Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIb:12 (1890-1897) (AID: v35164 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIb:12 
AIDv35164 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1890-1897
InformationDel VIII. Supplement.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35164.b1  
2 0000 v35164.b2  
3 0000 v35164.b3  
4 0000 v35164.b4  
5 0000 v35164.b5  
6 0000 v35164.b6  
7 0000 v35164.b7  
8 0000 v35164.b8  
9 0000 v35164.b9  
10 0000 v35164.b10  
11 1991 v35164.b11.s1991  
12 1992 v35164.b12.s1992  
13 1993 v35164.b13.s1993  
14 1994 v35164.b14.s1994  
15 1995 v35164.b15.s1995  
16 1996 v35164.b16.s1996  
17 1997 v35164.b17.s1997  
18 1998 v35164.b18.s1998  
19 1999 v35164.b19.s1999  
20 2000 v35164.b20.s2000  
21 2001 v35164.b21.s2001  
22 2002 v35164.b22.s2002  
23 2003 v35164.b23.s2003  
24 2004 v35164.b24.s2004  
25 2005 v35164.b25.s2005  
26 2006 v35164.b26.s2006  
27 2007 v35164.b27.s2007  
28 2008 v35164.b28.s2008  
29 2009 v35164.b29.s2009  
30 2010 v35164.b30.s2010  
31 2011 v35164.b31.s2011  
32 2012 v35164.b32.s2012  
33 2013 v35164.b33.s2013  
34 2014 v35164.b34.s2014  
35 2015 v35164.b35.s2015  
36 2016 v35164.b36.s2016  
37 2017 v35164.b37.s2017  
38 2018 v35164.b38.s2018  
39 2019 v35164.b39.s2019  
40 2020 v35164.b40.s2020  
41 2021 v35164.b41.s2021  
42 2022 v35164.b42.s2022  
43 2023 v35164.b43.s2023  
44 2024 v35164.b44.s2024  
45 2025 v35164.b45.s2025  
46 2026 v35164.b46.s2026  
47 2027 v35164.b47.s2027  
48 2028 v35164.b48.s2028  
49 2029 v35164.b49.s2029  
50 2030 v35164.b50.s2030  
51 2031 v35164.b51.s2031  
52 2032 v35164.b52.s2032  
53 2033 v35164.b53.s2033  
54 2034 v35164.b54.s2034  
55 2035 v35164.b55.s2035  
56 2036 v35164.b56.s2036  
57 2037 v35164.b57.s2037  
58 2038 v35164.b58.s2038  
59 2039 v35164.b59.s2039  
60 2040 v35164.b60.s2040  
61 2041 v35164.b61.s2041  
62 2042 v35164.b62.s2042  
63 2043 v35164.b63.s2043  
64 2044 v35164.b64.s2044  
65 2045 v35164.b65.s2045  
66 2046 v35164.b66.s2046  
67 2047 v35164.b67.s2047  
68 2048 v35164.b68.s2048  
69 2049 v35164.b69.s2049  
70 2050 v35164.b70.s2050  
71 2051 v35164.b71.s2051  
72 2052 v35164.b72.s2052  
73 2053 v35164.b73.s2053  
74 2054 v35164.b74.s2054  
75 2055 v35164.b75.s2055  
76 2056 v35164.b76.s2056  
77 2057 v35164.b77.s2057  
78 2058 v35164.b78.s2058  
79 2059 v35164.b79.s2059  
80 2060 v35164.b80.s2060  
81 2061 v35164.b81.s2061  
82 2062 v35164.b82.s2062  
83 2063 v35164.b83.s2063  
84 2064 v35164.b84.s2064  
85 2065 v35164.b85.s2065  
86 2066 v35164.b86.s2066  
87 2067 v35164.b87.s2067  
88 2068 v35164.b88.s2068  
89 2069 v35164.b89.s2069  
90 2070 v35164.b90.s2070  
91 2071 v35164.b91.s2071  
92 2072 v35164.b92.s2072  
93 2073 v35164.b93.s2073  
94 2074 v35164.b94.s2074  
95 2075 v35164.b95.s2075  
96 2076 v35164.b96.s2076  
97 2077 v35164.b97.s2077  
98 2078 v35164.b98.s2078  
99 2079 v35164.b99.s2079  
100 2080 v35164.b100.s2080  
101 2081 v35164.b101.s2081  
102 2082 v35164.b102.s2082  
103 2083 v35164.b103.s2083  
104 2084 v35164.b104.s2084  
105 2085 v35164.b105.s2085  
106 2086 v35164.b106.s2086  
107 2087 v35164.b107.s2087  
108 2088 v35164.b108.s2088  
109 2089 v35164.b109.s2089  
110 2090 v35164.b110.s2090  
111 2091 v35164.b111.s2091  
112 0000 v35164.b112  
113 0000 v35164.b113  
114 0000 v35164.b114  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet