Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine B:1 (1774-1785) (AID: v35168 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine B:1 
AIDv35168 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1774-1785
InformationFinnes 1774-1785 jan. Inflyttningslängd 1774-1785, utflyttningslängd 1776-1784, lucka 1779-1782. Häri även konfirmationsbok 1775-1784, kommunionlängd s.å., verifikationer till kyrkoräkenskaper 1774-1779 samt kollekträkenskaper s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35168.b1  
2 0000 v35168.b2  
3 0000 v35168.b3  
4 0001 v35168.b4.s1  
5 0003 v35168.b5.s3  
6 0005 v35168.b6.s5  
7 0007 v35168.b7.s7  
8 0009 v35168.b8.s9  
9 0011 v35168.b9.s11  
10 0013 v35168.b10.s13  
11 0015 v35168.b11.s15  
12 0017 v35168.b12.s17  
13 0019 v35168.b13.s19  
14 0021 v35168.b14.s21  
15 0023 v35168.b15.s23  
16 0025 v35168.b16.s25  
17 0027 v35168.b17.s27  
18 0029 v35168.b18.s29  
19 0031 v35168.b19.s31  
20 0033 v35168.b20.s33  
21 0035 v35168.b21.s35  
22 0037 v35168.b22.s37  
23 0039 v35168.b23.s39  
24 0041 v35168.b24.s41  
25 0043 v35168.b25.s43  
26 0045 v35168.b26.s45  
27 0047 v35168.b27.s47  
28 0049 v35168.b28.s49  
29 0051 v35168.b29.s51  
30 0053 v35168.b30.s53  
31 0055 v35168.b31.s55  
32 0057 v35168.b32.s57  
33 0059 v35168.b33.s59  
34 0061 v35168.b34.s61  
35 0063 v35168.b35.s63  
36 0065 v35168.b36.s65  
37 0067 v35168.b37.s67  
38 0069 v35168.b38.s69  
39 0071 v35168.b39.s71  
40 0073 v35168.b40.s73  
41 0075 v35168.b41.s75  
42 0077 v35168.b42.s77  
43 0079 v35168.b43.s79  
44 0081 v35168.b44.s81  
45 0083 v35168.b45.s83  
46 0085 v35168.b46.s85  
47 0087 v35168.b47.s87  
48 0089 v35168.b48.s89  
49 0091 v35168.b49.s91  
50 0093 v35168.b50.s93  
51 0095 v35168.b51.s95  
52 0097 v35168.b52.s97  
53 0099 v35168.b53.s99  
54 0101 v35168.b54.s101  
55 0103 v35168.b55.s103  
56 0105 v35168.b56.s105  
57 0107 v35168.b57.s107  
58 0109 v35168.b58.s109  
59 0111 v35168.b59.s111  
60 0113 v35168.b60.s113  
61 0115 v35168.b61.s115  
62 0117 v35168.b62.s117  
63 0119 v35168.b63.s119  
64 0121 v35168.b64.s121  
65 0123 v35168.b65.s123  
66 0125 v35168.b66.s125  
67 0127 v35168.b67.s127  
68 0129 v35168.b68.s129  
69 0131 v35168.b69.s131  
70 0133 v35168.b70.s133  
71 0135 v35168.b71.s135  
72 0137 v35168.b72.s137  
73 0139 v35168.b73.s139  
74 0141 v35168.b74.s141  
75 0143 v35168.b75.s143  
76 0145 v35168.b76.s145  
77 0147 v35168.b77.s147  
78 0149 v35168.b78.s149  
79 0150 v35168.b79.s150  
80 0000 v35168.b80  
81 0000 v35168.b81  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet