Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIc:1 (1883-1889) (AID: v35165 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIc:1 
AIDv35165 
VolymtypFattigvårdsregister
Årtal1883-1889
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35165.b1  
2 0000 v35165.b2  
3 0000 v35165.b3  
4 0000 v35165.b4  
5 0001 v35165.b5.s1  
6 0000 v35165.b6  
7 0002 v35165.b7.s2  
8 0003 v35165.b8.s3  
9 0004 v35165.b9.s4  
10 0005 v35165.b10.s5  
11 0006 v35165.b11.s6  
12 0007 v35165.b12.s7  
13 0008 v35165.b13.s8  
14 0009 v35165.b14.s9  
15 0010 v35165.b15.s10  
16 0011 v35165.b16.s11  
17 0012 v35165.b17.s12  
18 0013 v35165.b18.s13  
19 0014 v35165.b19.s14  
20 0015 v35165.b20.s15  
21 0016 v35165.b21.s16  
22 0017 v35165.b22.s17  
23 0018 v35165.b23.s18  
24 0019 v35165.b24.s19  
25 0020 v35165.b25.s20  
26 0021 v35165.b26.s21  
27 0022 v35165.b27.s22  
28 0023 v35165.b28.s23  
29 0024 v35165.b29.s24  
30 0025 v35165.b30.s25  
31 0026 v35165.b31.s26  
32 0027 v35165.b32.s27  
33 0028 v35165.b33.s28  
34 0029 v35165.b34.s29  
35 0030 v35165.b35.s30  
36 0031 v35165.b36.s31  
37 0032 v35165.b37.s32  
38 0033 v35165.b38.s33  
39 0034 v35165.b39.s34  
40 0035 v35165.b40.s35  
41 0036 v35165.b41.s36  
42 0037 v35165.b42.s37  
43 0038 v35165.b43.s38  
44 0039 v35165.b44.s39  
45 0040 v35165.b45.s40  
46 0041 v35165.b46.s41  
47 0042 v35165.b47.s42  
48 0043 v35165.b48.s43  
49 0044 v35165.b49.s44  
50 0045 v35165.b50.s45  
51 0046 v35165.b51.s46  
52 0047 v35165.b52.s47  
53 0048 v35165.b53.s48  
54 0049 v35165.b54.s49  
55 0050 v35165.b55.s50  
56 0051 v35165.b56.s51  
57 0052 v35165.b57.s52  
58 0053 v35165.b58.s53  
59 0054 v35165.b59.s54  
60 0055 v35165.b60.s55  
61 0056 v35165.b61.s56  
62 0057 v35165.b62.s57  
63 0058 v35165.b63.s58  
64 0059 v35165.b64.s59  
65 0060 v35165.b65.s60  
66 0061 v35165.b66.s61  
67 0062 v35165.b67.s62  
68 0063 v35165.b68.s63  
69 0064 v35165.b69.s64  
70 0065 v35165.b70.s65  
71 0066 v35165.b71.s66  
72 0067 v35165.b72.s67  
73 0068 v35165.b73.s68  
74 0069 v35165.b74.s69  
75 0070 v35165.b75.s70  
76 0071 v35165.b76.s71  
77 0072 v35165.b77.s72  
78 0073 v35165.b78.s73  
79 0074 v35165.b79.s74  
80 0075 v35165.b80.s75  
81 0076 v35165.b81.s76  
82 0077 v35165.b82.s77  
83 0078 v35165.b83.s78  
84 0079 v35165.b84.s79  
85 0080 v35165.b85.s80  
86 0081 v35165.b86.s81  
87 0082 v35165.b87.s82  
88 0083 v35165.b88.s83  
89 0084 v35165.b89.s84  
90 0085 v35165.b90.s85  
91 0086 v35165.b91.s86  
92 0087 v35165.b92.s87  
93 0088 v35165.b93.s88  
94 0089 v35165.b94.s89  
95 0090 v35165.b95.s90  
96 0091 v35165.b96.s91  
97 0092 v35165.b97.s92  
98 0093 v35165.b98.s93  
99 0094 v35165.b99.s94  
100 0095 v35165.b100.s95  
101 0096 v35165.b101.s96  
102 0097 v35165.b102.s97  
103 0098 v35165.b103.s98  
104 0099 v35165.b104.s99  
105 0100 v35165.b105.s100  
106 0101 v35165.b106.s101  
107 0102 v35165.b107.s102  
108 0103 v35165.b108.s103  
109 0104 v35165.b109.s104  
110 0105 v35165.b110.s105  
111 0106 v35165.b111.s106  
112 0107 v35165.b112.s107  
113 0108 v35165.b113.s108  
114 0109 v35165.b114.s109  
115 0110 v35165.b115.s110  
116 0111 v35165.b116.s111  
117 0112 v35165.b117.s112  
118 0113 v35165.b118.s113  
119 0114 v35165.b119.s114  
120 0115 v35165.b120.s115  
121 0116 v35165.b121.s116  
122 0117 v35165.b122.s117  
123 0118 v35165.b123.s118  
124 0119 v35165.b124.s119  
125 0120 v35165.b125.s120  
126 0121 v35165.b126.s121  
127 0122 v35165.b127.s122  
128 0123 v35165.b128.s123  
129 0124 v35165.b129.s124  
130 0125 v35165.b130.s125  
131 0126 v35165.b131.s126  
132 0127 v35165.b132.s127  
133 0128 v35165.b133.s128  
134 0129 v35165.b134.s129  
135 0130 v35165.b135.s130  
136 0131 v35165.b136.s131  
137 0132 v35165.b137.s132  
138 0133 v35165.b138.s133  
139 0134 v35165.b139.s134  
140 0135 v35165.b140.s135  
141 0136 v35165.b141.s136  
142 0137 v35165.b142.s137  
143 0138 v35165.b143.s138  
144 0000 v35165.b144  
145 0000 v35165.b145  
146 0000 v35165.b146  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet