Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:658 (1664-1664) (AID: v420475a Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:658 
AIDv420475a 
Version1
VolymtypDombok
Årtal1664-1664
InformationRenoverade domböcker. Uppsala län nr 14. Uppsala stads rådstugurätters dombok Sigtuna stads rådstugurätters dombok Enköping stads rådstugurätters dombok Norrtälje stads rådstugurätters dombok Östhammar stads rådstugurätters dombok Öregrund stads rådstugurätters dombok Lyhundra härad Frötuna och Länna härad Bro och Vätö skeppslag Väddö skeppslag Häverö skeppslag Danderyds skeppslag Vallentuna härad Färentuna härad Seminghundra härad Åkers skeppslag Sjuhundra härad Långhundra härad Ärlinghundra härad Vaksala härad Närdinghundra härad Olands härad Rasbo härad, Tegelsmora, Film och Dannemora socknar Frösåkers härad Lövsta och Hållnäs socknar Tierps härad Västlands socken Älvkarleby socken Vendels socken Lagunda härad Håbo härad Trögds härad Hagunda härad Norunda härad Bälinge härad Ulleråkers härad Åsunda härad Sollentuna härad Bro härad Öknebo härad Svartlösa härad
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v420475a.b10  
20 0000 v420475a.b20  
30 0000 v420475a.b30  
40 0000 v420475a.b40  
50 0000 v420475a.b50  
60 0001 v420475a.b60.s1  
70 0002 v420475a.b70.s2  
80 0003 v420475a.b80.s3  
90 0004 v420475a.b90.s4  
100 0005 v420475a.b100.s5  
110 0006 v420475a.b110.s6  
120 0007 v420475a.b120.s7  
130 0008 v420475a.b130.s8  
140 0009 v420475a.b140.s9  
150 0010 v420475a.b150.s10  
160 0011 v420475a.b160.s11  
170 0012 v420475a.b170.s12  
180 0013 v420475a.b180.s13  
190 0014 v420475a.b190.s14  
200 0015 v420475a.b200.s15  
210 0016 v420475a.b210.s16  
220 0017 v420475a.b220.s17  
230 0018 v420475a.b230.s18  
240 0019 v420475a.b240.s19  
250 0020 v420475a.b250.s20  
260 0021 v420475a.b260.s21  
270 0022 v420475a.b270.s22  
280 0023 v420475a.b280.s23  
290 0024 v420475a.b290.s24  
300 0025 v420475a.b300.s25  
310 0026 v420475a.b310.s26  
320 026b v420475a.b320.s26b  
330 0027 v420475a.b330.s27  
340 0028 v420475a.b340.s28  
350 0029 v420475a.b350.s29  
360 0030 v420475a.b360.s30  
370 0031 v420475a.b370.s31  
380 0032 v420475a.b380.s32  
390 0033 v420475a.b390.s33  
400 0034 v420475a.b400.s34  
410 0035 v420475a.b410.s35  
420 0036 v420475a.b420.s36  
430 0037 v420475a.b430.s37  
440 0038 v420475a.b440.s38  
450 0039 v420475a.b450.s39  
460 0040 v420475a.b460.s40  
470 0069 v420475a.b470.s69  
480 0070 v420475a.b480.s70  
490 0071 v420475a.b490.s71  
500 0072 v420475a.b500.s72  
510 072b v420475a.b510.s72b  
520 0073 v420475a.b520.s73  
530 0074 v420475a.b530.s74  
540 0075 v420475a.b540.s75  
550 0076 v420475a.b550.s76  
560 0077 v420475a.b560.s77  
570 0078 v420475a.b570.s78  
580 0079 v420475a.b580.s79  
590 0080 v420475a.b590.s80  
600 0081 v420475a.b600.s81  
610 0082 v420475a.b610.s82  
620 0083 v420475a.b620.s83  
630 0084 v420475a.b630.s84  
640 0085 v420475a.b640.s85  
650 0086 v420475a.b650.s86  
660 0087 v420475a.b660.s87  
670 0088 v420475a.b670.s88  
680 0089 v420475a.b680.s89  
690 0090 v420475a.b690.s90  
700 0091 v420475a.b700.s91  
710 0092 v420475a.b710.s92  
720 0093 v420475a.b720.s93  
730 0094 v420475a.b730.s94  
740 0095 v420475a.b740.s95  
750 0096 v420475a.b750.s96  
760 0097 v420475a.b760.s97  
770 0098 v420475a.b770.s98  
780 0099 v420475a.b780.s99  
790 0100 v420475a.b790.s100  
800 0101 v420475a.b800.s101  
810 0102 v420475a.b810.s102  
820 0103 v420475a.b820.s103  
830 0104 v420475a.b830.s104  
840 0105 v420475a.b840.s105  
850 0106 v420475a.b850.s106  
860 0107 v420475a.b860.s107  
870 0108 v420475a.b870.s108  
880 0109 v420475a.b880.s109  
890 0110 v420475a.b890.s110  
900 0111 v420475a.b900.s111  
910 0112 v420475a.b910.s112  
920 0113 v420475a.b920.s113  
930 0114 v420475a.b930.s114  
940 0115 v420475a.b940.s115  
950 0116 v420475a.b950.s116  
960 0117 v420475a.b960.s117  
970 0118 v420475a.b970.s118  
980 0119 v420475a.b980.s119  
990 0120 v420475a.b990.s120  
1000 0121 v420475a.b1000.s121  
1010 0122 v420475a.b1010.s122  
1020 0123 v420475a.b1020.s123  
1030 0124 v420475a.b1030.s124  
1040 0125 v420475a.b1040.s125  
1050 0126 v420475a.b1050.s126  
1060 0127 v420475a.b1060.s127  
1070 0128 v420475a.b1070.s128  
1080 0129 v420475a.b1080.s129  
1090 0130 v420475a.b1090.s130  
1100 0131 v420475a.b1100.s131  
1110 0132 v420475a.b1110.s132  
1120 0133 v420475a.b1120.s133  
1130 0134 v420475a.b1130.s134  
1140 0135 v420475a.b1140.s135  
1150 0136 v420475a.b1150.s136  
1160 0137 v420475a.b1160.s137  
1170 0138 v420475a.b1170.s138  
1180 0139 v420475a.b1180.s139  
1190 0140 v420475a.b1190.s140  
1200 0142 v420475a.b1200.s142  
1210 0143 v420475a.b1210.s143  
1220 0144 v420475a.b1220.s144  
1230 0145 v420475a.b1230.s145  
1240 0146 v420475a.b1240.s146  
1250 0147 v420475a.b1250.s147  
1260 0148 v420475a.b1260.s148  
1270 0149 v420475a.b1270.s149  
1280 0150 v420475a.b1280.s150  
1290 150b v420475a.b1290.s150b  
1300 0151 v420475a.b1300.s151  
1310 0152 v420475a.b1310.s152  
1320 0153 v420475a.b1320.s153  
1330 0154 v420475a.b1330.s154  
1340 0155 v420475a.b1340.s155  
1350 0156 v420475a.b1350.s156  
1360 0157 v420475a.b1360.s157  
1370 0158 v420475a.b1370.s158  
1380 0159 v420475a.b1380.s159  
1390 0160 v420475a.b1390.s160  
1400 0161 v420475a.b1400.s161  
1410 0162 v420475a.b1410.s162  
1420 0163 v420475a.b1420.s163  
1430 0164 v420475a.b1430.s164  
1440 0165 v420475a.b1440.s165  
1450 0166 v420475a.b1450.s166  
1460 0167 v420475a.b1460.s167  
1470 0168 v420475a.b1470.s168  
1480 0169 v420475a.b1480.s169  
1490 0170 v420475a.b1490.s170  
1500 0171 v420475a.b1500.s171  
1510 0172 v420475a.b1510.s172  
1520 0173 v420475a.b1520.s173  
1530 0174 v420475a.b1530.s174  
1540 0175 v420475a.b1540.s175  
1550 0176 v420475a.b1550.s176  
1560 0177 v420475a.b1560.s177  
1570 0178 v420475a.b1570.s178  
1580 0179 v420475a.b1580.s179  
1590 0180 v420475a.b1590.s180  
1600 0181 v420475a.b1600.s181  
1610 0182 v420475a.b1610.s182  
1620 0183 v420475a.b1620.s183  
1630 0184 v420475a.b1630.s184  
1640 0185 v420475a.b1640.s185  
1650 0186 v420475a.b1650.s186  
1660 0187 v420475a.b1660.s187  
1670 0188 v420475a.b1670.s188  
1680 0189 v420475a.b1680.s189  
1690 0190 v420475a.b1690.s190  
1700 0191 v420475a.b1700.s191  
1710 0192 v420475a.b1710.s192  
1720 0193 v420475a.b1720.s193  
1730 0194 v420475a.b1730.s194  
1740 0195 v420475a.b1740.s195  
1750 0196 v420475a.b1750.s196  
1760 0197 v420475a.b1760.s197  
1770 0198 v420475a.b1770.s198  
1780 0199 v420475a.b1780.s199  
1790 0200 v420475a.b1790.s200  
1800 0201 v420475a.b1800.s201  
1810 0202 v420475a.b1810.s202  
1820 0203 v420475a.b1820.s203  
1830 0204 v420475a.b1830.s204  
1840 0205 v420475a.b1840.s205  
1850 0206 v420475a.b1850.s206  
1860 0207 v420475a.b1860.s207  
1870 0208 v420475a.b1870.s208  
1880 0209 v420475a.b1880.s209  
1890 0210 v420475a.b1890.s210  
1900 0211 v420475a.b1900.s211  
1910 0212 v420475a.b1910.s212  
1920 0213 v420475a.b1920.s213  
1930 0214 v420475a.b1930.s214  
1940 0215 v420475a.b1940.s215  
1950 0216 v420475a.b1950.s216  
1960 0217 v420475a.b1960.s217  
1970 0218 v420475a.b1970.s218  
1980 0219 v420475a.b1980.s219  
1990 0220 v420475a.b1990.s220  
2000 0221 v420475a.b2000.s221  
2010 0222 v420475a.b2010.s222  
2020 222b v420475a.b2020.s222b  
2030 0223 v420475a.b2030.s223  
2040 0224 v420475a.b2040.s224  
2050 0225 v420475a.b2050.s225  
2060 0226 v420475a.b2060.s226  
2070 0227 v420475a.b2070.s227  
2080 0228 v420475a.b2080.s228  
2090 0229 v420475a.b2090.s229  
2100 0230 v420475a.b2100.s230  
2110 0231 v420475a.b2110.s231  
2120 0232 v420475a.b2120.s232  
2130 0233 v420475a.b2130.s233  
2140 0234 v420475a.b2140.s234  
2150 0235 v420475a.b2150.s235  
2160 0236 v420475a.b2160.s236  
2170 0237 v420475a.b2170.s237  
2180 0238 v420475a.b2180.s238  
2190 0239 v420475a.b2190.s239  
2200 0240 v420475a.b2200.s240  
2210 0241 v420475a.b2210.s241  
2220 0242 v420475a.b2220.s242  
2230 0243 v420475a.b2230.s243  
2240 0244 v420475a.b2240.s244  
2250 0245 v420475a.b2250.s245  
2260 245b v420475a.b2260.s245b  
2270 0246 v420475a.b2270.s246  
2280 0247 v420475a.b2280.s247  
2290 0248 v420475a.b2290.s248  
2300 0249 v420475a.b2300.s249  
2310 0250 v420475a.b2310.s250  
2320 0251 v420475a.b2320.s251  
2330 0252 v420475a.b2330.s252  
2340 0253 v420475a.b2340.s253  
2350 0254 v420475a.b2350.s254  
2360 254b v420475a.b2360.s254b  
2370 0255 v420475a.b2370.s255  
2380 0256 v420475a.b2380.s256  
2390 0257 v420475a.b2390.s257  
2400 0258 v420475a.b2400.s258  
2410 0259 v420475a.b2410.s259  
2420 0260 v420475a.b2420.s260  
2430 260b v420475a.b2430.s260b  
2440 0261 v420475a.b2440.s261  
2450 0262 v420475a.b2450.s262  
2460 0263 v420475a.b2460.s263  
2470 0264 v420475a.b2470.s264  
2480 0265 v420475a.b2480.s265  
2490 0266 v420475a.b2490.s266  
2500 0267 v420475a.b2500.s267  
2510 0268 v420475a.b2510.s268  
2520 0269 v420475a.b2520.s269  
2530 0270 v420475a.b2530.s270  
2540 0271 v420475a.b2540.s271  
2550 0272 v420475a.b2550.s272  
2560 0273 v420475a.b2560.s273  
2570 0274 v420475a.b2570.s274  
2580 0275 v420475a.b2580.s275  
2590 275b v420475a.b2590.s275b  
2600 0276 v420475a.b2600.s276  
2610 0277 v420475a.b2610.s277  
2620 0278 v420475a.b2620.s278  
2630 0279 v420475a.b2630.s279  
2640 0280 v420475a.b2640.s280  
2650 0281 v420475a.b2650.s281  
2660 0282 v420475a.b2660.s282  
2670 0283 v420475a.b2670.s283  
2680 0284 v420475a.b2680.s284  
2690 0285 v420475a.b2690.s285  
2700 0286 v420475a.b2700.s286  
2710 0287 v420475a.b2710.s287  
2720 0288 v420475a.b2720.s288  
2730 0289 v420475a.b2730.s289  
2740 0290 v420475a.b2740.s290  
2750 0291 v420475a.b2750.s291  
2760 0292 v420475a.b2760.s292  
2770 0293 v420475a.b2770.s293  
2780 0294 v420475a.b2780.s294  
2790 0295 v420475a.b2790.s295  
2800 0296 v420475a.b2800.s296  
2810 0297 v420475a.b2810.s297  
2820 0298 v420475a.b2820.s298  
2830 0299 v420475a.b2830.s299  
2840 0300 v420475a.b2840.s300  
2850 0301 v420475a.b2850.s301  
2860 0302 v420475a.b2860.s302  
2870 0303 v420475a.b2870.s303  
2880 0304 v420475a.b2880.s304  
2890 0305 v420475a.b2890.s305  
2900 0306 v420475a.b2900.s306  
2910 0307 v420475a.b2910.s307  
2920 0308 v420475a.b2920.s308  
2930 0309 v420475a.b2930.s309  
2940 0310 v420475a.b2940.s310  
2950 0311 v420475a.b2950.s311  
2960 0312 v420475a.b2960.s312  
2970 0313 v420475a.b2970.s313  
2980 0314 v420475a.b2980.s314  
2990 0315 v420475a.b2990.s315  
3000 0316 v420475a.b3000.s316  
3010 0317 v420475a.b3010.s317  
3020 0318 v420475a.b3020.s318  
3030 0319 v420475a.b3030.s319  
3040 0320 v420475a.b3040.s320  
3050 0321 v420475a.b3050.s321  
3060 0322 v420475a.b3060.s322  
3070 0323 v420475a.b3070.s323  
3080 0324 v420475a.b3080.s324  
3090 0325 v420475a.b3090.s325  
3100 0326 v420475a.b3100.s326  
3110 0327 v420475a.b3110.s327  
3120 0328 v420475a.b3120.s328  
3130 0329 v420475a.b3130.s329  
3140 0330 v420475a.b3140.s330  
3150 0331 v420475a.b3150.s331  
3160 0332 v420475a.b3160.s332  
3170 0333 v420475a.b3170.s333  
3180 0334 v420475a.b3180.s334  
3190 0335 v420475a.b3190.s335  
3200 0336 v420475a.b3200.s336  
3210 0337 v420475a.b3210.s337  
3220 0338 v420475a.b3220.s338  
3230 0339 v420475a.b3230.s339  
3240 0340 v420475a.b3240.s340  
3250 0341 v420475a.b3250.s341  
3260 0342 v420475a.b3260.s342  
3270 0343 v420475a.b3270.s343  
3280 0344 v420475a.b3280.s344  
3290 0345 v420475a.b3290.s345  
3300 0346 v420475a.b3300.s346  
3310 0347 v420475a.b3310.s347  
3320 0348 v420475a.b3320.s348  
3330 0349 v420475a.b3330.s349  
3340 0350 v420475a.b3340.s350  
3350 0351 v420475a.b3350.s351  
3360 0352 v420475a.b3360.s352  
3370 0353 v420475a.b3370.s353  
3380 0354 v420475a.b3380.s354  
3390 0355 v420475a.b3390.s355  
3400 0356 v420475a.b3400.s356  
3410 0357 v420475a.b3410.s357  
3420 0358 v420475a.b3420.s358  
3430 0359 v420475a.b3430.s359  
3440 0360 v420475a.b3440.s360  
3450 0361 v420475a.b3450.s361  
3460 0362 v420475a.b3460.s362  
3470 0363 v420475a.b3470.s363  
3480 0364 v420475a.b3480.s364  
3490 0365 v420475a.b3490.s365  
3500 0366 v420475a.b3500.s366  
3510 0367 v420475a.b3510.s367  
3520 0368 v420475a.b3520.s368  
3530 0369 v420475a.b3530.s369  
3540 0370 v420475a.b3540.s370  
3550 0371 v420475a.b3550.s371  
3560 0372 v420475a.b3560.s372  
3570 0373 v420475a.b3570.s373  
3580 0374 v420475a.b3580.s374  
3590 0375 v420475a.b3590.s375  
3600 0376 v420475a.b3600.s376  
3610 0377 v420475a.b3610.s377  
3620 0378 v420475a.b3620.s378  
3630 0379 v420475a.b3630.s379  
3640 0380 v420475a.b3640.s380  
3650 0381 v420475a.b3650.s381  
3660 0382 v420475a.b3660.s382  
3670 0383 v420475a.b3670.s383  
3680 0384 v420475a.b3680.s384  
3690 0385 v420475a.b3690.s385  
3700 0386 v420475a.b3700.s386  
3710 0387 v420475a.b3710.s387  
3720 0388 v420475a.b3720.s388  
3730 0389 v420475a.b3730.s389  
3740 0390 v420475a.b3740.s390  
3750 0391 v420475a.b3750.s391  
3760 0392 v420475a.b3760.s392  
3770 0393 v420475a.b3770.s393  
3780 0394 v420475a.b3780.s394  
3790 0395 v420475a.b3790.s395  
3800 0396 v420475a.b3800.s396  
3810 0397 v420475a.b3810.s397  
3820 0398 v420475a.b3820.s398  
3830 0399 v420475a.b3830.s399  
3840 0400 v420475a.b3840.s400  
3850 0401 v420475a.b3850.s401  
3860 0402 v420475a.b3860.s402  
3870 0403 v420475a.b3870.s403  
3880 0404 v420475a.b3880.s404  
3890 0405 v420475a.b3890.s405  
3900 0406 v420475a.b3900.s406  
3910 0407 v420475a.b3910.s407  
3920 0408 v420475a.b3920.s408  
3930 0409 v420475a.b3930.s409  
3940 0410 v420475a.b3940.s410  
3950 0411 v420475a.b3950.s411  
3960 0412 v420475a.b3960.s412  
3970 0413 v420475a.b3970.s413  
3980 0414 v420475a.b3980.s414  
3990 0415 v420475a.b3990.s415  
4000 0416 v420475a.b4000.s416  
4010 0417 v420475a.b4010.s417  
4020 0418 v420475a.b4020.s418  
4030 0419 v420475a.b4030.s419  
4040 0420 v420475a.b4040.s420  
4050 0421 v420475a.b4050.s421  
4060 0422 v420475a.b4060.s422  
4070 0423 v420475a.b4070.s423  
4080 0424 v420475a.b4080.s424  
4090 0425 v420475a.b4090.s425  
4100 0426 v420475a.b4100.s426  
4110 0427 v420475a.b4110.s427  
4120 0428 v420475a.b4120.s428  
4130 0429 v420475a.b4130.s429  
4140 0430 v420475a.b4140.s430  
4150 0431 v420475a.b4150.s431  
4160 0432 v420475a.b4160.s432  
4170 0433 v420475a.b4170.s433  
4180 0434 v420475a.b4180.s434  
4190 0435 v420475a.b4190.s435  
4200 0436 v420475a.b4200.s436  
4210 0437 v420475a.b4210.s437  
4220 0438 v420475a.b4220.s438  
4230 0439 v420475a.b4230.s439  
4240 0440 v420475a.b4240.s440  
4250 0441 v420475a.b4250.s441  
4260 0442 v420475a.b4260.s442  
4270 0443 v420475a.b4270.s443  
4280 0444 v420475a.b4280.s444  
4290 0445 v420475a.b4290.s445  
4300 0446 v420475a.b4300.s446  
4310 0447 v420475a.b4310.s447  
4320 0448 v420475a.b4320.s448  
4330 0449 v420475a.b4330.s449  
4340 0450 v420475a.b4340.s450  
4350 0451 v420475a.b4350.s451  
4360 0452 v420475a.b4360.s452  
4370 0453 v420475a.b4370.s453  
4380 0454 v420475a.b4380.s454  
4390 0455 v420475a.b4390.s455  
4400 0456 v420475a.b4400.s456  
4410 0457 v420475a.b4410.s457  
4420 0458 v420475a.b4420.s458  
4430 0459 v420475a.b4430.s459  
4440 0460 v420475a.b4440.s460  
4450 0461 v420475a.b4450.s461  
4460 0462 v420475a.b4460.s462  
4470 0463 v420475a.b4470.s463  
4480 0464 v420475a.b4480.s464  
4490 0465 v420475a.b4490.s465  
4500 0466 v420475a.b4500.s466  
4510 0467 v420475a.b4510.s467  
4520 0468 v420475a.b4520.s468  
4530 0469 v420475a.b4530.s469  
4540 0470 v420475a.b4540.s470  
4550 0471 v420475a.b4550.s471  
4560 0472 v420475a.b4560.s472  
4570 0473 v420475a.b4570.s473  
4580 0474 v420475a.b4580.s474  
4590 0475 v420475a.b4590.s475  
4600 0476 v420475a.b4600.s476  
4610 0477 v420475a.b4610.s477  
4620 0478 v420475a.b4620.s478  
4630 0479 v420475a.b4630.s479  
4640 0480 v420475a.b4640.s480  
4650 0481 v420475a.b4650.s481  
4660 0482 v420475a.b4660.s482  
4670 0483 v420475a.b4670.s483  
4680 0484 v420475a.b4680.s484  
4690 0485 v420475a.b4690.s485  
4700 0486 v420475a.b4700.s486  
4710 486b v420475a.b4710.s486b  
4720 0487 v420475a.b4720.s487  
4730 0488 v420475a.b4730.s488  
4740 0489 v420475a.b4740.s489  
4750 0490 v420475a.b4750.s490  
4760 0491 v420475a.b4760.s491  
4770 0492 v420475a.b4770.s492  
4780 0493 v420475a.b4780.s493  
4790 0494 v420475a.b4790.s494  
4800 0495 v420475a.b4800.s495  
4810 0496 v420475a.b4810.s496  
4820 0497 v420475a.b4820.s497  
4830 0498 v420475a.b4830.s498  
4840 0499 v420475a.b4840.s499  
4850 0500 v420475a.b4850.s500  
4860 0501 v420475a.b4860.s501  
4870 0502 v420475a.b4870.s502  
4880 0503 v420475a.b4880.s503  
4890 0504 v420475a.b4890.s504  
4900 0505 v420475a.b4900.s505  
4910 0506 v420475a.b4910.s506  
4920 0507 v420475a.b4920.s507  
4930 0508 v420475a.b4930.s508  
4940 0509 v420475a.b4940.s509  
4950 0510 v420475a.b4950.s510  
4960 0511 v420475a.b4960.s511  
4970 0512 v420475a.b4970.s512  
4980 0513 v420475a.b4980.s513  
4990 0514 v420475a.b4990.s514  
5000 0515 v420475a.b5000.s515  
5010 0516 v420475a.b5010.s516  
5020 0517 v420475a.b5020.s517  
5030 0518 v420475a.b5030.s518  
5040 0519 v420475a.b5040.s519  
5050 0520 v420475a.b5050.s520  
5060 0521 v420475a.b5060.s521  
5070 0522 v420475a.b5070.s522  
5080 0523 v420475a.b5080.s523  
5090 0524 v420475a.b5090.s524  
5100 0525 v420475a.b5100.s525  
5110 0526 v420475a.b5110.s526  
5120 0527 v420475a.b5120.s527  
5130 0528 v420475a.b5130.s528  
5140 0529 v420475a.b5140.s529  
5150 0530 v420475a.b5150.s530  
5160 0531 v420475a.b5160.s531  
5170 0532 v420475a.b5170.s532  
5180 0533 v420475a.b5180.s533  
5190 0534 v420475a.b5190.s534  
5200 0535 v420475a.b5200.s535  
5210 0536 v420475a.b5210.s536  
5220 0537 v420475a.b5220.s537  
5230 0538 v420475a.b5230.s538  
5240 0539 v420475a.b5240.s539  
5250 0540 v420475a.b5250.s540  
5260 0541 v420475a.b5260.s541  
5270 0542 v420475a.b5270.s542  
5280 0543 v420475a.b5280.s543  
5290 0544 v420475a.b5290.s544  
5300 0545 v420475a.b5300.s545  
5310 0546 v420475a.b5310.s546  
5320 0547 v420475a.b5320.s547  
5330 0548 v420475a.b5330.s548  
5340 0549 v420475a.b5340.s549  
5350 549b v420475a.b5350.s549b  
5360 0550 v420475a.b5360.s550  
5370 0551 v420475a.b5370.s551  
5380 0552 v420475a.b5380.s552  
5390 0553 v420475a.b5390.s553  
5400 0554 v420475a.b5400.s554  
5410 0555 v420475a.b5410.s555  
5420 0556 v420475a.b5420.s556  
5430 0557 v420475a.b5430.s557  
5440 0558 v420475a.b5440.s558  
5450 0559 v420475a.b5450.s559  
5460 0560 v420475a.b5460.s560  
5470 0561 v420475a.b5470.s561  
5480 0562 v420475a.b5480.s562  
5490 0563 v420475a.b5490.s563  
5500 0564 v420475a.b5500.s564  
5510 0565 v420475a.b5510.s565  
5520 0566 v420475a.b5520.s566  
5530 0567 v420475a.b5530.s567  
5540 0568 v420475a.b5540.s568  
5550 0569 v420475a.b5550.s569  
5560 0570 v420475a.b5560.s570  
5570 0571 v420475a.b5570.s571  
5580 0572 v420475a.b5580.s572  
5590 0573 v420475a.b5590.s573  
5600 0574 v420475a.b5600.s574  
5610 0575 v420475a.b5610.s575  
5620 0576 v420475a.b5620.s576  
5630 0577 v420475a.b5630.s577  
5640 0578 v420475a.b5640.s578  
5650 0579 v420475a.b5650.s579  
5660 0580 v420475a.b5660.s580  
5670 0581 v420475a.b5670.s581  
5680 0582 v420475a.b5680.s582  
5690 0583 v420475a.b5690.s583  
5700 0584 v420475a.b5700.s584  
5710 0585 v420475a.b5710.s585  
5720 0586 v420475a.b5720.s586  
5730 0587 v420475a.b5730.s587  
5740 0588 v420475a.b5740.s588  
5750 0589 v420475a.b5750.s589  
5760 0590 v420475a.b5760.s590  
5770 0591 v420475a.b5770.s591  
5780 0592 v420475a.b5780.s592  
5790 0593 v420475a.b5790.s593  
5800 0594 v420475a.b5800.s594  
5810 0595 v420475a.b5810.s595  
5820 0596 v420475a.b5820.s596  
5830 0597 v420475a.b5830.s597  
5840 0598 v420475a.b5840.s598  
5850 0599 v420475a.b5850.s599  
5860 0600 v420475a.b5860.s600  
5870 0601 v420475a.b5870.s601  
5880 0602 v420475a.b5880.s602  
5890 0603 v420475a.b5890.s603  
5900 0604 v420475a.b5900.s604  
5910 0605 v420475a.b5910.s605  
5920 0606 v420475a.b5920.s606  
5930 0607 v420475a.b5930.s607  
5940 0608 v420475a.b5940.s608  
5950 0609 v420475a.b5950.s609  
5960 0610 v420475a.b5960.s610  
5970 0611 v420475a.b5970.s611  
5980 0612 v420475a.b5980.s612  
5990 0613 v420475a.b5990.s613  
6000 0614 v420475a.b6000.s614  
6010 0615 v420475a.b6010.s615  
6020 0616 v420475a.b6020.s616  
6030 0617 v420475a.b6030.s617  
6040 0618 v420475a.b6040.s618  
6050 0619 v420475a.b6050.s619  
6060 0620 v420475a.b6060.s620  
6070 0621 v420475a.b6070.s621  
6080 0622 v420475a.b6080.s622  
6090 0623 v420475a.b6090.s623  
6100 0624 v420475a.b6100.s624  
6110 0625 v420475a.b6110.s625  
6120 0626 v420475a.b6120.s626  
6130 0627 v420475a.b6130.s627  
6140 0628 v420475a.b6140.s628  
6150 0629 v420475a.b6150.s629  
6160 0630 v420475a.b6160.s630  
6170 0631 v420475a.b6170.s631  
6180 0632 v420475a.b6180.s632  
6190 0633 v420475a.b6190.s633  
6200 0634 v420475a.b6200.s634  
6210 0635 v420475a.b6210.s635  
6220 0636 v420475a.b6220.s636  
6230 0637 v420475a.b6230.s637  
6240 0638 v420475a.b6240.s638  
6250 0639 v420475a.b6250.s639  
6260 0640 v420475a.b6260.s640  
6270 0641 v420475a.b6270.s641  
6280 0642 v420475a.b6280.s642  
6290 0643 v420475a.b6290.s643  
6300 0644 v420475a.b6300.s644  
6310 0645 v420475a.b6310.s645  
6320 0646 v420475a.b6320.s646  
6330 0647 v420475a.b6330.s647  
6340 0648 v420475a.b6340.s648  
6350 0649 v420475a.b6350.s649  
6360 0650 v420475a.b6360.s650  
6370 0651 v420475a.b6370.s651  
6380 0652 v420475a.b6380.s652  
6390 0653 v420475a.b6390.s653  
6400 0654 v420475a.b6400.s654  
6410 0655 v420475a.b6410.s655  
6420 0656 v420475a.b6420.s656  
6430 0657 v420475a.b6430.s657  
6440 0658 v420475a.b6440.s658  
6450 0659 v420475a.b6450.s659  
6460 0660 v420475a.b6460.s660  
6470 0661 v420475a.b6470.s661  
6480 0662 v420475a.b6480.s662  
6490 0663 v420475a.b6490.s663  
6500 0664 v420475a.b6500.s664  
6510 0665 v420475a.b6510.s665  
6520 0666 v420475a.b6520.s666  
6530 0667 v420475a.b6530.s667  
6540 0668 v420475a.b6540.s668  
6550 0669 v420475a.b6550.s669  
6560 0670 v420475a.b6560.s670  
6570 0671 v420475a.b6570.s671  
6580 0672 v420475a.b6580.s672  
6590 0673 v420475a.b6590.s673  
6600 0674 v420475a.b6600.s674  
6610 0675 v420475a.b6610.s675  
6620 0676 v420475a.b6620.s676  
6630 676b v420475a.b6630.s676b  
6640 0677 v420475a.b6640.s677  
6650 0678 v420475a.b6650.s678  
6660 0679 v420475a.b6660.s679  
6670 0680 v420475a.b6670.s680  
6680 0681 v420475a.b6680.s681  
6690 0682 v420475a.b6690.s682  
6700 0683 v420475a.b6700.s683  
6710 0684 v420475a.b6710.s684  
6720 0685 v420475a.b6720.s685  
6730 0686 v420475a.b6730.s686  
6740 0687 v420475a.b6740.s687  
6750 0688 v420475a.b6750.s688  
6760 0689 v420475a.b6760.s689  
6770 0690 v420475a.b6770.s690  
6780 0691 v420475a.b6780.s691  
6790 0692 v420475a.b6790.s692  
6800 0693 v420475a.b6800.s693  
6810 0694 v420475a.b6810.s694  
6820 0695 v420475a.b6820.s695  
6830 0696 v420475a.b6830.s696  
6840 0697 v420475a.b6840.s697  
6850 0698 v420475a.b6850.s698  
6860 0699 v420475a.b6860.s699  
6870 0700 v420475a.b6870.s700  
6880 0701 v420475a.b6880.s701  
6890 0702 v420475a.b6890.s702  
6900 0703 v420475a.b6900.s703  
6910 0704 v420475a.b6910.s704  
6920 0705 v420475a.b6920.s705  
6930 0706 v420475a.b6930.s706  
6940 0707 v420475a.b6940.s707  
6950 0708 v420475a.b6950.s708  
6960 0709 v420475a.b6960.s709  
6970 0710 v420475a.b6970.s710  
6980 0711 v420475a.b6980.s711  
6990 0712 v420475a.b6990.s712  
7000 0713 v420475a.b7000.s713  
7010 0714 v420475a.b7010.s714  
7020 0715 v420475a.b7020.s715  
7030 0716 v420475a.b7030.s716  
7040 0717 v420475a.b7040.s717  
7050 0718 v420475a.b7050.s718  
7060 0719 v420475a.b7060.s719  
7070 0720 v420475a.b7070.s720  
7080 0721 v420475a.b7080.s721  
7090 0722 v420475a.b7090.s722  
7100 0723 v420475a.b7100.s723  
7110 0724 v420475a.b7110.s724  
7120 0725 v420475a.b7120.s725  
7130 0726 v420475a.b7130.s726  
7140 0727 v420475a.b7140.s727  
7150 0728 v420475a.b7150.s728  
7160 0729 v420475a.b7160.s729  
7170 0730 v420475a.b7170.s730  
7180 0731 v420475a.b7180.s731  
7190 0732 v420475a.b7190.s732  
7200 0733 v420475a.b7200.s733  
7210 0734 v420475a.b7210.s734  
7220 0735 v420475a.b7220.s735  
7230 0736 v420475a.b7230.s736  
7240 0737 v420475a.b7240.s737  
7250 0738 v420475a.b7250.s738  
7260 0739 v420475a.b7260.s739  
7270 0740 v420475a.b7270.s740  
7280 0741 v420475a.b7280.s741  
7290 0742 v420475a.b7290.s742  
7300 0743 v420475a.b7300.s743  
7310 0744 v420475a.b7310.s744  
7320 0745 v420475a.b7320.s745  
7330 0746 v420475a.b7330.s746  
7340 0747 v420475a.b7340.s747  
7350 0748 v420475a.b7350.s748  
7360 0749 v420475a.b7360.s749  
7370 0750 v420475a.b7370.s750  
7380 0751 v420475a.b7380.s751  
7390 0752 v420475a.b7390.s752  
7400 0753 v420475a.b7400.s753  
7410 0754 v420475a.b7410.s754  
7420 0755 v420475a.b7420.s755  
7430 0756 v420475a.b7430.s756  
7440 0757 v420475a.b7440.s757  
7450 0758 v420475a.b7450.s758  
7460 0759 v420475a.b7460.s759  
7470 0760 v420475a.b7470.s760  
7480 0761 v420475a.b7480.s761  
7490 0762 v420475a.b7490.s762  
7500 0763 v420475a.b7500.s763  
7510 0764 v420475a.b7510.s764  
7520 0765 v420475a.b7520.s765  
7530 0766 v420475a.b7530.s766  
7540 0767 v420475a.b7540.s767  
7550 0768 v420475a.b7550.s768  
7560 0769 v420475a.b7560.s769  
7570 0770 v420475a.b7570.s770  
7580 0771 v420475a.b7580.s771  
7590 0772 v420475a.b7590.s772  
7600 0773 v420475a.b7600.s773  
7610 0774 v420475a.b7610.s774  
7620 0775 v420475a.b7620.s775  
7630 0776 v420475a.b7630.s776  
7640 0777 v420475a.b7640.s777  
7650 0778 v420475a.b7650.s778  
7660 0779 v420475a.b7660.s779  
7670 0780 v420475a.b7670.s780  
7680 0781 v420475a.b7680.s781  
7690 0782 v420475a.b7690.s782  
7700 0783 v420475a.b7700.s783  
7710 0784 v420475a.b7710.s784  
7720 0785 v420475a.b7720.s785  
7730 0786 v420475a.b7730.s786  
7740 0787 v420475a.b7740.s787  
7750 0788 v420475a.b7750.s788  
7760 0789 v420475a.b7760.s789  
7770 0790 v420475a.b7770.s790  
7780 0791 v420475a.b7780.s791  
7790 0792 v420475a.b7790.s792  
7800 0793 v420475a.b7800.s793  
7810 0794 v420475a.b7810.s794  
7820 0797 v420475a.b7820.s797  
7830 0798 v420475a.b7830.s798  
7840 0799 v420475a.b7840.s799  
7850 0800 v420475a.b7850.s800  
7860 0801 v420475a.b7860.s801  
7870 0802 v420475a.b7870.s802  
7880 0803 v420475a.b7880.s803  
7890 0804 v420475a.b7890.s804  
7900 0805 v420475a.b7900.s805  
7910 0806 v420475a.b7910.s806  
7920 0807 v420475a.b7920.s807  
7930 0808 v420475a.b7930.s808  
7940 0000 v420475a.b7940  
7950 0000 v420475a.b7950  
7960 0000 v420475a.b7960  
7970 0000 v420475a.b7970  

ANTAL FÄRGBILDER

87 078 146

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet