Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIIc:2 (1883-1901) (AID: v35166 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIIc:2 
AIDv35166 
VolymtypOäkta barns register
Årtal1883-1901
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35166.b1  
2 0000 v35166.b2  
3 0000 v35166.b3  
4 0000 v35166.b4  
5 0001 v35166.b5.s1  
6 0002 v35166.b6.s2  
7 0003 v35166.b7.s3  
8 0004 v35166.b8.s4  
9 0005 v35166.b9.s5  
10 0006 v35166.b10.s6  
11 0007 v35166.b11.s7  
12 0008 v35166.b12.s8  
13 0009 v35166.b13.s9  
14 0010 v35166.b14.s10  
15 0011 v35166.b15.s11  
16 0012 v35166.b16.s12  
17 0013 v35166.b17.s13  
18 0014 v35166.b18.s14  
19 0015 v35166.b19.s15  
20 0016 v35166.b20.s16  
21 0017 v35166.b21.s17  
22 0018 v35166.b22.s18  
23 0019 v35166.b23.s19  
24 0020 v35166.b24.s20  
25 0021 v35166.b25.s21  
26 0022 v35166.b26.s22  
27 0023 v35166.b27.s23  
28 0024 v35166.b28.s24  
29 0024 v35166.b29.s24  
30 0025 v35166.b30.s25  
31 0026 v35166.b31.s26  
32 0027 v35166.b32.s27  
33 0028 v35166.b33.s28  
34 0029 v35166.b34.s29  
35 0030 v35166.b35.s30  
36 0031 v35166.b36.s31  
37 0000 v35166.b37  
38 0033 v35166.b38.s33  
39 0034 v35166.b39.s34  
40 0000 v35166.b40  
41 0000 v35166.b41  
42 0000 v35166.b42  
43 0000 v35166.b43  
44 0000 v35166.b44  
45 0000 v35166.b45  
46 0000 v35166.b46  
47 0000 v35166.b47  
48 0000 v35166.b48  
49 0000 v35166.b49  
50 0000 v35166.b50  
51 0000 v35166.b51  
52 0000 v35166.b52  
53 0000 v35166.b53  
54 0000 v35166.b54  
55 0000 v35166.b55  
56 0000 v35166.b56  
57 0000 v35166.b57  
58 0000 v35166.b58  
59 0000 v35166.b59  
60 0000 v35166.b60  
61 0000 v35166.b61  
62 0000 v35166.b62  
63 0000 v35166.b63  
64 0000 v35166.b64  
65 0000 v35166.b65  
66 0000 v35166.b66  
67 0000 v35166.b67  
68 0000 v35166.b68  
69 0000 v35166.b69  
70 0000 v35166.b70  
71 0000 v35166.b71  
72 0000 v35166.b72  
73 0000 v35166.b73  
74 0000 v35166.b74  
75 0000 v35166.b75  
76 0001 v35166.b76.s1  
77 0000 v35166.b77  
78 0000 v35166.b78  
79 0000 v35166.b79  
80 0000 v35166.b80  
81 0000 v35166.b81  
82 0000 v35166.b82  
83 0000 v35166.b83  
84 0000 v35166.b84  
85 0000 v35166.b85  
86 0000 v35166.b86  
87 0000 v35166.b87  
88 0000 v35166.b88  
89 0000 v35166.b89  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet