Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine B:4 (1805-1812) (AID: v35171 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine B:4 
AIDv35171 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1805-1812
InformationHäri även konfirmationsbok och kommunionlängd s.å. Förd av svenske kyrkoherden.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35171.b1  
2 0000 v35171.b2  
3 0000 v35171.b3  
4 0000 v35171.b4  
5 0001 v35171.b5.s1  
6 0003 v35171.b6.s3  
7 0005 v35171.b7.s5  
8 0007 v35171.b8.s7  
9 0009 v35171.b9.s9  
10 0011 v35171.b10.s11  
11 0013 v35171.b11.s13  
12 0015 v35171.b12.s15  
13 0017 v35171.b13.s17  
14 0019 v35171.b14.s19  
15 0021 v35171.b15.s21  
16 0023 v35171.b16.s23  
17 0025 v35171.b17.s25  
18 0027 v35171.b18.s27  
19 0029 v35171.b19.s29  
20 0031 v35171.b20.s31  
21 0033 v35171.b21.s33  
22 0035 v35171.b22.s35  
23 0037 v35171.b23.s37  
24 0039 v35171.b24.s39  
25 0041 v35171.b25.s41  
26 0043 v35171.b26.s43  
27 0045 v35171.b27.s45  
28 0047 v35171.b28.s47  
29 0049 v35171.b29.s49  
30 0051 v35171.b30.s51  
31 0053 v35171.b31.s53  
32 0055 v35171.b32.s55  
33 0057 v35171.b33.s57  
34 0059 v35171.b34.s59  
35 0061 v35171.b35.s61  
36 0063 v35171.b36.s63  
37 0065 v35171.b37.s65  
38 0067 v35171.b38.s67  
39 0069 v35171.b39.s69  
40 0071 v35171.b40.s71  
41 0073 v35171.b41.s73  
42 0075 v35171.b42.s75  
43 0077 v35171.b43.s77  
44 0079 v35171.b44.s79  
45 0081 v35171.b45.s81  
46 0083 v35171.b46.s83  
47 0085 v35171.b47.s85  
48 0087 v35171.b48.s87  
49 0089 v35171.b49.s89  
50 0091 v35171.b50.s91  
51 0093 v35171.b51.s93  
52 0095 v35171.b52.s95  
53 0097 v35171.b53.s97  
54 0099 v35171.b54.s99  
55 0101 v35171.b55.s101  
56 0103 v35171.b56.s103  
57 0105 v35171.b57.s105  
58 0107 v35171.b58.s107  
59 0109 v35171.b59.s109  
60 0111 v35171.b60.s111  
61 0113 v35171.b61.s113  
62 0115 v35171.b62.s115  
63 0117 v35171.b63.s117  
64 0119 v35171.b64.s119  
65 0121 v35171.b65.s121  
66 0123 v35171.b66.s123  
67 0125 v35171.b67.s125  
68 0127 v35171.b68.s127  
69 0129 v35171.b69.s129  
70 0131 v35171.b70.s131  
71 0133 v35171.b71.s133  
72 0135 v35171.b72.s135  
73 0137 v35171.b73.s137  
74 0139 v35171.b74.s139  
75 0141 v35171.b75.s141  
76 0143 v35171.b76.s143  
77 0145 v35171.b77.s145  
78 0147 v35171.b78.s147  
79 0149 v35171.b79.s149  
80 0151 v35171.b80.s151  
81 0153 v35171.b81.s153  
82 0155 v35171.b82.s155  
83 0157 v35171.b83.s157  
84 0159 v35171.b84.s159  
85 0161 v35171.b85.s161  
86 0163 v35171.b86.s163  
87 0165 v35171.b87.s165  
88 0167 v35171.b88.s167  
89 0169 v35171.b89.s169  
90 0171 v35171.b90.s171  
91 0173 v35171.b91.s173  
92 0175 v35171.b92.s175  
93 0177 v35171.b93.s177  
94 0179 v35171.b94.s179  
95 0181 v35171.b95.s181  
96 0183 v35171.b96.s183  
97 0185 v35171.b97.s185  
98 0187 v35171.b98.s187  
99 0189 v35171.b99.s189  
100 0191 v35171.b100.s191  
101 0193 v35171.b101.s193  
102 0195 v35171.b102.s195  
103 0197 v35171.b103.s197  
104 0199 v35171.b104.s199  
105 0201 v35171.b105.s201  
106 0203 v35171.b106.s203  
107 0205 v35171.b107.s205  
108 0207 v35171.b108.s207  
109 0209 v35171.b109.s209  
110 0211 v35171.b110.s211  
111 0213 v35171.b111.s213  
112 0215 v35171.b112.s215  
113 0217 v35171.b113.s217  
114 0219 v35171.b114.s219  
115 0221 v35171.b115.s221  
116 0223 v35171.b116.s223  
117 0225 v35171.b117.s225  
118 0227 v35171.b118.s227  
119 0229 v35171.b119.s229  
120 0231 v35171.b120.s231  
121 0233 v35171.b121.s233  
122 0235 v35171.b122.s235  
123 0237 v35171.b123.s237  
124 0239 v35171.b124.s239  
125 0241 v35171.b125.s241  
126 0243 v35171.b126.s243  
127 0245 v35171.b127.s245  
128 0247 v35171.b128.s247  
129 0249 v35171.b129.s249  
130 0251 v35171.b130.s251  
131 0253 v35171.b131.s253  
132 0255 v35171.b132.s255  
133 0257 v35171.b133.s257  
134 0259 v35171.b134.s259  
135 0261 v35171.b135.s261  
136 0263 v35171.b136.s263  
137 0265 v35171.b137.s265  
138 0267 v35171.b138.s267  
139 0269 v35171.b139.s269  
140 0271 v35171.b140.s271  
141 0273 v35171.b141.s273  
142 0275 v35171.b142.s275  
143 0277 v35171.b143.s277  
144 0279 v35171.b144.s279  
145 0281 v35171.b145.s281  
146 0283 v35171.b146.s283  
147 0285 v35171.b147.s285  
148 0287 v35171.b148.s287  
149 0289 v35171.b149.s289  
150 0291 v35171.b150.s291  
151 0293 v35171.b151.s293  
152 0295 v35171.b152.s295  
153 0297 v35171.b153.s297  
154 0299 v35171.b154.s299  
155 0301 v35171.b155.s301  
156 0303 v35171.b156.s303  
157 0305 v35171.b157.s305  
158 0307 v35171.b158.s307  
159 0309 v35171.b159.s309  
160 0311 v35171.b160.s311  
161 0313 v35171.b161.s313  
162 0315 v35171.b162.s315  
163 0317 v35171.b163.s317  
164 0319 v35171.b164.s319  
165 0321 v35171.b165.s321  
166 0323 v35171.b166.s323  
167 0325 v35171.b167.s325  
168 0327 v35171.b168.s327  
169 0329 v35171.b169.s329  
170 0331 v35171.b170.s331  
171 0333 v35171.b171.s333  
172 0335 v35171.b172.s335  
173 0337 v35171.b173.s337  
174 0339 v35171.b174.s339  
175 0341 v35171.b175.s341  
176 0343 v35171.b176.s343  
177 0345 v35171.b177.s345  
178 0347 v35171.b178.s347  
179 0349 v35171.b179.s349  
180 0351 v35171.b180.s351  
181 0353 v35171.b181.s353  
182 0355 v35171.b182.s355  
183 0357 v35171.b183.s357  
184 0359 v35171.b184.s359  
185 0361 v35171.b185.s361  
186 0363 v35171.b186.s363  
187 0365 v35171.b187.s365  
188 0367 v35171.b188.s367  
189 0369 v35171.b189.s369  
190 0371 v35171.b190.s371  
191 0373 v35171.b191.s373  
192 0375 v35171.b192.s375  
193 0377 v35171.b193.s377  
194 0379 v35171.b194.s379  
195 0381 v35171.b195.s381  
196 0383 v35171.b196.s383  
197 0385 v35171.b197.s385  
198 0387 v35171.b198.s387  
199 0389 v35171.b199.s389  
200 0391 v35171.b200.s391  
201 0393 v35171.b201.s393  
202 0395 v35171.b202.s395  
203 0397 v35171.b203.s397  
204 0399 v35171.b204.s399  
205 0401 v35171.b205.s401  
206 0403 v35171.b206.s403  
207 0405 v35171.b207.s405  
208 0407 v35171.b208.s407  
209 0409 v35171.b209.s409  
210 0411 v35171.b210.s411  
211 0413 v35171.b211.s413  
212 0415 v35171.b212.s415  
213 0417 v35171.b213.s417  
214 0419 v35171.b214.s419  
215 0421 v35171.b215.s421  
216 0423 v35171.b216.s423  
217 0425 v35171.b217.s425  
218 0427 v35171.b218.s427  
219 0429 v35171.b219.s429  
220 0431 v35171.b220.s431  
221 0433 v35171.b221.s433  
222 0435 v35171.b222.s435  
223 0437 v35171.b223.s437  
224 0439 v35171.b224.s439  
225 0441 v35171.b225.s441  
226 0443 v35171.b226.s443  
227 0445 v35171.b227.s445  
228 0447 v35171.b228.s447  
229 0449 v35171.b229.s449  
230 0451 v35171.b230.s451  
231 0453 v35171.b231.s453  
232 0455 v35171.b232.s455  
233 0457 v35171.b233.s457  
234 0459 v35171.b234.s459  
235 0461 v35171.b235.s461  
236 0463 v35171.b236.s463  
237 0465 v35171.b237.s465  
238 0467 v35171.b238.s467  
239 0469 v35171.b239.s469  
240 0471 v35171.b240.s471  
241 0473 v35171.b241.s473  
242 0475 v35171.b242.s475  
243 0477 v35171.b243.s477  
244 0479 v35171.b244.s479  
245 0481 v35171.b245.s481  
246 0483 v35171.b246.s483  
247 0485 v35171.b247.s485  
248 0487 v35171.b248.s487  
249 0489 v35171.b249.s489  
250 0491 v35171.b250.s491  
251 0493 v35171.b251.s493  
252 0495 v35171.b252.s495  
253 0497 v35171.b253.s497  
254 0499 v35171.b254.s499  
255 0501 v35171.b255.s501  
256 0503 v35171.b256.s503  
257 0505 v35171.b257.s505  
258 0507 v35171.b258.s507  
259 0509 v35171.b259.s509  
260 0511 v35171.b260.s511  
261 0513 v35171.b261.s513  
262 0515 v35171.b262.s515  
263 0517 v35171.b263.s517  
264 0519 v35171.b264.s519  
265 0521 v35171.b265.s521  
266 0523 v35171.b266.s523  
267 0525 v35171.b267.s525  
268 0527 v35171.b268.s527  
269 0529 v35171.b269.s529  
270 0531 v35171.b270.s531  
271 0533 v35171.b271.s533  
272 0535 v35171.b272.s535  
273 0537 v35171.b273.s537  
274 0539 v35171.b274.s539  
275 0541 v35171.b275.s541  
276 0543 v35171.b276.s543  
277 0545 v35171.b277.s545  
278 0547 v35171.b278.s547  
279 0549 v35171.b279.s549  
280 0551 v35171.b280.s551  
281 0553 v35171.b281.s553  
282 0555 v35171.b282.s555  
283 0557 v35171.b283.s557  
284 0559 v35171.b284.s559  
285 0561 v35171.b285.s561  
286 0563 v35171.b286.s563  
287 0565 v35171.b287.s565  
288 0567 v35171.b288.s567  
289 0569 v35171.b289.s569  
290 0571 v35171.b290.s571  
291 0573 v35171.b291.s573  
292 0575 v35171.b292.s575  
293 0577 v35171.b293.s577  
294 0579 v35171.b294.s579  
295 0581 v35171.b295.s581  
296 0583 v35171.b296.s583  
297 0585 v35171.b297.s585  
298 0587 v35171.b298.s587  
299 0589 v35171.b299.s589  
300 0591 v35171.b300.s591  
301 0593 v35171.b301.s593  
302 0595 v35171.b302.s595  
303 0597 v35171.b303.s597  
304 0599 v35171.b304.s599  
305 0601 v35171.b305.s601  
306 0603 v35171.b306.s603  
307 0605 v35171.b307.s605  
308 0607 v35171.b308.s607  
309 0609 v35171.b309.s609  
310 0611 v35171.b310.s611  
311 0613 v35171.b311.s613  
312 0615 v35171.b312.s615  
313 0617 v35171.b313.s617  
314 0619 v35171.b314.s619  
315 0621 v35171.b315.s621  
316 0623 v35171.b316.s623  
317 0625 v35171.b317.s625  
318 0627 v35171.b318.s627  
319 0629 v35171.b319.s629  
320 0631 v35171.b320.s631  
321 0633 v35171.b321.s633  
322 0635 v35171.b322.s635  
323 0637 v35171.b323.s637  
324 0639 v35171.b324.s639  
325 0641 v35171.b325.s641  
326 0643 v35171.b326.s643  
327 0645 v35171.b327.s645  
328 0647 v35171.b328.s647  
329 0649 v35171.b329.s649  
330 0651 v35171.b330.s651  
331 0653 v35171.b331.s653  
332 0655 v35171.b332.s655  
333 0657 v35171.b333.s657  
334 0659 v35171.b334.s659  
335 0661 v35171.b335.s661  
336 0663 v35171.b336.s663  
337 0665 v35171.b337.s665  
338 0667 v35171.b338.s667  
339 0669 v35171.b339.s669  
340 0671 v35171.b340.s671  
341 0673 v35171.b341.s673  
342 0675 v35171.b342.s675  
343 0677 v35171.b343.s677  
344 0679 v35171.b344.s679  
345 0681 v35171.b345.s681  
346 0683 v35171.b346.s683  
347 0685 v35171.b347.s685  
348 0687 v35171.b348.s687  
349 0689 v35171.b349.s689  
350 0691 v35171.b350.s691  
351 0693 v35171.b351.s693  
352 0695 v35171.b352.s695  
353 0697 v35171.b353.s697  
354 0699 v35171.b354.s699  
355 0701 v35171.b355.s701  
356 0702 v35171.b356.s702  
357 0000 v35171.b357  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet