Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine BI:1 (1883-1894) (AID: v35175 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine BI:1 
AIDv35175 
VolymtypInflyttningslängd
Årtal1883-1894
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v35175.b1  
2 0000 v35175.b2  
3 0000 v35175.b3  
4 0000 v35175.b4  
5 0002 v35175.b5.s2  
6 0004 v35175.b6.s4  
7 0006 v35175.b7.s6  
8 0008 v35175.b8.s8  
9 0010 v35175.b9.s10  
10 0012 v35175.b10.s12  
11 0014 v35175.b11.s14  
12 0016 v35175.b12.s16  
13 0018 v35175.b13.s18  
14 0020 v35175.b14.s20  
15 0022 v35175.b15.s22  
16 0024 v35175.b16.s24  
17 0026 v35175.b17.s26  
18 0028 v35175.b18.s28  
19 0030 v35175.b19.s30  
20 0032 v35175.b20.s32  
21 0034 v35175.b21.s34  
22 0036 v35175.b22.s36  
23 0038 v35175.b23.s38  
24 0040 v35175.b24.s40  
25 0042 v35175.b25.s42  
26 0044 v35175.b26.s44  
27 0046 v35175.b27.s46  
28 0048 v35175.b28.s48  
29 0050 v35175.b29.s50  
30 0052 v35175.b30.s52  
31 0054 v35175.b31.s54  
32 0056 v35175.b32.s56  
33 0058 v35175.b33.s58  
34 0060 v35175.b34.s60  
35 0062 v35175.b35.s62  
36 0064 v35175.b36.s64  
37 0066 v35175.b37.s66  
38 0068 v35175.b38.s68  
39 0070 v35175.b39.s70  
40 0072 v35175.b40.s72  
41 0074 v35175.b41.s74  
42 0076 v35175.b42.s76  
43 0078 v35175.b43.s78  
44 0080 v35175.b44.s80  
45 0082 v35175.b45.s82  
46 0084 v35175.b46.s84  
47 0086 v35175.b47.s86  
48 0088 v35175.b48.s88  
49 0090 v35175.b49.s90  
50 0092 v35175.b50.s92  
51 0094 v35175.b51.s94  
52 0096 v35175.b52.s96  
53 0098 v35175.b53.s98  
54 0100 v35175.b54.s100  
55 0102 v35175.b55.s102  
56 0104 v35175.b56.s104  
57 0106 v35175.b57.s106  
58 0108 v35175.b58.s108  
59 0110 v35175.b59.s110  
60 0112 v35175.b60.s112  
61 0114 v35175.b61.s114  
62 0116 v35175.b62.s116  
63 0118 v35175.b63.s118  
64 0120 v35175.b64.s120  
65 0122 v35175.b65.s122  
66 0124 v35175.b66.s124  
67 0126 v35175.b67.s126  
68 0128 v35175.b68.s128  
69 0130 v35175.b69.s130  
70 0132 v35175.b70.s132  
71 0134 v35175.b71.s134  
72 0136 v35175.b72.s136  
73 0138 v35175.b73.s138  
74 0140 v35175.b74.s140  
75 0142 v35175.b75.s142  
76 0144 v35175.b76.s144  
77 0146 v35175.b77.s146  
78 0148 v35175.b78.s148  
79 0150 v35175.b79.s150  
80 0152 v35175.b80.s152  
81 0154 v35175.b81.s154  
82 0156 v35175.b82.s156  
83 0158 v35175.b83.s158  
84 0160 v35175.b84.s160  
85 0162 v35175.b85.s162  
86 0164 v35175.b86.s164  
87 0166 v35175.b87.s166  
88 0168 v35175.b88.s168  
89 0170 v35175.b89.s170  
90 0172 v35175.b90.s172  
91 0174 v35175.b91.s174  
92 0176 v35175.b92.s176  
93 0178 v35175.b93.s178  
94 0180 v35175.b94.s180  
95 0182 v35175.b95.s182  
96 0184 v35175.b96.s184  
97 0186 v35175.b97.s186  
98 0188 v35175.b98.s188  
99 0190 v35175.b99.s190  
100 0192 v35175.b100.s192  
101 0194 v35175.b101.s194  
102 0196 v35175.b102.s196  
103 0198 v35175.b103.s198  
104 0200 v35175.b104.s200  
105 0202 v35175.b105.s202  
106 0204 v35175.b106.s204  
107 0206 v35175.b107.s206  
108 0208 v35175.b108.s208  
109 0210 v35175.b109.s210  
110 0212 v35175.b110.s212  
111 0214 v35175.b111.s214  
112 0216 v35175.b112.s216  
113 0218 v35175.b113.s218  
114 0220 v35175.b114.s220  
115 0222 v35175.b115.s222  
116 0224 v35175.b116.s224  
117 0226 v35175.b117.s226  
118 0228 v35175.b118.s228  
119 0230 v35175.b119.s230  
120 0232 v35175.b120.s232  
121 0234 v35175.b121.s234  
122 0236 v35175.b122.s236  
123 0238 v35175.b123.s238  
124 0240 v35175.b124.s240  
125 0242 v35175.b125.s242  
126 0244 v35175.b126.s244  
127 0246 v35175.b127.s246  
128 0248 v35175.b128.s248  
129 0250 v35175.b129.s250  
130 0252 v35175.b130.s252  
131 0254 v35175.b131.s254  
132 0256 v35175.b132.s256  
133 0258 v35175.b133.s258  
134 0260 v35175.b134.s260  
135 0262 v35175.b135.s262  
136 0264 v35175.b136.s264  
137 0266 v35175.b137.s266  
138 0268 v35175.b138.s268  
139 0270 v35175.b139.s270  
140 0272 v35175.b140.s272  
141 0274 v35175.b141.s274  
142 0276 v35175.b142.s276  
143 0278 v35175.b143.s278  
144 0280 v35175.b144.s280  
145 0282 v35175.b145.s282  
146 0284 v35175.b146.s284  
147 0286 v35175.b147.s286  
148 0288 v35175.b148.s288  
149 0290 v35175.b149.s290  
150 0292 v35175.b150.s292  
151 0294 v35175.b151.s294  
152 0296 v35175.b152.s296  
153 0298 v35175.b153.s298  
154 0300 v35175.b154.s300  
155 0302 v35175.b155.s302  
156 0304 v35175.b156.s304  
157 0306 v35175.b157.s306  
158 0308 v35175.b158.s308  
159 0310 v35175.b159.s310  
160 0312 v35175.b160.s312  
161 0314 v35175.b161.s314  
162 0316 v35175.b162.s316  
163 0318 v35175.b163.s318  
164 0320 v35175.b164.s320  
165 0322 v35175.b165.s322  
166 0324 v35175.b166.s324  
167 0326 v35175.b167.s326  
168 0328 v35175.b168.s328  
169 0330 v35175.b169.s330  
170 0332 v35175.b170.s332  
171 0334 v35175.b171.s334  
172 0336 v35175.b172.s336  
173 0338 v35175.b173.s338  
174 0340 v35175.b174.s340  
175 0342 v35175.b175.s342  
176 0344 v35175.b176.s344  
177 0346 v35175.b177.s346  
178 0348 v35175.b178.s348  
179 0350 v35175.b179.s350  
180 0352 v35175.b180.s352  
181 0354 v35175.b181.s354  
182 0356 v35175.b182.s356  
183 0358 v35175.b183.s358  
184 0360 v35175.b184.s360  
185 0362 v35175.b185.s362  
186 0364 v35175.b186.s364  
187 0366 v35175.b187.s366  
188 0368 v35175.b188.s368  
189 0370 v35175.b189.s370  
190 0372 v35175.b190.s372  
191 0374 v35175.b191.s374  
192 0376 v35175.b192.s376  
193 0378 v35175.b193.s378  
194 0380 v35175.b194.s380  
195 0382 v35175.b195.s382  
196 0384 v35175.b196.s384  
197 0386 v35175.b197.s386  
198 0388 v35175.b198.s388  
199 0390 v35175.b199.s390  
200 0392 v35175.b200.s392  
201 0394 v35175.b201.s394  
202 0396 v35175.b202.s396  
203 0398 v35175.b203.s398  
204 0400 v35175.b204.s400  
205 0402 v35175.b205.s402  
206 0404 v35175.b206.s404  
207 0406 v35175.b207.s406  
208 0408 v35175.b208.s408  
209 0410 v35175.b209.s410  
210 0412 v35175.b210.s412  
211 0414 v35175.b211.s414  
212 0416 v35175.b212.s416  
213 0418 v35175.b213.s418  
214 0420 v35175.b214.s420  
215 0422 v35175.b215.s422  
216 0424 v35175.b216.s424  
217 0426 v35175.b217.s426  
218 0428 v35175.b218.s428  
219 0430 v35175.b219.s430  
220 0432 v35175.b220.s432  
221 0434 v35175.b221.s434  
222 0436 v35175.b222.s436  
223 0438 v35175.b223.s438  
224 0440 v35175.b224.s440  
225 0442 v35175.b225.s442  
226 0444 v35175.b226.s444  
227 0446 v35175.b227.s446  
228 0448 v35175.b228.s448  
229 0450 v35175.b229.s450  
230 0452 v35175.b230.s452  
231 0454 v35175.b231.s454  
232 0456 v35175.b232.s456  
233 0458 v35175.b233.s458  
234 0460 v35175.b234.s460  
235 0462 v35175.b235.s462  
236 0464 v35175.b236.s464  
237 0466 v35175.b237.s466  
238 0468 v35175.b238.s468  
239 0470 v35175.b239.s470  
240 0472 v35175.b240.s472  
241 0474 v35175.b241.s474  
242 0476 v35175.b242.s476  
243 0478 v35175.b243.s478  
244 0480 v35175.b244.s480  
245 0482 v35175.b245.s482  
246 0484 v35175.b246.s484  
247 0486 v35175.b247.s486  
248 0488 v35175.b248.s488  
249 0490 v35175.b249.s490  
250 0492 v35175.b250.s492  
251 0494 v35175.b251.s494  
252 0496 v35175.b252.s496  
253 0498 v35175.b253.s498  
254 0500 v35175.b254.s500  
255 0502 v35175.b255.s502  
256 0504 v35175.b256.s504  
257 0506 v35175.b257.s506  
258 0508 v35175.b258.s508  
259 0510 v35175.b259.s510  
260 0512 v35175.b260.s512  
261 0514 v35175.b261.s514  
262 0516 v35175.b262.s516  
263 0518 v35175.b263.s518  
264 0520 v35175.b264.s520  
265 0522 v35175.b265.s522  
266 0524 v35175.b266.s524  
267 0526 v35175.b267.s526  
268 0528 v35175.b268.s528  
269 0530 v35175.b269.s530  
270 0532 v35175.b270.s532  
271 0534 v35175.b271.s534  
272 0536 v35175.b272.s536  
273 0538 v35175.b273.s538  
274 0540 v35175.b274.s540  
275 0542 v35175.b275.s542  
276 0544 v35175.b276.s544  
277 0546 v35175.b277.s546  
278 0548 v35175.b278.s548  
279 0550 v35175.b279.s550  
280 0552 v35175.b280.s552  
281 0554 v35175.b281.s554  
282 0556 v35175.b282.s556  
283 0558 v35175.b283.s558  
284 0560 v35175.b284.s560  
285 0562 v35175.b285.s562  
286 0564 v35175.b286.s564  
287 0566 v35175.b287.s566  
288 0568 v35175.b288.s568  
289 0570 v35175.b289.s570  
290 0572 v35175.b290.s572  
291 0574 v35175.b291.s574  
292 0576 v35175.b292.s576  
293 0578 v35175.b293.s578  
294 0580 v35175.b294.s580  
295 0582 v35175.b295.s582  
296 0584 v35175.b296.s584  
297 0586 v35175.b297.s586  
298 0588 v35175.b298.s588  
299 0590 v35175.b299.s590  
300 0592 v35175.b300.s592  
301 0594 v35175.b301.s594  
302 0596 v35175.b302.s596  
303 0598 v35175.b303.s598  
304 0600 v35175.b304.s600  
305 0602 v35175.b305.s602  
306 0604 v35175.b306.s604  
307 0606 v35175.b307.s606  
308 0608 v35175.b308.s608  
309 0610 v35175.b309.s610  
310 0612 v35175.b310.s612  
311 0614 v35175.b311.s614  
312 0616 v35175.b312.s616  
313 0618 v35175.b313.s618  
314 0620 v35175.b314.s620  
315 0622 v35175.b315.s622  
316 0624 v35175.b316.s624  
317 0626 v35175.b317.s626  
318 0628 v35175.b318.s628  
319 0630 v35175.b319.s630  
320 0632 v35175.b320.s632  
321 0634 v35175.b321.s634  
322 0636 v35175.b322.s636  
323 0638 v35175.b323.s638  
324 0640 v35175.b324.s640  
325 0642 v35175.b325.s642  
326 0644 v35175.b326.s644  
327 0646 v35175.b327.s646  
328 0648 v35175.b328.s648  
329 0650 v35175.b329.s650  
330 0652 v35175.b330.s652  
331 0654 v35175.b331.s654  
332 0656 v35175.b332.s656  
333 0658 v35175.b333.s658  
334 0660 v35175.b334.s660  
335 0662 v35175.b335.s662  
336 0664 v35175.b336.s664  
337 0666 v35175.b337.s666  
338 0668 v35175.b338.s668  
339 0670 v35175.b339.s670  
340 0672 v35175.b340.s672  
341 0674 v35175.b341.s674  
342 0676 v35175.b342.s676  
343 0678 v35175.b343.s678  
344 0680 v35175.b344.s680  
345 0682 v35175.b345.s682  
346 0684 v35175.b346.s684  
347 0686 v35175.b347.s686  
348 0688 v35175.b348.s688  
349 0690 v35175.b349.s690  
350 0692 v35175.b350.s692  
351 0694 v35175.b351.s694  
352 0696 v35175.b352.s696  
353 0698 v35175.b353.s698  
354 0700 v35175.b354.s700  
355 0702 v35175.b355.s702  
356 0704 v35175.b356.s704  
357 0706 v35175.b357.s706  
358 0708 v35175.b358.s708  
359 0710 v35175.b359.s710  
360 0712 v35175.b360.s712  
361 0714 v35175.b361.s714  
362 0716 v35175.b362.s716  
363 0718 v35175.b363.s718  
364 0720 v35175.b364.s720  
365 0722 v35175.b365.s722  
366 0724 v35175.b366.s724  
367 0726 v35175.b367.s726  
368 0728 v35175.b368.s728  
369 0730 v35175.b369.s730  
370 0732 v35175.b370.s732  
371 0734 v35175.b371.s734  
372 0736 v35175.b372.s736  
373 0738 v35175.b373.s738  
374 0740 v35175.b374.s740  
375 0742 v35175.b375.s742  
376 0744 v35175.b376.s744  
377 0746 v35175.b377.s746  
378 0748 v35175.b378.s748  
379 0750 v35175.b379.s750  
380 0752 v35175.b380.s752  
381 0754 v35175.b381.s754  
382 0756 v35175.b382.s756  
383 0758 v35175.b383.s758  
384 0760 v35175.b384.s760  
385 0762 v35175.b385.s762  
386 0764 v35175.b386.s764  
387 0766 v35175.b387.s766  
388 0768 v35175.b388.s768  
389 0770 v35175.b389.s770  
390 0772 v35175.b390.s772  
391 0774 v35175.b391.s774  
392 0776 v35175.b392.s776  
393 0778 v35175.b393.s778  
394 0780 v35175.b394.s780  
395 0782 v35175.b395.s782  
396 0784 v35175.b396.s784  
397 0786 v35175.b397.s786  
398 0788 v35175.b398.s788  
399 0790 v35175.b399.s790  
400 0792 v35175.b400.s792  
401 0794 v35175.b401.s794  
402 0796 v35175.b402.s796  
403 0798 v35175.b403.s798  
404 0800 v35175.b404.s800  
405 0802 v35175.b405.s802  
406 0804 v35175.b406.s804  
407 0806 v35175.b407.s806  
408 0808 v35175.b408.s808  
409 0810 v35175.b409.s810  
410 0812 v35175.b410.s812  
411 0814 v35175.b411.s814  
412 0816 v35175.b412.s816  
413 0818 v35175.b413.s818  
414 0820 v35175.b414.s820  
415 0822 v35175.b415.s822  
416 0824 v35175.b416.s824  
417 0826 v35175.b417.s826  
418 0828 v35175.b418.s828  
419 0830 v35175.b419.s830  
420 0832 v35175.b420.s832  
421 0834 v35175.b421.s834  
422 0836 v35175.b422.s836  
423 0838 v35175.b423.s838  
424 0840 v35175.b424.s840  
425 0842 v35175.b425.s842  
426 0844 v35175.b426.s844  
427 0846 v35175.b427.s846  
428 0848 v35175.b428.s848  
429 0850 v35175.b429.s850  
430 0852 v35175.b430.s852  
431 0854 v35175.b431.s854  
432 0856 v35175.b432.s856  
433 0858 v35175.b433.s858  
434 0860 v35175.b434.s860  
435 0862 v35175.b435.s862  
436 0864 v35175.b436.s864  
437 0866 v35175.b437.s866  
438 0868 v35175.b438.s868  
439 0870 v35175.b439.s870  
440 0872 v35175.b440.s872  
441 0874 v35175.b441.s874  
442 0876 v35175.b442.s876  
443 0878 v35175.b443.s878  
444 0880 v35175.b444.s880  
445 0882 v35175.b445.s882  
446 0884 v35175.b446.s884  
447 0886 v35175.b447.s886  
448 0888 v35175.b448.s888  
449 0890 v35175.b449.s890  
450 0892 v35175.b450.s892  
451 0894 v35175.b451.s894  
452 0896 v35175.b452.s896  
453 0898 v35175.b453.s898  
454 0900 v35175.b454.s900  
455 0902 v35175.b455.s902  
456 0904 v35175.b456.s904  
457 0906 v35175.b457.s906  
458 0908 v35175.b458.s908  
459 0910 v35175.b459.s910  
460 0912 v35175.b460.s912  
461 0914 v35175.b461.s914  
462 0916 v35175.b462.s916  
463 0918 v35175.b463.s918  
464 0920 v35175.b464.s920  
465 0922 v35175.b465.s922  
466 0924 v35175.b466.s924  
467 0926 v35175.b467.s926  
468 0928 v35175.b468.s928  
469 0930 v35175.b469.s930  
470 0932 v35175.b470.s932  
471 0934 v35175.b471.s934  
472 0936 v35175.b472.s936  
473 0938 v35175.b473.s938  
474 0940 v35175.b474.s940  
475 0942 v35175.b475.s942  
476 0944 v35175.b476.s944  
477 0946 v35175.b477.s946  
478 0948 v35175.b478.s948  
479 0950 v35175.b479.s950  
480 0952 v35175.b480.s952  
481 0954 v35175.b481.s954  
482 0956 v35175.b482.s956  
483 0958 v35175.b483.s958  
484 0960 v35175.b484.s960  
485 0962 v35175.b485.s962  
486 0964 v35175.b486.s964  
487 0000 v35175.b487  
488 0000 v35175.b488  
489 0000 v35175.b489  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet