Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 (-1849) (AID: v442569 Öppna, NAD: SE/RA/420422)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 
AIDv442569 
VolymtypArkivförteckning
Årtal-1849
InformationArkivförteckning över lagmansrätternas renoverade domböcker. Västerbottens, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Finland.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
LänStockholms län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Jämtlands län, Stockholms stad)
LandskapDalarna, har tillhört: Gotland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Ångermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Då Svea hovrätts advokatfiskals arkiv är mycket omfattande, har vi valt att göra en underarkivbildare för varje län (se länkarna).
NADSE/RA/420422
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v442569.b10  
20 0000 v442569.b20  
30 0001a v442569.b30.s1a  
40 0001b v442569.b40.s1b  
50 0000 v442569.b50  
60 0002 v442569.b60.s2  
70 0003 v442569.b70.s3  
80 0000 v442569.b80  
90 0000 v442569.b90  
100 0000 v442569.b100  
110 0000 v442569.b110  
120 0000 v442569.b120  
130 0000 v442569.b130  
140 0001 v442569.b140.s1  
150 0002 v442569.b150.s2  
160 0003 v442569.b160.s3  
170 0004 v442569.b170.s4  
180 0005 v442569.b180.s5  
190 0000 v442569.b190  
200 0006 v442569.b200.s6  
210 0007 v442569.b210.s7  
220 0008 v442569.b220.s8  
230 0009 v442569.b230.s9  
240 0000 v442569.b240  
250 0000 v442569.b250  
260 0000 v442569.b260  
270 0000 v442569.b270  
280 0000 v442569.b280  
290 0000 v442569.b290  
300 0000 v442569.b300  
310 0000 v442569.b310  
320 0000 v442569.b320  
330 0000 v442569.b330  
340 0000 v442569.b340  
350 0000 v442569.b350  
360 0000 v442569.b360  
370 0000 v442569.b370  
380 0000 v442569.b380  
390 0000 v442569.b390  
400 0000 v442569.b400  
410 0000 v442569.b410  
420 0001a v442569.b420.s1a  
430 0001b v442569.b430.s1b  
440 0002 v442569.b440.s2  
450 0003 v442569.b450.s3  
460 0004 v442569.b460.s4  
470 0005a v442569.b470.s5a  
480 0005b v442569.b480.s5b  
490 0005c v442569.b490.s5c  
500 0006 v442569.b500.s6  
510 0007 v442569.b510.s7  
520 0008 v442569.b520.s8  
530 0000 v442569.b530  
540 0000 v442569.b540  
550 0000 v442569.b550  
560 0000 v442569.b560  
570 0000 v442569.b570  
580 0000 v442569.b580  
590 0000 v442569.b590  
600 0000 v442569.b600  
610 0000 v442569.b610  
620 0000 v442569.b620  
630 0000 v442569.b630  
640 0000 v442569.b640  
650 0000 v442569.b650  
660 0000 v442569.b660  
670 0000 v442569.b670  
680 0000 v442569.b680  
690 0000 v442569.b690  
700 0000 v442569.b700  
710 0000 v442569.b710  
720 0001 v442569.b720.s1  
730 0002 v442569.b730.s2  
740 0003 v442569.b740.s3  
750 0004 v442569.b750.s4  
760 0005 v442569.b760.s5  
770 0000 v442569.b770  
780 0000 v442569.b780  
790 0000 v442569.b790  
800 0000 v442569.b800  
810 0000 v442569.b810  
820 0000 v442569.b820  
830 0000 v442569.b830  
840 0000 v442569.b840  
850 0000 v442569.b850  
860 0000 v442569.b860  
870 0000 v442569.b870  
880 0000 v442569.b880  
890 0000 v442569.b890  
900 0000 v442569.b900  
910 0000 v442569.b910  
920 0000 v442569.b920  
930 0000 v442569.b930  
940 0000 v442569.b940  
950 0001 v442569.b950.s1  
960 0002 v442569.b960.s2  
970 0000 v442569.b970  
980 0000 v442569.b980  
990 0000 v442569.b990  
1000 0000 v442569.b1000  
1010 0000 v442569.b1010  

ANTAL FÄRGBILDER

89 228 084

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet