Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:9 (1890-1897) (AID: v35161 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:9 
AIDv35161 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel V. Omfattande 10:e roten.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35161.b1  
2 0000 v35161.b2  
3 0000 v35161.b3  
4 0000 v35161.b4  
5 0000 v35161.b5  
6 0000 v35161.b6  
7 0000 v35161.b7  
8 1021 v35161.b8.s1021  
9 1022 v35161.b9.s1022  
10 1023 v35161.b10.s1023  
11 1024 v35161.b11.s1024  
12 1025 v35161.b12.s1025  
13 1026 v35161.b13.s1026  
14 1027 v35161.b14.s1027  
15 1028 v35161.b15.s1028  
16 1029 v35161.b16.s1029  
17 1030 v35161.b17.s1030  
18 1031 v35161.b18.s1031  
19 1032 v35161.b19.s1032  
20 1033 v35161.b20.s1033  
21 1034 v35161.b21.s1034  
22 1035 v35161.b22.s1035  
23 1036 v35161.b23.s1036  
24 1037 v35161.b24.s1037  
25 1038 v35161.b25.s1038  
26 1039 v35161.b26.s1039  
27 1040 v35161.b27.s1040  
28 1041 v35161.b28.s1041  
29 1042 v35161.b29.s1042  
30 1043 v35161.b30.s1043  
31 1044 v35161.b31.s1044  
32 1045 v35161.b32.s1045  
33 1046 v35161.b33.s1046  
34 1047 v35161.b34.s1047  
35 1048 v35161.b35.s1048  
36 1049 v35161.b36.s1049  
37 1050 v35161.b37.s1050  
38 1051 v35161.b38.s1051  
39 1052 v35161.b39.s1052  
40 1053 v35161.b40.s1053  
41 1054 v35161.b41.s1054  
42 1055 v35161.b42.s1055  
43 1056 v35161.b43.s1056  
44 1057 v35161.b44.s1057  
45 1058 v35161.b45.s1058  
46 1059 v35161.b46.s1059  
47 1060 v35161.b47.s1060  
48 1061 v35161.b48.s1061  
49 1062 v35161.b49.s1062  
50 1063 v35161.b50.s1063  
51 1064 v35161.b51.s1064  
52 1065 v35161.b52.s1065  
53 1066 v35161.b53.s1066  
54 1067 v35161.b54.s1067  
55 1068 v35161.b55.s1068  
56 1069 v35161.b56.s1069  
57 1070 v35161.b57.s1070  
58 1071 v35161.b58.s1071  
59 1072 v35161.b59.s1072  
60 1073 v35161.b60.s1073  
61 1074 v35161.b61.s1074  
62 1075 v35161.b62.s1075  
63 1076 v35161.b63.s1076  
64 1077 v35161.b64.s1077  
65 1078 v35161.b65.s1078  
66 1079 v35161.b66.s1079  
67 1080 v35161.b67.s1080  
68 1081 v35161.b68.s1081  
69 1082 v35161.b69.s1082  
70 1083 v35161.b70.s1083  
71 1084 v35161.b71.s1084  
72 1085 v35161.b72.s1085  
73 1086 v35161.b73.s1086  
74 1087 v35161.b74.s1087  
75 1088 v35161.b75.s1088  
76 1089 v35161.b76.s1089  
77 1090 v35161.b77.s1090  
78 1091 v35161.b78.s1091  
79 1092 v35161.b79.s1092  
80 1093 v35161.b80.s1093  
81 1094 v35161.b81.s1094  
82 1095 v35161.b82.s1095  
83 1096 v35161.b83.s1096  
84 1097 v35161.b84.s1097  
85 1098 v35161.b85.s1098  
86 1099 v35161.b86.s1099  
87 1100 v35161.b87.s1100  
88 1101 v35161.b88.s1101  
89 1102 v35161.b89.s1102  
90 1103 v35161.b90.s1103  
91 1104 v35161.b91.s1104  
92 1105 v35161.b92.s1105  
93 1106 v35161.b93.s1106  
94 1107 v35161.b94.s1107  
95 1108 v35161.b95.s1108  
96 1109 v35161.b96.s1109  
97 1110 v35161.b97.s1110  
98 1111 v35161.b98.s1111  
99 1112 v35161.b99.s1112  
100 1113 v35161.b100.s1113  
101 1114 v35161.b101.s1114  
102 1115 v35161.b102.s1115  
103 1116 v35161.b103.s1116  
104 1117 v35161.b104.s1117  
105 1118 v35161.b105.s1118  
106 1119 v35161.b106.s1119  
107 1120 v35161.b107.s1120  
108 1121 v35161.b108.s1121  
109 1122 v35161.b109.s1122  
110 1123 v35161.b110.s1123  
111 1124 v35161.b111.s1124  
112 1125 v35161.b112.s1125  
113 1126 v35161.b113.s1126  
114 1127 v35161.b114.s1127  
115 1128 v35161.b115.s1128  
116 1129 v35161.b116.s1129  
117 1130 v35161.b117.s1130  
118 1131 v35161.b118.s1131  
119 1132 v35161.b119.s1132  
120 1133 v35161.b120.s1133  
121 1134 v35161.b121.s1134  
122 1135 v35161.b122.s1135  
123 1136 v35161.b123.s1136  
124 1137 v35161.b124.s1137  
125 1138 v35161.b125.s1138  
126 1139 v35161.b126.s1139  
127 1140 v35161.b127.s1140  
128 1141 v35161.b128.s1141  
129 1142 v35161.b129.s1142  
130 1143 v35161.b130.s1143  
131 1144 v35161.b131.s1144  
132 1145 v35161.b132.s1145  
133 1146 v35161.b133.s1146  
134 1147 v35161.b134.s1147  
135 1148 v35161.b135.s1148  
136 1149 v35161.b136.s1149  
137 1150 v35161.b137.s1150  
138 1151 v35161.b138.s1151  
139 1152 v35161.b139.s1152  
140 1153 v35161.b140.s1153  
141 1154 v35161.b141.s1154  
142 1155 v35161.b142.s1155  
143 1156 v35161.b143.s1156  
144 1157 v35161.b144.s1157  
145 1158 v35161.b145.s1158  
146 1159 v35161.b146.s1159  
147 1160 v35161.b147.s1160  
148 1161 v35161.b148.s1161  
149 1162 v35161.b149.s1162  
150 1163 v35161.b150.s1163  
151 1164 v35161.b151.s1164  
152 1165 v35161.b152.s1165  
153 1166 v35161.b153.s1166  
154 1167 v35161.b154.s1167  
155 1168 v35161.b155.s1168  
156 1169 v35161.b156.s1169  
157 1170 v35161.b157.s1170  
158 1171 v35161.b158.s1171  
159 1172 v35161.b159.s1172  
160 1173 v35161.b160.s1173  
161 1174 v35161.b161.s1174  
162 1175 v35161.b162.s1175  
163 1176 v35161.b163.s1176  
164 1177 v35161.b164.s1177  
165 1178 v35161.b165.s1178  
166 1179 v35161.b166.s1179  
167 1180 v35161.b167.s1180  
168 1181 v35161.b168.s1181  
169 1182 v35161.b169.s1182  
170 1183 v35161.b170.s1183  
171 1184 v35161.b171.s1184  
172 1185 v35161.b172.s1185  
173 1186 v35161.b173.s1186  
174 1187 v35161.b174.s1187  
175 1188 v35161.b175.s1188  
176 1189 v35161.b176.s1189  
177 1190 v35161.b177.s1190  
178 1191 v35161.b178.s1191  
179 1192 v35161.b179.s1192  
180 1193 v35161.b180.s1193  
181 1194 v35161.b181.s1194  
182 1195 v35161.b182.s1195  
183 1196 v35161.b183.s1196  
184 1197 v35161.b184.s1197  
185 1198 v35161.b185.s1198  
186 1199 v35161.b186.s1199  
187 1200 v35161.b187.s1200  
188 1201 v35161.b188.s1201  
189 1202 v35161.b189.s1202  
190 1203 v35161.b190.s1203  
191 1204 v35161.b191.s1204  
192 1205 v35161.b192.s1205  
193 1206 v35161.b193.s1206  
194 1207 v35161.b194.s1207  
195 1208 v35161.b195.s1208  
196 1209 v35161.b196.s1209  
197 1210 v35161.b197.s1210  
198 1211 v35161.b198.s1211  
199 1212 v35161.b199.s1212  
200 1213 v35161.b200.s1213  
201 1214 v35161.b201.s1214  
202 1215 v35161.b202.s1215  
203 1216 v35161.b203.s1216  
204 1217 v35161.b204.s1217  
205 1218 v35161.b205.s1218  
206 1219 v35161.b206.s1219  
207 1220 v35161.b207.s1220  
208 1221 v35161.b208.s1221  
209 1222 v35161.b209.s1222  
210 1223 v35161.b210.s1223  
211 1224 v35161.b211.s1224  
212 1225 v35161.b212.s1225  
213 1226 v35161.b213.s1226  
214 1227 v35161.b214.s1227  
215 1228 v35161.b215.s1228  
216 1229 v35161.b216.s1229  
217 1230 v35161.b217.s1230  
218 1231 v35161.b218.s1231  
219 1232 v35161.b219.s1232  
220 1233 v35161.b220.s1233  
221 1234 v35161.b221.s1234  
222 1235 v35161.b222.s1235  
223 1236 v35161.b223.s1236  
224 1237 v35161.b224.s1237  
225 1238 v35161.b225.s1238  
226 1239 v35161.b226.s1239  
227 1240 v35161.b227.s1240  
228 1241 v35161.b228.s1241  
229 1242 v35161.b229.s1242  
230 1243 v35161.b230.s1243  
231 1244 v35161.b231.s1244  
232 1245 v35161.b232.s1245  
233 1246 v35161.b233.s1246  
234 1247 v35161.b234.s1247  
235 1248 v35161.b235.s1248  
236 1249 v35161.b236.s1249  
237 1250 v35161.b237.s1250  
238 1251 v35161.b238.s1251  
239 1252 v35161.b239.s1252  
240 1253 v35161.b240.s1253  
241 1254 v35161.b241.s1254  
242 1255 v35161.b242.s1255  
243 1256 v35161.b243.s1256  
244 1257 v35161.b244.s1257  
245 1258 v35161.b245.s1258  
246 1259 v35161.b246.s1259  
247 1260 v35161.b247.s1260  
248 1261 v35161.b248.s1261  
249 1262 v35161.b249.s1262  
250 1263 v35161.b250.s1263  
251 1264 v35161.b251.s1264  
252 1265 v35161.b252.s1265  
253 1266 v35161.b253.s1266  
254 1267 v35161.b254.s1267  
255 1268 v35161.b255.s1268  
256 1269 v35161.b256.s1269  
257 1270 v35161.b257.s1270  
258 1271 v35161.b258.s1271  
259 1272 v35161.b259.s1272  
260 1273 v35161.b260.s1273  
261 1274 v35161.b261.s1274  
262 1275 v35161.b262.s1275  
263 1276 v35161.b263.s1276  
264 1277 v35161.b264.s1277  
265 1278 v35161.b265.s1278  
266 1279 v35161.b266.s1279  
267 1280 v35161.b267.s1280  
268 1281 v35161.b268.s1281  
269 1282 v35161.b269.s1282  
270 1283 v35161.b270.s1283  
271 1284 v35161.b271.s1284  
272 1285 v35161.b272.s1285  
273 1286 v35161.b273.s1286  
274 1287 v35161.b274.s1287  
275 1288 v35161.b275.s1288  
276 1289 v35161.b276.s1289  
277 1290 v35161.b277.s1290  
278 1291 v35161.b278.s1291  
279 1292 v35161.b279.s1292  
280 1293 v35161.b280.s1293  
281 1294 v35161.b281.s1294  
282 1295 v35161.b282.s1295  
283 1296 v35161.b283.s1296  
284 1297 v35161.b284.s1297  
285 1298 v35161.b285.s1298  
286 1299 v35161.b286.s1299  
287 1300 v35161.b287.s1300  
288 1301 v35161.b288.s1301  
289 1302 v35161.b289.s1302  
290 1303 v35161.b290.s1303  
291 1304 v35161.b291.s1304  
292 1305 v35161.b292.s1305  
293 1306 v35161.b293.s1306  
294 1307 v35161.b294.s1307  
295 1308 v35161.b295.s1308  
296 1309 v35161.b296.s1309  
297 1310 v35161.b297.s1310  
298 1311 v35161.b298.s1311  
299 1312 v35161.b299.s1312  
300 1313 v35161.b300.s1313  
301 1314 v35161.b301.s1314  
302 1315 v35161.b302.s1315  
303 1316 v35161.b303.s1316  
304 1317 v35161.b304.s1317  
305 1318 v35161.b305.s1318  
306 1319 v35161.b306.s1319  
307 1320 v35161.b307.s1320  
308 0000 v35161.b308  
309 0000 v35161.b309  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet