Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:10 (1890-1897) (AID: v35162 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:10 
AIDv35162 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel VI. Omfattande 12:e och 16:e rotarna.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35162.b1  
2 0000 v35162.b2  
3 0000 v35162.b3  
4 0000 v35162.b4  
5 0000 v35162.b5  
6 0000 v35162.b6  
7 0000 v35162.b7  
8 1321 v35162.b8.s1321  
9 1322 v35162.b9.s1322  
10 1323 v35162.b10.s1323  
11 1324 v35162.b11.s1324  
12 1325 v35162.b12.s1325  
13 1326 v35162.b13.s1326  
14 1327 v35162.b14.s1327  
15 1328 v35162.b15.s1328  
16 1329 v35162.b16.s1329  
17 1330 v35162.b17.s1330  
18 1331 v35162.b18.s1331  
19 1332 v35162.b19.s1332  
20 1333 v35162.b20.s1333  
21 1334 v35162.b21.s1334  
22 1335 v35162.b22.s1335  
23 1336 v35162.b23.s1336  
24 1337 v35162.b24.s1337  
25 1338 v35162.b25.s1338  
26 1339 v35162.b26.s1339  
27 1340 v35162.b27.s1340  
28 1341 v35162.b28.s1341  
29 1342 v35162.b29.s1342  
30 1343 v35162.b30.s1343  
31 1344 v35162.b31.s1344  
32 1345 v35162.b32.s1345  
33 1346 v35162.b33.s1346  
34 1347 v35162.b34.s1347  
35 1348 v35162.b35.s1348  
36 1349 v35162.b36.s1349  
37 1350 v35162.b37.s1350  
38 1351 v35162.b38.s1351  
39 1352 v35162.b39.s1352  
40 1353 v35162.b40.s1353  
41 1354 v35162.b41.s1354  
42 1355 v35162.b42.s1355  
43 1356 v35162.b43.s1356  
44 1357 v35162.b44.s1357  
45 1358 v35162.b45.s1358  
46 1359 v35162.b46.s1359  
47 1360 v35162.b47.s1360  
48 1361 v35162.b48.s1361  
49 1362 v35162.b49.s1362  
50 1363 v35162.b50.s1363  
51 1364 v35162.b51.s1364  
52 1365 v35162.b52.s1365  
53 1366 v35162.b53.s1366  
54 1367 v35162.b54.s1367  
55 1368 v35162.b55.s1368  
56 1369 v35162.b56.s1369  
57 1370 v35162.b57.s1370  
58 1371 v35162.b58.s1371  
59 1372 v35162.b59.s1372  
60 1373 v35162.b60.s1373  
61 1374 v35162.b61.s1374  
62 1375 v35162.b62.s1375  
63 1376 v35162.b63.s1376  
64 1377 v35162.b64.s1377  
65 1378 v35162.b65.s1378  
66 1379 v35162.b66.s1379  
67 1380 v35162.b67.s1380  
68 1381 v35162.b68.s1381  
69 1382 v35162.b69.s1382  
70 1383 v35162.b70.s1383  
71 1384 v35162.b71.s1384  
72 1385 v35162.b72.s1385  
73 1386 v35162.b73.s1386  
74 1387 v35162.b74.s1387  
75 1388 v35162.b75.s1388  
76 1389 v35162.b76.s1389  
77 1390 v35162.b77.s1390  
78 1391 v35162.b78.s1391  
79 1392 v35162.b79.s1392  
80 1393 v35162.b80.s1393  
81 1394 v35162.b81.s1394  
82 1395 v35162.b82.s1395  
83 1396 v35162.b83.s1396  
84 1397 v35162.b84.s1397  
85 1398 v35162.b85.s1398  
86 1399 v35162.b86.s1399  
87 1400 v35162.b87.s1400  
88 1401 v35162.b88.s1401  
89 1402 v35162.b89.s1402  
90 1403 v35162.b90.s1403  
91 1404 v35162.b91.s1404  
92 1405 v35162.b92.s1405  
93 1406 v35162.b93.s1406  
94 1407 v35162.b94.s1407  
95 1408 v35162.b95.s1408  
96 1409 v35162.b96.s1409  
97 1410 v35162.b97.s1410  
98 1411 v35162.b98.s1411  
99 1412 v35162.b99.s1412  
100 1413 v35162.b100.s1413  
101 1414 v35162.b101.s1414  
102 1415 v35162.b102.s1415  
103 1416 v35162.b103.s1416  
104 1417 v35162.b104.s1417  
105 1418 v35162.b105.s1418  
106 1419 v35162.b106.s1419  
107 1420 v35162.b107.s1420  
108 1421 v35162.b108.s1421  
109 1422 v35162.b109.s1422  
110 1423 v35162.b110.s1423  
111 1424 v35162.b111.s1424  
112 1425 v35162.b112.s1425  
113 1426 v35162.b113.s1426  
114 1427 v35162.b114.s1427  
115 1428 v35162.b115.s1428  
116 1429 v35162.b116.s1429  
117 1430 v35162.b117.s1430  
118 1431 v35162.b118.s1431  
119 1432 v35162.b119.s1432  
120 1433 v35162.b120.s1433  
121 1434 v35162.b121.s1434  
122 1435 v35162.b122.s1435  
123 1436 v35162.b123.s1436  
124 1437 v35162.b124.s1437  
125 1438 v35162.b125.s1438  
126 1439 v35162.b126.s1439  
127 1440 v35162.b127.s1440  
128 1441 v35162.b128.s1441  
129 1442 v35162.b129.s1442  
130 1443 v35162.b130.s1443  
131 1444 v35162.b131.s1444  
132 1445 v35162.b132.s1445  
133 1446 v35162.b133.s1446  
134 1447 v35162.b134.s1447  
135 1448 v35162.b135.s1448  
136 1449 v35162.b136.s1449  
137 1450 v35162.b137.s1450  
138 1451 v35162.b138.s1451  
139 1452 v35162.b139.s1452  
140 1453 v35162.b140.s1453  
141 1454 v35162.b141.s1454  
142 1455 v35162.b142.s1455  
143 1456 v35162.b143.s1456  
144 1457 v35162.b144.s1457  
145 1458 v35162.b145.s1458  
146 1459 v35162.b146.s1459  
147 1460 v35162.b147.s1460  
148 1461 v35162.b148.s1461  
149 1462 v35162.b149.s1462  
150 1463 v35162.b150.s1463  
151 1464 v35162.b151.s1464  
152 1465 v35162.b152.s1465  
153 1466 v35162.b153.s1466  
154 1467 v35162.b154.s1467  
155 1468 v35162.b155.s1468  
156 1469 v35162.b156.s1469  
157 1470 v35162.b157.s1470  
158 1471 v35162.b158.s1471  
159 1472 v35162.b159.s1472  
160 1473 v35162.b160.s1473  
161 1474 v35162.b161.s1474  
162 1475 v35162.b162.s1475  
163 1476 v35162.b163.s1476  
164 1477 v35162.b164.s1477  
165 1478 v35162.b165.s1478  
166 1479 v35162.b166.s1479  
167 1480 v35162.b167.s1480  
168 1481 v35162.b168.s1481  
169 1482 v35162.b169.s1482  
170 1483 v35162.b170.s1483  
171 1484 v35162.b171.s1484  
172 1485 v35162.b172.s1485  
173 1486 v35162.b173.s1486  
174 1487 v35162.b174.s1487  
175 1488 v35162.b175.s1488  
176 1489 v35162.b176.s1489  
177 1490 v35162.b177.s1490  
178 1491 v35162.b178.s1491  
179 1492 v35162.b179.s1492  
180 1493 v35162.b180.s1493  
181 1494 v35162.b181.s1494  
182 1495 v35162.b182.s1495  
183 1496 v35162.b183.s1496  
184 1497 v35162.b184.s1497  
185 1498 v35162.b185.s1498  
186 1499 v35162.b186.s1499  
187 1500 v35162.b187.s1500  
188 1501 v35162.b188.s1501  
189 1502 v35162.b189.s1502  
190 1503 v35162.b190.s1503  
191 1504 v35162.b191.s1504  
192 1505 v35162.b192.s1505  
193 1506 v35162.b193.s1506  
194 1507 v35162.b194.s1507  
195 1508 v35162.b195.s1508  
196 1509 v35162.b196.s1509  
197 1510 v35162.b197.s1510  
198 1511 v35162.b198.s1511  
199 1512 v35162.b199.s1512  
200 1513 v35162.b200.s1513  
201 1514 v35162.b201.s1514  
202 1515 v35162.b202.s1515  
203 1516 v35162.b203.s1516  
204 1517 v35162.b204.s1517  
205 1518 v35162.b205.s1518  
206 1519 v35162.b206.s1519  
207 1520 v35162.b207.s1520  
208 1521 v35162.b208.s1521  
209 1522 v35162.b209.s1522  
210 1523 v35162.b210.s1523  
211 1524 v35162.b211.s1524  
212 1525 v35162.b212.s1525  
213 1526 v35162.b213.s1526  
214 1527 v35162.b214.s1527  
215 1528 v35162.b215.s1528  
216 1529 v35162.b216.s1529  
217 1530 v35162.b217.s1530  
218 1531 v35162.b218.s1531  
219 1532 v35162.b219.s1532  
220 1533 v35162.b220.s1533  
221 1534 v35162.b221.s1534  
222 1535 v35162.b222.s1535  
223 1536 v35162.b223.s1536  
224 1537 v35162.b224.s1537  
225 1538 v35162.b225.s1538  
226 1539 v35162.b226.s1539  
227 1540 v35162.b227.s1540  
228 1541 v35162.b228.s1541  
229 1542 v35162.b229.s1542  
230 1543 v35162.b230.s1543  
231 1544 v35162.b231.s1544  
232 1545 v35162.b232.s1545  
233 1546 v35162.b233.s1546  
234 1547 v35162.b234.s1547  
235 1548 v35162.b235.s1548  
236 1549 v35162.b236.s1549  
237 1550 v35162.b237.s1550  
238 1551 v35162.b238.s1551  
239 1552 v35162.b239.s1552  
240 1553 v35162.b240.s1553  
241 1554 v35162.b241.s1554  
242 1555 v35162.b242.s1555  
243 1556 v35162.b243.s1556  
244 1557 v35162.b244.s1557  
245 1558 v35162.b245.s1558  
246 1559 v35162.b246.s1559  
247 1560 v35162.b247.s1560  
248 1561 v35162.b248.s1561  
249 1562 v35162.b249.s1562  
250 1563 v35162.b250.s1563  
251 1564 v35162.b251.s1564  
252 1565 v35162.b252.s1565  
253 1566 v35162.b253.s1566  
254 1567 v35162.b254.s1567  
255 1568 v35162.b255.s1568  
256 1569 v35162.b256.s1569  
257 1570 v35162.b257.s1570  
258 1571 v35162.b258.s1571  
259 1572 v35162.b259.s1572  
260 1573 v35162.b260.s1573  
261 1574 v35162.b261.s1574  
262 1575 v35162.b262.s1575  
263 1576 v35162.b263.s1576  
264 1577 v35162.b264.s1577  
265 1578 v35162.b265.s1578  
266 1579 v35162.b266.s1579  
267 1580 v35162.b267.s1580  
268 1581 v35162.b268.s1581  
269 1582 v35162.b269.s1582  
270 1583 v35162.b270.s1583  
271 1584 v35162.b271.s1584  
272 1585 v35162.b272.s1585  
273 1586 v35162.b273.s1586  
274 1587 v35162.b274.s1587  
275 1588 v35162.b275.s1588  
276 1589 v35162.b276.s1589  
277 1590 v35162.b277.s1590  
278 1591 v35162.b278.s1591  
279 1592 v35162.b279.s1592  
280 1593 v35162.b280.s1593  
281 1594 v35162.b281.s1594  
282 1595 v35162.b282.s1595  
283 1596 v35162.b283.s1596  
284 1597 v35162.b284.s1597  
285 1598 v35162.b285.s1598  
286 1599 v35162.b286.s1599  
287 1600 v35162.b287.s1600  
288 1601 v35162.b288.s1601  
289 1602 v35162.b289.s1602  
290 1603 v35162.b290.s1603  
291 1604 v35162.b291.s1604  
292 1605 v35162.b292.s1605  
293 1606 v35162.b293.s1606  
294 1607 v35162.b294.s1607  
295 1608 v35162.b295.s1608  
296 1609 v35162.b296.s1609  
297 1610 v35162.b297.s1610  
298 1611 v35162.b298.s1611  
299 1612 v35162.b299.s1612  
300 1613 v35162.b300.s1613  
301 1614 v35162.b301.s1614  
302 1615 v35162.b302.s1615  
303 1616 v35162.b303.s1616  
304 1617 v35162.b304.s1617  
305 1618 v35162.b305.s1618  
306 1619 v35162.b306.s1619  
307 1620 v35162.b307.s1620  
308 1621 v35162.b308.s1621  
309 1622 v35162.b309.s1622  
310 1623 v35162.b310.s1623  
311 1624 v35162.b311.s1624  
312 1625 v35162.b312.s1625  
313 1626 v35162.b313.s1626  
314 1627 v35162.b314.s1627  
315 1628 v35162.b315.s1628  
316 1629 v35162.b316.s1629  
317 1630 v35162.b317.s1630  
318 1631 v35162.b318.s1631  
319 1632 v35162.b319.s1632  
320 1633 v35162.b320.s1633  
321 1634 v35162.b321.s1634  
322 1635 v35162.b322.s1635  
323 1636 v35162.b323.s1636  
324 1637 v35162.b324.s1637  
325 1638 v35162.b325.s1638  
326 1639 v35162.b326.s1639  
327 1640 v35162.b327.s1640  
328 0000 v35162.b328  
329 0000 v35162.b329  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet