Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine B:2 (1785-1795) (AID: v35169 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine B:2 
AIDv35169 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1785-1795
InformationHäri även konfirmationsbok och kommunionlängd s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35169.b1  
2 0000 v35169.b2  
3 0000 v35169.b3  
4 0000 v35169.b4  
5 0001 v35169.b5.s1  
6 0003 v35169.b6.s3  
7 0005 v35169.b7.s5  
8 0007 v35169.b8.s7  
9 0009 v35169.b9.s9  
10 0011 v35169.b10.s11  
11 0013 v35169.b11.s13  
12 0015 v35169.b12.s15  
13 0017 v35169.b13.s17  
14 0019 v35169.b14.s19  
15 0021 v35169.b15.s21  
16 0023 v35169.b16.s23  
17 0025 v35169.b17.s25  
18 0027 v35169.b18.s27  
19 0029 v35169.b19.s29  
20 0031 v35169.b20.s31  
21 0033 v35169.b21.s33  
22 0035 v35169.b22.s35  
23 0037 v35169.b23.s37  
24 0039 v35169.b24.s39  
25 0041 v35169.b25.s41  
26 0043 v35169.b26.s43  
27 0045 v35169.b27.s45  
28 0047 v35169.b28.s47  
29 0049 v35169.b29.s49  
30 0051 v35169.b30.s51  
31 0053 v35169.b31.s53  
32 0055 v35169.b32.s55  
33 0057 v35169.b33.s57  
34 0059 v35169.b34.s59  
35 0061 v35169.b35.s61  
36 0063 v35169.b36.s63  
37 0065 v35169.b37.s65  
38 0067 v35169.b38.s67  
39 0069 v35169.b39.s69  
40 0071 v35169.b40.s71  
41 0073 v35169.b41.s73  
42 0075 v35169.b42.s75  
43 0077 v35169.b43.s77  
44 0079 v35169.b44.s79  
45 0081 v35169.b45.s81  
46 0083 v35169.b46.s83  
47 0085 v35169.b47.s85  
48 0087 v35169.b48.s87  
49 0089 v35169.b49.s89  
50 0091 v35169.b50.s91  
51 0093 v35169.b51.s93  
52 0095 v35169.b52.s95  
53 0097 v35169.b53.s97  
54 0099 v35169.b54.s99  
55 0101 v35169.b55.s101  
56 0103 v35169.b56.s103  
57 0105 v35169.b57.s105  
58 0107 v35169.b58.s107  
59 0109 v35169.b59.s109  
60 0111 v35169.b60.s111  
61 0113 v35169.b61.s113  
62 0115 v35169.b62.s115  
63 0117 v35169.b63.s117  
64 0119 v35169.b64.s119  
65 0121 v35169.b65.s121  
66 0123 v35169.b66.s123  
67 0125 v35169.b67.s125  
68 0127 v35169.b68.s127  
69 0129 v35169.b69.s129  
70 0131 v35169.b70.s131  
71 0133 v35169.b71.s133  
72 0135 v35169.b72.s135  
73 0137 v35169.b73.s137  
74 0139 v35169.b74.s139  
75 0141 v35169.b75.s141  
76 0143 v35169.b76.s143  
77 0145 v35169.b77.s145  
78 0147 v35169.b78.s147  
79 0149 v35169.b79.s149  
80 0151 v35169.b80.s151  
81 0153 v35169.b81.s153  
82 0155 v35169.b82.s155  
83 0157 v35169.b83.s157  
84 0159 v35169.b84.s159  
85 0161 v35169.b85.s161  
86 0163 v35169.b86.s163  
87 0165 v35169.b87.s165  
88 0167 v35169.b88.s167  
89 0169 v35169.b89.s169  
90 0171 v35169.b90.s171  
91 0173 v35169.b91.s173  
92 0175 v35169.b92.s175  
93 0177 v35169.b93.s177  
94 0179 v35169.b94.s179  
95 0181 v35169.b95.s181  
96 0183 v35169.b96.s183  
97 0185 v35169.b97.s185  
98 0187 v35169.b98.s187  
99 0189 v35169.b99.s189  
100 0191 v35169.b100.s191  
101 0193 v35169.b101.s193  
102 0195 v35169.b102.s195  
103 0197 v35169.b103.s197  
104 0199 v35169.b104.s199  
105 0201 v35169.b105.s201  
106 0203 v35169.b106.s203  
107 0205 v35169.b107.s205  
108 0207 v35169.b108.s207  
109 0209 v35169.b109.s209  
110 0211 v35169.b110.s211  
111 0213 v35169.b111.s213  
112 0215 v35169.b112.s215  
113 0217 v35169.b113.s217  
114 0219 v35169.b114.s219  
115 0221 v35169.b115.s221  
116 0223 v35169.b116.s223  
117 0225 v35169.b117.s225  
118 0227 v35169.b118.s227  
119 0229 v35169.b119.s229  
120 0230 v35169.b120.s230  
121 0000 v35169.b121  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet