Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine B:7 (1877-1883) (AID: v35174 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine B:7 
AIDv35174 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1877-1883
InformationFinnes 1877-1883 30/4. Svenska avdelningen.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35174.b1  
2 0000 v35174.b2  
3 0000 v35174.b3  
4 0000 v35174.b4  
5 0001 v35174.b5.s1  
6 0002 v35174.b6.s2  
7 0003 v35174.b7.s3  
8 0004 v35174.b8.s4  
9 0005 v35174.b9.s5  
10 0006 v35174.b10.s6  
11 0007 v35174.b11.s7  
12 0008 v35174.b12.s8  
13 0009 v35174.b13.s9  
14 0010 v35174.b14.s10  
15 0011 v35174.b15.s11  
16 0012 v35174.b16.s12  
17 0013 v35174.b17.s13  
18 0014 v35174.b18.s14  
19 0015 v35174.b19.s15  
20 0016 v35174.b20.s16  
21 0017 v35174.b21.s17  
22 0018 v35174.b22.s18  
23 0019 v35174.b23.s19  
24 0020 v35174.b24.s20  
25 0021 v35174.b25.s21  
26 0022 v35174.b26.s22  
27 0023 v35174.b27.s23  
28 0024 v35174.b28.s24  
29 0025 v35174.b29.s25  
30 0026 v35174.b30.s26  
31 0027 v35174.b31.s27  
32 0028 v35174.b32.s28  
33 0029 v35174.b33.s29  
34 0030 v35174.b34.s30  
35 0031 v35174.b35.s31  
36 0032 v35174.b36.s32  
37 0033 v35174.b37.s33  
38 0034 v35174.b38.s34  
39 0035 v35174.b39.s35  
40 0036 v35174.b40.s36  
41 0037 v35174.b41.s37  
42 0038 v35174.b42.s38  
43 0039 v35174.b43.s39  
44 0040 v35174.b44.s40  
45 0041 v35174.b45.s41  
46 0042 v35174.b46.s42  
47 0043 v35174.b47.s43  
48 0044 v35174.b48.s44  
49 0045 v35174.b49.s45  
50 0046 v35174.b50.s46  
51 0047 v35174.b51.s47  
52 0048 v35174.b52.s48  
53 0049 v35174.b53.s49  
54 0050 v35174.b54.s50  
55 0051 v35174.b55.s51  
56 0052 v35174.b56.s52  
57 0053 v35174.b57.s53  
58 0054 v35174.b58.s54  
59 0055 v35174.b59.s55  
60 0056 v35174.b60.s56  
61 0057 v35174.b61.s57  
62 0058 v35174.b62.s58  
63 0059 v35174.b63.s59  
64 0060 v35174.b64.s60  
65 0061 v35174.b65.s61  
66 0062 v35174.b66.s62  
67 0063 v35174.b67.s63  
68 0064 v35174.b68.s64  
69 0065 v35174.b69.s65  
70 0066 v35174.b70.s66  
71 0067 v35174.b71.s67  
72 0068 v35174.b72.s68  
73 0069 v35174.b73.s69  
74 0070 v35174.b74.s70  
75 0071 v35174.b75.s71  
76 0072 v35174.b76.s72  
77 0073 v35174.b77.s73  
78 0074 v35174.b78.s74  
79 0075 v35174.b79.s75  
80 0076 v35174.b80.s76  
81 0077 v35174.b81.s77  
82 0078 v35174.b82.s78  
83 0079 v35174.b83.s79  
84 0080 v35174.b84.s80  
85 0081 v35174.b85.s81  
86 0082 v35174.b86.s82  
87 0083 v35174.b87.s83  
88 0084 v35174.b88.s84  
89 0085 v35174.b89.s85  
90 0086 v35174.b90.s86  
91 0087 v35174.b91.s87  
92 0088 v35174.b92.s88  
93 0089 v35174.b93.s89  
94 0090 v35174.b94.s90  
95 0091 v35174.b95.s91  
96 0092 v35174.b96.s92  
97 0093 v35174.b97.s93  
98 0094 v35174.b98.s94  
99 0095 v35174.b99.s95  
100 0096 v35174.b100.s96  
101 0097 v35174.b101.s97  
102 0098 v35174.b102.s98  
103 0099 v35174.b103.s99  
104 0100 v35174.b104.s100  
105 0101 v35174.b105.s101  
106 0102 v35174.b106.s102  
107 0103 v35174.b107.s103  
108 0104 v35174.b108.s104  
109 0105 v35174.b109.s105  
110 0106 v35174.b110.s106  
111 0107 v35174.b111.s107  
112 0108 v35174.b112.s108  
113 0109 v35174.b113.s109  
114 0110 v35174.b114.s110  
115 0111 v35174.b115.s111  
116 0112 v35174.b116.s112  
117 0113 v35174.b117.s113  
118 0114 v35174.b118.s114  
119 0115 v35174.b119.s115  
120 0116 v35174.b120.s116  
121 0117 v35174.b121.s117  
122 0118 v35174.b122.s118  
123 0119 v35174.b123.s119  
124 0120 v35174.b124.s120  
125 0121 v35174.b125.s121  
126 0122 v35174.b126.s122  
127 0123 v35174.b127.s123  
128 0124 v35174.b128.s124  
129 0125 v35174.b129.s125  
130 0126 v35174.b130.s126  
131 0127 v35174.b131.s127  
132 0128 v35174.b132.s128  
133 0129 v35174.b133.s129  
134 0130 v35174.b134.s130  
135 0131 v35174.b135.s131  
136 0132 v35174.b136.s132  
137 0133 v35174.b137.s133  
138 0134 v35174.b138.s134  
139 0135 v35174.b139.s135  
140 0136 v35174.b140.s136  
141 0137 v35174.b141.s137  
142 0138 v35174.b142.s138  
143 0139 v35174.b143.s139  
144 0140 v35174.b144.s140  
145 0141 v35174.b145.s141  
146 0142 v35174.b146.s142  
147 0143 v35174.b147.s143  
148 0144 v35174.b148.s144  
149 0145 v35174.b149.s145  
150 0146 v35174.b150.s146  
151 0147 v35174.b151.s147  
152 0148 v35174.b152.s148  
153 0149 v35174.b153.s149  
154 0150 v35174.b154.s150  
155 0151 v35174.b155.s151  
156 0152 v35174.b156.s152  
157 0153 v35174.b157.s153  
158 0154 v35174.b158.s154  
159 0155 v35174.b159.s155  
160 0156 v35174.b160.s156  
161 0157 v35174.b161.s157  
162 0158 v35174.b162.s158  
163 0159 v35174.b163.s159  
164 0160 v35174.b164.s160  
165 0161 v35174.b165.s161  
166 0162 v35174.b166.s162  
167 0163 v35174.b167.s163  
168 0164 v35174.b168.s164  
169 0165 v35174.b169.s165  
170 0166 v35174.b170.s166  
171 0167 v35174.b171.s167  
172 0168 v35174.b172.s168  
173 0169 v35174.b173.s169  
174 0170 v35174.b174.s170  
175 0171 v35174.b175.s171  
176 0172 v35174.b176.s172  
177 0173 v35174.b177.s173  
178 0174 v35174.b178.s174  
179 0175 v35174.b179.s175  
180 0176 v35174.b180.s176  
181 0177 v35174.b181.s177  
182 0178 v35174.b182.s178  
183 0179 v35174.b183.s179  
184 0180 v35174.b184.s180  
185 0181 v35174.b185.s181  
186 0182 v35174.b186.s182  
187 0183 v35174.b187.s183  
188 0184 v35174.b188.s184  
189 0185 v35174.b189.s185  
190 0186 v35174.b190.s186  
191 0187 v35174.b191.s187  
192 0188 v35174.b192.s188  
193 0189 v35174.b193.s189  
194 0190 v35174.b194.s190  
195 0191 v35174.b195.s191  
196 0192 v35174.b196.s192  
197 0193 v35174.b197.s193  
198 0194 v35174.b198.s194  
199 0195 v35174.b199.s195  
200 0196 v35174.b200.s196  
201 0197 v35174.b201.s197  
202 0198 v35174.b202.s198  
203 0199 v35174.b203.s199  
204 0200 v35174.b204.s200  
205 0201 v35174.b205.s201  
206 0202 v35174.b206.s202  
207 0203 v35174.b207.s203  
208 0204 v35174.b208.s204  
209 0000 v35174.b209  
210 0000 v35174.b210  
211 0000 v35174.b211  
212 0000 v35174.b212  
213 0000 v35174.b213  
214 0000 v35174.b214  
215 0000 v35174.b215  
216 0000 v35174.b216  
217 0000 v35174.b217  
218 0000 v35174.b218  
219 0000 v35174.b219  
220 0000 v35174.b220  
221 0000 v35174.b221  
222 0000 v35174.b222  
223 0000 v35174.b223  
224 0000 v35174.b224  
225 0000 v35174.b225  
226 0000 v35174.b226  
227 0000 v35174.b227  
228 0000 v35174.b228  
229 0000 v35174.b229  
230 0000 v35174.b230  
231 0000 v35174.b231  
232 0000 v35174.b232  
233 0000 v35174.b233  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet