Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 (1631-1709) (AID: v442571 Öppna, NAD: SE/RA/420422)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 
AIDv442571 
VolymtypArkivförteckning
Årtal1631-1709
InformationArkivförteckning över renoverade domböcker för landsting och borgrätter.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
LänStockholms län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Jämtlands län, Stockholms stad)
LandskapDalarna, har tillhört: Gotland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Ångermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Då Svea hovrätts advokatfiskals arkiv är mycket omfattande, har vi valt att göra en underarkivbildare för varje län (se länkarna).
NADSE/RA/420422
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v442571.b10  
20 0000 v442571.b20  
30 0000 v442571.b30  
40 0000 v442571.b40  
50 0000 v442571.b50  
60 0001 v442571.b60.s1  
70 0002 v442571.b70.s2  
80 0000 v442571.b80  
90 0000 v442571.b90  
100 0000 v442571.b100  
110 0000 v442571.b110  
120 0000 v442571.b120  
130 0000 v442571.b130  
140 0000 v442571.b140  
150 0000 v442571.b150  

ANTAL FÄRGBILDER

88 902 184

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet