Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 (-1849) (AID: v442568 Öppna, NAD: SE/RA/420422)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:1 
AIDv442568 
VolymtypArkivförteckning
Årtal-1849
InformationArkivförteckning över lagmansrätternas renoverade domböcker. Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jönköpings, Kalmar, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
LänStockholms län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Jämtlands län, Stockholms stad)
LandskapDalarna, har tillhört: Gotland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Ångermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Då Svea hovrätts advokatfiskals arkiv är mycket omfattande, har vi valt att göra en underarkivbildare för varje län (se länkarna).
NADSE/RA/420422
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v442568.b10  
20 0001 v442568.b20.s1  
30 0002 v442568.b30.s2  
40 0003 v442568.b40.s3  
50 0004 v442568.b50.s4  
60 0005 v442568.b60.s5  
70 0006 v442568.b70.s6  
80 0007 v442568.b80.s7  
90 0008 v442568.b90.s8  
100 0009 v442568.b100.s9  
110 0010 v442568.b110.s10  
120 0011 v442568.b120.s11  
130 0012 v442568.b130.s12  
140 0013 v442568.b140.s13  
150 0014 v442568.b150.s14  
160 0015 v442568.b160.s15  
170 0016 v442568.b170.s16  
180 0017 v442568.b180.s17  
190 0018 v442568.b190.s18  
200 0019 v442568.b200.s19  
210 0020 v442568.b210.s20  
220 0021 v442568.b220.s21  
230 0022 v442568.b230.s22  
240 0023 v442568.b240.s23  
250 0024 v442568.b250.s24  
260 0025 v442568.b260.s25  
270 0026 v442568.b270.s26  
280 0027 v442568.b280.s27  
290 0000 v442568.b290  
300 0000 v442568.b300  
310 0000 v442568.b310  
320 0000 v442568.b320  
330 0000 v442568.b330  
340 0000 v442568.b340  
350 0000 v442568.b350  
360 0000 v442568.b360  
370 0000 v442568.b370  
380 0000 v442568.b380  
390 0000 v442568.b390  
400 0000 v442568.b400  
410 0000 v442568.b410  
420 0000 v442568.b420  
430 0000 v442568.b430  
440 0000 v442568.b440  
450 0000 v442568.b450  
460 0000 v442568.b460  
470 0000 v442568.b470  
480 0000 v442568.b480  
490 0000 v442568.b490  
500 0000 v442568.b500  
510 0001 v442568.b510.s1  
520 0002 v442568.b520.s2  
530 0003 v442568.b530.s3  
540 0004 v442568.b540.s4  
550 0005 v442568.b550.s5  
560 0006 v442568.b560.s6  
570 0007 v442568.b570.s7  
580 0008 v442568.b580.s8  
590 0009 v442568.b590.s9  
600 0010 v442568.b600.s10  
610 0011 v442568.b610.s11  
620 0012 v442568.b620.s12  
630 0013 v442568.b630.s13  
640 0014 v442568.b640.s14  
650 0015 v442568.b650.s15  
660 0016 v442568.b660.s16  
670 0017 v442568.b670.s17  
680 0018 v442568.b680.s18  
690 0019 v442568.b690.s19  
700 0020 v442568.b700.s20  
710 0021 v442568.b710.s21  
720 0022 v442568.b720.s22  
730 0000 v442568.b730  
740 0023 v442568.b740.s23  
750 0000 v442568.b750  
760 0024 v442568.b760.s24  
770 0000 v442568.b770  
780 0000 v442568.b780  
790 0000 v442568.b790  
800 0000 v442568.b800  
810 0000 v442568.b810  
820 0000 v442568.b820  
830 0000 v442568.b830  
840 0000 v442568.b840  
850 0000 v442568.b850  
860 0000 v442568.b860  
870 0000 v442568.b870  
880 0000 v442568.b880  
890 0000 v442568.b890  
900 0000 v442568.b900  
910 0001 v442568.b910.s1  
920 0002 v442568.b920.s2  
930 0003 v442568.b930.s3  
940 0004 v442568.b940.s4  
950 0005 v442568.b950.s5  
960 0006 v442568.b960.s6  
970 0007 v442568.b970.s7  
980 0008 v442568.b980.s8  
990 0009 v442568.b990.s9  
1000 0010 v442568.b1000.s10  
1010 0011 v442568.b1010.s11  
1020 0012 v442568.b1020.s12  
1030 0013 v442568.b1030.s13  
1040 0014 v442568.b1040.s14  
1050 0015 v442568.b1050.s15  
1060 0016 v442568.b1060.s16  
1070 0017 v442568.b1070.s17  
1080 0018 v442568.b1080.s18  
1090 0019 v442568.b1090.s19  
1100 0020 v442568.b1100.s20  
1110 0021 v442568.b1110.s21  
1120 0022 v442568.b1120.s22  
1130 0023 v442568.b1130.s23  
1140 0024 v442568.b1140.s24  
1150 0025 v442568.b1150.s25  
1160 0026 v442568.b1160.s26  
1170 0027 v442568.b1170.s27  
1180 0028 v442568.b1180.s28  
1190 0029 v442568.b1190.s29  
1200 0000 v442568.b1200  
1210 0000 v442568.b1210  
1220 0000 v442568.b1220  
1230 0000 v442568.b1230  
1240 0000 v442568.b1240  
1250 0000 v442568.b1250  
1260 0000 v442568.b1260  
1270 0000 v442568.b1270  
1280 0000 v442568.b1280  
1290 0000 v442568.b1290  
1300 0000 v442568.b1300  
1310 0000 v442568.b1310  
1320 0000 v442568.b1320  
1330 0000 v442568.b1330  
1340 0000 v442568.b1340  
1350 0001 v442568.b1350.s1  
1360 0002 v442568.b1360.s2  
1370 0003 v442568.b1370.s3  
1380 0004 v442568.b1380.s4  
1390 0005 v442568.b1390.s5  
1400 0006 v442568.b1400.s6  
1410 0007 v442568.b1410.s7  
1420 0008 v442568.b1420.s8  
1430 0009 v442568.b1430.s9  
1440 0010 v442568.b1440.s10  
1450 0011 v442568.b1450.s11  
1460 0012 v442568.b1460.s12  
1470 0013 v442568.b1470.s13  
1480 0014 v442568.b1480.s14  
1490 0015 v442568.b1490.s15  
1500 0016 v442568.b1500.s16  
1510 0017 v442568.b1510.s17  
1520 0018 v442568.b1520.s18  
1530 0000 v442568.b1530  
1540 0000 v442568.b1540  
1550 0000 v442568.b1550  
1560 0000 v442568.b1560  
1570 0000 v442568.b1570  
1580 0000 v442568.b1580  
1590 0000 v442568.b1590  
1600 0000 v442568.b1600  
1610 0000 v442568.b1610  
1620 0001 v442568.b1620.s1  
1630 0002 v442568.b1630.s2  
1640 0003 v442568.b1640.s3  
1650 0004 v442568.b1650.s4  
1660 0005a v442568.b1660.s5a  
1670 0005b v442568.b1670.s5b  
1680 0006 v442568.b1680.s6  
1690 0007 v442568.b1690.s7  
1700 0008 v442568.b1700.s8  
1710 0009 v442568.b1710.s9  
1720 0010 v442568.b1720.s10  
1730 0011 v442568.b1730.s11  
1740 0012 v442568.b1740.s12  
1750 0013 v442568.b1750.s13  
1760 0014 v442568.b1760.s14  
1770 0015 v442568.b1770.s15  
1780 0016 v442568.b1780.s16  
1790 0017 v442568.b1790.s17  
1800 0018 v442568.b1800.s18  
1810 0019 v442568.b1810.s19  
1820 0020 v442568.b1820.s20  
1830 0021 v442568.b1830.s21  
1840 0022 v442568.b1840.s22  
1850 0023 v442568.b1850.s23  
1860 0024 v442568.b1860.s24  
1870 0025 v442568.b1870.s25  
1880 0026 v442568.b1880.s26  
1890 0027 v442568.b1890.s27  
1900 0028 v442568.b1900.s28  
1910 0000 v442568.b1910  
1920 0001 v442568.b1920.s1  
1930 0000 v442568.b1930  
1940 0002 v442568.b1940.s2  
1950 0003 v442568.b1950.s3  
1960 0004 v442568.b1960.s4  
1970 0005 v442568.b1970.s5  
1980 0006 v442568.b1980.s6  
1990 0007 v442568.b1990.s7  
2000 0008 v442568.b2000.s8  
2010 0009 v442568.b2010.s9  
2020 0010 v442568.b2020.s10  
2030 0011 v442568.b2030.s11  
2040 0012 v442568.b2040.s12  
2050 0013 v442568.b2050.s13  
2060 0014 v442568.b2060.s14  
2070 0015 v442568.b2070.s15  
2080 0016 v442568.b2080.s16  
2090 0017 v442568.b2090.s17  
2100 0018 v442568.b2100.s18  
2110 0019 v442568.b2110.s19  
2120 0020 v442568.b2120.s20  
2130 0021 v442568.b2130.s21  
2140 0000 v442568.b2140  
2150 0000 v442568.b2150  
2160 0000 v442568.b2160  
2170 0000 v442568.b2170  
2180 0000 v442568.b2180  
2190 0000 v442568.b2190  
2200 0000 v442568.b2200  
2210 0000 v442568.b2210  
2220 0000 v442568.b2220  
2230 0000 v442568.b2230  
2240 0000 v442568.b2240  
2250 0000 v442568.b2250  
2260 0000 v442568.b2260  
2270 0000 v442568.b2270  
2280 0000 v442568.b2280  
2290 0000 v442568.b2290  
2300 0001 v442568.b2300.s1  
2310 0002 v442568.b2310.s2  
2320 0003 v442568.b2320.s3  
2330 0004 v442568.b2330.s4  
2340 0005 v442568.b2340.s5  
2350 0006 v442568.b2350.s6  
2360 0007 v442568.b2360.s7  
2370 0008 v442568.b2370.s8  
2380 0009 v442568.b2380.s9  
2390 0010 v442568.b2390.s10  
2400 0011 v442568.b2400.s11  
2410 0012 v442568.b2410.s12  
2420 0013 v442568.b2420.s13  
2430 0014 v442568.b2430.s14  
2440 0015 v442568.b2440.s15  
2450 0016 v442568.b2450.s16  
2460 0017 v442568.b2460.s17  
2470 0018 v442568.b2470.s18  
2480 0019 v442568.b2480.s19  
2490 0000 v442568.b2490  
2500 0000 v442568.b2500  
2510 0000 v442568.b2510  
2520 0020 v442568.b2520.s20  
2530 0021 v442568.b2530.s21  
2540 0022 v442568.b2540.s22  
2550 0000 v442568.b2550  
2560 0000 v442568.b2560  
2570 0000 v442568.b2570  
2580 0000 v442568.b2580  
2590 0000 v442568.b2590  
2600 0000 v442568.b2600  
2610 0000 v442568.b2610  
2620 0000 v442568.b2620  
2630 0000 v442568.b2630  
2640 0000 v442568.b2640  
2650 0000 v442568.b2650  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet