Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine B:5 (1813-1837) (AID: v35172 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine B:5 
AIDv35172 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1813-1837
InformationFinnes 1813, 1824-1837. Inflyttningslängd 1813-1837 spridda år, utflyttningslängd 1823-1824. Häri även konfirmationsbok 1802-1822 spridda år och kommunionlängd 1781-1837. Förd av tyske kyrkoherden.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35172.b1  
2 0000 v35172.b2  
3 0000 v35172.b3  
4 0000 v35172.b4  
5 0000 v35172.b5  
6 0000 v35172.b6  
7 0001 v35172.b7.s1  
8 0003 v35172.b8.s3  
9 0005 v35172.b9.s5  
10 0007 v35172.b10.s7  
11 0009 v35172.b11.s9  
12 0011 v35172.b12.s11  
13 0013 v35172.b13.s13  
14 0015 v35172.b14.s15  
15 0017 v35172.b15.s17  
16 0019 v35172.b16.s19  
17 0021 v35172.b17.s21  
18 0023 v35172.b18.s23  
19 0025 v35172.b19.s25  
20 0027 v35172.b20.s27  
21 0029 v35172.b21.s29  
22 0031 v35172.b22.s31  
23 0033 v35172.b23.s33  
24 0035 v35172.b24.s35  
25 0037 v35172.b25.s37  
26 0039 v35172.b26.s39  
27 0041 v35172.b27.s41  
28 0043 v35172.b28.s43  
29 0045 v35172.b29.s45  
30 0047 v35172.b30.s47  
31 0049 v35172.b31.s49  
32 0051 v35172.b32.s51  
33 0053 v35172.b33.s53  
34 0055 v35172.b34.s55  
35 0057 v35172.b35.s57  
36 0059 v35172.b36.s59  
37 0061 v35172.b37.s61  
38 0063 v35172.b38.s63  
39 0065 v35172.b39.s65  
40 0067 v35172.b40.s67  
41 0069 v35172.b41.s69  
42 0071 v35172.b42.s71  
43 0073 v35172.b43.s73  
44 0075 v35172.b44.s75  
45 0077 v35172.b45.s77  
46 0079 v35172.b46.s79  
47 0081 v35172.b47.s81  
48 0083 v35172.b48.s83  
49 0085 v35172.b49.s85  
50 0087 v35172.b50.s87  
51 0089 v35172.b51.s89  
52 0091 v35172.b52.s91  
53 0093 v35172.b53.s93  
54 0095 v35172.b54.s95  
55 0097 v35172.b55.s97  
56 0099 v35172.b56.s99  
57 0101 v35172.b57.s101  
58 0103 v35172.b58.s103  
59 0105 v35172.b59.s105  
60 0107 v35172.b60.s107  
61 0109 v35172.b61.s109  
62 0111 v35172.b62.s111  
63 0113 v35172.b63.s113  
64 0115 v35172.b64.s115  
65 0117 v35172.b65.s117  
66 0119 v35172.b66.s119  
67 0121 v35172.b67.s121  
68 0123 v35172.b68.s123  
69 0125 v35172.b69.s125  
70 0000 v35172.b70  
71 0000 v35172.b71  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet