Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIII:1 (1885-1897) (AID: v35167 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIII:1 
AIDv35167 
VolymtypObefintlighetsbok
Årtal1885-1897
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35167.b1  
2 0000 v35167.b2  
3 0000 v35167.b3  
4 0000 v35167.b4  
5 0000 v35167.b5  
6 0000 v35167.b6  
7 0000 v35167.b7  
8 0000 v35167.b8  
9 0000 v35167.b9  
10 0000 v35167.b10  
11 0001 v35167.b11.s1  
12 0002 v35167.b12.s2  
13 0003 v35167.b13.s3  
14 0004 v35167.b14.s4  
15 0005 v35167.b15.s5  
16 0006 v35167.b16.s6  
17 0007 v35167.b17.s7  
18 0008 v35167.b18.s8  
19 0009 v35167.b19.s9  
20 0010 v35167.b20.s10  
21 0011 v35167.b21.s11  
22 0012 v35167.b22.s12  
23 0013 v35167.b23.s13  
24 0014 v35167.b24.s14  
25 0015 v35167.b25.s15  
26 0016 v35167.b26.s16  
27 0017 v35167.b27.s17  
28 0018 v35167.b28.s18  
29 0019 v35167.b29.s19  
30 0020 v35167.b30.s20  
31 0021 v35167.b31.s21  
32 0022 v35167.b32.s22  
33 0023 v35167.b33.s23  
34 0024 v35167.b34.s24  
35 0025 v35167.b35.s25  
36 0026 v35167.b36.s26  
37 0027 v35167.b37.s27  
38 0028 v35167.b38.s28  
39 0029 v35167.b39.s29  
40 0030 v35167.b40.s30  
41 0031 v35167.b41.s31  
42 0032 v35167.b42.s32  
43 0033 v35167.b43.s33  
44 0034 v35167.b44.s34  
45 0035 v35167.b45.s35  
46 0036 v35167.b46.s36  
47 0037 v35167.b47.s37  
48 0038 v35167.b48.s38  
49 0039 v35167.b49.s39  
50 0040 v35167.b50.s40  
51 0041 v35167.b51.s41  
52 0042 v35167.b52.s42  
53 0043 v35167.b53.s43  
54 0044 v35167.b54.s44  
55 0045 v35167.b55.s45  
56 0046 v35167.b56.s46  
57 0047 v35167.b57.s47  
58 0048 v35167.b58.s48  
59 0049 v35167.b59.s49  
60 0050 v35167.b60.s50  
61 0051 v35167.b61.s51  
62 0052 v35167.b62.s52  
63 0053 v35167.b63.s53  
64 0054 v35167.b64.s54  
65 0055 v35167.b65.s55  
66 0056 v35167.b66.s56  
67 0057 v35167.b67.s57  
68 0058 v35167.b68.s58  
69 0059 v35167.b69.s59  
70 0060 v35167.b70.s60  
71 0061 v35167.b71.s61  
72 0062 v35167.b72.s62  
73 0063 v35167.b73.s63  
74 0064 v35167.b74.s64  
75 0065 v35167.b75.s65  
76 0066 v35167.b76.s66  
77 0067 v35167.b77.s67  
78 0068 v35167.b78.s68  
79 0069 v35167.b79.s69  
80 0070 v35167.b80.s70  
81 0071 v35167.b81.s71  
82 0072 v35167.b82.s72  
83 0073 v35167.b83.s73  
84 0074 v35167.b84.s74  
85 0075 v35167.b85.s75  
86 0076 v35167.b86.s76  
87 0077 v35167.b87.s77  
88 0078 v35167.b88.s78  
89 0079 v35167.b89.s79  
90 0080 v35167.b90.s80  
91 0081 v35167.b91.s81  
92 0082 v35167.b92.s82  
93 0083 v35167.b93.s83  
94 0084 v35167.b94.s84  
95 0085 v35167.b95.s85  
96 0086 v35167.b96.s86  
97 0087 v35167.b97.s87  
98 0088 v35167.b98.s88  
99 0089 v35167.b99.s89  
100 0090 v35167.b100.s90  
101 0091 v35167.b101.s91  
102 0092 v35167.b102.s92  
103 0093 v35167.b103.s93  
104 0094 v35167.b104.s94  
105 0095 v35167.b105.s95  
106 0096 v35167.b106.s96  
107 0097 v35167.b107.s97  
108 0098 v35167.b108.s98  
109 0099 v35167.b109.s99  
110 0100 v35167.b110.s100  
111 0101 v35167.b111.s101  
112 0102 v35167.b112.s102  
113 0103 v35167.b113.s103  
114 0104 v35167.b114.s104  
115 0105 v35167.b115.s105  
116 0106 v35167.b116.s106  
117 0107 v35167.b117.s107  
118 0108 v35167.b118.s108  
119 0109 v35167.b119.s109  
120 0110 v35167.b120.s110  
121 0111 v35167.b121.s111  
122 0112 v35167.b122.s112  
123 0113 v35167.b123.s113  
124 0114 v35167.b124.s114  
125 0115 v35167.b125.s115  
126 0116 v35167.b126.s116  
127 0117 v35167.b127.s117  
128 0118 v35167.b128.s118  
129 0119 v35167.b129.s119  
130 0120 v35167.b130.s120  
131 0121 v35167.b131.s121  
132 0122 v35167.b132.s122  
133 0123 v35167.b133.s123  
134 0124 v35167.b134.s124  
135 0125 v35167.b135.s125  
136 0126 v35167.b136.s126  
137 0127 v35167.b137.s127  
138 0128 v35167.b138.s128  
139 0129 v35167.b139.s129  
140 0130 v35167.b140.s130  
141 0131 v35167.b141.s131  
142 0132 v35167.b142.s132  
143 0133 v35167.b143.s133  
144 0134 v35167.b144.s134  
145 0135 v35167.b145.s135  
146 0136 v35167.b146.s136  
147 0137 v35167.b147.s137  
148 0138 v35167.b148.s138  
149 0139 v35167.b149.s139  
150 0140 v35167.b150.s140  
151 0141 v35167.b151.s141  
152 0142 v35167.b152.s142  
153 0143 v35167.b153.s143  
154 0144 v35167.b154.s144  
155 0145 v35167.b155.s145  
156 0146 v35167.b156.s146  
157 0147 v35167.b157.s147  
158 0148 v35167.b158.s148  
159 0149 v35167.b159.s149  
160 0150 v35167.b160.s150  
161 0151 v35167.b161.s151  
162 0152 v35167.b162.s152  
163 0153 v35167.b163.s153  
164 0154 v35167.b164.s154  
165 0155 v35167.b165.s155  
166 0156 v35167.b166.s156  
167 0157 v35167.b167.s157  
168 0158 v35167.b168.s158  
169 0159 v35167.b169.s159  
170 0160 v35167.b170.s160  
171 0161 v35167.b171.s161  
172 0162 v35167.b172.s162  
173 0163 v35167.b173.s163  
174 0164 v35167.b174.s164  
175 0165 v35167.b175.s165  
176 0166 v35167.b176.s166  
177 0167 v35167.b177.s167  
178 0168 v35167.b178.s168  
179 0169 v35167.b179.s169  
180 0170 v35167.b180.s170  
181 0171 v35167.b181.s171  
182 0172 v35167.b182.s172  
183 0173 v35167.b183.s173  
184 0174 v35167.b184.s174  
185 0175 v35167.b185.s175  
186 0176 v35167.b186.s176  
187 0177 v35167.b187.s177  
188 0178 v35167.b188.s178  
189 0179 v35167.b189.s179  
190 0180 v35167.b190.s180  
191 0181 v35167.b191.s181  
192 0182 v35167.b192.s182  
193 0183 v35167.b193.s183  
194 0184 v35167.b194.s184  
195 0185 v35167.b195.s185  
196 0186 v35167.b196.s186  
197 0187 v35167.b197.s187  
198 0188 v35167.b198.s188  
199 0189 v35167.b199.s189  
200 0190 v35167.b200.s190  
201 0191 v35167.b201.s191  
202 0192 v35167.b202.s192  
203 0193 v35167.b203.s193  
204 0194 v35167.b204.s194  
205 0195 v35167.b205.s195  
206 0196 v35167.b206.s196  
207 0197 v35167.b207.s197  
208 0198 v35167.b208.s198  
209 0199 v35167.b209.s199  
210 0200 v35167.b210.s200  
211 0201 v35167.b211.s201  
212 0202 v35167.b212.s202  
213 0203 v35167.b213.s203  
214 0204 v35167.b214.s204  
215 0205 v35167.b215.s205  
216 0206 v35167.b216.s206  
217 0207 v35167.b217.s207  
218 0208 v35167.b218.s208  
219 0209 v35167.b219.s209  
220 0210 v35167.b220.s210  
221 0211 v35167.b221.s211  
222 0212 v35167.b222.s212  
223 0213 v35167.b223.s213  
224 0214 v35167.b224.s214  
225 0215 v35167.b225.s215  
226 0216 v35167.b226.s216  
227 0217 v35167.b227.s217  
228 0218 v35167.b228.s218  
229 0219 v35167.b229.s219  
230 0220 v35167.b230.s220  
231 0221 v35167.b231.s221  
232 0222 v35167.b232.s222  
233 0223 v35167.b233.s223  
234 0224 v35167.b234.s224  
235 0225 v35167.b235.s225  
236 0226 v35167.b236.s226  
237 0227 v35167.b237.s227  
238 0228 v35167.b238.s228  
239 0229 v35167.b239.s229  
240 0230 v35167.b240.s230  
241 0231 v35167.b241.s231  
242 0232 v35167.b242.s232  
243 0233 v35167.b243.s233  
244 0234 v35167.b244.s234  
245 0235 v35167.b245.s235  
246 0236 v35167.b246.s236  
247 0237 v35167.b247.s237  
248 0238 v35167.b248.s238  
249 0239 v35167.b249.s239  
250 0240 v35167.b250.s240  
251 0241 v35167.b251.s241  
252 0242 v35167.b252.s242  
253 0243 v35167.b253.s243  
254 0244 v35167.b254.s244  
255 0245 v35167.b255.s245  
256 0246 v35167.b256.s246  
257 0247 v35167.b257.s247  
258 0248 v35167.b258.s248  
259 0249 v35167.b259.s249  
260 0250 v35167.b260.s250  
261 0251 v35167.b261.s251  
262 0252 v35167.b262.s252  
263 0253 v35167.b263.s253  
264 0254 v35167.b264.s254  
265 0255 v35167.b265.s255  
266 0256 v35167.b266.s256  
267 0257 v35167.b267.s257  
268 0258 v35167.b268.s258  
269 0259 v35167.b269.s259  
270 0260 v35167.b270.s260  
271 0261 v35167.b271.s261  
272 0262 v35167.b272.s262  
273 0263 v35167.b273.s263  
274 0264 v35167.b274.s264  
275 0265 v35167.b275.s265  
276 0266 v35167.b276.s266  
277 0267 v35167.b277.s267  
278 0268 v35167.b278.s268  
279 0269 v35167.b279.s269  
280 0270 v35167.b280.s270  
281 0271 v35167.b281.s271  
282 0272 v35167.b282.s272  
283 0273 v35167.b283.s273  
284 0274 v35167.b284.s274  
285 0275 v35167.b285.s275  
286 0276 v35167.b286.s276  
287 0277 v35167.b287.s277  
288 0278 v35167.b288.s278  
289 0279 v35167.b289.s279  
290 0280 v35167.b290.s280  
291 0281 v35167.b291.s281  
292 0282 v35167.b292.s282  
293 0283 v35167.b293.s283  
294 0284 v35167.b294.s284  
295 0285 v35167.b295.s285  
296 0286 v35167.b296.s286  
297 0287 v35167.b297.s287  
298 0288 v35167.b298.s288  
299 0289 v35167.b299.s289  
300 0290 v35167.b300.s290  
301 0291 v35167.b301.s291  
302 0292 v35167.b302.s292  
303 0293 v35167.b303.s293  
304 0294 v35167.b304.s294  
305 0295 v35167.b305.s295  
306 0296 v35167.b306.s296  
307 0297 v35167.b307.s297  
308 0298 v35167.b308.s298  
309 0299 v35167.b309.s299  
310 0300 v35167.b310.s300  
311 0301 v35167.b311.s301  
312 0302 v35167.b312.s302  
313 0303 v35167.b313.s303  
314 0304 v35167.b314.s304  
315 0305 v35167.b315.s305  
316 0306 v35167.b316.s306  
317 0307 v35167.b317.s307  
318 0308 v35167.b318.s308  
319 0309 v35167.b319.s309  
320 0310 v35167.b320.s310  
321 0311 v35167.b321.s311  
322 0312 v35167.b322.s312  
323 0313 v35167.b323.s313  
324 0314 v35167.b324.s314  
325 0315 v35167.b325.s315  
326 0316 v35167.b326.s316  
327 0317 v35167.b327.s317  
328 0318 v35167.b328.s318  
329 0319 v35167.b329.s319  
330 0320 v35167.b330.s320  
331 0321 v35167.b331.s321  
332 0322 v35167.b332.s322  
333 0323 v35167.b333.s323  
334 0324 v35167.b334.s324  
335 0325 v35167.b335.s325  
336 0326 v35167.b336.s326  
337 0327 v35167.b337.s327  
338 0328 v35167.b338.s328  
339 0329 v35167.b339.s329  
340 0330 v35167.b340.s330  
341 0331 v35167.b341.s331  
342 0332 v35167.b342.s332  
343 0333 v35167.b343.s333  
344 0334 v35167.b344.s334  
345 0335 v35167.b345.s335  
346 0336 v35167.b346.s336  
347 0337 v35167.b347.s337  
348 0338 v35167.b348.s338  
349 0339 v35167.b349.s339  
350 0340 v35167.b350.s340  
351 0341 v35167.b351.s341  
352 0342 v35167.b352.s342  
353 0343 v35167.b353.s343  
354 0344 v35167.b354.s344  
355 0345 v35167.b355.s345  
356 0346 v35167.b356.s346  
357 0347 v35167.b357.s347  
358 0348 v35167.b358.s348  
359 0349 v35167.b359.s349  
360 0350 v35167.b360.s350  
361 0351 v35167.b361.s351  
362 0352 v35167.b362.s352  
363 0353 v35167.b363.s353  
364 0354 v35167.b364.s354  
365 0355 v35167.b365.s355  
366 0356 v35167.b366.s356  
367 0357 v35167.b367.s357  
368 0358 v35167.b368.s358  
369 0359 v35167.b369.s359  
370 0360 v35167.b370.s360  
371 0361 v35167.b371.s361  
372 0362 v35167.b372.s362  
373 0363 v35167.b373.s363  
374 0364 v35167.b374.s364  
375 0365 v35167.b375.s365  
376 0366 v35167.b376.s366  
377 0367 v35167.b377.s367  
378 0368 v35167.b378.s368  
379 0369 v35167.b379.s369  
380 0370 v35167.b380.s370  
381 0371 v35167.b381.s371  
382 0372 v35167.b382.s372  
383 0373 v35167.b383.s373  
384 0374 v35167.b384.s374  
385 0375 v35167.b385.s375  
386 0376 v35167.b386.s376  
387 0377 v35167.b387.s377  
388 0378 v35167.b388.s378  
389 0379 v35167.b389.s379  
390 0380 v35167.b390.s380  
391 0381 v35167.b391.s381  
392 0000 v35167.b392  
393 0000 v35167.b393  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet