Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 (AID: v442570 Öppna, NAD: SE/RA/420422)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 
AIDv442570 
VolymtypArkivförteckning
InformationArkivförteckning över renoverade domböcker för städer som ingår i häradsrätternas renoverade domböcker.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
LänStockholms län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Jämtlands län, Stockholms stad)
LandskapDalarna, har tillhört: Gotland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Ångermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Då Svea hovrätts advokatfiskals arkiv är mycket omfattande, har vi valt att göra en underarkivbildare för varje län (se länkarna).
NADSE/RA/420422
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v442570.b10  
20 0000 v442570.b20  
30 0000 v442570.b30  
40 0000 v442570.b40  
50 0000 v442570.b50  
60 0000 v442570.b60  
70 0001a v442570.b70.s1a  
80 0001b v442570.b80.s1b  
90 0001c v442570.b90.s1c  
100 0001d v442570.b100.s1d  
110 0002 v442570.b110.s2  
120 0003 v442570.b120.s3  
130 0004 v442570.b130.s4  
140 0005 v442570.b140.s5  
150 0006 v442570.b150.s6  
160 0001a v442570.b160.s1a  
170 0001b v442570.b170.s1b  
180 0002 v442570.b180.s2  
190 0003 v442570.b190.s3  
200 0004 v442570.b200.s4  
210 0005 v442570.b210.s5  
220 0001 v442570.b220.s1  
230 0002 v442570.b230.s2  
240 0003 v442570.b240.s3  
250 0004 v442570.b250.s4  
260 0005 v442570.b260.s5  
270 0006 v442570.b270.s6  
280 0001 v442570.b280.s1  
290 0002 v442570.b290.s2  
300 0003 v442570.b300.s3  
310 0001 v442570.b310.s1  
320 0002 v442570.b320.s2  
330 0003 v442570.b330.s3  
340 0001 v442570.b340.s1  
350 0002 v442570.b350.s2  
360 0003 v442570.b360.s3  
370 0004 v442570.b370.s4  
380 0005 v442570.b380.s5  
390 0000 v442570.b390  
400 0001 v442570.b400.s1  
410 0002 v442570.b410.s2  
420 0003 v442570.b420.s3  
430 0001a v442570.b430.s1a  
440 0001b v442570.b440.s1b  
450 0002 v442570.b450.s2  
460 0003 v442570.b460.s3  
470 0004 v442570.b470.s4  
480 0005 v442570.b480.s5  
490 0001 v442570.b490.s1  
500 0002 v442570.b500.s2  
510 0003 v442570.b510.s3  
520 0004 v442570.b520.s4  
530 0005 v442570.b530.s5  
540 0001 v442570.b540.s1  
550 0002 v442570.b550.s2  
560 0003 v442570.b560.s3  
570 0004 v442570.b570.s4  
580 0005 v442570.b580.s5  
590 0001 v442570.b590.s1  
600 0001 v442570.b600.s1  
610 0002 v442570.b610.s2  
620 0003 v442570.b620.s3  
630 0001 v442570.b630.s1  
640 0002a v442570.b640.s2a  
650 0002b v442570.b650.s2b  
660 0003 v442570.b660.s3  
670 0000 v442570.b670  
680 0001 v442570.b680.s1  
690 0002 v442570.b690.s2  
700 0003 v442570.b700.s3  
710 0004 v442570.b710.s4  
720 0005 v442570.b720.s5  
730 0006 v442570.b730.s6  
740 0007 v442570.b740.s7  
750 0008 v442570.b750.s8  
760 0009 v442570.b760.s9  
770 0000 v442570.b770  
780 0001 v442570.b780.s1  
790 0002 v442570.b790.s2  
800 0003 v442570.b800.s3  
810 0004 v442570.b810.s4  
820 0005 v442570.b820.s5  
830 0001 v442570.b830.s1  
840 0002 v442570.b840.s2  
850 0001 v442570.b850.s1  
860 0002 v442570.b860.s2  
870 0003 v442570.b870.s3  
880 0004 v442570.b880.s4  
890 0000 v442570.b890  
900 0000 v442570.b900  
910 0001 v442570.b910.s1  
920 0002 v442570.b920.s2  
930 0001 v442570.b930.s1  
940 0002 v442570.b940.s2  
950 0003 v442570.b950.s3  
960 0004 v442570.b960.s4  
970 0005 v442570.b970.s5  
980 0001a v442570.b980.s1a  
990 0001b v442570.b990.s1b  
1000 0002 v442570.b1000.s2  
1010 0003 v442570.b1010.s3  
1020 0004 v442570.b1020.s4  
1030 0005 v442570.b1030.s5  
1040 0001 v442570.b1040.s1  
1050 0002 v442570.b1050.s2  
1060 0003 v442570.b1060.s3  
1070 0004 v442570.b1070.s4  
1080 0005 v442570.b1080.s5  
1090 0006 v442570.b1090.s6  
1100 0007 v442570.b1100.s7  
1110 0008 v442570.b1110.s8  
1120 0001a v442570.b1120.s1a  
1130 0001b v442570.b1130.s1b  
1140 0002 v442570.b1140.s2  
1150 0003 v442570.b1150.s3  
1160 0004 v442570.b1160.s4  
1170 0005 v442570.b1170.s5  
1180 0001 v442570.b1180.s1  
1190 0002 v442570.b1190.s2  
1200 0003 v442570.b1200.s3  
1210 0004 v442570.b1210.s4  
1220 0005 v442570.b1220.s5  
1230 0001 v442570.b1230.s1  
1240 0001 v442570.b1240.s1  
1250 0002 v442570.b1250.s2  
1260 0003 v442570.b1260.s3  
1270 0004 v442570.b1270.s4  
1280 0005 v442570.b1280.s5  
1290 0006 v442570.b1290.s6  
1300 0007 v442570.b1300.s7  
1310 0008 v442570.b1310.s8  
1320 0001 v442570.b1320.s1  
1330 0002 v442570.b1330.s2  
1340 0003 v442570.b1340.s3  
1350 0004 v442570.b1350.s4  
1360 0005 v442570.b1360.s5  
1370 0006 v442570.b1370.s6  
1380 0007 v442570.b1380.s7  
1390 0008 v442570.b1390.s8  
1400 0001 v442570.b1400.s1  
1410 0002 v442570.b1410.s2  
1420 0003 v442570.b1420.s3  
1430 0004 v442570.b1430.s4  
1440 0001 v442570.b1440.s1  
1450 0001a v442570.b1450.s1a  
1460 0001b v442570.b1460.s1b  
1470 0002a v442570.b1470.s2a  
1480 0002b v442570.b1480.s2b  
1490 0003 v442570.b1490.s3  
1500 0004 v442570.b1500.s4  
1510 0001 v442570.b1510.s1  
1520 0002 v442570.b1520.s2  
1530 0003 v442570.b1530.s3  
1540 0004 v442570.b1540.s4  
1550 0005 v442570.b1550.s5  
1560 0006 v442570.b1560.s6  
1570 0001a v442570.b1570.s1a  
1580 0001b v442570.b1580.s1b  
1590 0002 v442570.b1590.s2  
1600 0003 v442570.b1600.s3  
1610 0004 v442570.b1610.s4  
1620 0005 v442570.b1620.s5  
1630 0001 v442570.b1630.s1  
1640 0002 v442570.b1640.s2  
1650 0003 v442570.b1650.s3  
1660 0004 v442570.b1660.s4  
1670 0005 v442570.b1670.s5  
1680 0001 v442570.b1680.s1  
1690 0001a v442570.b1690.s1a  
1700 0001b v442570.b1700.s1b  
1710 0001c v442570.b1710.s1c  
1720 0002 v442570.b1720.s2  
1730 0003 v442570.b1730.s3  
1740 0004 v442570.b1740.s4  
1750 0001 v442570.b1750.s1  
1760 0002 v442570.b1760.s2  
1770 0003 v442570.b1770.s3  
1780 0004 v442570.b1780.s4  
1790 0005 v442570.b1790.s5  
1800 0001 v442570.b1800.s1  
1810 0002 v442570.b1810.s2  
1820 0003 v442570.b1820.s3  
1830 0004 v442570.b1830.s4  
1840 0005 v442570.b1840.s5  
1850 0000 v442570.b1850  
1860 0001a v442570.b1860.s1a  
1870 0001b v442570.b1870.s1b  
1880 0002a v442570.b1880.s2a  
1890 0002b v442570.b1890.s2b  
1900 0003 v442570.b1900.s3  
1910 0004 v442570.b1910.s4  
1920 0005 v442570.b1920.s5  
1930 0001 v442570.b1930.s1  
1940 0002 v442570.b1940.s2  
1950 0000 v442570.b1950  
1960 0001 v442570.b1960.s1  
1970 0002 v442570.b1970.s2  
1980 0003 v442570.b1980.s3  
1990 0004 v442570.b1990.s4  
2000 0005 v442570.b2000.s5  
2010 0001a v442570.b2010.s1a  
2020 0001b v442570.b2020.s1b  
2030 0001c v442570.b2030.s1c  
2040 0002 v442570.b2040.s2  
2050 0003 v442570.b2050.s3  
2060 0001 v442570.b2060.s1  
2070 0002 v442570.b2070.s2  
2080 0003 v442570.b2080.s3  
2090 0004 v442570.b2090.s4  
2100 0001 v442570.b2100.s1  
2110 0002 v442570.b2110.s2  
2120 0003 v442570.b2120.s3  
2130 0004 v442570.b2130.s4  
2140 0005 v442570.b2140.s5  
2150 0000 v442570.b2150  
2160 0001 v442570.b2160.s1  
2170 0002 v442570.b2170.s2  
2180 0003 v442570.b2180.s3  
2190 0004 v442570.b2190.s4  
2200 0000 v442570.b2200  
2210 0000 v442570.b2210  
2220 0001a v442570.b2220.s1a  
2230 0001b v442570.b2230.s1b  
2240 0001c v442570.b2240.s1c  
2250 0001d v442570.b2250.s1d  
2260 0002 v442570.b2260.s2  
2270 0003 v442570.b2270.s3  
2280 0004 v442570.b2280.s4  
2290 0005 v442570.b2290.s5  
2300 0000 v442570.b2300  
2310 0000 v442570.b2310  
2320 0000 v442570.b2320  
2330 0001 v442570.b2330.s1  
2340 0002 v442570.b2340.s2  
2350 0003 v442570.b2350.s3  
2360 0004 v442570.b2360.s4  
2370 0005 v442570.b2370.s5  
2380 0006 v442570.b2380.s6  
2390 0007 v442570.b2390.s7  
2400 0008 v442570.b2400.s8  
2410 0001a v442570.b2410.s1a  
2420 0001b v442570.b2420.s1b  
2430 0001c v442570.b2430.s1c  
2440 0002a v442570.b2440.s2a  
2450 0002b v442570.b2450.s2b  
2460 0003 v442570.b2460.s3  
2470 0004 v442570.b2470.s4  
2480 0005 v442570.b2480.s5  
2490 0001 v442570.b2490.s1  
2500 0002 v442570.b2500.s2  
2510 0003 v442570.b2510.s3  
2520 0004 v442570.b2520.s4  
2530 0005 v442570.b2530.s5  
2540 0001a v442570.b2540.s1a  
2550 0001b v442570.b2550.s1b  
2560 0002a v442570.b2560.s2a  
2570 0002b v442570.b2570.s2b  
2580 0002c v442570.b2580.s2c  
2590 0001a v442570.b2590.s1a  
2600 0001b v442570.b2600.s1b  
2610 0001c v442570.b2610.s1c  
2620 0002 v442570.b2620.s2  
2630 0001a v442570.b2630.s1a  
2640 0001b v442570.b2640.s1b  
2650 0002 v442570.b2650.s2  
2660 0003 v442570.b2660.s3  
2670 0005 v442570.b2670.s5  
2680 0001 v442570.b2680.s1  
2690 0002 v442570.b2690.s2  
2700 0003 v442570.b2700.s3  
2710 0004 v442570.b2710.s4  
2720 0005 v442570.b2720.s5  
2730 0000 v442570.b2730  
2740 0001 v442570.b2740.s1  
2750 0002 v442570.b2750.s2  
2760 0003 v442570.b2760.s3  
2770 0004 v442570.b2770.s4  
2780 0005 v442570.b2780.s5  
2790 0006 v442570.b2790.s6  
2800 0007 v442570.b2800.s7  
2810 0001 v442570.b2810.s1  
2820 0002 v442570.b2820.s2  
2830 0003 v442570.b2830.s3  
2840 0004 v442570.b2840.s4  
2850 0005 v442570.b2850.s5  
2860 0006 v442570.b2860.s6  
2870 0007 v442570.b2870.s7  
2880 0001a v442570.b2880.s1a  
2890 0001b v442570.b2890.s1b  
2900 0001c v442570.b2900.s1c  
2910 0002 v442570.b2910.s2  
2920 0003 v442570.b2920.s3  
2930 0004 v442570.b2930.s4  
2940 0001a v442570.b2940.s1a  
2950 0001b v442570.b2950.s1b  
2960 0001c v442570.b2960.s1c  
2970 0002 v442570.b2970.s2  
2980 0003 v442570.b2980.s3  
2990 0004 v442570.b2990.s4  

ANTAL FÄRGBILDER

88 902 184

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet