Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling LIa:1 (1619-1695) (AID: v394452 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling LIa:1 
AIDv394452 
VolymtypRäkenskaper för kyrka, huvudböcker
Årtal1619-1695
InformationKyrkoräkenskaper ("Umå sockns Kiörkiobook") Anm.: Register i volymen. Inneh. även: Sockenstämmobeslut 1617-1633 Förteckning över kyrkoinventarier 1619, 1647 och 1663 Förteckning över prästgårdsinventarier 1619,1635 med tillägg 1647, 1663 Berättelse om Umeå prästbords forna laxfiske u.å. Series pastorum 1510-1863 Prosten N. Grubbs autobiografi, u.å.
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v394452.b1  
2 0000 v394452.b2  
3 0000 v394452.b3  
4 0000 v394452.b4  
5 0000 v394452.b5  
6 0000 v394452.b6  
7 0000 v394452.b7  
8 0000 v394452.b8  
9 0000 v394452.b9  
10 0000 v394452.b10  
11 0000 v394452.b11  
12 0000 v394452.b12  
13 0000 v394452.b13  
14 0000 v394452.b14  
15 0000 v394452.b15  
16 0000 v394452.b16  
17 0000 v394452.b17  
18 0000 v394452.b18  
19 0000 v394452.b19  
20 0000 v394452.b20  
21 0000 v394452.b21  
22 0000 v394452.b22  
23 0000 v394452.b23  
24 0000 v394452.b24  
25 0000 v394452.b25  
26 0000 v394452.b26  
27 0000 v394452.b27  
28 0000 v394452.b28  
29 0000 v394452.b29  
30 0000 v394452.b30  
31 0000 v394452.b31  
32 0000 v394452.b32  
33 0000 v394452.b33  
34 0000 v394452.b34  
35 0000 v394452.b35  
36 0000 v394452.b36  
37 0001 v394452.b37.s1  
38 0003 v394452.b38.s3  
39 0005 v394452.b39.s5  
40 0007 v394452.b40.s7  
41 0009 v394452.b41.s9  
42 0011 v394452.b42.s11  
43 0013 v394452.b43.s13  
44 0035 v394452.b44.s35  
45 0037 v394452.b45.s37  
46 0039 v394452.b46.s39  
47 0041 v394452.b47.s41  
48 0043 v394452.b48.s43  
49 0045 v394452.b49.s45  
50 0047 v394452.b50.s47  
51 0049 v394452.b51.s49  
52 0051 v394452.b52.s51  
53 0053 v394452.b53.s53  
54 0055 v394452.b54.s55  
55 0057 v394452.b55.s57  
56 0059 v394452.b56.s59  
57 0061 v394452.b57.s61  
58 0063 v394452.b58.s63  
59 0065 v394452.b59.s65  
60 0067 v394452.b60.s67  
61 0069 v394452.b61.s69  
62 0071 v394452.b62.s71  
63 0073 v394452.b63.s73  
64 0075 v394452.b64.s75  
65 0077 v394452.b65.s77  
66 0079 v394452.b66.s79  
67 0081 v394452.b67.s81  
68 0083 v394452.b68.s83  
69 0085 v394452.b69.s85  
70 0087 v394452.b70.s87  
71 0089 v394452.b71.s89  
72 0091 v394452.b72.s91  
73 0093 v394452.b73.s93  
74 0095 v394452.b74.s95  
75 0097 v394452.b75.s97  
76 0099 v394452.b76.s99  
77 0101 v394452.b77.s101  
78 0103 v394452.b78.s103  
79 0105 v394452.b79.s105  
80 0107 v394452.b80.s107  
81 0109 v394452.b81.s109  
82 0111 v394452.b82.s111  
83 0113 v394452.b83.s113  
84 0115 v394452.b84.s115  
85 0117 v394452.b85.s117  
86 0119 v394452.b86.s119  
87 0121 v394452.b87.s121  
88 0123 v394452.b88.s123  
89 0125 v394452.b89.s125  
90 0127 v394452.b90.s127  
91 0129 v394452.b91.s129  
92 0131 v394452.b92.s131  
93 0133 v394452.b93.s133  
94 0135 v394452.b94.s135  
95 0137 v394452.b95.s137  
96 0139 v394452.b96.s139  
97 0141 v394452.b97.s141  
98 0143 v394452.b98.s143  
99 0145 v394452.b99.s145  
100 0147 v394452.b100.s147  
101 0149 v394452.b101.s149  
102 0151 v394452.b102.s151  
103 0153 v394452.b103.s153  
104 0155 v394452.b104.s155  
105 0157 v394452.b105.s157  
106 0159 v394452.b106.s159  
107 0161 v394452.b107.s161  
108 0163 v394452.b108.s163  
109 0165 v394452.b109.s165  
110 0167 v394452.b110.s167  
111 0169 v394452.b111.s169  
112 0171 v394452.b112.s171  
113 0173 v394452.b113.s173  
114 0175 v394452.b114.s175  
115 0177 v394452.b115.s177  
116 0179 v394452.b116.s179  
117 0181 v394452.b117.s181  
118 0183 v394452.b118.s183  
119 0185 v394452.b119.s185  
120 0187 v394452.b120.s187  
121 0189 v394452.b121.s189  
122 0191 v394452.b122.s191  
123 0193 v394452.b123.s193  
124 0195 v394452.b124.s195  
125 0197 v394452.b125.s197  
126 0199 v394452.b126.s199  
127 0201 v394452.b127.s201  
128 0203 v394452.b128.s203  
129 0205 v394452.b129.s205  
130 0207 v394452.b130.s207  
131 0209 v394452.b131.s209  
132 0211 v394452.b132.s211  
133 0213 v394452.b133.s213  
134 0215 v394452.b134.s215  
135 0217 v394452.b135.s217  
136 0219 v394452.b136.s219  
137 0221 v394452.b137.s221  
138 0223 v394452.b138.s223  
139 0225 v394452.b139.s225  
140 0227 v394452.b140.s227  
141 0229 v394452.b141.s229  
142 0231 v394452.b142.s231  
143 0233 v394452.b143.s233  
144 0235 v394452.b144.s235  
145 0237 v394452.b145.s237  
146 0239 v394452.b146.s239  
147 0241 v394452.b147.s241  
148 0243 v394452.b148.s243  
149 0245 v394452.b149.s245  
150 0247 v394452.b150.s247  
151 0249 v394452.b151.s249  
152 0251 v394452.b152.s251  
153 0253 v394452.b153.s253  
154 0255 v394452.b154.s255  
155 0257 v394452.b155.s257  
156 0259 v394452.b156.s259  
157 0261 v394452.b157.s261  
158 0263 v394452.b158.s263  
159 0265 v394452.b159.s265  
160 0267 v394452.b160.s267  
161 0269 v394452.b161.s269  
162 0270 v394452.b162.s270  
163 0272 v394452.b163.s272  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet