Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:24 (1694-1695) (AID: v405343b Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:24 
AIDv405343b 
Version2
VolymtypDombok
Årtal1694-1695
InformationLagmännens renoverade domböcker. Beteckning på volymen: 23b-25. Uppland 1694 (defekt). Finlands lagsaga 1694.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v405343b.b10  
20 0000 v405343b.b20  
30 0000 v405343b.b30  
40 0000 v405343b.b40  
50 0001 v405343b.b50.s1  
60 0002 v405343b.b60.s2  
70 0003 v405343b.b70.s3  
80 0004 v405343b.b80.s4  
90 0005 v405343b.b90.s5  
100 0006 v405343b.b100.s6  
110 0007 v405343b.b110.s7  
120 0008 v405343b.b120.s8  
130 0009 v405343b.b130.s9  
140 0010 v405343b.b140.s10  
150 0011 v405343b.b150.s11  
160 0012 v405343b.b160.s12  
170 0013 v405343b.b170.s13  
180 0014 v405343b.b180.s14  
190 0015 v405343b.b190.s15  
200 0016 v405343b.b200.s16  
210 0017 v405343b.b210.s17  
220 0018 v405343b.b220.s18  
230 0019 v405343b.b230.s19  
240 0020 v405343b.b240.s20  
250 0021 v405343b.b250.s21  
260 0022 v405343b.b260.s22  
270 0023 v405343b.b270.s23  
280 0024 v405343b.b280.s24  
290 0025 v405343b.b290.s25  
300 0026 v405343b.b300.s26  
310 0027 v405343b.b310.s27  
320 0028 v405343b.b320.s28  
330 0029 v405343b.b330.s29  
340 0030 v405343b.b340.s30  
350 0031 v405343b.b350.s31  
360 0032 v405343b.b360.s32  
370 0033 v405343b.b370.s33  
380 0034 v405343b.b380.s34  
390 0035 v405343b.b390.s35  
400 0036 v405343b.b400.s36  
410 0000 v405343b.b410  
420 0001 v405343b.b420.s1  
430 0002 v405343b.b430.s2  
440 0003 v405343b.b440.s3  
450 0004 v405343b.b450.s4  
460 0005 v405343b.b460.s5  
470 0000 v405343b.b470  
480 0006 v405343b.b480.s6  
490 0007 v405343b.b490.s7  
500 0008 v405343b.b500.s8  
510 0009 v405343b.b510.s9  
520 0010 v405343b.b520.s10  
530 0011 v405343b.b530.s11  
540 0012 v405343b.b540.s12  
550 0013 v405343b.b550.s13  
560 0014 v405343b.b560.s14  
570 0015 v405343b.b570.s15  
580 0016 v405343b.b580.s16  
590 0017 v405343b.b590.s17  
600 0018 v405343b.b600.s18  
610 0019 v405343b.b610.s19  
620 0000 v405343b.b620  
630 0000 v405343b.b630  
640 0020 v405343b.b640.s20  
650 0021 v405343b.b650.s21  
660 0022 v405343b.b660.s22  
670 0023 v405343b.b670.s23  
680 0024 v405343b.b680.s24  
690 0000 v405343b.b690  
700 0025 v405343b.b700.s25  
710 0026 v405343b.b710.s26  
720 0027 v405343b.b720.s27  
730 0028 v405343b.b730.s28  
740 0029 v405343b.b740.s29  
750 0030 v405343b.b750.s30  
760 0031 v405343b.b760.s31  
770 0032 v405343b.b770.s32  
780 0033 v405343b.b780.s33  
790 0034 v405343b.b790.s34  
800 0035 v405343b.b800.s35  
810 0036 v405343b.b810.s36  
820 0037 v405343b.b820.s37  
830 0038 v405343b.b830.s38  
840 0039 v405343b.b840.s39  
850 0040 v405343b.b850.s40  
860 0041 v405343b.b860.s41  
870 0042 v405343b.b870.s42  
880 0043 v405343b.b880.s43  
890 0044 v405343b.b890.s44  
900 0045 v405343b.b900.s45  
910 0046 v405343b.b910.s46  
920 0047 v405343b.b920.s47  
930 0048 v405343b.b930.s48  
940 0049 v405343b.b940.s49  
950 0050 v405343b.b950.s50  
960 0051 v405343b.b960.s51  
970 0052 v405343b.b970.s52  
980 0053 v405343b.b980.s53  
990 0054 v405343b.b990.s54  
1000 0055 v405343b.b1000.s55  
1010 0056 v405343b.b1010.s56  
1020 0057 v405343b.b1020.s57  
1030 0058 v405343b.b1030.s58  
1040 0000 v405343b.b1040  
1050 0059 v405343b.b1050.s59  
1060 0060 v405343b.b1060.s60  
1070 0061 v405343b.b1070.s61  
1080 0062 v405343b.b1080.s62  
1090 0063 v405343b.b1090.s63  
1100 0064 v405343b.b1100.s64  
1110 0065 v405343b.b1110.s65  
1120 0066 v405343b.b1120.s66  
1130 0067 v405343b.b1130.s67  
1140 0068 v405343b.b1140.s68  
1150 0069 v405343b.b1150.s69  
1160 0070 v405343b.b1160.s70  
1170 0071 v405343b.b1170.s71  
1180 0072 v405343b.b1180.s72  
1190 0073 v405343b.b1190.s73  
1200 0074 v405343b.b1200.s74  
1210 0075 v405343b.b1210.s75  
1220 0000 v405343b.b1220  
1230 0000 v405343b.b1230  
1240 0076 v405343b.b1240.s76  
1250 0077 v405343b.b1250.s77  
1260 0078 v405343b.b1260.s78  
1270 0079 v405343b.b1270.s79  
1280 0080 v405343b.b1280.s80  
1290 0081 v405343b.b1290.s81  
1300 0082 v405343b.b1300.s82  
1310 0083 v405343b.b1310.s83  
1320 0084 v405343b.b1320.s84  
1330 0085 v405343b.b1330.s85  
1340 0086 v405343b.b1340.s86  
1350 0087 v405343b.b1350.s87  
1360 0088 v405343b.b1360.s88  
1370 0000 v405343b.b1370  
1380 0089 v405343b.b1380.s89  
1390 0090 v405343b.b1390.s90  
1400 0091 v405343b.b1400.s91  
1410 0092 v405343b.b1410.s92  
1420 0093 v405343b.b1420.s93  
1430 0094 v405343b.b1430.s94  
1440 0095 v405343b.b1440.s95  
1450 0096 v405343b.b1450.s96  
1460 0097 v405343b.b1460.s97  
1470 0098 v405343b.b1470.s98  
1480 0099 v405343b.b1480.s99  
1490 0100 v405343b.b1490.s100  
1500 0101 v405343b.b1500.s101  
1510 0102 v405343b.b1510.s102  
1520 0103 v405343b.b1520.s103  
1530 0104 v405343b.b1530.s104  
1540 0000 v405343b.b1540  
1550 0105 v405343b.b1550.s105  
1560 0106 v405343b.b1560.s106  
1570 0107 v405343b.b1570.s107  
1580 0108 v405343b.b1580.s108  
1590 0109 v405343b.b1590.s109  
1600 0110 v405343b.b1600.s110  
1610 0000 v405343b.b1610  
1620 0000 v405343b.b1620  
1630 0001 v405343b.b1630.s1  
1640 0002 v405343b.b1640.s2  
1650 0003 v405343b.b1650.s3  
1660 0004 v405343b.b1660.s4  
1670 0005 v405343b.b1670.s5  
1680 0006 v405343b.b1680.s6  
1690 0007 v405343b.b1690.s7  
1700 0008 v405343b.b1700.s8  
1710 0009 v405343b.b1710.s9  
1720 0010 v405343b.b1720.s10  
1730 0011 v405343b.b1730.s11  
1740 0012 v405343b.b1740.s12  
1750 0013 v405343b.b1750.s13  
1760 0014 v405343b.b1760.s14  
1770 0015 v405343b.b1770.s15  
1780 0016 v405343b.b1780.s16  
1790 0017 v405343b.b1790.s17  
1800 0018 v405343b.b1800.s18  
1810 0019 v405343b.b1810.s19  
1820 0020 v405343b.b1820.s20  
1830 0021 v405343b.b1830.s21  
1840 0022 v405343b.b1840.s22  
1850 0023 v405343b.b1850.s23  
1860 0024 v405343b.b1860.s24  
1870 0025 v405343b.b1870.s25  
1880 0026 v405343b.b1880.s26  
1890 0027 v405343b.b1890.s27  
1900 0028 v405343b.b1900.s28  
1910 0029 v405343b.b1910.s29  
1920 0030 v405343b.b1920.s30  
1930 0031 v405343b.b1930.s31  
1940 0032 v405343b.b1940.s32  
1950 0033 v405343b.b1950.s33  
1960 0034 v405343b.b1960.s34  
1970 0035 v405343b.b1970.s35  
1980 0036 v405343b.b1980.s36  
1990 0037 v405343b.b1990.s37  
2000 0038 v405343b.b2000.s38  
2010 0039 v405343b.b2010.s39  
2020 0040 v405343b.b2020.s40  
2030 0041 v405343b.b2030.s41  
2040 0042 v405343b.b2040.s42  
2050 0043 v405343b.b2050.s43  
2060 0044 v405343b.b2060.s44  
2070 0045 v405343b.b2070.s45  
2080 0046 v405343b.b2080.s46  
2090 0047 v405343b.b2090.s47  
2100 0048 v405343b.b2100.s48  
2110 0049 v405343b.b2110.s49  
2120 0050 v405343b.b2120.s50  
2130 0051 v405343b.b2130.s51  
2140 0052 v405343b.b2140.s52  
2150 0053 v405343b.b2150.s53  
2160 0054 v405343b.b2160.s54  
2170 0055 v405343b.b2170.s55  
2180 0056 v405343b.b2180.s56  
2190 0057 v405343b.b2190.s57  
2200 0058 v405343b.b2200.s58  
2210 0059 v405343b.b2210.s59  
2220 0060 v405343b.b2220.s60  
2230 0061 v405343b.b2230.s61  
2240 0062 v405343b.b2240.s62  
2250 0063 v405343b.b2250.s63  
2260 0064 v405343b.b2260.s64  
2270 0065 v405343b.b2270.s65  
2280 0066 v405343b.b2280.s66  
2290 0067 v405343b.b2290.s67  
2300 0068 v405343b.b2300.s68  
2310 0069 v405343b.b2310.s69  
2320 0070 v405343b.b2320.s70  
2330 0071 v405343b.b2330.s71  
2340 0072 v405343b.b2340.s72  
2350 0073 v405343b.b2350.s73  
2360 0074 v405343b.b2360.s74  
2370 0075 v405343b.b2370.s75  
2380 0076 v405343b.b2380.s76  
2390 0077 v405343b.b2390.s77  
2400 0078 v405343b.b2400.s78  
2410 0079 v405343b.b2410.s79  
2420 0080 v405343b.b2420.s80  
2430 0081 v405343b.b2430.s81  
2440 0082 v405343b.b2440.s82  
2450 0083 v405343b.b2450.s83  
2460 0084 v405343b.b2460.s84  
2470 0085 v405343b.b2470.s85  
2480 0086 v405343b.b2480.s86  
2490 0087 v405343b.b2490.s87  
2500 0088 v405343b.b2500.s88  
2510 0089 v405343b.b2510.s89  
2520 0090 v405343b.b2520.s90  
2530 0091 v405343b.b2530.s91  
2540 0092 v405343b.b2540.s92  
2550 0093 v405343b.b2550.s93  
2560 0094 v405343b.b2560.s94  
2570 0095 v405343b.b2570.s95  
2580 0096 v405343b.b2580.s96  
2590 0097 v405343b.b2590.s97  
2600 0098 v405343b.b2600.s98  
2610 0099 v405343b.b2610.s99  
2620 0100 v405343b.b2620.s100  
2630 0101 v405343b.b2630.s101  
2640 0102 v405343b.b2640.s102  
2650 0103 v405343b.b2650.s103  
2660 0104 v405343b.b2660.s104  
2670 0105 v405343b.b2670.s105  
2680 0106 v405343b.b2680.s106  
2690 0107 v405343b.b2690.s107  
2700 0108 v405343b.b2700.s108  
2710 0109 v405343b.b2710.s109  
2720 0110 v405343b.b2720.s110  
2730 0111 v405343b.b2730.s111  
2740 0112 v405343b.b2740.s112  
2750 0113 v405343b.b2750.s113  
2760 0114 v405343b.b2760.s114  
2770 0115 v405343b.b2770.s115  
2780 0116 v405343b.b2780.s116  
2790 0117 v405343b.b2790.s117  
2800 0118 v405343b.b2800.s118  
2810 0119 v405343b.b2810.s119  
2820 0120 v405343b.b2820.s120  
2830 0121 v405343b.b2830.s121  
2840 0122 v405343b.b2840.s122  
2850 0123 v405343b.b2850.s123  
2860 0124 v405343b.b2860.s124  
2870 0125 v405343b.b2870.s125  
2880 0126 v405343b.b2880.s126  
2890 0127 v405343b.b2890.s127  
2900 0128 v405343b.b2900.s128  
2910 0129 v405343b.b2910.s129  
2920 0130 v405343b.b2920.s130  
2930 0131 v405343b.b2930.s131  
2940 0132 v405343b.b2940.s132  
2950 0133 v405343b.b2950.s133  
2960 0134 v405343b.b2960.s134  
2970 0135 v405343b.b2970.s135  
2980 0136 v405343b.b2980.s136  
2990 0137 v405343b.b2990.s137  
3000 0138 v405343b.b3000.s138  
3010 0139 v405343b.b3010.s139  
3020 0140 v405343b.b3020.s140  
3030 0141 v405343b.b3030.s141  
3040 0142 v405343b.b3040.s142  
3050 0143 v405343b.b3050.s143  
3060 0144 v405343b.b3060.s144  
3070 0145 v405343b.b3070.s145  
3080 0146 v405343b.b3080.s146  
3090 0147 v405343b.b3090.s147  
3100 0148 v405343b.b3100.s148  
3110 0149 v405343b.b3110.s149  
3120 0150 v405343b.b3120.s150  
3130 0151 v405343b.b3130.s151  
3140 0152 v405343b.b3140.s152  
3150 0153 v405343b.b3150.s153  
3160 0154 v405343b.b3160.s154  
3170 0155 v405343b.b3170.s155  
3180 0156 v405343b.b3180.s156  
3190 0157 v405343b.b3190.s157  
3200 0158 v405343b.b3200.s158  
3210 0159 v405343b.b3210.s159  
3220 0160 v405343b.b3220.s160  
3230 0161 v405343b.b3230.s161  
3240 0162 v405343b.b3240.s162  
3250 0163 v405343b.b3250.s163  
3260 0164 v405343b.b3260.s164  
3270 0165 v405343b.b3270.s165  
3280 0166 v405343b.b3280.s166  
3290 0167 v405343b.b3290.s167  
3300 0168 v405343b.b3300.s168  
3310 0169 v405343b.b3310.s169  
3320 0170 v405343b.b3320.s170  
3330 0171 v405343b.b3330.s171  
3340 0172 v405343b.b3340.s172  
3350 0173 v405343b.b3350.s173  
3360 0174 v405343b.b3360.s174  
3370 0175 v405343b.b3370.s175  
3380 0176 v405343b.b3380.s176  
3390 0177 v405343b.b3390.s177  
3400 0178 v405343b.b3400.s178  
3410 0179 v405343b.b3410.s179  
3420 0180 v405343b.b3420.s180  
3430 0181 v405343b.b3430.s181  
3440 0182 v405343b.b3440.s182  
3450 0183 v405343b.b3450.s183  
3460 0184 v405343b.b3460.s184  
3470 0185 v405343b.b3470.s185  
3480 0186 v405343b.b3480.s186  
3490 0187 v405343b.b3490.s187  
3500 0188 v405343b.b3500.s188  
3510 0189 v405343b.b3510.s189  
3520 0190 v405343b.b3520.s190  
3530 0191 v405343b.b3530.s191  
3540 0192 v405343b.b3540.s192  
3550 0193 v405343b.b3550.s193  
3560 0194 v405343b.b3560.s194  
3570 0195 v405343b.b3570.s195  
3580 0196 v405343b.b3580.s196  
3590 0197 v405343b.b3590.s197  
3600 0198 v405343b.b3600.s198  
3610 0199 v405343b.b3610.s199  
3620 0200 v405343b.b3620.s200  
3630 0201 v405343b.b3630.s201  
3640 0202 v405343b.b3640.s202  
3650 0203 v405343b.b3650.s203  
3660 0204 v405343b.b3660.s204  
3670 0205 v405343b.b3670.s205  
3680 0206 v405343b.b3680.s206  
3690 0207 v405343b.b3690.s207  
3700 0208 v405343b.b3700.s208  
3710 0209 v405343b.b3710.s209  
3720 0210 v405343b.b3720.s210  
3730 0211 v405343b.b3730.s211  
3740 0212 v405343b.b3740.s212  
3750 0213 v405343b.b3750.s213  
3760 0214 v405343b.b3760.s214  
3770 0215 v405343b.b3770.s215  
3780 0216 v405343b.b3780.s216  
3790 0217 v405343b.b3790.s217  
3800 0218 v405343b.b3800.s218  
3810 0219 v405343b.b3810.s219  
3820 0220 v405343b.b3820.s220  
3830 0221 v405343b.b3830.s221  
3840 0222 v405343b.b3840.s222  
3850 0223 v405343b.b3850.s223  
3860 0224 v405343b.b3860.s224  
3870 0225 v405343b.b3870.s225  
3880 0226 v405343b.b3880.s226  
3890 0227 v405343b.b3890.s227  
3900 0228 v405343b.b3900.s228  
3910 0229 v405343b.b3910.s229  
3920 0230 v405343b.b3920.s230  
3930 0231 v405343b.b3930.s231  
3940 0232 v405343b.b3940.s232  
3950 0233 v405343b.b3950.s233  
3960 0234 v405343b.b3960.s234  
3970 0235 v405343b.b3970.s235  
3980 0236 v405343b.b3980.s236  
3990 0237 v405343b.b3990.s237  
4000 0238 v405343b.b4000.s238  
4010 0239 v405343b.b4010.s239  
4020 0240 v405343b.b4020.s240  
4030 0241 v405343b.b4030.s241  
4040 0242 v405343b.b4040.s242  
4050 0243 v405343b.b4050.s243  
4060 0244 v405343b.b4060.s244  
4070 0245 v405343b.b4070.s245  
4080 0246 v405343b.b4080.s246  
4090 0247 v405343b.b4090.s247  
4100 0248 v405343b.b4100.s248  
4110 0249 v405343b.b4110.s249  
4120 0000 v405343b.b4120  
4130 0000 v405343b.b4130  
4140 0000 v405343b.b4140  
4150 0000 v405343b.b4150  
4160 0000 v405343b.b4160  

ANTAL FÄRGBILDER

82 991 049

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet