Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:3 (1673-1684) (AID: v420347 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIe:3 
AIDv420347 
VolymtypDombok
Årtal1673-1684
InformationRenoverade domböcker. Stockholms län nr 2d-3+, del 1. Stockholms län, landsbygden; Danderyds skepps- och tingslag 1684, Frötuna och Länna skepps- och tingslag 1684, Lyhundra tingslag 1684, Långhundra tingslag 1684, Närdinghundra tingslag 1676, Seminghundra tingslag 1684, Sjuhundra tingslag 1684, Sollentuna tingslag 1676 och 1684, Sotholms tingslag 1684, Svartlösa tingslag 1673 och 1684, Vallentuna tingslag 1684, Värmdö skepps- och tingslag 1684, Åkers skepps- och tingslag 1684, Öknebo tingslag 1684. Städerna; Norrtälje rådhusrätt 1684, Sigtuna rådhusrätt 1684-1685, Södertälje rådhusrätt 1684, Öregrunds rådhusrätt 1684, Östhammars rådhusrätt 1684. Innehåller även protokoll från Uppsala län, städerna; Enköpings rådhusrätt och kämnärsrätt 1684, Uppsala kämnärsrätt 1684, Uppsala rådhusrätt 1684. För de som inte återfinns i denna volym se nr 2d-3+, del 2.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län
LänStockholms stad (Har också tillhört: Stockholms län)
LandskapUppland, har tillhört: Södermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v420347.b10  
20 0000 v420347.b20  
30 0000 v420347.b30  
40 0000 v420347.b40  
50 0000 v420347.b50  
60 0000 v420347.b60  
70 0001 v420347.b70.s1  
80 0002 v420347.b80.s2  
90 0003 v420347.b90.s3  
100 0004 v420347.b100.s4  
110 0005 v420347.b110.s5  
120 0006 v420347.b120.s6  
130 0007 v420347.b130.s7  
140 0008 v420347.b140.s8  
150 0009 v420347.b150.s9  
160 0010 v420347.b160.s10  
170 0011 v420347.b170.s11  
180 0012 v420347.b180.s12  
190 0013 v420347.b190.s13  
200 0014 v420347.b200.s14  
210 0015 v420347.b210.s15  
220 0016 v420347.b220.s16  
230 0017 v420347.b230.s17  
240 0018 v420347.b240.s18  
250 0019 v420347.b250.s19  
260 0020 v420347.b260.s20  
270 0021 v420347.b270.s21  
280 0022 v420347.b280.s22  
290 0023 v420347.b290.s23  
300 0024 v420347.b300.s24  
310 0025 v420347.b310.s25  
320 0026 v420347.b320.s26  
330 026b v420347.b330.s26b  
340 0027 v420347.b340.s27  
350 0028 v420347.b350.s28  
360 0029 v420347.b360.s29  
370 0030 v420347.b370.s30  
380 0031 v420347.b380.s31  
390 0032 v420347.b390.s32  
400 0033 v420347.b400.s33  
410 0034 v420347.b410.s34  
420 0035 v420347.b420.s35  
430 0036 v420347.b430.s36  
440 0037 v420347.b440.s37  
450 0000 v420347.b450  
460 0038 v420347.b460.s38  
470 038b v420347.b470.s38b  
480 0039 v420347.b480.s39  
490 0040 v420347.b490.s40  
500 0041 v420347.b500.s41  
510 0042 v420347.b510.s42  
520 0043 v420347.b520.s43  
530 0044 v420347.b530.s44  
540 0045 v420347.b540.s45  
550 0046 v420347.b550.s46  
560 0047 v420347.b560.s47  
570 0000 v420347.b570  
580 0000 v420347.b580  
590 0000 v420347.b590  
600 0000 v420347.b600  
610 0000 v420347.b610  
620 0000 v420347.b620  
630 0000 v420347.b630  
640 0000 v420347.b640  
650 0000 v420347.b650  
660 0000 v420347.b660  
670 0000 v420347.b670  
680 0000 v420347.b680  
690 0049 v420347.b690.s49  
700 0050 v420347.b700.s50  
710 0051 v420347.b710.s51  
720 0052 v420347.b720.s52  
730 0053 v420347.b730.s53  
740 053b v420347.b740.s53b  
750 0054 v420347.b750.s54  
760 0055 v420347.b760.s55  
770 0056 v420347.b770.s56  
780 0057 v420347.b780.s57  
790 0058 v420347.b790.s58  
800 0059 v420347.b800.s59  
810 0060 v420347.b810.s60  
820 0061 v420347.b820.s61  
830 0062 v420347.b830.s62  
840 0063 v420347.b840.s63  
850 0064 v420347.b850.s64  
860 0065 v420347.b860.s65  
870 0066 v420347.b870.s66  
880 0067 v420347.b880.s67  
890 0068 v420347.b890.s68  
900 0069 v420347.b900.s69  
910 0070 v420347.b910.s70  
920 0071 v420347.b920.s71  
930 0072 v420347.b930.s72  
940 0073 v420347.b940.s73  
950 0074 v420347.b950.s74  
960 0075 v420347.b960.s75  
970 0076 v420347.b970.s76  
980 0077 v420347.b980.s77  
990 0078 v420347.b990.s78  
1000 0079 v420347.b1000.s79  
1010 0080 v420347.b1010.s80  
1020 0081 v420347.b1020.s81  
1030 0082 v420347.b1030.s82  
1040 0083 v420347.b1040.s83  
1050 0084 v420347.b1050.s84  
1060 0085 v420347.b1060.s85  
1070 0086 v420347.b1070.s86  
1080 0087 v420347.b1080.s87  
1090 0088 v420347.b1090.s88  
1100 0089 v420347.b1100.s89  
1110 0090 v420347.b1110.s90  
1120 0091 v420347.b1120.s91  
1130 0092 v420347.b1130.s92  
1140 0093 v420347.b1140.s93  
1150 0094 v420347.b1150.s94  
1160 0095 v420347.b1160.s95  
1170 0096 v420347.b1170.s96  
1180 0097 v420347.b1180.s97  
1190 0098 v420347.b1190.s98  
1200 0099 v420347.b1200.s99  
1210 0100 v420347.b1210.s100  
1220 0101 v420347.b1220.s101  
1230 0102 v420347.b1230.s102  
1240 0103 v420347.b1240.s103  
1250 0104 v420347.b1250.s104  
1260 0105 v420347.b1260.s105  
1270 0106 v420347.b1270.s106  
1280 0107 v420347.b1280.s107  
1290 0108 v420347.b1290.s108  
1300 0109 v420347.b1300.s109  
1310 0110 v420347.b1310.s110  
1320 0111 v420347.b1320.s111  
1330 0112 v420347.b1330.s112  
1340 0113 v420347.b1340.s113  
1350 0114 v420347.b1350.s114  
1360 0115 v420347.b1360.s115  
1370 0116 v420347.b1370.s116  
1380 0117 v420347.b1380.s117  
1390 0118 v420347.b1390.s118  
1400 0119 v420347.b1400.s119  
1410 0120 v420347.b1410.s120  
1420 0121 v420347.b1420.s121  
1430 0122 v420347.b1430.s122  
1440 0123 v420347.b1440.s123  
1450 0124 v420347.b1450.s124  
1460 0125 v420347.b1460.s125  
1470 0126 v420347.b1470.s126  
1480 0127 v420347.b1480.s127  
1490 0128 v420347.b1490.s128  
1500 0129 v420347.b1500.s129  
1510 0130 v420347.b1510.s130  
1520 0131 v420347.b1520.s131  
1530 0132 v420347.b1530.s132  
1540 0133 v420347.b1540.s133  
1550 0134 v420347.b1550.s134  
1560 0135 v420347.b1560.s135  
1570 0136 v420347.b1570.s136  
1580 0137 v420347.b1580.s137  
1590 0138 v420347.b1590.s138  
1600 0139 v420347.b1600.s139  
1610 0140 v420347.b1610.s140  
1620 0141 v420347.b1620.s141  
1630 0142 v420347.b1630.s142  
1640 0143 v420347.b1640.s143  
1650 0144 v420347.b1650.s144  
1660 0145 v420347.b1660.s145  
1670 0146 v420347.b1670.s146  
1680 0147 v420347.b1680.s147  
1690 0148 v420347.b1690.s148  
1700 0149 v420347.b1700.s149  
1710 0150 v420347.b1710.s150  
1720 0151 v420347.b1720.s151  
1730 0152 v420347.b1730.s152  
1740 0153 v420347.b1740.s153  
1750 0154 v420347.b1750.s154  
1760 0155 v420347.b1760.s155  
1770 0156 v420347.b1770.s156  
1780 0157 v420347.b1780.s157  
1790 0158 v420347.b1790.s158  
1800 0159 v420347.b1800.s159  
1810 0160 v420347.b1810.s160  
1820 0161 v420347.b1820.s161  
1830 0162 v420347.b1830.s162  
1840 0163 v420347.b1840.s163  
1850 0164 v420347.b1850.s164  
1860 0165 v420347.b1860.s165  
1870 0166 v420347.b1870.s166  
1880 0167 v420347.b1880.s167  
1890 0168 v420347.b1890.s168  
1900 0169 v420347.b1900.s169  
1910 0170 v420347.b1910.s170  
1920 0171 v420347.b1920.s171  
1930 0172 v420347.b1930.s172  
1940 0173 v420347.b1940.s173  
1950 0174 v420347.b1950.s174  
1960 0175 v420347.b1960.s175  
1970 0176 v420347.b1970.s176  
1980 0177 v420347.b1980.s177  
1990 0178 v420347.b1990.s178  
2000 0179 v420347.b2000.s179  
2010 0180 v420347.b2010.s180  
2020 0181 v420347.b2020.s181  
2030 0182 v420347.b2030.s182  
2040 0183 v420347.b2040.s183  
2050 0184 v420347.b2050.s184  
2060 0185 v420347.b2060.s185  
2070 0186 v420347.b2070.s186  
2080 0187 v420347.b2080.s187  
2090 0188 v420347.b2090.s188  
2100 0189 v420347.b2100.s189  
2110 0190 v420347.b2110.s190  
2120 0191 v420347.b2120.s191  
2130 0192 v420347.b2130.s192  
2140 0193 v420347.b2140.s193  
2150 0194 v420347.b2150.s194  
2160 0195 v420347.b2160.s195  
2170 0196 v420347.b2170.s196  
2180 0197 v420347.b2180.s197  
2190 0198 v420347.b2190.s198  
2200 0199 v420347.b2200.s199  
2210 0200 v420347.b2210.s200  
2220 0201 v420347.b2220.s201  
2230 0202 v420347.b2230.s202  
2240 0203 v420347.b2240.s203  
2250 0204 v420347.b2250.s204  
2260 0205 v420347.b2260.s205  
2270 0206 v420347.b2270.s206  
2280 0207 v420347.b2280.s207  
2290 0208 v420347.b2290.s208  
2300 0209 v420347.b2300.s209  
2310 0210 v420347.b2310.s210  
2320 0211 v420347.b2320.s211  
2330 0212 v420347.b2330.s212  
2340 0213 v420347.b2340.s213  
2350 0214 v420347.b2350.s214  
2360 0215 v420347.b2360.s215  
2370 0216 v420347.b2370.s216  
2380 0217 v420347.b2380.s217  
2390 0218 v420347.b2390.s218  
2400 0219 v420347.b2400.s219  
2410 0220 v420347.b2410.s220  
2420 0221 v420347.b2420.s221  
2430 0222 v420347.b2430.s222  
2440 0223 v420347.b2440.s223  
2450 0224 v420347.b2450.s224  
2460 0225 v420347.b2460.s225  
2470 0226 v420347.b2470.s226  
2480 0227 v420347.b2480.s227  
2490 0228 v420347.b2490.s228  
2500 0229 v420347.b2500.s229  
2510 0230 v420347.b2510.s230  
2520 0231 v420347.b2520.s231  
2530 0232 v420347.b2530.s232  
2540 0233 v420347.b2540.s233  
2550 0234 v420347.b2550.s234  
2560 0235 v420347.b2560.s235  
2570 0236 v420347.b2570.s236  
2580 0237 v420347.b2580.s237  
2590 0238 v420347.b2590.s238  
2600 0239 v420347.b2600.s239  
2610 0240 v420347.b2610.s240  
2620 0241 v420347.b2620.s241  
2630 0242 v420347.b2630.s242  
2640 0243 v420347.b2640.s243  
2650 0244 v420347.b2650.s244  
2660 0245 v420347.b2660.s245  
2670 0246 v420347.b2670.s246  
2680 0247 v420347.b2680.s247  
2690 0248 v420347.b2690.s248  
2700 0249 v420347.b2700.s249  
2710 0250 v420347.b2710.s250  
2720 0251 v420347.b2720.s251  
2730 0252 v420347.b2730.s252  
2740 0253 v420347.b2740.s253  
2750 0254 v420347.b2750.s254  
2760 0255 v420347.b2760.s255  
2770 0256 v420347.b2770.s256  
2780 0257 v420347.b2780.s257  
2790 0258 v420347.b2790.s258  
2800 0259 v420347.b2800.s259  
2810 0260 v420347.b2810.s260  
2820 0261 v420347.b2820.s261  
2830 0262 v420347.b2830.s262  
2840 0263 v420347.b2840.s263  
2850 0264 v420347.b2850.s264  
2860 0265 v420347.b2860.s265  
2870 0266 v420347.b2870.s266  
2880 0267 v420347.b2880.s267  
2890 0268 v420347.b2890.s268  
2900 0269 v420347.b2900.s269  
2910 0270 v420347.b2910.s270  
2920 0271 v420347.b2920.s271  
2930 0272 v420347.b2930.s272  
2940 0273 v420347.b2940.s273  
2950 0274 v420347.b2950.s274  
2960 0275 v420347.b2960.s275  
2970 0276 v420347.b2970.s276  
2980 0277 v420347.b2980.s277  
2990 0278 v420347.b2990.s278  
3000 0279 v420347.b3000.s279  
3010 0280 v420347.b3010.s280  
3020 0281 v420347.b3020.s281  
3030 0282 v420347.b3030.s282  
3040 0283 v420347.b3040.s283  
3050 0284 v420347.b3050.s284  
3060 0285 v420347.b3060.s285  
3070 0286 v420347.b3070.s286  
3080 0287 v420347.b3080.s287  
3090 0288 v420347.b3090.s288  
3100 0289 v420347.b3100.s289  
3110 0290 v420347.b3110.s290  
3120 0291 v420347.b3120.s291  
3130 0292 v420347.b3130.s292  
3140 0293 v420347.b3140.s293  
3150 0294 v420347.b3150.s294  
3160 0295 v420347.b3160.s295  
3170 0296 v420347.b3170.s296  
3180 0297 v420347.b3180.s297  
3190 0298 v420347.b3190.s298  
3200 0299 v420347.b3200.s299  
3210 0300 v420347.b3210.s300  
3220 0301 v420347.b3220.s301  
3230 0302 v420347.b3230.s302  
3240 0303 v420347.b3240.s303  
3250 0304 v420347.b3250.s304  
3260 0305 v420347.b3260.s305  
3270 0306 v420347.b3270.s306  
3280 0307 v420347.b3280.s307  
3290 0308 v420347.b3290.s308  
3300 0309 v420347.b3300.s309  
3310 0310 v420347.b3310.s310  
3320 0311 v420347.b3320.s311  
3330 0312 v420347.b3330.s312  
3340 0313 v420347.b3340.s313  
3350 0314 v420347.b3350.s314  
3360 0315 v420347.b3360.s315  
3370 0316 v420347.b3370.s316  
3380 0317 v420347.b3380.s317  
3390 0318 v420347.b3390.s318  
3400 0319 v420347.b3400.s319  
3410 0320 v420347.b3410.s320  
3420 0321 v420347.b3420.s321  
3430 0322 v420347.b3430.s322  
3440 0323 v420347.b3440.s323  
3450 0324 v420347.b3450.s324  
3460 0325 v420347.b3460.s325  
3470 0326 v420347.b3470.s326  
3480 0327 v420347.b3480.s327  
3490 0328 v420347.b3490.s328  
3500 0329 v420347.b3500.s329  
3510 0330 v420347.b3510.s330  
3520 0331 v420347.b3520.s331  
3530 0332 v420347.b3530.s332  
3540 0333 v420347.b3540.s333  
3550 0334 v420347.b3550.s334  
3560 0335 v420347.b3560.s335  
3570 0336 v420347.b3570.s336  
3580 0337 v420347.b3580.s337  
3590 0338 v420347.b3590.s338  
3600 0339 v420347.b3600.s339  
3610 0340 v420347.b3610.s340  
3620 0341 v420347.b3620.s341  
3630 0342 v420347.b3630.s342  
3640 0343 v420347.b3640.s343  
3650 0344 v420347.b3650.s344  
3660 0345 v420347.b3660.s345  
3670 0346 v420347.b3670.s346  
3680 0347 v420347.b3680.s347  
3690 0348 v420347.b3690.s348  
3700 0349 v420347.b3700.s349  
3710 0350 v420347.b3710.s350  
3720 0351 v420347.b3720.s351  
3730 0352 v420347.b3730.s352  
3740 0353 v420347.b3740.s353  
3750 0354 v420347.b3750.s354  
3760 0355 v420347.b3760.s355  
3770 0356 v420347.b3770.s356  
3780 0357 v420347.b3780.s357  
3790 0358 v420347.b3790.s358  
3800 0359 v420347.b3800.s359  
3810 0360 v420347.b3810.s360  
3820 0361 v420347.b3820.s361  
3830 0362 v420347.b3830.s362  
3840 0363 v420347.b3840.s363  
3850 0364 v420347.b3850.s364  
3860 0365 v420347.b3860.s365  
3870 0366 v420347.b3870.s366  
3880 0367 v420347.b3880.s367  
3890 0368 v420347.b3890.s368  
3900 0369 v420347.b3900.s369  
3910 0370 v420347.b3910.s370  
3920 0371 v420347.b3920.s371  
3930 0372 v420347.b3930.s372  
3940 0373 v420347.b3940.s373  
3950 0374 v420347.b3950.s374  
3960 0375 v420347.b3960.s375  
3970 0376 v420347.b3970.s376  
3980 0377 v420347.b3980.s377  
3990 0378 v420347.b3990.s378  
4000 0379 v420347.b4000.s379  
4010 0380 v420347.b4010.s380  
4020 0381 v420347.b4020.s381  
4030 0382 v420347.b4030.s382  
4040 0383 v420347.b4040.s383  
4050 0384 v420347.b4050.s384  
4060 0385 v420347.b4060.s385  
4070 0386 v420347.b4070.s386  
4080 0387 v420347.b4080.s387  
4090 0388 v420347.b4090.s388  
4100 0389 v420347.b4100.s389  
4110 0390 v420347.b4110.s390  
4120 0391 v420347.b4120.s391  
4130 0392 v420347.b4130.s392  
4140 0393 v420347.b4140.s393  
4150 0394 v420347.b4150.s394  
4160 0395 v420347.b4160.s395  
4170 0396 v420347.b4170.s396  
4180 0397 v420347.b4180.s397  
4190 0398 v420347.b4190.s398  
4200 0399 v420347.b4200.s399  
4210 0400 v420347.b4210.s400  
4220 0401 v420347.b4220.s401  
4230 0402 v420347.b4230.s402  
4240 0403 v420347.b4240.s403  
4250 0404 v420347.b4250.s404  
4260 0405 v420347.b4260.s405  
4270 0406 v420347.b4270.s406  
4280 0407 v420347.b4280.s407  
4290 0408 v420347.b4290.s408  
4300 0409 v420347.b4300.s409  
4310 0410 v420347.b4310.s410  
4320 0411 v420347.b4320.s411  
4330 0412 v420347.b4330.s412  
4340 0413 v420347.b4340.s413  
4350 0414 v420347.b4350.s414  
4360 0415 v420347.b4360.s415  
4370 0416 v420347.b4370.s416  
4380 0417 v420347.b4380.s417  
4390 0418 v420347.b4390.s418  
4400 0419 v420347.b4400.s419  
4410 0420 v420347.b4410.s420  
4420 0421 v420347.b4420.s421  
4430 0422 v420347.b4430.s422  
4440 0423 v420347.b4440.s423  
4450 0424 v420347.b4450.s424  
4460 0425 v420347.b4460.s425  
4470 0426 v420347.b4470.s426  
4480 0427 v420347.b4480.s427  
4490 0428 v420347.b4490.s428  
4500 0429 v420347.b4500.s429  
4510 0430 v420347.b4510.s430  
4520 0431 v420347.b4520.s431  
4530 0432 v420347.b4530.s432  
4540 0433 v420347.b4540.s433  
4550 0434 v420347.b4550.s434  
4560 0435 v420347.b4560.s435  
4570 0436 v420347.b4570.s436  
4580 0437 v420347.b4580.s437  
4590 0438 v420347.b4590.s438  
4600 0439 v420347.b4600.s439  
4610 0440 v420347.b4610.s440  
4620 0441 v420347.b4620.s441  
4630 0442 v420347.b4630.s442  
4640 0443 v420347.b4640.s443  
4650 0444 v420347.b4650.s444  
4660 0445 v420347.b4660.s445  
4670 0446 v420347.b4670.s446  
4680 0447 v420347.b4680.s447  
4690 0448 v420347.b4690.s448  
4700 0449 v420347.b4700.s449  
4710 0450 v420347.b4710.s450  
4720 0451 v420347.b4720.s451  
4730 0452 v420347.b4730.s452  
4740 0453 v420347.b4740.s453  
4750 0454 v420347.b4750.s454  
4760 0455 v420347.b4760.s455  
4770 0456 v420347.b4770.s456  
4780 0457 v420347.b4780.s457  
4790 0458 v420347.b4790.s458  
4800 0459 v420347.b4800.s459  
4810 0460 v420347.b4810.s460  
4820 0461 v420347.b4820.s461  
4830 0462 v420347.b4830.s462  
4840 0463 v420347.b4840.s463  
4850 0464 v420347.b4850.s464  
4860 0465 v420347.b4860.s465  
4870 0466 v420347.b4870.s466  
4880 0467 v420347.b4880.s467  
4890 0468 v420347.b4890.s468  
4900 0469 v420347.b4900.s469  
4910 0470 v420347.b4910.s470  
4920 0471 v420347.b4920.s471  
4930 0472 v420347.b4930.s472  
4940 0473 v420347.b4940.s473  
4950 0474 v420347.b4950.s474  
4960 0475 v420347.b4960.s475  
4970 0476 v420347.b4970.s476  
4980 0477 v420347.b4980.s477  
4990 0478 v420347.b4990.s478  
5000 0479 v420347.b5000.s479  
5010 0480 v420347.b5010.s480  
5020 0481 v420347.b5020.s481  
5030 0482 v420347.b5030.s482  
5040 0483 v420347.b5040.s483  
5050 0484 v420347.b5050.s484  
5060 0485 v420347.b5060.s485  
5070 0486 v420347.b5070.s486  
5080 0487 v420347.b5080.s487  
5090 0488 v420347.b5090.s488  
5100 0489 v420347.b5100.s489  
5110 0490 v420347.b5110.s490  
5120 0491 v420347.b5120.s491  
5130 0492 v420347.b5130.s492  
5140 0493 v420347.b5140.s493  
5150 0494 v420347.b5150.s494  
5160 0495 v420347.b5160.s495  
5170 0496 v420347.b5170.s496  
5180 0497 v420347.b5180.s497  
5190 0498 v420347.b5190.s498  
5200 0499 v420347.b5200.s499  
5210 0500 v420347.b5210.s500  
5220 0501 v420347.b5220.s501  
5230 0502 v420347.b5230.s502  
5240 0503 v420347.b5240.s503  
5250 0504 v420347.b5250.s504  
5260 0505 v420347.b5260.s505  
5270 0506 v420347.b5270.s506  
5280 0507 v420347.b5280.s507  
5290 0508 v420347.b5290.s508  
5300 0509 v420347.b5300.s509  
5310 0510 v420347.b5310.s510  
5320 0511 v420347.b5320.s511  
5330 0512 v420347.b5330.s512  
5340 0513 v420347.b5340.s513  
5350 0514 v420347.b5350.s514  
5360 0000 v420347.b5360  
5370 0000 v420347.b5370  
5380 0000 v420347.b5380  
5390 0000 v420347.b5390  

ANTAL FÄRGBILDER

82 864 950

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet