Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 (1627-1645) (AID: v405249b Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:4 
AIDv405249b 
Version2
VolymtypDombok
Årtal1627-1645
InformationLagmännens renoverade domböcker. Upplands* län 1641,1643; Södermanlands län 1627,1629, 1641-43; Västmanlands län 1640, 1642-45,; Närke 1627,1631. * Upplands län = Uppsala län + Stockholms län.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v405249b.b10  
20 0000 v405249b.b20  
30 0000 v405249b.b30  
40 0001 v405249b.b40.s1  
50 0002 v405249b.b50.s2  
60 0003 v405249b.b60.s3  
70 0004 v405249b.b70.s4  
80 0005 v405249b.b80.s5  
90 0006 v405249b.b90.s6  
100 0007 v405249b.b100.s7  
110 0008 v405249b.b110.s8  
120 0009 v405249b.b120.s9  
130 0010 v405249b.b130.s10  
140 0011 v405249b.b140.s11  
150 0012 v405249b.b150.s12  
160 0013 v405249b.b160.s13  
170 0014 v405249b.b170.s14  
180 0015 v405249b.b180.s15  
190 0016 v405249b.b190.s16  
200 0017 v405249b.b200.s17  
210 0018 v405249b.b210.s18  
220 0019 v405249b.b220.s19  
230 0020 v405249b.b230.s20  
240 0021 v405249b.b240.s21  
250 0022 v405249b.b250.s22  
260 0023 v405249b.b260.s23  
270 0024 v405249b.b270.s24  
280 0025 v405249b.b280.s25  
290 0026 v405249b.b290.s26  
300 0027 v405249b.b300.s27  
310 0028 v405249b.b310.s28  
320 0029 v405249b.b320.s29  
330 0030 v405249b.b330.s30  
340 0031 v405249b.b340.s31  
350 0032 v405249b.b350.s32  
360 0033 v405249b.b360.s33  
370 0034 v405249b.b370.s34  
380 0035 v405249b.b380.s35  
390 0036 v405249b.b390.s36  
400 0037 v405249b.b400.s37  
410 0038 v405249b.b410.s38  
420 0039 v405249b.b420.s39  
430 0040 v405249b.b430.s40  
440 0041 v405249b.b440.s41  
450 0042 v405249b.b450.s42  
460 0043 v405249b.b460.s43  
470 0044 v405249b.b470.s44  
480 0045 v405249b.b480.s45  
490 0046 v405249b.b490.s46  
500 0047 v405249b.b500.s47  
510 0048 v405249b.b510.s48  
520 0049 v405249b.b520.s49  
530 0050 v405249b.b530.s50  
540 0051 v405249b.b540.s51  
550 0052 v405249b.b550.s52  
560 0053 v405249b.b560.s53  
570 0054 v405249b.b570.s54  
580 0055 v405249b.b580.s55  
590 0056 v405249b.b590.s56  
600 0057 v405249b.b600.s57  
610 0058 v405249b.b610.s58  
620 0059 v405249b.b620.s59  
630 0060 v405249b.b630.s60  
640 0061 v405249b.b640.s61  
650 0062 v405249b.b650.s62  
660 0063 v405249b.b660.s63  
670 0064 v405249b.b670.s64  
680 0065 v405249b.b680.s65  
690 0066 v405249b.b690.s66  
700 0067 v405249b.b700.s67  
710 0068 v405249b.b710.s68  
720 0069 v405249b.b720.s69  
730 0070 v405249b.b730.s70  
740 0071 v405249b.b740.s71  
750 0072 v405249b.b750.s72  
760 0073 v405249b.b760.s73  
770 0074 v405249b.b770.s74  
780 0075 v405249b.b780.s75  
790 0076 v405249b.b790.s76  
800 0077 v405249b.b800.s77  
810 0078 v405249b.b810.s78  
820 0079 v405249b.b820.s79  
830 0080 v405249b.b830.s80  
840 0081 v405249b.b840.s81  
850 0082 v405249b.b850.s82  
860 0083 v405249b.b860.s83  
870 0084 v405249b.b870.s84  
880 0085 v405249b.b880.s85  
890 0086 v405249b.b890.s86  
900 0087 v405249b.b900.s87  
910 0088 v405249b.b910.s88  
920 0089 v405249b.b920.s89  
930 0090 v405249b.b930.s90  
940 0091 v405249b.b940.s91  
950 0092 v405249b.b950.s92  
960 0093 v405249b.b960.s93  
970 0094 v405249b.b970.s94  
980 0095 v405249b.b980.s95  
990 0096 v405249b.b990.s96  
1000 0097 v405249b.b1000.s97  
1010 0098 v405249b.b1010.s98  
1020 0099 v405249b.b1020.s99  
1030 0100 v405249b.b1030.s100  
1040 0101 v405249b.b1040.s101  
1050 0102 v405249b.b1050.s102  
1060 0103 v405249b.b1060.s103  
1070 0104 v405249b.b1070.s104  
1080 0105 v405249b.b1080.s105  
1090 0106 v405249b.b1090.s106  
1100 0107 v405249b.b1100.s107  
1110 0108 v405249b.b1110.s108  
1120 0109 v405249b.b1120.s109  
1130 0110 v405249b.b1130.s110  
1140 0111 v405249b.b1140.s111  
1150 0112 v405249b.b1150.s112  
1160 0113 v405249b.b1160.s113  
1170 0114 v405249b.b1170.s114  
1180 0115 v405249b.b1180.s115  
1190 0116 v405249b.b1190.s116  
1200 0117 v405249b.b1200.s117  
1210 0118 v405249b.b1210.s118  
1220 0119 v405249b.b1220.s119  
1230 0120 v405249b.b1230.s120  
1240 0121 v405249b.b1240.s121  
1250 0122 v405249b.b1250.s122  
1260 0123 v405249b.b1260.s123  
1270 0124 v405249b.b1270.s124  
1280 0125 v405249b.b1280.s125  
1290 0126 v405249b.b1290.s126  
1300 0127 v405249b.b1300.s127  
1310 0128 v405249b.b1310.s128  
1320 0129 v405249b.b1320.s129  
1330 0130 v405249b.b1330.s130  
1340 0131 v405249b.b1340.s131  
1350 0132 v405249b.b1350.s132  
1360 0133 v405249b.b1360.s133  
1370 0134 v405249b.b1370.s134  
1380 0135 v405249b.b1380.s135  
1390 0136 v405249b.b1390.s136  
1400 0137 v405249b.b1400.s137  
1410 0138 v405249b.b1410.s138  
1420 0139 v405249b.b1420.s139  
1430 0140 v405249b.b1430.s140  
1440 0141 v405249b.b1440.s141  
1450 0142 v405249b.b1450.s142  
1460 0143 v405249b.b1460.s143  
1470 0144 v405249b.b1470.s144  
1480 0145 v405249b.b1480.s145  
1490 0146 v405249b.b1490.s146  
1500 0147 v405249b.b1500.s147  
1510 0148 v405249b.b1510.s148  
1520 0149 v405249b.b1520.s149  
1530 0150 v405249b.b1530.s150  
1540 0151 v405249b.b1540.s151  
1550 0152 v405249b.b1550.s152  
1560 0153 v405249b.b1560.s153  
1570 0154 v405249b.b1570.s154  
1580 0155 v405249b.b1580.s155  
1590 0156 v405249b.b1590.s156  
1600 0157 v405249b.b1600.s157  
1610 0158 v405249b.b1610.s158  
1620 0159 v405249b.b1620.s159  
1630 0160 v405249b.b1630.s160  
1640 0161 v405249b.b1640.s161  
1650 0162 v405249b.b1650.s162  
1660 0163 v405249b.b1660.s163  
1670 0164 v405249b.b1670.s164  
1680 0165 v405249b.b1680.s165  
1690 0166 v405249b.b1690.s166  
1700 0167 v405249b.b1700.s167  
1710 0168 v405249b.b1710.s168  
1720 0169 v405249b.b1720.s169  
1730 0170 v405249b.b1730.s170  
1740 0171 v405249b.b1740.s171  
1750 0172 v405249b.b1750.s172  
1760 0173 v405249b.b1760.s173  
1770 0174 v405249b.b1770.s174  
1780 0175 v405249b.b1780.s175  
1790 0176 v405249b.b1790.s176  
1800 0177 v405249b.b1800.s177  
1810 0178 v405249b.b1810.s178  
1820 0179 v405249b.b1820.s179  
1830 0180 v405249b.b1830.s180  
1840 0181 v405249b.b1840.s181  
1850 0182 v405249b.b1850.s182  
1860 0183 v405249b.b1860.s183  
1870 0184 v405249b.b1870.s184  
1880 0185 v405249b.b1880.s185  
1890 0186 v405249b.b1890.s186  
1900 0187 v405249b.b1900.s187  
1910 0188 v405249b.b1910.s188  
1920 0200 v405249b.b1920.s200  
1930 0202 v405249b.b1930.s202  
1940 0203 v405249b.b1940.s203  
1950 0204 v405249b.b1950.s204  
1960 0205 v405249b.b1960.s205  
1970 0206 v405249b.b1970.s206  
1980 0207 v405249b.b1980.s207  
1990 0208 v405249b.b1990.s208  
2000 0209 v405249b.b2000.s209  
2010 0210 v405249b.b2010.s210  
2020 0211 v405249b.b2020.s211  
2030 0212 v405249b.b2030.s212  
2040 0213 v405249b.b2040.s213  
2050 0214 v405249b.b2050.s214  
2060 0215 v405249b.b2060.s215  
2070 0216 v405249b.b2070.s216  
2080 0217 v405249b.b2080.s217  
2090 0218 v405249b.b2090.s218  
2100 0219 v405249b.b2100.s219  
2110 0220 v405249b.b2110.s220  
2120 0221 v405249b.b2120.s221  
2130 0222 v405249b.b2130.s222  
2140 0223 v405249b.b2140.s223  
2150 0224 v405249b.b2150.s224  
2160 0225 v405249b.b2160.s225  
2170 0226 v405249b.b2170.s226  
2180 0227 v405249b.b2180.s227  
2190 0228 v405249b.b2190.s228  
2200 0229 v405249b.b2200.s229  
2210 0230 v405249b.b2210.s230  
2220 0231 v405249b.b2220.s231  
2230 0232 v405249b.b2230.s232  
2240 0233 v405249b.b2240.s233  
2250 0234 v405249b.b2250.s234  
2260 0235 v405249b.b2260.s235  
2270 0236 v405249b.b2270.s236  
2280 0237 v405249b.b2280.s237  
2290 0238 v405249b.b2290.s238  
2300 0239 v405249b.b2300.s239  
2310 0240 v405249b.b2310.s240  
2320 0241 v405249b.b2320.s241  
2330 0242 v405249b.b2330.s242  
2340 0243 v405249b.b2340.s243  
2350 0244 v405249b.b2350.s244  
2360 0245 v405249b.b2360.s245  
2370 0246 v405249b.b2370.s246  
2380 0247 v405249b.b2380.s247  
2390 0248 v405249b.b2390.s248  
2400 0249 v405249b.b2400.s249  
2410 0250 v405249b.b2410.s250  
2420 0251 v405249b.b2420.s251  
2430 0252 v405249b.b2430.s252  
2440 0253 v405249b.b2440.s253  
2450 0254 v405249b.b2450.s254  
2460 0255 v405249b.b2460.s255  
2470 0256 v405249b.b2470.s256  
2480 0257 v405249b.b2480.s257  
2490 0258 v405249b.b2490.s258  
2500 0259 v405249b.b2500.s259  
2510 0260 v405249b.b2510.s260  
2520 0261 v405249b.b2520.s261  
2530 0262 v405249b.b2530.s262  
2540 0263 v405249b.b2540.s263  
2550 0264 v405249b.b2550.s264  
2560 0265 v405249b.b2560.s265  
2570 0266 v405249b.b2570.s266  
2580 0267 v405249b.b2580.s267  
2590 0268 v405249b.b2590.s268  
2600 0269 v405249b.b2600.s269  
2610 0270 v405249b.b2610.s270  
2620 0271 v405249b.b2620.s271  
2630 0272 v405249b.b2630.s272  
2640 0273 v405249b.b2640.s273  
2650 0274 v405249b.b2650.s274  
2660 0275 v405249b.b2660.s275  
2670 0276 v405249b.b2670.s276  
2680 0277 v405249b.b2680.s277  
2690 0278 v405249b.b2690.s278  
2700 0279 v405249b.b2700.s279  
2710 0000 v405249b.b2710  
2720 0000 v405249b.b2720  

ANTAL FÄRGBILDER

87 078 146

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet