Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:704 (1693-1694) (AID: v420521a Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:704 
AIDv420521a 
Version1
VolymtypDombok
Årtal1693-1694
InformationRenoverade domböcker. Uppsala län nr 55-56.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v420521a.b10  
20 0000 v420521a.b20  
30 0000 v420521a.b30  
40 0001 v420521a.b40.s1  
50 0002 v420521a.b50.s2  
60 0003 v420521a.b60.s3  
70 0004 v420521a.b70.s4  
80 0005 v420521a.b80.s5  
90 0006 v420521a.b90.s6  
100 0007 v420521a.b100.s7  
110 0008 v420521a.b110.s8  
120 0009 v420521a.b120.s9  
130 0010 v420521a.b130.s10  
140 0011 v420521a.b140.s11  
150 0012 v420521a.b150.s12  
160 0013 v420521a.b160.s13  
170 0014 v420521a.b170.s14  
180 0015 v420521a.b180.s15  
190 0016 v420521a.b190.s16  
200 0017 v420521a.b200.s17  
210 0018 v420521a.b210.s18  
220 0019 v420521a.b220.s19  
230 0020 v420521a.b230.s20  
240 0021 v420521a.b240.s21  
250 0022 v420521a.b250.s22  
260 0023 v420521a.b260.s23  
270 0024 v420521a.b270.s24  
280 0025 v420521a.b280.s25  
290 0026 v420521a.b290.s26  
300 0027 v420521a.b300.s27  
310 0028 v420521a.b310.s28  
320 0029 v420521a.b320.s29  
330 0030 v420521a.b330.s30  
340 0031 v420521a.b340.s31  
350 0032 v420521a.b350.s32  
360 0033 v420521a.b360.s33  
370 0034 v420521a.b370.s34  
380 0035 v420521a.b380.s35  
390 0036 v420521a.b390.s36  
400 036b v420521a.b400.s36b  
410 0037 v420521a.b410.s37  
420 0038 v420521a.b420.s38  
430 0039 v420521a.b430.s39  
440 0040 v420521a.b440.s40  
450 0041 v420521a.b450.s41  
460 0042 v420521a.b460.s42  
470 0043 v420521a.b470.s43  
480 0044 v420521a.b480.s44  
490 0045 v420521a.b490.s45  
500 0046 v420521a.b500.s46  
510 0047 v420521a.b510.s47  
520 0048 v420521a.b520.s48  
530 0049 v420521a.b530.s49  
540 0050 v420521a.b540.s50  
550 0051 v420521a.b550.s51  
560 0052 v420521a.b560.s52  
570 0053 v420521a.b570.s53  
580 0054 v420521a.b580.s54  
590 0055 v420521a.b590.s55  
600 0056 v420521a.b600.s56  
610 0057 v420521a.b610.s57  
620 0058 v420521a.b620.s58  
630 0059 v420521a.b630.s59  
640 0060 v420521a.b640.s60  
650 0061 v420521a.b650.s61  
660 0062 v420521a.b660.s62  
670 0063 v420521a.b670.s63  
680 0064 v420521a.b680.s64  
690 0065 v420521a.b690.s65  
700 0066 v420521a.b700.s66  
710 0067 v420521a.b710.s67  
720 0068 v420521a.b720.s68  
730 0069 v420521a.b730.s69  
740 0070 v420521a.b740.s70  
750 0071 v420521a.b750.s71  
760 0072 v420521a.b760.s72  
770 0073 v420521a.b770.s73  
780 0074 v420521a.b780.s74  
790 0075 v420521a.b790.s75  
800 0076 v420521a.b800.s76  
810 0077 v420521a.b810.s77  
820 0078 v420521a.b820.s78  
830 0079 v420521a.b830.s79  
840 0080 v420521a.b840.s80  
850 0081 v420521a.b850.s81  
860 0082 v420521a.b860.s82  
870 0083 v420521a.b870.s83  
880 0084 v420521a.b880.s84  
890 0085 v420521a.b890.s85  
900 0086 v420521a.b900.s86  
910 0087 v420521a.b910.s87  
920 0088 v420521a.b920.s88  
930 0089 v420521a.b930.s89  
940 0090 v420521a.b940.s90  
950 0000 v420521a.b950  
960 0000 v420521a.b960  
970 0000 v420521a.b970  

ANTAL FÄRGBILDER

82 864 950

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet