Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Söderhamn LIb:11 (AID: v384061 Öppna, NAD: SE/HLA/1010202)

Beskrivning av AID

Söderhamn LIb:11 
AIDv384061 
VolymtypRäkenskaper för kyrkan - Specialräkenskaper
InformationKapsel. Lev 32/1965 u.å. 1820, 1821 Gåvolängder. Innehåller även: Gåvolängder för de fattiga samt likpredikningar från omkring 1700. Anm.: De odaterade längderna är troligen från början av 1700 - talet.
Söderhamn
LänGävleborgs län
LandskapHälsingland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationSöderhamns stad anlades år 1620.

1917-05-01 utbrutöts ur Söderhamn Sandarne församling, som dock har egen kyrkobokföring redan från 1860-talet.

Inom Söderhamns stads område fanns tidigare åtskilliga mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar av Söderala socken. I anledning därav fastställde Kungl. Maj:t 1934-11-09 församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala. Sedermera ha, enl. k. beslut 1942-03-24, vissa områden med en areal av 0,04 kvadratkilometer från 1943 års ingång överflyttats från Söderala till Söderhamn. Inom staden fanns även en del urfjällar tillhöriga Norrala socken, medan spridda ägor tillhöriga staden var belägna inom Haga bysområde i Norrala. Dessa förhållanden reglerades genom k. beslut 1934-11-09, då gräns fastställdes mellan socknen och staden. Enligt k. beslut 1941-12-12 ha därefter stadsägorna n:ris 858-861 med en areal av 0,04 kvadratkilometer från 1943 års ingång i allo överflyttats från staden till Norrala socken. Genom k. beslut 1944-02-18 fastställdes ny gräns mellan Söderhamn och Norrala, varvid ett område med en areal av 0,03 kvadratkilometer från 1945 års ingång överflyttades från Norrala till Söderhamn och ett annat område med en areal av 0,35 kvadratkilometer från samma tidpunkt överflyttades från Söderhamn till Norrala. Genom k. beslut 1945-09-27 förklarades ägan Prästbolöt i allo tillhöra Norrala socken och icke Söderhamns stad. Enligt regeringens beslut 1980-12-18 skall 1982-01-01 gränsen mellan Söderhamns och Norrala församlingar ändras i enlighet med den rödfärgade linje som utmärkts på separat kartutdrag, så att de områden av Söderhamns församling som ligger norr om nämnda linje skall tillhöra Norrala församling, och de områden av Norrala församling som ligger söder om samma linje skall tillhöra Söderhamns församling.

Pastorat
1620-1635 Söderala
1635-1917 Eget pastorat
1917-05-01- Söderhamn och Sandarne

Stift
Uppsala ärkestift

Rådhusrätt
Söderhamn
NADSE/HLA/1010202
Volymer från Söderhamn
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v384061.b10  
20 00000 v384061.b20  
30 00000 v384061.b30  
40 00000 v384061.b40  
50 00000 v384061.b50  
60 00000 v384061.b60  
70 00000 v384061.b70  
80 00000 v384061.b80  
90 00000 v384061.b90  
100 00000 v384061.b100  
110 00000 v384061.b110  
120 00000 v384061.b120  
130 00000 v384061.b130  
140 00000 v384061.b140  
150 00000 v384061.b150  
160 00000 v384061.b160  
170 00000 v384061.b170  
180 00000 v384061.b180  
190 00000 v384061.b190  
200 00000 v384061.b200  
210 00000 v384061.b210  
220 00000 v384061.b220  
230 00000 v384061.b230  
240 00000 v384061.b240  
250 00000 v384061.b250  
260 00000 v384061.b260  
270 00000 v384061.b270  
280 00000 v384061.b280  
290 00000 v384061.b290  
300 00000 v384061.b300  
310 00000 v384061.b310  
320 00000 v384061.b320  
330 00000 v384061.b330  
340 00000 v384061.b340  
350 00000 v384061.b350  
360 00000 v384061.b360  
370 00000 v384061.b370  
380 00000 v384061.b380  
390 00000 v384061.b390  
400 00000 v384061.b400  
410 00000 v384061.b410  
420 00000 v384061.b420  
430 00000 v384061.b430  
440 00000 v384061.b440  
450 00000 v384061.b450  
460 00000 v384061.b460  
470 00000 v384061.b470  
480 00000 v384061.b480  
490 00000 v384061.b490  
500 00000 v384061.b500  
510 00000 v384061.b510  
520 00000 v384061.b520  
530 00000 v384061.b530  
540 00000 v384061.b540  
550 00000 v384061.b550  
560 00000 v384061.b560  
570 00000 v384061.b570  
580 00000 v384061.b580  
590 00000 v384061.b590  
600 00000 v384061.b600  
610 00000 v384061.b610  
620 00000 v384061.b620  
630 00000 v384061.b630  
640 00000 v384061.b640  
650 00000 v384061.b650  
660 00000 v384061.b660  
670 00000 v384061.b670  
680 00000 v384061.b680  
690 00000 v384061.b690  
700 00000 v384061.b700  
710 00000 v384061.b710  
720 00000 v384061.b720  
730 00000 v384061.b730  
740 00000 v384061.b740  
750 00000 v384061.b750  
760 00000 v384061.b760  
770 00000 v384061.b770  
780 00000 v384061.b780  
790 00000 v384061.b790  
800 00000 v384061.b800  
810 00000 v384061.b810  
820 00000 v384061.b820  

ANTAL FÄRGBILDER

89 462 463

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet