Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling LIII:2 (1798-1865) (AID: v394569a Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling LIII:2 
AIDv394569a 
Version1
VolymtypRäkenskaper för fattigvård
Årtal1798-1865
InformationInb. Lev 47/1972 Räkenskaper för grosshandlare Ömans testamentskapital till Umeå sockens fattiga Anm.1: Lucka 1812-1833. Anm.2: Även avskrift av riksens ständers till riksgäldens förvaltning förordnade contoirsobligation på testamentskapitalet 1797.
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v394569a.b10  
20 00000 v394569a.b20  
30 00000 v394569a.b30  
40 00000 v394569a.b40  
50 00000 v394569a.b50  
60 00000 v394569a.b60  
70 00000 v394569a.b70  
80 00000 v394569a.b80  
90 00000 v394569a.b90  
100 00000 v394569a.b100  
110 00000 v394569a.b110  
120 00000 v394569a.b120  
130 00000 v394569a.b130  
140 00000 v394569a.b140  
150 00000 v394569a.b150  
160 00000 v394569a.b160  
170 00001 v394569a.b170.s1  
180 00003 v394569a.b180.s3  
190 00005 v394569a.b190.s5  
200 00007 v394569a.b200.s7  
210 00009 v394569a.b210.s9  
220 00011 v394569a.b220.s11  
230 00013 v394569a.b230.s13  
240 00015 v394569a.b240.s15  
250 00017 v394569a.b250.s17  
260 00019 v394569a.b260.s19  
270 00021 v394569a.b270.s21  
280 00023 v394569a.b280.s23  
290 00000 v394569a.b290  
300 00000 v394569a.b300  
310 00000 v394569a.b310  
320 00000 v394569a.b320  
330 00000 v394569a.b330  
340 00000 v394569a.b340  
350 00000 v394569a.b350  
360 00000 v394569a.b360  
370 00000 v394569a.b370  
380 00000 v394569a.b380  
390 00000 v394569a.b390  
400 00000 v394569a.b400  
410 00000 v394569a.b410  
420 00000 v394569a.b420  
430 00000 v394569a.b430  
440 00000 v394569a.b440  
450 00055 v394569a.b450.s55  
460 00057 v394569a.b460.s57  
470 00059 v394569a.b470.s59  
480 00061 v394569a.b480.s61  
490 00063 v394569a.b490.s63  
500 00065 v394569a.b500.s65  
510 00000 v394569a.b510  
520 00000 v394569a.b520  
530 00000 v394569a.b530  
540 00000 v394569a.b540  
550 00000 v394569a.b550  
560 00000 v394569a.b560  
570 00000 v394569a.b570  
580 00000 v394569a.b580  
590 00000 v394569a.b590  
600 00000 v394569a.b600  
610 00000 v394569a.b610  
620 00000 v394569a.b620  
630 00091 v394569a.b630.s91  
640 00093 v394569a.b640.s93  
650 00000 v394569a.b650  
660 00000 v394569a.b660  
670 00000 v394569a.b670  
680 00000 v394569a.b680  
690 00000 v394569a.b690  
700 00000 v394569a.b700  
710 00000 v394569a.b710  
720 00000 v394569a.b720  
730 00000 v394569a.b730  
740 00113 v394569a.b740.s113  
750 00115 v394569a.b750.s115  
760 00117 v394569a.b760.s117  
770 00119 v394569a.b770.s119  
780 00000 v394569a.b780  
790 00000 v394569a.b790  
800 00000 v394569a.b800  
810 00000 v394569a.b810  
820 00000 v394569a.b820  
830 00000 v394569a.b830  
840 00000 v394569a.b840  
850 00000 v394569a.b850  
860 00000 v394569a.b860  
870 00000 v394569a.b870  
880 00000 v394569a.b880  
890 00000 v394569a.b890  
900 00000 v394569a.b900  
910 00000 v394569a.b910  
920 00000 v394569a.b920  
930 00000 v394569a.b930  
940 00155 v394569a.b940.s155  
950 00157 v394569a.b950.s157  
960 00159 v394569a.b960.s159  
970 00161 v394569a.b970.s161  
980 00163 v394569a.b980.s163  
990 00000 v394569a.b990  
1000 00000 v394569a.b1000  
1010 00000 v394569a.b1010  
1020 00000 v394569a.b1020  
1030 00173 v394569a.b1030.s173  
1040 00175 v394569a.b1040.s175  
1050 00000 v394569a.b1050  
1060 00000 v394569a.b1060  
1070 00000 v394569a.b1070  
1080 00000 v394569a.b1080  
1090 00000 v394569a.b1090  
1100 00000 v394569a.b1100  
1110 00000 v394569a.b1110  
1120 00000 v394569a.b1120  
1130 00000 v394569a.b1130  
1140 00195 v394569a.b1140.s195  
1150 00197 v394569a.b1150.s197  
1160 00199 v394569a.b1160.s199  
1170 00201 v394569a.b1170.s201  
1180 00203 v394569a.b1180.s203  
1190 00205 v394569a.b1190.s205  
1200 00207 v394569a.b1200.s207  
1210 00209 v394569a.b1210.s209  
1220 00211 v394569a.b1220.s211  
1230 00213 v394569a.b1230.s213  
1240 00215 v394569a.b1240.s215  
1250 00217 v394569a.b1250.s217  
1260 00219 v394569a.b1260.s219  
1270 00221 v394569a.b1270.s221  
1280 00223 v394569a.b1280.s223  
1290 00225 v394569a.b1290.s225  
1300 00227 v394569a.b1300.s227  
1310 00229 v394569a.b1310.s229  
1320 00231 v394569a.b1320.s231  
1330 00233 v394569a.b1330.s233  
1340 00235 v394569a.b1340.s235  
1350 00237 v394569a.b1350.s237  
1360 00239 v394569a.b1360.s239  
1370 00241 v394569a.b1370.s241  
1380 00243 v394569a.b1380.s243  
1390 00245 v394569a.b1390.s245  
1400 00247 v394569a.b1400.s247  
1410 00249 v394569a.b1410.s249  
1420 00251 v394569a.b1420.s251  
1430 00253 v394569a.b1430.s253  
1440 00255 v394569a.b1440.s255  
1450 00257 v394569a.b1450.s257  
1460 00259 v394569a.b1460.s259  
1470 00261 v394569a.b1470.s261  
1480 00263 v394569a.b1480.s263  
1490 00265 v394569a.b1490.s265  
1500 00267 v394569a.b1500.s267  
1510 00269 v394569a.b1510.s269  
1520 00271 v394569a.b1520.s271  
1530 00273 v394569a.b1530.s273  
1540 00275 v394569a.b1540.s275  
1550 00277 v394569a.b1550.s277  
1560 00279 v394569a.b1560.s279  
1570 00281 v394569a.b1570.s281  
1580 00283 v394569a.b1580.s283  
1590 00285 v394569a.b1590.s285  
1600 00287 v394569a.b1600.s287  
1610 00289 v394569a.b1610.s289  
1620 00291 v394569a.b1620.s291  
1630 00293 v394569a.b1630.s293  
1640 00295 v394569a.b1640.s295  
1650 00297 v394569a.b1650.s297  
1660 00299 v394569a.b1660.s299  
1670 00301 v394569a.b1670.s301  
1680 00303 v394569a.b1680.s303  
1690 00305 v394569a.b1690.s305  
1700 00000 v394569a.b1700  
1710 00000 v394569a.b1710  
1720 00000 v394569a.b1720  
1730 00000 v394569a.b1730  
1740 00000 v394569a.b1740  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet