Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:647 (1638-1638) (AID: v420464a Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:647 
AIDv420464a 
Version1
VolymtypDombok
Årtal1638-1638
InformationRenoverade domböcker. Uppsala län nr 5. Stockholms stads tänkebok Södertälje stads rådstugurätt Enköpings stads rådstugurätt Sigtuna stads rådstugorätt Norrtälje stads rådstugorätt Värmdö socken Åkers skeppslag Danderyds skeppslag Seminghundra härad Långhundra härad Sjuhundra härad Vallentuna härad Sotholms härad Svartlösa härad Öknebo härad Färentuna härad Sollentuna härad Bro härad, Håbo härad Ärlinghundra härad Hagunda härad Ulleråkers härad Vaksala härad Bälinge härad Lagunda härad Trögds härad Åsunda härad Lyhundra härad Frötuna härad Bro och Vätö skeppslag, Väddö skeppslag Häverö skeppslag Frösåkers härad Öregrunds stads rådstugurätters dombok Närdinghundra härad Rasbo härad Norunda härad Dannemora Film och Tegelmora socknar Löfstads och Hållnäs socknar Olands härad Östhammar stads rådstugurätters dombok Tierp och Vendels härader
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v420464a.b10  
20 0000 v420464a.b20  
30 0000 v420464a.b30  
40 0000 v420464a.b40  
50 0000 v420464a.b50  
60 0000 v420464a.b60  
70 0001 v420464a.b70.s1  
80 0002 v420464a.b80.s2  
90 0003 v420464a.b90.s3  
100 0004 v420464a.b100.s4  
110 0005 v420464a.b110.s5  
120 0006 v420464a.b120.s6  
130 0007 v420464a.b130.s7  
140 0008 v420464a.b140.s8  
150 0009 v420464a.b150.s9  
160 0010 v420464a.b160.s10  
170 0011 v420464a.b170.s11  
180 0012 v420464a.b180.s12  
190 0013 v420464a.b190.s13  
200 0014 v420464a.b200.s14  
210 0015 v420464a.b210.s15  
220 0016 v420464a.b220.s16  
230 0017 v420464a.b230.s17  
240 0018 v420464a.b240.s18  
250 0019 v420464a.b250.s19  
260 0020 v420464a.b260.s20  
270 0021 v420464a.b270.s21  
280 0022 v420464a.b280.s22  
290 0023 v420464a.b290.s23  
300 0024 v420464a.b300.s24  
310 0025 v420464a.b310.s25  
320 0026 v420464a.b320.s26  
330 0027 v420464a.b330.s27  
340 0028 v420464a.b340.s28  
350 0029 v420464a.b350.s29  
360 0030 v420464a.b360.s30  
370 0031 v420464a.b370.s31  
380 0032 v420464a.b380.s32  
390 0033 v420464a.b390.s33  
400 0034 v420464a.b400.s34  
410 0035 v420464a.b410.s35  
420 0036 v420464a.b420.s36  
430 0037 v420464a.b430.s37  
440 0038 v420464a.b440.s38  
450 0039 v420464a.b450.s39  
460 0040 v420464a.b460.s40  
470 0041 v420464a.b470.s41  
480 0042 v420464a.b480.s42  
490 0043 v420464a.b490.s43  
500 0044 v420464a.b500.s44  
510 0045 v420464a.b510.s45  
520 0046 v420464a.b520.s46  
530 0047 v420464a.b530.s47  
540 0048 v420464a.b540.s48  
550 0049 v420464a.b550.s49  
560 0050 v420464a.b560.s50  
570 0051 v420464a.b570.s51  
580 0052 v420464a.b580.s52  
590 0053 v420464a.b590.s53  
600 0054 v420464a.b600.s54  
610 0055 v420464a.b610.s55  
620 0056 v420464a.b620.s56  
630 0057 v420464a.b630.s57  
640 0058 v420464a.b640.s58  
650 0059 v420464a.b650.s59  
660 0060 v420464a.b660.s60  
670 0061 v420464a.b670.s61  
680 0062 v420464a.b680.s62  
690 0063 v420464a.b690.s63  
700 0064 v420464a.b700.s64  
710 0065 v420464a.b710.s65  
720 0066 v420464a.b720.s66  
730 0067 v420464a.b730.s67  
740 0068 v420464a.b740.s68  
750 0069 v420464a.b750.s69  
760 0070 v420464a.b760.s70  
770 0071 v420464a.b770.s71  
780 0072 v420464a.b780.s72  
790 0073 v420464a.b790.s73  
800 0074 v420464a.b800.s74  
810 0075 v420464a.b810.s75  
820 0076 v420464a.b820.s76  
830 0077 v420464a.b830.s77  
840 0078 v420464a.b840.s78  
850 0079 v420464a.b850.s79  
860 0080 v420464a.b860.s80  
870 0081 v420464a.b870.s81  
880 0082 v420464a.b880.s82  
890 0083 v420464a.b890.s83  
900 0084 v420464a.b900.s84  
910 0085 v420464a.b910.s85  
920 0086 v420464a.b920.s86  
930 0087 v420464a.b930.s87  
940 0088 v420464a.b940.s88  
950 0089 v420464a.b950.s89  
960 0090 v420464a.b960.s90  
970 0091 v420464a.b970.s91  
980 0092 v420464a.b980.s92  
990 0093 v420464a.b990.s93  
1000 093b v420464a.b1000.s93b  
1010 0094 v420464a.b1010.s94  
1020 0095 v420464a.b1020.s95  
1030 0096 v420464a.b1030.s96  
1040 0097 v420464a.b1040.s97  
1050 0098 v420464a.b1050.s98  
1060 0099 v420464a.b1060.s99  
1070 0100 v420464a.b1070.s100  
1080 0101 v420464a.b1080.s101  
1090 0102 v420464a.b1090.s102  
1100 0103 v420464a.b1100.s103  
1110 0104 v420464a.b1110.s104  
1120 0105 v420464a.b1120.s105  
1130 0106 v420464a.b1130.s106  
1140 0107 v420464a.b1140.s107  
1150 0108 v420464a.b1150.s108  
1160 0109 v420464a.b1160.s109  
1170 0110 v420464a.b1170.s110  
1180 0111 v420464a.b1180.s111  
1190 0112 v420464a.b1190.s112  
1200 0113 v420464a.b1200.s113  
1210 0114 v420464a.b1210.s114  
1220 0115 v420464a.b1220.s115  
1230 0116 v420464a.b1230.s116  
1240 0117 v420464a.b1240.s117  
1250 0118 v420464a.b1250.s118  
1260 0119 v420464a.b1260.s119  
1270 0120 v420464a.b1270.s120  
1280 0121 v420464a.b1280.s121  
1290 0122 v420464a.b1290.s122  
1300 0123 v420464a.b1300.s123  
1310 0124 v420464a.b1310.s124  
1320 0125 v420464a.b1320.s125  
1330 0126 v420464a.b1330.s126  
1340 0127 v420464a.b1340.s127  
1350 0128 v420464a.b1350.s128  
1360 0129 v420464a.b1360.s129  
1370 0130 v420464a.b1370.s130  
1380 0131 v420464a.b1380.s131  
1390 0132 v420464a.b1390.s132  
1400 132b v420464a.b1400.s132b  
1410 0133 v420464a.b1410.s133  
1420 0134 v420464a.b1420.s134  
1430 0135 v420464a.b1430.s135  
1440 0136 v420464a.b1440.s136  
1450 0137 v420464a.b1450.s137  
1460 0138 v420464a.b1460.s138  
1470 0139 v420464a.b1470.s139  
1480 0140 v420464a.b1480.s140  
1490 140b v420464a.b1490.s140b  
1500 0141 v420464a.b1500.s141  
1510 0142 v420464a.b1510.s142  
1520 0143 v420464a.b1520.s143  
1530 0144 v420464a.b1530.s144  
1540 0145 v420464a.b1540.s145  
1550 0146 v420464a.b1550.s146  
1560 0147 v420464a.b1560.s147  
1570 0148 v420464a.b1570.s148  
1580 0149 v420464a.b1580.s149  
1590 149b v420464a.b1590.s149b  
1600 0000 v420464a.b1600  
1610 0150 v420464a.b1610.s150  
1620 0151 v420464a.b1620.s151  
1630 0152 v420464a.b1630.s152  
1640 0153 v420464a.b1640.s153  
1650 0154 v420464a.b1650.s154  
1660 0155 v420464a.b1660.s155  
1670 0156 v420464a.b1670.s156  
1680 156b v420464a.b1680.s156b  
1690 0157 v420464a.b1690.s157  
1700 0158 v420464a.b1700.s158  
1710 0159 v420464a.b1710.s159  
1720 0160 v420464a.b1720.s160  
1730 0161 v420464a.b1730.s161  
1740 0162 v420464a.b1740.s162  
1750 0163 v420464a.b1750.s163  
1760 163b v420464a.b1760.s163b  
1770 0164 v420464a.b1770.s164  
1780 0165 v420464a.b1780.s165  
1790 0166 v420464a.b1790.s166  
1800 0167 v420464a.b1800.s167  
1810 0168 v420464a.b1810.s168  
1820 0169 v420464a.b1820.s169  
1830 0170 v420464a.b1830.s170  
1840 0171 v420464a.b1840.s171  
1850 0172 v420464a.b1850.s172  
1860 0173 v420464a.b1860.s173  
1870 0174 v420464a.b1870.s174  
1880 0175 v420464a.b1880.s175  
1890 175b v420464a.b1890.s175b  
1900 0176 v420464a.b1900.s176  
1910 0177 v420464a.b1910.s177  
1920 0178 v420464a.b1920.s178  
1930 0179 v420464a.b1930.s179  
1940 0180 v420464a.b1940.s180  
1950 180b v420464a.b1950.s180b  
1960 0181 v420464a.b1960.s181  
1970 0182 v420464a.b1970.s182  
1980 0183 v420464a.b1980.s183  
1990 0184 v420464a.b1990.s184  
2000 0185 v420464a.b2000.s185  
2010 0186 v420464a.b2010.s186  
2020 186b v420464a.b2020.s186b  
2030 0187 v420464a.b2030.s187  
2040 0188 v420464a.b2040.s188  
2050 0189 v420464a.b2050.s189  
2060 0190 v420464a.b2060.s190  
2070 0191 v420464a.b2070.s191  
2080 0192 v420464a.b2080.s192  
2090 0193 v420464a.b2090.s193  
2100 0194 v420464a.b2100.s194  
2110 0195 v420464a.b2110.s195  
2120 0196 v420464a.b2120.s196  
2130 0197 v420464a.b2130.s197  
2140 0198 v420464a.b2140.s198  
2150 0199 v420464a.b2150.s199  
2160 0200 v420464a.b2160.s200  
2170 200b v420464a.b2170.s200b  
2180 0201 v420464a.b2180.s201  
2190 0202 v420464a.b2190.s202  
2200 0203 v420464a.b2200.s203  
2210 0204 v420464a.b2210.s204  
2220 0205 v420464a.b2220.s205  
2230 0206 v420464a.b2230.s206  
2240 0207 v420464a.b2240.s207  
2250 0208 v420464a.b2250.s208  
2260 0209 v420464a.b2260.s209  
2270 209b v420464a.b2270.s209b  
2280 0210 v420464a.b2280.s210  
2290 0211 v420464a.b2290.s211  
2300 0212 v420464a.b2300.s212  
2310 0213 v420464a.b2310.s213  
2320 0214 v420464a.b2320.s214  
2330 0215 v420464a.b2330.s215  
2340 0216 v420464a.b2340.s216  
2350 216b v420464a.b2350.s216b  
2360 0217 v420464a.b2360.s217  
2370 0218 v420464a.b2370.s218  
2380 0219 v420464a.b2380.s219  
2390 0220 v420464a.b2390.s220  
2400 0221 v420464a.b2400.s221  
2410 0222 v420464a.b2410.s222  
2420 0223 v420464a.b2420.s223  
2430 0224 v420464a.b2430.s224  
2440 0225 v420464a.b2440.s225  
2450 0226a v420464a.b2450.s226a  
2460 0226b v420464a.b2460.s226b  
2470 0227 v420464a.b2470.s227  
2480 0228 v420464a.b2480.s228  
2490 0229 v420464a.b2490.s229  
2500 0230 v420464a.b2500.s230  
2510 0231 v420464a.b2510.s231  
2520 0232 v420464a.b2520.s232  
2530 0233 v420464a.b2530.s233  
2540 0234 v420464a.b2540.s234  
2550 0235 v420464a.b2550.s235  
2560 0236 v420464a.b2560.s236  
2570 0237 v420464a.b2570.s237  
2580 0238 v420464a.b2580.s238  
2590 0239 v420464a.b2590.s239  
2600 0240 v420464a.b2600.s240  
2610 0241 v420464a.b2610.s241  
2620 0242 v420464a.b2620.s242  
2630 0243 v420464a.b2630.s243  
2640 0244 v420464a.b2640.s244  
2650 0245 v420464a.b2650.s245  
2660 0246 v420464a.b2660.s246  
2670 0247 v420464a.b2670.s247  
2680 0248 v420464a.b2680.s248  
2690 0249 v420464a.b2690.s249  
2700 0250 v420464a.b2700.s250  
2710 0251 v420464a.b2710.s251  
2720 0252 v420464a.b2720.s252  
2730 0000 v420464a.b2730  
2740 0253 v420464a.b2740.s253  
2750 0254 v420464a.b2750.s254  
2760 0255 v420464a.b2760.s255  
2770 0256 v420464a.b2770.s256  
2780 0257 v420464a.b2780.s257  
2790 0258 v420464a.b2790.s258  
2800 0259 v420464a.b2800.s259  
2810 0260 v420464a.b2810.s260  
2820 0261 v420464a.b2820.s261  
2830 0262 v420464a.b2830.s262  
2840 0263 v420464a.b2840.s263  
2850 0264 v420464a.b2850.s264  
2860 0265 v420464a.b2860.s265  
2870 0266 v420464a.b2870.s266  
2880 0267 v420464a.b2880.s267  
2890 0268 v420464a.b2890.s268  
2900 0269 v420464a.b2900.s269  
2910 0270 v420464a.b2910.s270  
2920 0271 v420464a.b2920.s271  
2930 0272 v420464a.b2930.s272  
2940 0273 v420464a.b2940.s273  
2950 0274 v420464a.b2950.s274  
2960 0275 v420464a.b2960.s275  
2970 0276 v420464a.b2970.s276  
2980 0277 v420464a.b2980.s277  
2990 0278 v420464a.b2990.s278  
3000 0279 v420464a.b3000.s279  
3010 0280 v420464a.b3010.s280  
3020 0281 v420464a.b3020.s281  
3030 0282 v420464a.b3030.s282  
3040 0283 v420464a.b3040.s283  
3050 0284 v420464a.b3050.s284  
3060 0285 v420464a.b3060.s285  
3070 0286 v420464a.b3070.s286  
3080 0287 v420464a.b3080.s287  
3090 0288 v420464a.b3090.s288  
3100 0289 v420464a.b3100.s289  
3110 0290 v420464a.b3110.s290  
3120 0291 v420464a.b3120.s291  
3130 0292 v420464a.b3130.s292  
3140 0293 v420464a.b3140.s293  
3150 0294 v420464a.b3150.s294  
3160 0295 v420464a.b3160.s295  
3170 0296 v420464a.b3170.s296  
3180 0297 v420464a.b3180.s297  
3190 0298 v420464a.b3190.s298  
3200 0299 v420464a.b3200.s299  
3210 0300 v420464a.b3210.s300  
3220 0301 v420464a.b3220.s301  
3230 0302 v420464a.b3230.s302  
3240 0303 v420464a.b3240.s303  
3250 0304 v420464a.b3250.s304  
3260 0305 v420464a.b3260.s305  
3270 0306 v420464a.b3270.s306  
3280 0307 v420464a.b3280.s307  
3290 0308 v420464a.b3290.s308  
3300 0309 v420464a.b3300.s309  
3310 0310 v420464a.b3310.s310  
3320 0311 v420464a.b3320.s311  
3330 0312 v420464a.b3330.s312  
3340 0313 v420464a.b3340.s313  
3350 0314 v420464a.b3350.s314  
3360 0315 v420464a.b3360.s315  
3370 0316 v420464a.b3370.s316  
3380 0317 v420464a.b3380.s317  
3390 0318 v420464a.b3390.s318  
3400 0319 v420464a.b3400.s319  
3410 0320 v420464a.b3410.s320  
3420 0321 v420464a.b3420.s321  
3430 0322 v420464a.b3430.s322  
3440 0323 v420464a.b3440.s323  
3450 0324 v420464a.b3450.s324  
3460 0325 v420464a.b3460.s325  
3470 0326 v420464a.b3470.s326  
3480 0327 v420464a.b3480.s327  
3490 0328 v420464a.b3490.s328  
3500 0329 v420464a.b3500.s329  
3510 0330 v420464a.b3510.s330  
3520 0331 v420464a.b3520.s331  
3530 0332 v420464a.b3530.s332  
3540 0333 v420464a.b3540.s333  
3550 0334 v420464a.b3550.s334  
3560 0335 v420464a.b3560.s335  
3570 0336 v420464a.b3570.s336  
3580 0337 v420464a.b3580.s337  
3590 0338 v420464a.b3590.s338  
3600 0339 v420464a.b3600.s339  
3610 0340 v420464a.b3610.s340  
3620 0341 v420464a.b3620.s341  
3630 0342 v420464a.b3630.s342  
3640 0343 v420464a.b3640.s343  
3650 0344 v420464a.b3650.s344  
3660 0345 v420464a.b3660.s345  
3670 0346 v420464a.b3670.s346  
3680 0347 v420464a.b3680.s347  
3690 0348 v420464a.b3690.s348  
3700 0349 v420464a.b3700.s349  
3710 0350a v420464a.b3710.s350a  
3720 0350b v420464a.b3720.s350b  
3730 0351 v420464a.b3730.s351  
3740 0352 v420464a.b3740.s352  
3750 0353 v420464a.b3750.s353  
3760 0354 v420464a.b3760.s354  
3770 0355 v420464a.b3770.s355  
3780 0356 v420464a.b3780.s356  
3790 0357 v420464a.b3790.s357  
3800 0358 v420464a.b3800.s358  
3810 0359 v420464a.b3810.s359  
3820 0360 v420464a.b3820.s360  
3830 0361 v420464a.b3830.s361  
3840 0362 v420464a.b3840.s362  
3850 0363 v420464a.b3850.s363  
3860 0364 v420464a.b3860.s364  
3870 0365 v420464a.b3870.s365  
3880 0367 v420464a.b3880.s367  
3890 0368 v420464a.b3890.s368  
3900 0369 v420464a.b3900.s369  
3910 0370 v420464a.b3910.s370  
3920 0371 v420464a.b3920.s371  
3930 0372 v420464a.b3930.s372  
3940 0373 v420464a.b3940.s373  
3950 0374 v420464a.b3950.s374  
3960 0375 v420464a.b3960.s375  
3970 0376 v420464a.b3970.s376  
3980 0377 v420464a.b3980.s377  
3990 0378 v420464a.b3990.s378  
4000 0379 v420464a.b4000.s379  
4010 0380 v420464a.b4010.s380  
4020 0381 v420464a.b4020.s381  
4030 0382 v420464a.b4030.s382  
4040 0383 v420464a.b4040.s383  
4050 0384 v420464a.b4050.s384  
4060 0385 v420464a.b4060.s385  
4070 0386 v420464a.b4070.s386  
4080 0387 v420464a.b4080.s387  
4090 0388 v420464a.b4090.s388  
4100 0389 v420464a.b4100.s389  
4110 0390 v420464a.b4110.s390  
4120 0391 v420464a.b4120.s391  
4130 0392 v420464a.b4130.s392  
4140 0393 v420464a.b4140.s393  
4150 0394 v420464a.b4150.s394  
4160 0395 v420464a.b4160.s395  
4170 0396 v420464a.b4170.s396  
4180 0397 v420464a.b4180.s397  
4190 0398 v420464a.b4190.s398  
4200 0399 v420464a.b4200.s399  
4210 0400 v420464a.b4210.s400  
4220 0401 v420464a.b4220.s401  
4230 0402 v420464a.b4230.s402  
4240 0403 v420464a.b4240.s403  
4250 0404 v420464a.b4250.s404  
4260 0405 v420464a.b4260.s405  
4270 0406 v420464a.b4270.s406  
4280 0407 v420464a.b4280.s407  
4290 0408 v420464a.b4290.s408  
4300 0409 v420464a.b4300.s409  
4310 0410 v420464a.b4310.s410  
4320 0411 v420464a.b4320.s411  
4330 0412 v420464a.b4330.s412  
4340 0413 v420464a.b4340.s413  
4350 0414 v420464a.b4350.s414  
4360 0415 v420464a.b4360.s415  
4370 0416 v420464a.b4370.s416  
4380 0000 v420464a.b4380  
4390 0000 v420464a.b4390  
4400 0000 v420464a.b4400  
4410 0000 v420464a.b4410  

ANTAL FÄRGBILDER

87 123 489

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet