Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine B:6 (1861-1876) (AID: v35173 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine B:6 
AIDv35173 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1861-1876
InformationSvenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35173.b1  
2 0000 v35173.b2  
3 0000 v35173.b3  
4 0001 v35173.b4.s1  
5 0002 v35173.b5.s2  
6 0003 v35173.b6.s3  
7 0004 v35173.b7.s4  
8 0005 v35173.b8.s5  
9 0006 v35173.b9.s6  
10 0007 v35173.b10.s7  
11 0008 v35173.b11.s8  
12 0009 v35173.b12.s9  
13 0010 v35173.b13.s10  
14 0011 v35173.b14.s11  
15 0012 v35173.b15.s12  
16 0013 v35173.b16.s13  
17 0014 v35173.b17.s14  
18 0015 v35173.b18.s15  
19 0016 v35173.b19.s16  
20 0017 v35173.b20.s17  
21 0018 v35173.b21.s18  
22 0019 v35173.b22.s19  
23 0020 v35173.b23.s20  
24 0021 v35173.b24.s21  
25 0022 v35173.b25.s22  
26 0023 v35173.b26.s23  
27 0024 v35173.b27.s24  
28 0025 v35173.b28.s25  
29 0026 v35173.b29.s26  
30 0027 v35173.b30.s27  
31 0028 v35173.b31.s28  
32 0029 v35173.b32.s29  
33 0030 v35173.b33.s30  
34 0031 v35173.b34.s31  
35 0032 v35173.b35.s32  
36 0033 v35173.b36.s33  
37 0034 v35173.b37.s34  
38 0035 v35173.b38.s35  
39 0036 v35173.b39.s36  
40 0037 v35173.b40.s37  
41 0038 v35173.b41.s38  
42 0039 v35173.b42.s39  
43 0040 v35173.b43.s40  
44 0041 v35173.b44.s41  
45 0042 v35173.b45.s42  
46 0043 v35173.b46.s43  
47 0044 v35173.b47.s44  
48 0045 v35173.b48.s45  
49 0046 v35173.b49.s46  
50 0047 v35173.b50.s47  
51 0048 v35173.b51.s48  
52 0049 v35173.b52.s49  
53 0050 v35173.b53.s50  
54 0051 v35173.b54.s51  
55 0052 v35173.b55.s52  
56 0053 v35173.b56.s53  
57 0054 v35173.b57.s54  
58 0055 v35173.b58.s55  
59 0056 v35173.b59.s56  
60 0057 v35173.b60.s57  
61 0058 v35173.b61.s58  
62 0059 v35173.b62.s59  
63 0060 v35173.b63.s60  
64 0061 v35173.b64.s61  
65 0062 v35173.b65.s62  
66 0063 v35173.b66.s63  
67 0064 v35173.b67.s64  
68 0065 v35173.b68.s65  
69 0066 v35173.b69.s66  
70 0067 v35173.b70.s67  
71 0068 v35173.b71.s68  
72 0069 v35173.b72.s69  
73 0070 v35173.b73.s70  
74 0071 v35173.b74.s71  
75 0072 v35173.b75.s72  
76 0073 v35173.b76.s73  
77 0074 v35173.b77.s74  
78 0075 v35173.b78.s75  
79 0076 v35173.b79.s76  
80 0077 v35173.b80.s77  
81 0078 v35173.b81.s78  
82 0079 v35173.b82.s79  
83 0080 v35173.b83.s80  
84 0081 v35173.b84.s81  
85 0082 v35173.b85.s82  
86 0083 v35173.b86.s83  
87 0084 v35173.b87.s84  
88 0085 v35173.b88.s85  
89 0086 v35173.b89.s86  
90 0087 v35173.b90.s87  
91 0088 v35173.b91.s88  
92 0089 v35173.b92.s89  
93 0090 v35173.b93.s90  
94 0091 v35173.b94.s91  
95 0092 v35173.b95.s92  
96 0093 v35173.b96.s93  
97 0094 v35173.b97.s94  
98 0095 v35173.b98.s95  
99 0096 v35173.b99.s96  
100 0097 v35173.b100.s97  
101 0098 v35173.b101.s98  
102 0099 v35173.b102.s99  
103 0100 v35173.b103.s100  
104 0101 v35173.b104.s101  
105 0102 v35173.b105.s102  
106 0103 v35173.b106.s103  
107 0104 v35173.b107.s104  
108 0105 v35173.b108.s105  
109 0106 v35173.b109.s106  
110 0107 v35173.b110.s107  
111 0108 v35173.b111.s108  
112 0109 v35173.b112.s109  
113 0110 v35173.b113.s110  
114 0111 v35173.b114.s111  
115 0112 v35173.b115.s112  
116 0113 v35173.b116.s113  
117 0114 v35173.b117.s114  
118 0115 v35173.b118.s115  
119 0116 v35173.b119.s116  
120 0117 v35173.b120.s117  
121 0118 v35173.b121.s118  
122 0119 v35173.b122.s119  
123 0120 v35173.b123.s120  
124 0121 v35173.b124.s121  
125 0122 v35173.b125.s122  
126 0123 v35173.b126.s123  
127 0124 v35173.b127.s124  
128 0125 v35173.b128.s125  
129 0126 v35173.b129.s126  
130 0127 v35173.b130.s127  
131 0128 v35173.b131.s128  
132 0129 v35173.b132.s129  
133 0130 v35173.b133.s130  
134 0131 v35173.b134.s131  
135 0132 v35173.b135.s132  
136 0133 v35173.b136.s133  
137 0134 v35173.b137.s134  
138 0135 v35173.b138.s135  
139 0136 v35173.b139.s136  
140 0137 v35173.b140.s137  
141 0138 v35173.b141.s138  
142 0139 v35173.b142.s139  
143 0140 v35173.b143.s140  
144 0141 v35173.b144.s141  
145 0142 v35173.b145.s142  
146 0143 v35173.b146.s143  
147 0144 v35173.b147.s144  
148 0145 v35173.b148.s145  
149 0146 v35173.b149.s146  
150 0147 v35173.b150.s147  
151 0148 v35173.b151.s148  
152 0149 v35173.b152.s149  
153 0150 v35173.b153.s150  
154 0151 v35173.b154.s151  
155 0152 v35173.b155.s152  
156 0153 v35173.b156.s153  
157 0154 v35173.b157.s154  
158 0155 v35173.b158.s155  
159 0156 v35173.b159.s156  
160 0157 v35173.b160.s157  
161 0158 v35173.b161.s158  
162 0159 v35173.b162.s159  
163 0160 v35173.b163.s160  
164 0161 v35173.b164.s161  
165 0162 v35173.b165.s162  
166 0163 v35173.b166.s163  
167 0164 v35173.b167.s164  
168 0165 v35173.b168.s165  
169 0166 v35173.b169.s166  
170 0167 v35173.b170.s167  
171 0168 v35173.b171.s168  
172 0169 v35173.b172.s169  
173 0170 v35173.b173.s170  
174 0171 v35173.b174.s171  
175 0172 v35173.b175.s172  
176 0173 v35173.b176.s173  
177 0174 v35173.b177.s174  
178 0175 v35173.b178.s175  
179 0176 v35173.b179.s176  
180 0177 v35173.b180.s177  
181 0178 v35173.b181.s178  
182 0179 v35173.b182.s179  
183 0180 v35173.b183.s180  
184 0181 v35173.b184.s181  
185 0182 v35173.b185.s182  
186 0183 v35173.b186.s183  
187 0184 v35173.b187.s184  
188 0185 v35173.b188.s185  
189 0186 v35173.b189.s186  
190 0187 v35173.b190.s187  
191 0188 v35173.b191.s188  
192 0189 v35173.b192.s189  
193 0190 v35173.b193.s190  
194 0191 v35173.b194.s191  
195 0192 v35173.b195.s192  
196 0193 v35173.b196.s193  
197 0194 v35173.b197.s194  
198 0195 v35173.b198.s195  
199 0196 v35173.b199.s196  
200 0197 v35173.b200.s197  
201 0198 v35173.b201.s198  
202 0199 v35173.b202.s199  
203 0200 v35173.b203.s200  
204 0201 v35173.b204.s201  
205 0202 v35173.b205.s202  
206 0203 v35173.b206.s203  
207 0204 v35173.b207.s204  
208 0205 v35173.b208.s205  
209 0206 v35173.b209.s206  
210 0207 v35173.b210.s207  
211 0208 v35173.b211.s208  
212 0209 v35173.b212.s209  
213 0210 v35173.b213.s210  
214 0211 v35173.b214.s211  
215 0212 v35173.b215.s212  
216 0213 v35173.b216.s213  
217 0214 v35173.b217.s214  
218 0215 v35173.b218.s215  
219 0216 v35173.b219.s216  
220 0217 v35173.b220.s217  
221 0218 v35173.b221.s218  
222 0219 v35173.b222.s219  
223 0220 v35173.b223.s220  
224 0221 v35173.b224.s221  
225 0222 v35173.b225.s222  
226 0223 v35173.b226.s223  
227 0224 v35173.b227.s224  
228 0225 v35173.b228.s225  
229 0226 v35173.b229.s226  
230 0227 v35173.b230.s227  
231 0228 v35173.b231.s228  
232 0229 v35173.b232.s229  
233 0230 v35173.b233.s230  
234 0231 v35173.b234.s231  
235 0232 v35173.b235.s232  
236 0233 v35173.b236.s233  
237 0234 v35173.b237.s234  
238 0235 v35173.b238.s235  
239 0236 v35173.b239.s236  
240 0237 v35173.b240.s237  
241 0238 v35173.b241.s238  
242 0239 v35173.b242.s239  
243 0240 v35173.b243.s240  
244 0241 v35173.b244.s241  
245 0242 v35173.b245.s242  
246 0243 v35173.b246.s243  
247 0244 v35173.b247.s244  
248 0245 v35173.b248.s245  
249 0246 v35173.b249.s246  
250 0247 v35173.b250.s247  
251 0248 v35173.b251.s248  
252 0249 v35173.b252.s249  
253 0250 v35173.b253.s250  
254 0251 v35173.b254.s251  
255 0252 v35173.b255.s252  
256 0253 v35173.b256.s253  
257 0254 v35173.b257.s254  
258 0255 v35173.b258.s255  
259 0256 v35173.b259.s256  
260 0257 v35173.b260.s257  
261 0258 v35173.b261.s258  
262 0259 v35173.b262.s259  
263 0260 v35173.b263.s260  
264 0261 v35173.b264.s261  
265 0262 v35173.b265.s262  
266 0263 v35173.b266.s263  
267 0264 v35173.b267.s264  
268 0265 v35173.b268.s265  
269 0266 v35173.b269.s266  
270 0267 v35173.b270.s267  
271 0268 v35173.b271.s268  
272 0269 v35173.b272.s269  
273 0270 v35173.b273.s270  
274 0271 v35173.b274.s271  
275 0272 v35173.b275.s272  
276 0273 v35173.b276.s273  
277 0274 v35173.b277.s274  
278 0275 v35173.b278.s275  
279 0276 v35173.b279.s276  
280 0277 v35173.b280.s277  
281 0278 v35173.b281.s278  
282 0279 v35173.b282.s279  
283 0280 v35173.b283.s280  
284 0281 v35173.b284.s281  
285 0282 v35173.b285.s282  
286 0283 v35173.b286.s283  
287 0284 v35173.b287.s284  
288 0285 v35173.b288.s285  
289 0286 v35173.b289.s286  
290 0287 v35173.b290.s287  
291 0288 v35173.b291.s288  
292 0289 v35173.b292.s289  
293 0290 v35173.b293.s290  
294 0000 v35173.b294  
295 0000 v35173.b295  
296 0000 v35173.b296  
297 0000 v35173.b297  
298 0000 v35173.b298  
299 0000 v35173.b299  
300 0000 v35173.b300  
301 0000 v35173.b301  
302 0000 v35173.b302  
303 0000 v35173.b303  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet