Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län ArkivförteckningJämt:1 (-1845) (AID: v442565 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län ArkivförteckningJämt:1 
AIDv442565 
VolymtypArkivförteckning
Årtal-1845
InformationArkivförteckning till häradsrätternas renoverade domböcker.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
LänJämtlands län
LandskapHärjedalen, har tillhört: Jämtland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v442565.b10  
20 0000 v442565.b20  
30 0000 v442565.b30  
40 0000 v442565.b40  
50 0000 v442565.b50  
60 0000 v442565.b60  
70 0000 v442565.b70  
80 0000 v442565.b80  
90 0000 v442565.b90  
100 0000 v442565.b100  
110 0000 v442565.b110  
120 0000 v442565.b120  
130 0000 v442565.b130  
140 0000 v442565.b140  
150 0000 v442565.b150  
160 0000 v442565.b160  
170 0000 v442565.b170  
180 0000 v442565.b180  
190 0000 v442565.b190  
200 0000 v442565.b200  
210 0000 v442565.b210  
220 0000 v442565.b220  
230 0000 v442565.b230  
240 0000 v442565.b240  
250 0000 v442565.b250  
260 0000 v442565.b260  
270 0000 v442565.b270  
280 0000 v442565.b280  
290 0000 v442565.b290  
300 0000 v442565.b300  
310 0000 v442565.b310  
320 0000 v442565.b320  
330 0000 v442565.b330  
340 0000 v442565.b340  
350 0000 v442565.b350  
360 0000 v442565.b360  
370 0000 v442565.b370  
380 0000 v442565.b380  
390 0001 v442565.b390.s1  
400 0002 v442565.b400.s2  
410 0003 v442565.b410.s3  
420 0004 v442565.b420.s4  
430 0005 v442565.b430.s5  
440 0001 v442565.b440.s1  
450 0002 v442565.b450.s2  
460 0003 v442565.b460.s3  
470 0004 v442565.b470.s4  
480 0005 v442565.b480.s5  
490 0000 v442565.b490  
500 0001 v442565.b500.s1  
510 0002 v442565.b510.s2  
520 0003 v442565.b520.s3  
530 0004 v442565.b530.s4  
540 0005 v442565.b540.s5  
550 0001 v442565.b550.s1  
560 0002 v442565.b560.s2  
570 0003 v442565.b570.s3  
580 0004 v442565.b580.s4  
590 0005 v442565.b590.s5  
600 0006 v442565.b600.s6  
610 0001 v442565.b610.s1  
620 0002 v442565.b620.s2  
630 0003 v442565.b630.s3  
640 0004 v442565.b640.s4  
650 0005 v442565.b650.s5  
660 0000 v442565.b660  
670 0001 v442565.b670.s1  
680 0002 v442565.b680.s2  
690 0003 v442565.b690.s3  
700 0004 v442565.b700.s4  
710 0005 v442565.b710.s5  
720 0001 v442565.b720.s1  
730 0002 v442565.b730.s2  
740 0003 v442565.b740.s3  
750 0004 v442565.b750.s4  
760 0005 v442565.b760.s5  
770 0000 v442565.b770  
780 0001 v442565.b780.s1  
790 0002 v442565.b790.s2  
800 0003 v442565.b800.s3  
810 0004 v442565.b810.s4  
820 0005 v442565.b820.s5  
830 0001 v442565.b830.s1  
840 0002 v442565.b840.s2  
850 0003 v442565.b850.s3  
860 0004 v442565.b860.s4  
870 0005 v442565.b870.s5  
880 0000 v442565.b880  
890 0001 v442565.b890.s1  
900 0002 v442565.b900.s2  
910 0003 v442565.b910.s3  
920 0004 v442565.b920.s4  
930 0005 v442565.b930.s5  
940 0001 v442565.b940.s1  
950 0002 v442565.b950.s2  
960 0003 v442565.b960.s3  
970 0004 v442565.b970.s4  
980 0005 v442565.b980.s5  
990 0001 v442565.b990.s1  
1000 0002 v442565.b1000.s2  
1010 0003 v442565.b1010.s3  
1020 0004 v442565.b1020.s4  
1030 0005 v442565.b1030.s5  
1040 0000 v442565.b1040  
1050 0001 v442565.b1050.s1  
1060 0002 v442565.b1060.s2  
1070 0003 v442565.b1070.s3  
1080 0004 v442565.b1080.s4  
1090 0005 v442565.b1090.s5  
1100 0001 v442565.b1100.s1  
1110 0002 v442565.b1110.s2  
1120 0003 v442565.b1120.s3  
1130 0004 v442565.b1130.s4  
1140 0005 v442565.b1140.s5  
1150 0006 v442565.b1150.s6  
1160 0000 v442565.b1160  
1170 0001 v442565.b1170.s1  
1180 0002 v442565.b1180.s2  
1190 0003 v442565.b1190.s3  
1200 0004 v442565.b1200.s4  
1210 0005 v442565.b1210.s5  
1220 0000 v442565.b1220  
1230 0000 v442565.b1230  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet