Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3817 (1694-1694) (AID: v427333 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3817 
AIDv427333 
VolymtypDombok
Årtal1694-1694
InformationRenoverade domböcker. Jämtlands län nr 2.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapHärjedalen, har tillhört: Jämtland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v427333.b10  
20 0000 v427333.b20  
30 0000 v427333.b30  
40 0000 v427333.b40  
50 0000 v427333.b50  
60 0000 v427333.b60  
70 0001 v427333.b70.s1  
80 0002 v427333.b80.s2  
90 0003 v427333.b90.s3  
100 0004 v427333.b100.s4  
110 0005 v427333.b110.s5  
120 0006 v427333.b120.s6  
130 0007 v427333.b130.s7  
140 0008 v427333.b140.s8  
150 0009 v427333.b150.s9  
160 0010 v427333.b160.s10  
170 0011 v427333.b170.s11  
180 0012 v427333.b180.s12  
190 0013 v427333.b190.s13  
200 0014 v427333.b200.s14  
210 0015 v427333.b210.s15  
220 0016 v427333.b220.s16  
230 0017 v427333.b230.s17  
240 0018 v427333.b240.s18  
250 0019 v427333.b250.s19  
260 0020 v427333.b260.s20  
270 0021 v427333.b270.s21  
280 0022 v427333.b280.s22  
290 0023 v427333.b290.s23  
300 0024 v427333.b300.s24  
310 0025 v427333.b310.s25  
320 0026 v427333.b320.s26  
330 0027 v427333.b330.s27  
340 0028 v427333.b340.s28  
350 0029 v427333.b350.s29  
360 0030 v427333.b360.s30  
370 0031 v427333.b370.s31  
380 0032 v427333.b380.s32  
390 0033 v427333.b390.s33  
400 0034 v427333.b400.s34  
410 0035 v427333.b410.s35  
420 0036 v427333.b420.s36  
430 0037 v427333.b430.s37  
440 0038 v427333.b440.s38  
450 0039 v427333.b450.s39  
460 0040 v427333.b460.s40  
470 0041 v427333.b470.s41  
480 0042 v427333.b480.s42  
490 0043 v427333.b490.s43  
500 0044 v427333.b500.s44  
510 0045 v427333.b510.s45  
520 0046 v427333.b520.s46  
530 0047 v427333.b530.s47  
540 0048 v427333.b540.s48  
550 0049 v427333.b550.s49  
560 0050 v427333.b560.s50  
570 0051 v427333.b570.s51  
580 0052 v427333.b580.s52  
590 0053 v427333.b590.s53  
600 0054 v427333.b600.s54  
610 0055 v427333.b610.s55  
620 0056 v427333.b620.s56  
630 0057 v427333.b630.s57  
640 0058 v427333.b640.s58  
650 0059 v427333.b650.s59  
660 0060 v427333.b660.s60  
670 0061 v427333.b670.s61  
680 0062 v427333.b680.s62  
690 0063 v427333.b690.s63  
700 0064 v427333.b700.s64  
710 0065 v427333.b710.s65  
720 0066 v427333.b720.s66  
730 0067 v427333.b730.s67  
740 0068 v427333.b740.s68  
750 0069 v427333.b750.s69  
760 0070 v427333.b760.s70  
770 0071 v427333.b770.s71  
780 0072 v427333.b780.s72  
790 0073 v427333.b790.s73  
800 0074 v427333.b800.s74  
810 0075 v427333.b810.s75  
820 0076 v427333.b820.s76  
830 0077 v427333.b830.s77  
840 0078 v427333.b840.s78  
850 0079 v427333.b850.s79  
860 0080 v427333.b860.s80  
870 0081 v427333.b870.s81  
880 0082 v427333.b880.s82  
890 0083 v427333.b890.s83  
900 0084 v427333.b900.s84  
910 0085 v427333.b910.s85  
920 0086 v427333.b920.s86  
930 0087 v427333.b930.s87  
940 0088 v427333.b940.s88  
950 0089 v427333.b950.s89  
960 0090 v427333.b960.s90  
970 0091 v427333.b970.s91  
980 0092 v427333.b980.s92  
990 0093 v427333.b990.s93  
1000 0094 v427333.b1000.s94  
1010 0095 v427333.b1010.s95  
1020 0096 v427333.b1020.s96  
1030 0097 v427333.b1030.s97  
1040 0098 v427333.b1040.s98  
1050 0099 v427333.b1050.s99  
1060 0100 v427333.b1060.s100  
1070 0101 v427333.b1070.s101  
1080 0102 v427333.b1080.s102  
1090 0103 v427333.b1090.s103  
1100 0104 v427333.b1100.s104  
1110 0105 v427333.b1110.s105  
1120 0106 v427333.b1120.s106  
1130 0107 v427333.b1130.s107  
1140 0108 v427333.b1140.s108  
1150 0109 v427333.b1150.s109  
1160 0110 v427333.b1160.s110  
1170 0111 v427333.b1170.s111  
1180 0112 v427333.b1180.s112  
1190 0113 v427333.b1190.s113  
1200 0114 v427333.b1200.s114  
1210 0115 v427333.b1210.s115  
1220 0116 v427333.b1220.s116  
1230 0117 v427333.b1230.s117  
1240 0118 v427333.b1240.s118  
1250 0119 v427333.b1250.s119  
1260 0120 v427333.b1260.s120  
1270 0121 v427333.b1270.s121  
1280 0122 v427333.b1280.s122  
1290 0123 v427333.b1290.s123  
1300 0124 v427333.b1300.s124  
1310 0125 v427333.b1310.s125  
1320 0126 v427333.b1320.s126  
1330 0127 v427333.b1330.s127  
1340 0128 v427333.b1340.s128  
1350 0129 v427333.b1350.s129  
1360 0130 v427333.b1360.s130  
1370 0131 v427333.b1370.s131  
1380 0132 v427333.b1380.s132  
1390 0133 v427333.b1390.s133  
1400 0134 v427333.b1400.s134  
1410 0135 v427333.b1410.s135  
1420 0136 v427333.b1420.s136  
1430 0137 v427333.b1430.s137  
1440 0138 v427333.b1440.s138  
1450 0139 v427333.b1450.s139  
1460 0140 v427333.b1460.s140  
1470 0141 v427333.b1470.s141  
1480 0142 v427333.b1480.s142  
1490 0143 v427333.b1490.s143  
1500 0144 v427333.b1500.s144  
1510 0145 v427333.b1510.s145  
1520 0146 v427333.b1520.s146  
1530 0147 v427333.b1530.s147  
1540 0148 v427333.b1540.s148  
1550 0149 v427333.b1550.s149  
1560 0150 v427333.b1560.s150  
1570 0151 v427333.b1570.s151  
1580 0152 v427333.b1580.s152  
1590 0153 v427333.b1590.s153  
1600 0154 v427333.b1600.s154  
1610 0155 v427333.b1610.s155  
1620 0156 v427333.b1620.s156  
1630 0157 v427333.b1630.s157  
1640 0158 v427333.b1640.s158  
1650 0159 v427333.b1650.s159  
1660 0160 v427333.b1660.s160  
1670 0161 v427333.b1670.s161  
1680 0162 v427333.b1680.s162  
1690 0163 v427333.b1690.s163  
1700 0164 v427333.b1700.s164  
1710 0165 v427333.b1710.s165  
1720 0166 v427333.b1720.s166  
1730 0167 v427333.b1730.s167  
1740 0168 v427333.b1740.s168  
1750 0169 v427333.b1750.s169  
1760 0170 v427333.b1760.s170  
1770 0171 v427333.b1770.s171  
1780 0172 v427333.b1780.s172  
1790 0173 v427333.b1790.s173  
1800 0174 v427333.b1800.s174  
1810 0175 v427333.b1810.s175  
1820 0176 v427333.b1820.s176  
1830 0177 v427333.b1830.s177  
1840 0178 v427333.b1840.s178  
1850 0179 v427333.b1850.s179  
1860 0180 v427333.b1860.s180  
1870 0181 v427333.b1870.s181  
1880 0182 v427333.b1880.s182  
1890 0183 v427333.b1890.s183  
1900 0184 v427333.b1900.s184  
1910 0185 v427333.b1910.s185  
1920 0186 v427333.b1920.s186  
1930 0187 v427333.b1930.s187  
1940 0188 v427333.b1940.s188  
1950 0189 v427333.b1950.s189  
1960 0190 v427333.b1960.s190  
1970 0191 v427333.b1970.s191  
1980 0192 v427333.b1980.s192  
1990 0193 v427333.b1990.s193  
2000 0194 v427333.b2000.s194  
2010 0195 v427333.b2010.s195  
2020 0196 v427333.b2020.s196  
2030 0197 v427333.b2030.s197  
2040 0198 v427333.b2040.s198  
2050 0199 v427333.b2050.s199  
2060 0200 v427333.b2060.s200  
2070 0201 v427333.b2070.s201  
2080 0202 v427333.b2080.s202  
2090 0203 v427333.b2090.s203  
2100 0204 v427333.b2100.s204  
2110 0205 v427333.b2110.s205  
2120 0206 v427333.b2120.s206  
2130 0207 v427333.b2130.s207  
2140 0208 v427333.b2140.s208  
2150 0209 v427333.b2150.s209  
2160 0210 v427333.b2160.s210  
2170 0211 v427333.b2170.s211  
2180 0212 v427333.b2180.s212  
2190 0213 v427333.b2190.s213  
2200 0214 v427333.b2200.s214  
2210 0215 v427333.b2210.s215  
2220 0216 v427333.b2220.s216  
2230 0217 v427333.b2230.s217  
2240 0218 v427333.b2240.s218  
2250 0219 v427333.b2250.s219  
2260 0220 v427333.b2260.s220  
2270 0221 v427333.b2270.s221  
2280 0222 v427333.b2280.s222  
2290 0223 v427333.b2290.s223  
2300 0224 v427333.b2300.s224  
2310 0225 v427333.b2310.s225  
2320 0226 v427333.b2320.s226  
2330 0227 v427333.b2330.s227  
2340 0228 v427333.b2340.s228  
2350 0229 v427333.b2350.s229  
2360 0230 v427333.b2360.s230  
2370 0231 v427333.b2370.s231  
2380 0232 v427333.b2380.s232  
2390 0233 v427333.b2390.s233  
2400 0234 v427333.b2400.s234  
2410 0235 v427333.b2410.s235  
2420 0236 v427333.b2420.s236  
2430 0237 v427333.b2430.s237  
2440 0238 v427333.b2440.s238  
2450 0239 v427333.b2450.s239  
2460 0240 v427333.b2460.s240  
2470 0241 v427333.b2470.s241  
2480 0242 v427333.b2480.s242  
2490 0243 v427333.b2490.s243  
2500 0244 v427333.b2500.s244  
2510 0245 v427333.b2510.s245  
2520 0246 v427333.b2520.s246  
2530 0247 v427333.b2530.s247  
2540 0248 v427333.b2540.s248  
2550 0249 v427333.b2550.s249  
2560 0250 v427333.b2560.s250  
2570 0251 v427333.b2570.s251  
2580 0252 v427333.b2580.s252  
2590 0253 v427333.b2590.s253  
2600 0254 v427333.b2600.s254  
2610 0255 v427333.b2610.s255  
2620 0256 v427333.b2620.s256  
2630 0257 v427333.b2630.s257  
2640 0258 v427333.b2640.s258  
2650 0259 v427333.b2650.s259  
2660 0260 v427333.b2660.s260  
2670 0261 v427333.b2670.s261  
2680 0262 v427333.b2680.s262  
2690 0263 v427333.b2690.s263  
2700 0264 v427333.b2700.s264  
2710 0265 v427333.b2710.s265  
2720 0266 v427333.b2720.s266  
2730 0267 v427333.b2730.s267  
2740 0268 v427333.b2740.s268  
2750 0269 v427333.b2750.s269  
2760 0270 v427333.b2760.s270  
2770 0271 v427333.b2770.s271  
2780 0272 v427333.b2780.s272  
2790 0273 v427333.b2790.s273  
2800 0274 v427333.b2800.s274  
2810 0275 v427333.b2810.s275  
2820 0276 v427333.b2820.s276  
2830 0277 v427333.b2830.s277  
2840 0278 v427333.b2840.s278  
2850 0279 v427333.b2850.s279  
2860 0280 v427333.b2860.s280  
2870 0281 v427333.b2870.s281  
2880 0282 v427333.b2880.s282  
2890 0283 v427333.b2890.s283  
2900 0284 v427333.b2900.s284  
2910 0285 v427333.b2910.s285  
2920 0286 v427333.b2920.s286  
2930 0287 v427333.b2930.s287  
2940 0288 v427333.b2940.s288  
2950 0289 v427333.b2950.s289  
2960 0290 v427333.b2960.s290  
2970 0291 v427333.b2970.s291  
2980 0292 v427333.b2980.s292  
2990 0293 v427333.b2990.s293  
3000 0294 v427333.b3000.s294  
3010 0295 v427333.b3010.s295  
3020 0296 v427333.b3020.s296  
3030 0297 v427333.b3030.s297  
3040 0298 v427333.b3040.s298  
3050 0299 v427333.b3050.s299  
3060 0300 v427333.b3060.s300  
3070 0301 v427333.b3070.s301  
3080 0302 v427333.b3080.s302  
3090 0303 v427333.b3090.s303  
3100 0304 v427333.b3100.s304  
3110 0305 v427333.b3110.s305  
3120 0306 v427333.b3120.s306  
3130 0307 v427333.b3130.s307  
3140 0308 v427333.b3140.s308  
3150 0309 v427333.b3150.s309  
3160 0310 v427333.b3160.s310  
3170 0311 v427333.b3170.s311  
3180 0312 v427333.b3180.s312  
3190 0313 v427333.b3190.s313  
3200 0314 v427333.b3200.s314  
3210 0315 v427333.b3210.s315  
3220 0316 v427333.b3220.s316  
3230 0317 v427333.b3230.s317  
3240 0318 v427333.b3240.s318  
3250 0319 v427333.b3250.s319  
3260 0320 v427333.b3260.s320  
3270 0321 v427333.b3270.s321  
3280 0322 v427333.b3280.s322  
3290 0323 v427333.b3290.s323  
3300 0324 v427333.b3300.s324  
3310 0325 v427333.b3310.s325  
3320 0326 v427333.b3320.s326  
3330 0327 v427333.b3330.s327  
3340 0328 v427333.b3340.s328  
3350 0329 v427333.b3350.s329  
3360 0330 v427333.b3360.s330  
3370 0331 v427333.b3370.s331  
3380 0332 v427333.b3380.s332  
3390 0333 v427333.b3390.s333  
3400 0334 v427333.b3400.s334  
3410 0335 v427333.b3410.s335  
3420 0336 v427333.b3420.s336  
3430 0337 v427333.b3430.s337  
3440 0338 v427333.b3440.s338  
3450 0339 v427333.b3450.s339  
3460 0340 v427333.b3460.s340  
3470 0341 v427333.b3470.s341  
3480 0342 v427333.b3480.s342  
3490 0343 v427333.b3490.s343  
3500 0344 v427333.b3500.s344  
3510 0345 v427333.b3510.s345  
3520 0346 v427333.b3520.s346  
3530 0347 v427333.b3530.s347  
3540 0348 v427333.b3540.s348  
3550 0349 v427333.b3550.s349  
3560 0350 v427333.b3560.s350  
3570 0351 v427333.b3570.s351  
3580 0352 v427333.b3580.s352  
3590 0353 v427333.b3590.s353  
3600 0354 v427333.b3600.s354  
3610 0355 v427333.b3610.s355  
3620 0356 v427333.b3620.s356  
3630 0357 v427333.b3630.s357  
3640 0358 v427333.b3640.s358  
3650 0359 v427333.b3650.s359  
3660 0360 v427333.b3660.s360  
3670 0361 v427333.b3670.s361  
3680 0362 v427333.b3680.s362  
3690 0363 v427333.b3690.s363  
3700 0364 v427333.b3700.s364  
3710 0365 v427333.b3710.s365  
3720 0366 v427333.b3720.s366  
3730 0367 v427333.b3730.s367  
3740 0368 v427333.b3740.s368  
3750 0369 v427333.b3750.s369  
3760 0370 v427333.b3760.s370  
3770 0371 v427333.b3770.s371  
3780 0372 v427333.b3780.s372  
3790 0373 v427333.b3790.s373  
3800 0374 v427333.b3800.s374  
3810 0375 v427333.b3810.s375  
3820 0376 v427333.b3820.s376  
3830 0377 v427333.b3830.s377  
3840 0378 v427333.b3840.s378  
3850 0379 v427333.b3850.s379  
3860 0380 v427333.b3860.s380  
3870 0381 v427333.b3870.s381  
3880 0382 v427333.b3880.s382  
3890 0383 v427333.b3890.s383  
3900 0384 v427333.b3900.s384  
3910 0385 v427333.b3910.s385  
3920 0386 v427333.b3920.s386  
3930 0387 v427333.b3930.s387  
3940 0388 v427333.b3940.s388  
3950 0389 v427333.b3950.s389  
3960 0390 v427333.b3960.s390  
3970 0391 v427333.b3970.s391  
3980 0392 v427333.b3980.s392  
3990 0393 v427333.b3990.s393  
4000 0394 v427333.b4000.s394  
4010 0395 v427333.b4010.s395  
4020 0396 v427333.b4020.s396  
4030 0397 v427333.b4030.s397  
4040 0398 v427333.b4040.s398  
4050 0399 v427333.b4050.s399  
4060 0400 v427333.b4060.s400  
4070 0401 v427333.b4070.s401  
4080 0402 v427333.b4080.s402  
4090 0403 v427333.b4090.s403  
4100 0404 v427333.b4100.s404  
4110 0405 v427333.b4110.s405  
4120 0406 v427333.b4120.s406  
4130 0407 v427333.b4130.s407  
4140 0408 v427333.b4140.s408  
4150 0409 v427333.b4150.s409  
4160 0410 v427333.b4160.s410  
4170 0411 v427333.b4170.s411  
4180 0412 v427333.b4180.s412  
4190 0413 v427333.b4190.s413  
4200 0414 v427333.b4200.s414  
4210 0415 v427333.b4210.s415  
4220 0416 v427333.b4220.s416  
4230 0417 v427333.b4230.s417  
4240 0418 v427333.b4240.s418  
4250 0419 v427333.b4250.s419  
4260 0420 v427333.b4260.s420  
4270 0421 v427333.b4270.s421  
4280 0422 v427333.b4280.s422  
4290 0423 v427333.b4290.s423  
4300 0424 v427333.b4300.s424  
4310 0425 v427333.b4310.s425  
4320 0426 v427333.b4320.s426  
4330 0427 v427333.b4330.s427  
4340 0428 v427333.b4340.s428  
4350 0429 v427333.b4350.s429  
4360 0430 v427333.b4360.s430  
4370 0431 v427333.b4370.s431  
4380 0432 v427333.b4380.s432  
4390 0433 v427333.b4390.s433  
4400 0434 v427333.b4400.s434  
4410 0435 v427333.b4410.s435  
4420 0436 v427333.b4420.s436  
4430 0437 v427333.b4430.s437  
4440 0000 v427333.b4440  
4450 0000 v427333.b4450  
4460 0000 v427333.b4460  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet