Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine B:3 (1796-1804) (AID: v35170 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine B:3 
AIDv35170 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1796-1804
InformationHäri även konfirmationsbok och kommunionlängd s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35170.b1  
2 0000 v35170.b2  
3 0000 v35170.b3  
4 0000 v35170.b4  
5 0000 v35170.b5  
6 0001 v35170.b6.s1  
7 0003 v35170.b7.s3  
8 0005 v35170.b8.s5  
9 0007 v35170.b9.s7  
10 0009 v35170.b10.s9  
11 0011 v35170.b11.s11  
12 0013 v35170.b12.s13  
13 0015 v35170.b13.s15  
14 0017 v35170.b14.s17  
15 0019 v35170.b15.s19  
16 0021 v35170.b16.s21  
17 0023 v35170.b17.s23  
18 0025 v35170.b18.s25  
19 0027 v35170.b19.s27  
20 0029 v35170.b20.s29  
21 0031 v35170.b21.s31  
22 0033 v35170.b22.s33  
23 0035 v35170.b23.s35  
24 0037 v35170.b24.s37  
25 0039 v35170.b25.s39  
26 0041 v35170.b26.s41  
27 0043 v35170.b27.s43  
28 0045 v35170.b28.s45  
29 0047 v35170.b29.s47  
30 0049 v35170.b30.s49  
31 0051 v35170.b31.s51  
32 0053 v35170.b32.s53  
33 0055 v35170.b33.s55  
34 0057 v35170.b34.s57  
35 0059 v35170.b35.s59  
36 0061 v35170.b36.s61  
37 0063 v35170.b37.s63  
38 0065 v35170.b38.s65  
39 0067 v35170.b39.s67  
40 0069 v35170.b40.s69  
41 0071 v35170.b41.s71  
42 0073 v35170.b42.s73  
43 0075 v35170.b43.s75  
44 0077 v35170.b44.s77  
45 0079 v35170.b45.s79  
46 0081 v35170.b46.s81  
47 0083 v35170.b47.s83  
48 0085 v35170.b48.s85  
49 0087 v35170.b49.s87  
50 0089 v35170.b50.s89  
51 0091 v35170.b51.s91  
52 0093 v35170.b52.s93  
53 0095 v35170.b53.s95  
54 0097 v35170.b54.s97  
55 0099 v35170.b55.s99  
56 0101 v35170.b56.s101  
57 0103 v35170.b57.s103  
58 0105 v35170.b58.s105  
59 0107 v35170.b59.s107  
60 0109 v35170.b60.s109  
61 0111 v35170.b61.s111  
62 0113 v35170.b62.s113  
63 0115 v35170.b63.s115  
64 0117 v35170.b64.s117  
65 0119 v35170.b65.s119  
66 0121 v35170.b66.s121  
67 0123 v35170.b67.s123  
68 0125 v35170.b68.s125  
69 0127 v35170.b69.s127  
70 0129 v35170.b70.s129  
71 0131 v35170.b71.s131  
72 0133 v35170.b72.s133  
73 0135 v35170.b73.s135  
74 0137 v35170.b74.s137  
75 0139 v35170.b75.s139  
76 0141 v35170.b76.s141  
77 0143 v35170.b77.s143  
78 0145 v35170.b78.s145  
79 0147 v35170.b79.s147  
80 0149 v35170.b80.s149  
81 0151 v35170.b81.s151  
82 0153 v35170.b82.s153  
83 0155 v35170.b83.s155  
84 0157 v35170.b84.s157  
85 0159 v35170.b85.s159  
86 0161 v35170.b86.s161  
87 0163 v35170.b87.s163  
88 0165 v35170.b88.s165  
89 0167 v35170.b89.s167  
90 0169 v35170.b90.s169  
91 0171 v35170.b91.s171  
92 0173 v35170.b92.s173  
93 0175 v35170.b93.s175  
94 0177 v35170.b94.s177  
95 0179 v35170.b95.s179  
96 0181 v35170.b96.s181  
97 0183 v35170.b97.s183  
98 0185 v35170.b98.s185  
99 0187 v35170.b99.s187  
100 0189 v35170.b100.s189  
101 0191 v35170.b101.s191  
102 0193 v35170.b102.s193  
103 0195 v35170.b103.s195  
104 0197 v35170.b104.s197  
105 0199 v35170.b105.s199  
106 0201 v35170.b106.s201  
107 0203 v35170.b107.s203  
108 0205 v35170.b108.s205  
109 0207 v35170.b109.s207  
110 0209 v35170.b110.s209  
111 0211 v35170.b111.s211  
112 0213 v35170.b112.s213  
113 0215 v35170.b113.s215  
114 0217 v35170.b114.s217  
115 0219 v35170.b115.s219  
116 0221 v35170.b116.s221  
117 0223 v35170.b117.s223  
118 0225 v35170.b118.s225  
119 0227 v35170.b119.s227  
120 0229 v35170.b120.s229  
121 0231 v35170.b121.s231  
122 0233 v35170.b122.s233  
123 0235 v35170.b123.s235  
124 0237 v35170.b124.s237  
125 0239 v35170.b125.s239  
126 0241 v35170.b126.s241  
127 0243 v35170.b127.s243  
128 0245 v35170.b128.s245  
129 0247 v35170.b129.s247  
130 0249 v35170.b130.s249  
131 0251 v35170.b131.s251  
132 0253 v35170.b132.s253  
133 0255 v35170.b133.s255  
134 0257 v35170.b134.s257  
135 0259 v35170.b135.s259  
136 0261 v35170.b136.s261  
137 0263 v35170.b137.s263  
138 0265 v35170.b138.s265  
139 0267 v35170.b139.s267  
140 0268 v35170.b140.s268  
141 0000 v35170.b141  
142 0000 v35170.b142  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet