
196 0969 v35160.b196.s969  
197 0970 v35160.b197.s970  
198 0971 v35160.b198.s971  
199 0972 v35160.b199.s972  
200 0973 v35160.b200.s973  
201 0974 v35160.b201.s974  
202 0975 v35160.b202.s975  
203 0976 v35160.b203.s976  
204 0977 v35160.b204.s977  
205 0978 v35160.b205.s978  
206 0979 v35160.b206.s979  
207 0980 v35160.b207.s980  
208 0981 v35160.b208.s981  
209 0982 v35160.b209.s982  
210 0983 v35160.b210.s983  
211 0984 v35160.b211.s984  
212 0985 v35160.b212.s985  
213 0986 v35160.b213.s986  
214 0987 v35160.b214.s987  
215 0988 v35160.b215.s988  
216 0989 v35160.b216.s989  
217 0990 v35160.b217.s990  
218 0991 v35160.b218.s991  
219 0992 v35160.b219.s992  
220 0993 v35160.b220.s993  
221 0994 v35160.b221.s994  
222 0995 v35160.b222.s995  
223 0996 v35160.b223.s996  
224 0997 v35160.b224.s997  
225 0998 v35160.b225.s998  
226 0999 v35160.b226.s999  
227 1000 v35160.b227.s1000  
228 1001 v35160.b228.s1001  
229 1002 v35160.b229.s1002  
230 1003 v35160.b230.s1003  
231 1004 v35160.b231.s1004  
232 1005 v35160.b232.s1005  
233 1006 v35160.b233.s1006  
234 1007 v35160.b234.s1007  
235 1008 v35160.b235.s1008  
236 1009 v35160.b236.s1009  
237 1010 v35160.b237.s1010  
238 1011 v35160.b238.s1011  
239 1012 v35160.b239.s1012  
240 1013 v35160.b240.s1013  
241 1014 v35160.b241.s1014  
242 1015 v35160.b242.s1015  
243 1016 v35160.b243.s1016  
244 1017 v35160.b244.s1017  
245 1018 v35160.b245.s1018  
246 1019 v35160.b246.s1019  
247 1020 v35160.b247.s1020  
248 0000 v35160.b248  
249 0000 v35160.b249  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet