Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:2 (1929-1940) (AID: v443747 Öppna, NAD: SE/GLA/11066)

Beskrivning av AID

Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt CIIb:2 
AIDv443747 
VolymtypRegister över bouppteckningar
Årtal1929-1940
InformationBAND
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland, har tillhört: Bohuslän
ArkivtypHäradsrätt
InformationASKIMS, HISINGS OCH SÄVEDALS DOMSAGA/HÄRADSRÄTT

Domsagoindelning
Askims, Vättle och Sävedals härader synes från mitten
av 1500-talet t.o.m. 1621 ha utgjort en domsaga. Sistnämnda år bortföll Sävedals härad och under tiden
1621-1680 bildades Askims härad, till vilket då även
räknades Östra Hising, en domsaga tillsammans med Vättle
härad. Östra Hising hade före 1621 i judiciellt hänseende varit anslutet till Sävedals härad. 1680
utbröts Vättle härad ur domsagan för att införlivas med annan jurisdiktion och Askims och Östra Hisings samt
Inlands Södre och Torpe härader, vilka tre härader
från 1683 bildat egen jurisdiktion. Askims, Västra och
Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe häraders
domsaga kom att bestå oförändrad intill 1857 då Inlands-
häraderna utbröts. Fr.o.m. 1870 HT tillkom Sävedals
härad. Domsagan förblev oförändrad t.o.m. 1954.

Tingslagsindelning
T.o.m. 1823 bestod domsagan av följande tingslag:
Askims och Östra Hisings tingslag, Västra Hisings
tingslag, Inlands Södre tingslag och Inlands Torpe
tingslag. Under perioden 1824-1887 skedde vissa
förändringar i tingslagsindelningen och domsagan
bestod då av följande tingslag:
1824-1887 Askims tingslag
1824-1887 Västra och Östra Hisings tingslag
1824-1856 Inlands Södre tingslag
1824-1856 Inlands Torpe tingslag
1870-1887 Sävedals tingslag
Fr.o.m. 1888 sammanslogs domsagans alla tingslag,
Askims, Västra och Östra Hisings och Sävedal, till ett.
NADSE/GLA/11066
Volymer från Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v443747.b10  
20 00000 v443747.b20  
30 00000 v443747.b30  
40 00000 v443747.b40  
50 00000 v443747.b50  
60 00000 v443747.b60  
70 00000 v443747.b70  
80 00000 v443747.b80  
90 00000 v443747.b90  
100 00000 v443747.b100  
110 00000 v443747.b110  
120 00000 v443747.b120  
130 00000 v443747.b130  
140 00000 v443747.b140  
150 00000 v443747.b150  
160 00000 v443747.b160  
170 00000 v443747.b170  
180 00000 v443747.b180  
190 00000 v443747.b190  
200 00000 v443747.b200  
210 00000 v443747.b210  
220 00000 v443747.b220  
230 00000 v443747.b230  
240 00000 v443747.b240  
250 00000 v443747.b250  
260 00000 v443747.b260  
270 00000 v443747.b270  
280 00000 v443747.b280  
290 00000 v443747.b290  
300 00000 v443747.b300  
310 00000 v443747.b310  
320 00000 v443747.b320  
330 00000 v443747.b330  
340 00000 v443747.b340  
350 00000 v443747.b350  
360 00000 v443747.b360  
370 00000 v443747.b370  
380 00000 v443747.b380  
390 00000 v443747.b390  
400 00000 v443747.b400  
410 00000 v443747.b410  
420 00000 v443747.b420  
430 00000 v443747.b430  
440 00000 v443747.b440  
450 00000 v443747.b450  
460 00000 v443747.b460  
470 00000 v443747.b470  
480 00000 v443747.b480  
490 00000 v443747.b490  
500 00000 v443747.b500  
510 00000 v443747.b510  
520 00000 v443747.b520  
530 00000 v443747.b530  
540 00000 v443747.b540  
550 00000 v443747.b550  
560 00000 v443747.b560  
570 00000 v443747.b570  
580 00000 v443747.b580  
590 00000 v443747.b590  
600 00000 v443747.b600  
610 00000 v443747.b610  
620 00000 v443747.b620  
630 00000 v443747.b630  
640 00000 v443747.b640  
650 00000 v443747.b650  
660 00000 v443747.b660  
670 00000 v443747.b670  
680 00000 v443747.b680  
690 00000 v443747.b690  
700 00000 v443747.b700  
710 00000 v443747.b710  
720 00000 v443747.b720  
730 00000 v443747.b730  
740 00000 v443747.b740  
750 00000 v443747.b750  
760 00000 v443747.b760  
770 00000 v443747.b770  
780 00000 v443747.b780  
790 00000 v443747.b790  
800 00000 v443747.b800  
810 00000 v443747.b810  
820 00000 v443747.b820  
830 00000 v443747.b830  
840 00000 v443747.b840  
850 00000 v443747.b850  
860 00000 v443747.b860  
870 00000 v443747.b870  
880 00000 v443747.b880  
890 00000 v443747.b890  
900 00000 v443747.b900  
910 00000 v443747.b910  
920 00000 v443747.b920  
930 00000 v443747.b930  
940 00000 v443747.b940  
950 00000 v443747.b950  
960 00000 v443747.b960  
970 00000 v443747.b970  
980 00000 v443747.b980  
990 00000 v443747.b990  
1000 00000 v443747.b1000  
1010 00000 v443747.b1010  
1020 00000 v443747.b1020  
1030 00000 v443747.b1030  
1040 00000 v443747.b1040  
1050 00000 v443747.b1050  
1060 00000 v443747.b1060  
1070 00000 v443747.b1070  
1080 00000 v443747.b1080  
1090 00000 v443747.b1090  
1100 00000 v443747.b1100  
1110 00000 v443747.b1110  
1120 00000 v443747.b1120  
1130 00000 v443747.b1130  
1140 00000 v443747.b1140  
1150 00000 v443747.b1150  
1160 00000 v443747.b1160  
1170 00000 v443747.b1170  
1180 00000 v443747.b1180  
1190 00000 v443747.b1190  
1200 00000 v443747.b1200  
1210 00000 v443747.b1210  
1220 00000 v443747.b1220  
1230 00000 v443747.b1230  
1240 00000 v443747.b1240  
1250 00000 v443747.b1250  
1260 00000 v443747.b1260  
1270 00000 v443747.b1270  
1280 00000 v443747.b1280  
1290 00000 v443747.b1290  
1300 00000 v443747.b1300  
1310 00000 v443747.b1310  
1320 00000 v443747.b1320  
1330 00000 v443747.b1330  
1340 00000 v443747.b1340  
1350 00000 v443747.b1350  
1360 00000 v443747.b1360  
1370 00000 v443747.b1370  
1380 00000 v443747.b1380  
1390 00000 v443747.b1390  
1400 00000 v443747.b1400  
1410 00000 v443747.b1410  
1420 00000 v443747.b1420  
1430 00000 v443747.b1430  
1440 00000 v443747.b1440  
1450 00000 v443747.b1450  
1460 00000 v443747.b1460  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet