Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling LIa:2 (1776-1880) (AID: v394453 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling LIa:2 
AIDv394453 
VolymtypRäkenskaper för kyrka, huvudböcker
Årtal1776-1880
Information1776-05-01--1880 Inkomst- och utgiftsbok för kyrkan Anm.: Fr o m 1864 för kalenderår
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v394453.b1  
2 0000 v394453.b2  
3 0000 v394453.b3  
4 0000 v394453.b4  
5 0000 v394453.b5  
6 0000 v394453.b6  
7 0000 v394453.b7  
8 0000 v394453.b8  
9 0000 v394453.b9  
10 0000 v394453.b10  
11 0000 v394453.b11  
12 0000 v394453.b12  
13 0000 v394453.b13  
14 0000 v394453.b14  
15 0000 v394453.b15  
16 0000 v394453.b16  
17 0000 v394453.b17  
18 0000 v394453.b18  
19 0000 v394453.b19  
20 0000 v394453.b20  
21 0000 v394453.b21  
22 0000 v394453.b22  
23 0000 v394453.b23  
24 0000 v394453.b24  
25 0000 v394453.b25  
26 0000 v394453.b26  
27 0000 v394453.b27  
28 0000 v394453.b28  
29 0000 v394453.b29  
30 0000 v394453.b30  
31 0000 v394453.b31  
32 0000 v394453.b32  
33 0000 v394453.b33  
34 0000 v394453.b34  
35 0000 v394453.b35  
36 0000 v394453.b36  
37 0000 v394453.b37  
38 0000 v394453.b38  
39 0000 v394453.b39  
40 0000 v394453.b40  
41 0000 v394453.b41  
42 0000 v394453.b42  
43 0000 v394453.b43  
44 0000 v394453.b44  
45 0000 v394453.b45  
46 0000 v394453.b46  
47 0000 v394453.b47  
48 0000 v394453.b48  
49 0000 v394453.b49  
50 0000 v394453.b50  
51 0000 v394453.b51  
52 0000 v394453.b52  
53 0000 v394453.b53  
54 0000 v394453.b54  
55 0000 v394453.b55  
56 0000 v394453.b56  
57 0000 v394453.b57  
58 0000 v394453.b58  
59 0000 v394453.b59  
60 0000 v394453.b60  
61 0000 v394453.b61  
62 0000 v394453.b62  
63 0000 v394453.b63  
64 0000 v394453.b64  
65 0000 v394453.b65  
66 0000 v394453.b66  
67 0000 v394453.b67  
68 0000 v394453.b68  
69 0000 v394453.b69  
70 0000 v394453.b70  
71 0000 v394453.b71  
72 0000 v394453.b72  
73 0000 v394453.b73  
74 0000 v394453.b74  
75 0000 v394453.b75  
76 0000 v394453.b76  
77 0000 v394453.b77  
78 0000 v394453.b78  
79 0000 v394453.b79  
80 0000 v394453.b80  
81 0000 v394453.b81  
82 0000 v394453.b82  
83 0000 v394453.b83  
84 0000 v394453.b84  
85 0000 v394453.b85  
86 0000 v394453.b86  
87 0000 v394453.b87  
88 0000 v394453.b88  
89 0000 v394453.b89  
90 0000 v394453.b90  
91 0000 v394453.b91  
92 0000 v394453.b92  
93 0000 v394453.b93  
94 0000 v394453.b94  
95 0000 v394453.b95  
96 0000 v394453.b96  
97 0000 v394453.b97  
98 0000 v394453.b98  
99 0000 v394453.b99  
100 0000 v394453.b100  
101 0000 v394453.b101  
102 0000 v394453.b102  
103 0000 v394453.b103  
104 0000 v394453.b104  
105 0000 v394453.b105  
106 0000 v394453.b106  
107 0000 v394453.b107  
108 0000 v394453.b108  
109 0000 v394453.b109  
110 0000 v394453.b110  
111 0000 v394453.b111  
112 0000 v394453.b112  
113 0000 v394453.b113  
114 0000 v394453.b114  
115 0000 v394453.b115  
116 0000 v394453.b116  
117 0000 v394453.b117  
118 0000 v394453.b118  
119 0000 v394453.b119  
120 0000 v394453.b120  
121 0000 v394453.b121  
122 0000 v394453.b122  
123 0000 v394453.b123  
124 0000 v394453.b124  
125 0000 v394453.b125  
126 0000 v394453.b126  
127 0000 v394453.b127  
128 0000 v394453.b128  
129 0000 v394453.b129  
130 0000 v394453.b130  
131 0000 v394453.b131  
132 0000 v394453.b132  
133 0000 v394453.b133  
134 0000 v394453.b134  
135 0000 v394453.b135  
136 0000 v394453.b136  
137 0000 v394453.b137  
138 0000 v394453.b138  
139 0000 v394453.b139  
140 0000 v394453.b140  
141 0000 v394453.b141  
142 0000 v394453.b142  
143 0000 v394453.b143  
144 0000 v394453.b144  
145 0000 v394453.b145  
146 0000 v394453.b146  
147 0000 v394453.b147  
148 0000 v394453.b148  
149 0000 v394453.b149  
150 0000 v394453.b150  
151 0000 v394453.b151  
152 0000 v394453.b152  
153 0000 v394453.b153  
154 0000 v394453.b154  
155 0000 v394453.b155  
156 0000 v394453.b156  
157 0000 v394453.b157  
158 0000 v394453.b158  
159 0000 v394453.b159  
160 0000 v394453.b160  
161 0000 v394453.b161  
162 0000 v394453.b162  
163 0000 v394453.b163  
164 0000 v394453.b164  
165 0000 v394453.b165  
166 0000 v394453.b166  
167 0000 v394453.b167  
168 0000 v394453.b168  
169 0000 v394453.b169  
170 0000 v394453.b170  
171 0000 v394453.b171  
172 0000 v394453.b172  
173 0000 v394453.b173  
174 0000 v394453.b174  
175 0000 v394453.b175  
176 0000 v394453.b176  
177 0000 v394453.b177  
178 0000 v394453.b178  
179 0000 v394453.b179  
180 0000 v394453.b180  
181 0000 v394453.b181  
182 0000 v394453.b182  
183 0000 v394453.b183  
184 0000 v394453.b184  
185 0000 v394453.b185  
186 0000 v394453.b186  
187 0000 v394453.b187  
188 0000 v394453.b188  
189 0000 v394453.b189  
190 0000 v394453.b190  
191 0000 v394453.b191  
192 0000 v394453.b192  
193 0000 v394453.b193  
194 0000 v394453.b194  
195 0000 v394453.b195  
196 0000 v394453.b196  
197 0000 v394453.b197  
198 0000 v394453.b198  
199 0000 v394453.b199  
200 0000 v394453.b200  
201 0000 v394453.b201  
202 0000 v394453.b202  
203 0000 v394453.b203  
204 0000 v394453.b204  
205 0000 v394453.b205  
206 0000 v394453.b206  
207 0000 v394453.b207  
208 0000 v394453.b208  
209 0000 v394453.b209  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet