Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:11 (1890-1897) (AID: v35163 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:11 
AIDv35163 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel VII. Omfattande 17:e roten.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35163.b1  
2 0000 v35163.b2  
3 0000 v35163.b3  
4 0000 v35163.b4  
5 0000 v35163.b5  
6 0000 v35163.b6  
7 0000 v35163.b7  
8 1641 v35163.b8.s1641  
9 1642 v35163.b9.s1642  
10 1643 v35163.b10.s1643  
11 1644 v35163.b11.s1644  
12 1645 v35163.b12.s1645  
13 1646 v35163.b13.s1646  
14 1647 v35163.b14.s1647  
15 1648 v35163.b15.s1648  
16 1649 v35163.b16.s1649  
17 1650 v35163.b17.s1650  
18 1651 v35163.b18.s1651  
19 1652 v35163.b19.s1652  
20 1653 v35163.b20.s1653  
21 1654 v35163.b21.s1654  
22 1655 v35163.b22.s1655  
23 1656 v35163.b23.s1656  
24 1657 v35163.b24.s1657  
25 1658 v35163.b25.s1658  
26 1659 v35163.b26.s1659  
27 1660 v35163.b27.s1660  
28 1661 v35163.b28.s1661  
29 1662 v35163.b29.s1662  
30 1663 v35163.b30.s1663  
31 1664 v35163.b31.s1664  
32 1665 v35163.b32.s1665  
33 1666 v35163.b33.s1666  
34 1667 v35163.b34.s1667  
35 1668 v35163.b35.s1668  
36 1669 v35163.b36.s1669  
37 1670 v35163.b37.s1670  
38 1671 v35163.b38.s1671  
39 1672 v35163.b39.s1672  
40 1673 v35163.b40.s1673  
41 1674 v35163.b41.s1674  
42 1675 v35163.b42.s1675  
43 1676 v35163.b43.s1676  
44 1677 v35163.b44.s1677  
45 1678 v35163.b45.s1678  
46 1679 v35163.b46.s1679  
47 1680 v35163.b47.s1680  
48 1681 v35163.b48.s1681  
49 1682 v35163.b49.s1682  
50 1683 v35163.b50.s1683  
51 1684 v35163.b51.s1684  
52 1685 v35163.b52.s1685  
53 1686 v35163.b53.s1686  
54 1687 v35163.b54.s1687  
55 1688 v35163.b55.s1688  
56 1689 v35163.b56.s1689  
57 1690 v35163.b57.s1690  
58 1691 v35163.b58.s1691  
59 1692 v35163.b59.s1692  
60 1693 v35163.b60.s1693  
61 1694 v35163.b61.s1694  
62 1695 v35163.b62.s1695  
63 1696 v35163.b63.s1696  
64 1697 v35163.b64.s1697  
65 1698 v35163.b65.s1698  
66 1699 v35163.b66.s1699  
67 1700 v35163.b67.s1700  
68 1701 v35163.b68.s1701  
69 1702 v35163.b69.s1702  
70 1703 v35163.b70.s1703  
71 1704 v35163.b71.s1704  
72 1705 v35163.b72.s1705  
73 1706 v35163.b73.s1706  
74 1707 v35163.b74.s1707  
75 1708 v35163.b75.s1708  
76 1709 v35163.b76.s1709  
77 1710 v35163.b77.s1710  
78 1711 v35163.b78.s1711  
79 1712 v35163.b79.s1712  
80 1713 v35163.b80.s1713  
81 1714 v35163.b81.s1714  
82 1715 v35163.b82.s1715  
83 1716 v35163.b83.s1716  
84 1717 v35163.b84.s1717  
85 1718 v35163.b85.s1718  
86 1719 v35163.b86.s1719  
87 1720 v35163.b87.s1720  
88 1721 v35163.b88.s1721  
89 1722 v35163.b89.s1722  
90 1723 v35163.b90.s1723  
91 1724 v35163.b91.s1724  
92 1725 v35163.b92.s1725  
93 1726 v35163.b93.s1726  
94 1727 v35163.b94.s1727  
95 1728 v35163.b95.s1728  
96 1729 v35163.b96.s1729  
97 1730 v35163.b97.s1730  
98 1731 v35163.b98.s1731  
99 1732 v35163.b99.s1732  
100 1733 v35163.b100.s1733  
101 1734 v35163.b101.s1734  
102 1735 v35163.b102.s1735  
103 1736 v35163.b103.s1736  
104 1737 v35163.b104.s1737  
105 1738 v35163.b105.s1738  
106 1739 v35163.b106.s1739  
107 1740 v35163.b107.s1740  
108 1741 v35163.b108.s1741  
109 1742 v35163.b109.s1742  
110 1743 v35163.b110.s1743  
111 1744 v35163.b111.s1744  
112 1745 v35163.b112.s1745  
113 1746 v35163.b113.s1746  
114 1747 v35163.b114.s1747  
115 1748 v35163.b115.s1748  
116 1749 v35163.b116.s1749  
117 1750 v35163.b117.s1750  
118 1751 v35163.b118.s1751  
119 1752 v35163.b119.s1752  
120 1753 v35163.b120.s1753  
121 1754 v35163.b121.s1754  
122 1755 v35163.b122.s1755  
123 1756 v35163.b123.s1756  
124 1757 v35163.b124.s1757  
125 1758 v35163.b125.s1758  
126 1759 v35163.b126.s1759  
127 1760 v35163.b127.s1760  
128 1761 v35163.b128.s1761  
129 1762 v35163.b129.s1762  
130 1763 v35163.b130.s1763  
131 1764 v35163.b131.s1764  
132 1765 v35163.b132.s1765  
133 1766 v35163.b133.s1766  
134 1767 v35163.b134.s1767  
135 1768 v35163.b135.s1768  
136 1769 v35163.b136.s1769  
137 1770 v35163.b137.s1770  
138 1771 v35163.b138.s1771  
139 1772 v35163.b139.s1772  
140 1773 v35163.b140.s1773  
141 1774 v35163.b141.s1774  
142 1775 v35163.b142.s1775  
143 1776 v35163.b143.s1776  
144 1777 v35163.b144.s1777  
145 1778 v35163.b145.s1778  
146 1779 v35163.b146.s1779  
147 1780 v35163.b147.s1780  
148 1781 v35163.b148.s1781  
149 1782 v35163.b149.s1782  
150 1783 v35163.b150.s1783  
151 1784 v35163.b151.s1784  
152 1785 v35163.b152.s1785  
153 1786 v35163.b153.s1786  
154 1787 v35163.b154.s1787  
155 1788 v35163.b155.s1788  
156 1789 v35163.b156.s1789  
157 1790 v35163.b157.s1790  
158 1791 v35163.b158.s1791  
159 1792 v35163.b159.s1792  
160 1793 v35163.b160.s1793  
161 1794 v35163.b161.s1794  
162 1795 v35163.b162.s1795  
163 1796 v35163.b163.s1796  
164 1797 v35163.b164.s1797  
165 1798 v35163.b165.s1798  
166 1799 v35163.b166.s1799  
167 1800 v35163.b167.s1800  
168 1801 v35163.b168.s1801  
169 1802 v35163.b169.s1802  
170 1803 v35163.b170.s1803  
171 1804 v35163.b171.s1804  
172 1805 v35163.b172.s1805  
173 1806 v35163.b173.s1806  
174 1807 v35163.b174.s1807  
175 1808 v35163.b175.s1808  
176 1809 v35163.b176.s1809  
177 1810 v35163.b177.s1810  
178 1811 v35163.b178.s1811  
179 1812 v35163.b179.s1812  
180 1813 v35163.b180.s1813  
181 1814 v35163.b181.s1814  
182 1815 v35163.b182.s1815  
183 1816 v35163.b183.s1816  
184 1817 v35163.b184.s1817  
185 1818 v35163.b185.s1818  
186 1819 v35163.b186.s1819  
187 1820 v35163.b187.s1820  
188 1821 v35163.b188.s1821  
189 1822 v35163.b189.s1822  
190 1823 v35163.b190.s1823  
191 1824 v35163.b191.s1824  
192 1825 v35163.b192.s1825  
193 1826 v35163.b193.s1826  
194 1827 v35163.b194.s1827  
195 1828 v35163.b195.s1828  
196 1829 v35163.b196.s1829  
197 1830 v35163.b197.s1830  
198 1831 v35163.b198.s1831  
199 1832 v35163.b199.s1832  
200 1833 v35163.b200.s1833  
201 1834 v35163.b201.s1834  
202 1835 v35163.b202.s1835  
203 1836 v35163.b203.s1836  
204 1837 v35163.b204.s1837  
205 1838 v35163.b205.s1838  
206 1839 v35163.b206.s1839  
207 1840 v35163.b207.s1840  
208 1841 v35163.b208.s1841  
209 1842 v35163.b209.s1842  
210 1843 v35163.b210.s1843  
211 1844 v35163.b211.s1844  
212 1845 v35163.b212.s1845  
213 1846 v35163.b213.s1846  
214 1847 v35163.b214.s1847  
215 1848 v35163.b215.s1848  
216 1849 v35163.b216.s1849  
217 1850 v35163.b217.s1850  
218 1851 v35163.b218.s1851  
219 1852 v35163.b219.s1852  
220 1853 v35163.b220.s1853  
221 1854 v35163.b221.s1854  
222 1855 v35163.b222.s1855  
223 1856 v35163.b223.s1856  
224 1857 v35163.b224.s1857  
225 1858 v35163.b225.s1858  
226 1859 v35163.b226.s1859  
227 1860 v35163.b227.s1860  
228 1861 v35163.b228.s1861  
229 1862 v35163.b229.s1862  
230 1863 v35163.b230.s1863  
231 1864 v35163.b231.s1864  
232 1865 v35163.b232.s1865  
233 1866 v35163.b233.s1866  
234 1867 v35163.b234.s1867  
235 1868 v35163.b235.s1868  
236 1869 v35163.b236.s1869  
237 1870 v35163.b237.s1870  
238 1871 v35163.b238.s1871  
239 1872 v35163.b239.s1872  
240 1873 v35163.b240.s1873  
241 1874 v35163.b241.s1874  
242 1875 v35163.b242.s1875  
243 1876 v35163.b243.s1876  
244 1877 v35163.b244.s1877  
245 1878 v35163.b245.s1878  
246 1879 v35163.b246.s1879  
247 1880 v35163.b247.s1880  
248 1881 v35163.b248.s1881  
249 1882 v35163.b249.s1882  
250 1883 v35163.b250.s1883  
251 1884 v35163.b251.s1884  
252 1885 v35163.b252.s1885  
253 1886 v35163.b253.s1886  
254 1887 v35163.b254.s1887  
255 1888 v35163.b255.s1888  
256 1889 v35163.b256.s1889  
257 1890 v35163.b257.s1890  
258 1891 v35163.b258.s1891  
259 1892 v35163.b259.s1892  
260 1893 v35163.b260.s1893  
261 1894 v35163.b261.s1894  
262 1895 v35163.b262.s1895  
263 1896 v35163.b263.s1896  
264 1897 v35163.b264.s1897  
265 1898 v35163.b265.s1898  
266 1899 v35163.b266.s1899  
267 1900 v35163.b267.s1900  
268 1901 v35163.b268.s1901  
269 1902 v35163.b269.s1902  
270 1903 v35163.b270.s1903  
271 1904 v35163.b271.s1904  
272 1905 v35163.b272.s1905  
273 1906 v35163.b273.s1906  
274 1907 v35163.b274.s1907  
275 1908 v35163.b275.s1908  
276 1909 v35163.b276.s1909  
277 1910 v35163.b277.s1910  
278 1911 v35163.b278.s1911  
279 1912 v35163.b279.s1912  
280 1913 v35163.b280.s1913  
281 1914 v35163.b281.s1914  
282 1915 v35163.b282.s1915  
283 1916 v35163.b283.s1916  
284 1917 v35163.b284.s1917  
285 1918 v35163.b285.s1918  
286 1919 v35163.b286.s1919  
287 1920 v35163.b287.s1920  
288 1921 v35163.b288.s1921  
289 1922 v35163.b289.s1922  
290 1923 v35163.b290.s1923  
291 1924 v35163.b291.s1924  
292 1925 v35163.b292.s1925  
293 1926 v35163.b293.s1926  
294 1927 v35163.b294.s1927  
295 1928 v35163.b295.s1928  
296 1929 v35163.b296.s1929  
297 1930 v35163.b297.s1930  
298 1931 v35163.b298.s1931  
299 1932 v35163.b299.s1932  
300 1933 v35163.b300.s1933  
301 1934 v35163.b301.s1934  
302 1935 v35163.b302.s1935  
303 1936 v35163.b303.s1936  
304 1937 v35163.b304.s1937  
305 1938 v35163.b305.s1938  
306 1939 v35163.b306.s1939  
307 1940 v35163.b307.s1940  
308 1941 v35163.b308.s1941  
309 1942 v35163.b309.s1942  
310 1943 v35163.b310.s1943  
311 1944 v35163.b311.s1944  
312 1945 v35163.b312.s1945  
313 1946 v35163.b313.s1946  
314 1947 v35163.b314.s1947  
315 1948 v35163.b315.s1948  
316 1949 v35163.b316.s1949  
317 1950 v35163.b317.s1950  
318 1951 v35163.b318.s1951  
319 1952 v35163.b319.s1952  
320 1953 v35163.b320.s1953  
321 1954 v35163.b321.s1954  
322 1955 v35163.b322.s1955  
323 1956 v35163.b323.s1956  
324 1957 v35163.b324.s1957  
325 1958 v35163.b325.s1958  
326 1959 v35163.b326.s1959  
327 1960 v35163.b327.s1960  
328 1961 v35163.b328.s1961  
329 1962 v35163.b329.s1962  
330 1963 v35163.b330.s1963  
331 1964 v35163.b331.s1964  
332 1965 v35163.b332.s1965  
333 1966 v35163.b333.s1966  
334 1967 v35163.b334.s1967  
335 1968 v35163.b335.s1968  
336 1969 v35163.b336.s1969  
337 1970 v35163.b337.s1970  
338 1971 v35163.b338.s1971  
339 1972 v35163.b339.s1972  
340 1973 v35163.b340.s1973  
341 1974 v35163.b341.s1974  
342 1975 v35163.b342.s1975  
343 1976 v35163.b343.s1976  
344 1977 v35163.b344.s1977  
345 1978 v35163.b345.s1978  
346 1979 v35163.b346.s1979  
347 1980 v35163.b347.s1980  
348 1981 v35163.b348.s1981  
349 1982 v35163.b349.s1982  
350 1983 v35163.b350.s1983  
351 1984 v35163.b351.s1984  
352 1985 v35163.b352.s1985  
353 1986 v35163.b353.s1986  
354 1987 v35163.b354.s1987  
355 1988 v35163.b355.s1988  
356 1989 v35163.b356.s1989  
357 1990 v35163.b357.s1990  
358 0000 v35163.b358  
359 0000 v35163.b359  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet