Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:726 (1707-1707) (AID: v494076 Öppna, NAD: SE/RA/42042202)

Beskrivning av AID

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:726 
AIDv494076 
VolymtypDombok
Årtal1707-1707
InformationRenoverade domböcker. Uppsala län nr 78.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
LänUppsala län
LandskapUppland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v494076.b10  
20 0000 v494076.b20  
30 0000 v494076.b30  
40 0001 v494076.b40.s1  
50 0002 v494076.b50.s2  
60 0003 v494076.b60.s3  
70 0004 v494076.b70.s4  
80 0005 v494076.b80.s5  
90 0006 v494076.b90.s6  
100 0007 v494076.b100.s7  
110 0008 v494076.b110.s8  
120 0009 v494076.b120.s9  
130 0010 v494076.b130.s10  
140 0011 v494076.b140.s11  
150 0012 v494076.b150.s12  
160 0013 v494076.b160.s13  
170 0014 v494076.b170.s14  
180 0015 v494076.b180.s15  
190 0016 v494076.b190.s16  
200 0017 v494076.b200.s17  
210 0018 v494076.b210.s18  
220 0019 v494076.b220.s19  
230 0020 v494076.b230.s20  
240 0021 v494076.b240.s21  
250 0022 v494076.b250.s22  
260 0023 v494076.b260.s23  
270 0024 v494076.b270.s24  
280 0025 v494076.b280.s25  
290 0026 v494076.b290.s26  
300 0027 v494076.b300.s27  
310 0028 v494076.b310.s28  
320 0029 v494076.b320.s29  
330 0030 v494076.b330.s30  
340 0031 v494076.b340.s31  
350 0032 v494076.b350.s32  
360 0033 v494076.b360.s33  
370 0034 v494076.b370.s34  
380 0035 v494076.b380.s35  
390 0036 v494076.b390.s36  
400 0037 v494076.b400.s37  
410 0038 v494076.b410.s38  
420 0039 v494076.b420.s39  
430 0040 v494076.b430.s40  
440 0041 v494076.b440.s41  
450 0042 v494076.b450.s42  
460 0043 v494076.b460.s43  
470 0044 v494076.b470.s44  
480 0045 v494076.b480.s45  
490 0046 v494076.b490.s46  
500 0047 v494076.b500.s47  
510 0048 v494076.b510.s48  
520 0049 v494076.b520.s49  
530 0050 v494076.b530.s50  
540 0051 v494076.b540.s51  
550 0052 v494076.b550.s52  
560 0053 v494076.b560.s53  
570 0054 v494076.b570.s54  
580 0055 v494076.b580.s55  
590 0056 v494076.b590.s56  
600 0057 v494076.b600.s57  
610 0058 v494076.b610.s58  
620 0059 v494076.b620.s59  
630 0060 v494076.b630.s60  
640 0061 v494076.b640.s61  
650 0062 v494076.b650.s62  
660 0063 v494076.b660.s63  
670 0064 v494076.b670.s64  
680 0065 v494076.b680.s65  
690 0066 v494076.b690.s66  
700 0067 v494076.b700.s67  
710 0068 v494076.b710.s68  
720 0069 v494076.b720.s69  
730 0070 v494076.b730.s70  
740 0071 v494076.b740.s71  
750 0072 v494076.b750.s72  
760 0073 v494076.b760.s73  
770 0074 v494076.b770.s74  
780 0075 v494076.b780.s75  
790 0076 v494076.b790.s76  
800 0077 v494076.b800.s77  
810 0078 v494076.b810.s78  
820 0079 v494076.b820.s79  
830 0080 v494076.b830.s80  
840 0081 v494076.b840.s81  
850 0082 v494076.b850.s82  
860 0083 v494076.b860.s83  
870 0084 v494076.b870.s84  
880 0085 v494076.b880.s85  
890 0086 v494076.b890.s86  
900 0087 v494076.b900.s87  
910 0088 v494076.b910.s88  
920 0089 v494076.b920.s89  
930 0090 v494076.b930.s90  
940 0091 v494076.b940.s91  
950 0092 v494076.b950.s92  
960 0093 v494076.b960.s93  
970 0094 v494076.b970.s94  
980 0095 v494076.b980.s95  
990 0096 v494076.b990.s96  
1000 0097 v494076.b1000.s97  
1010 0098 v494076.b1010.s98  
1020 0099 v494076.b1020.s99  
1030 0100 v494076.b1030.s100  
1040 0101 v494076.b1040.s101  
1050 0102 v494076.b1050.s102  
1060 0103 v494076.b1060.s103  
1070 0104 v494076.b1070.s104  
1080 0105 v494076.b1080.s105  
1090 0106 v494076.b1090.s106  
1100 0107 v494076.b1100.s107  
1110 0108 v494076.b1110.s108  
1120 0109 v494076.b1120.s109  
1130 0110 v494076.b1130.s110  
1140 0111 v494076.b1140.s111  
1150 0112 v494076.b1150.s112  
1160 0113 v494076.b1160.s113  
1170 0114 v494076.b1170.s114  
1180 0115 v494076.b1180.s115  
1190 0116 v494076.b1190.s116  
1200 0117 v494076.b1200.s117  
1210 0118 v494076.b1210.s118  
1220 0119 v494076.b1220.s119  
1230 0120 v494076.b1230.s120  
1240 0121 v494076.b1240.s121  
1250 0122 v494076.b1250.s122  
1260 0123 v494076.b1260.s123  
1270 0124 v494076.b1270.s124  
1280 0125 v494076.b1280.s125  
1290 0126 v494076.b1290.s126  
1300 0127 v494076.b1300.s127  
1310 0128 v494076.b1310.s128  
1320 0129 v494076.b1320.s129  
1330 0130 v494076.b1330.s130  
1340 0131 v494076.b1340.s131  
1350 0132 v494076.b1350.s132  
1360 0133 v494076.b1360.s133  
1370 0134 v494076.b1370.s134  
1380 0135 v494076.b1380.s135  
1390 0136 v494076.b1390.s136  
1400 0137 v494076.b1400.s137  
1410 0138 v494076.b1410.s138  
1420 0139 v494076.b1420.s139  
1430 0140 v494076.b1430.s140  
1440 0141 v494076.b1440.s141  
1450 0142 v494076.b1450.s142  
1460 0143 v494076.b1460.s143  
1470 0144 v494076.b1470.s144  
1480 0145 v494076.b1480.s145  
1490 0146 v494076.b1490.s146  
1500 0147 v494076.b1500.s147  
1510 0148 v494076.b1510.s148  
1520 0149 v494076.b1520.s149  
1530 0150 v494076.b1530.s150  
1540 0151 v494076.b1540.s151  
1550 0152 v494076.b1550.s152  
1560 0153 v494076.b1560.s153  
1570 0154 v494076.b1570.s154  
1580 0155 v494076.b1580.s155  
1590 0156 v494076.b1590.s156  
1600 0157 v494076.b1600.s157  
1610 0158 v494076.b1610.s158  
1620 0159 v494076.b1620.s159  
1630 0160 v494076.b1630.s160  
1640 0161 v494076.b1640.s161  
1650 0162 v494076.b1650.s162  
1660 0163 v494076.b1660.s163  
1670 0164 v494076.b1670.s164  
1680 0165 v494076.b1680.s165  
1690 0166 v494076.b1690.s166  
1700 0167 v494076.b1700.s167  
1710 0168 v494076.b1710.s168  
1720 0169 v494076.b1720.s169  
1730 0170 v494076.b1730.s170  
1740 0171 v494076.b1740.s171  
1750 0172 v494076.b1750.s172  
1760 0173 v494076.b1760.s173  
1770 0174 v494076.b1770.s174  
1780 0175 v494076.b1780.s175  
1790 0176 v494076.b1790.s176  
1800 0177 v494076.b1800.s177  
1810 0178 v494076.b1810.s178  
1820 0179 v494076.b1820.s179  
1830 0180 v494076.b1830.s180  
1840 0181 v494076.b1840.s181  
1850 0182 v494076.b1850.s182  
1860 0183 v494076.b1860.s183  
1870 0184 v494076.b1870.s184  
1880 0185 v494076.b1880.s185  
1890 0186 v494076.b1890.s186  
1900 0187 v494076.b1900.s187  
1910 0188 v494076.b1910.s188  
1920 0189 v494076.b1920.s189  
1930 0190 v494076.b1930.s190  
1940 0191 v494076.b1940.s191  
1950 0192 v494076.b1950.s192  
1960 0193 v494076.b1960.s193  
1970 0194 v494076.b1970.s194  
1980 0195 v494076.b1980.s195  
1990 0196 v494076.b1990.s196  
2000 0197 v494076.b2000.s197  
2010 0198 v494076.b2010.s198  
2020 0199 v494076.b2020.s199  
2030 0200 v494076.b2030.s200  
2040 0201 v494076.b2040.s201  
2050 0202 v494076.b2050.s202  
2060 0203 v494076.b2060.s203  
2070 0204 v494076.b2070.s204  
2080 0205 v494076.b2080.s205  
2090 0206 v494076.b2090.s206  
2100 0207 v494076.b2100.s207  
2110 0208 v494076.b2110.s208  
2120 0209 v494076.b2120.s209  
2130 0210 v494076.b2130.s210  
2140 0211 v494076.b2140.s211  
2150 0212 v494076.b2150.s212  
2160 0213 v494076.b2160.s213  
2170 0214 v494076.b2170.s214  
2180 0215 v494076.b2180.s215  
2190 0216 v494076.b2190.s216  
2200 0217 v494076.b2200.s217  
2210 0218 v494076.b2210.s218  
2220 0219 v494076.b2220.s219  
2230 0220 v494076.b2230.s220  
2240 0221 v494076.b2240.s221  
2250 0222 v494076.b2250.s222  
2260 0223 v494076.b2260.s223  
2270 0224 v494076.b2270.s224  
2280 0225 v494076.b2280.s225  
2290 0226 v494076.b2290.s226  
2300 0227 v494076.b2300.s227  
2310 0228 v494076.b2310.s228  
2320 0229 v494076.b2320.s229  
2330 0230 v494076.b2330.s230  
2340 0231 v494076.b2340.s231  
2350 0232 v494076.b2350.s232  
2360 0233 v494076.b2360.s233  
2370 0234 v494076.b2370.s234  
2380 0235 v494076.b2380.s235  
2390 0236 v494076.b2390.s236  
2400 0237 v494076.b2400.s237  
2410 0238 v494076.b2410.s238  
2420 0239 v494076.b2420.s239  
2430 0240 v494076.b2430.s240  
2440 0241 v494076.b2440.s241  
2450 0242 v494076.b2450.s242  
2460 0243 v494076.b2460.s243  
2470 0244 v494076.b2470.s244  
2480 0245 v494076.b2480.s245  
2490 0246 v494076.b2490.s246  
2500 0247 v494076.b2500.s247  
2510 0248 v494076.b2510.s248  
2520 0249 v494076.b2520.s249  
2530 0250 v494076.b2530.s250  
2540 0251 v494076.b2540.s251  
2550 0252 v494076.b2550.s252  
2560 0253 v494076.b2560.s253  
2570 0254 v494076.b2570.s254  
2580 0255 v494076.b2580.s255  
2590 0256 v494076.b2590.s256  
2600 0257 v494076.b2600.s257  
2610 0258 v494076.b2610.s258  
2620 0259 v494076.b2620.s259  
2630 0260 v494076.b2630.s260  
2640 0261 v494076.b2640.s261  
2650 0262 v494076.b2650.s262  
2660 0263 v494076.b2660.s263  
2670 0264 v494076.b2670.s264  
2680 0265 v494076.b2680.s265  
2690 0266 v494076.b2690.s266  
2700 0267 v494076.b2700.s267  
2710 0268 v494076.b2710.s268  
2720 0269 v494076.b2720.s269  
2730 0270 v494076.b2730.s270  
2740 0271 v494076.b2740.s271  
2750 0272 v494076.b2750.s272  
2760 0273 v494076.b2760.s273  
2770 0274 v494076.b2770.s274  
2780 0275 v494076.b2780.s275  
2790 0276 v494076.b2790.s276  
2800 0277 v494076.b2800.s277  
2810 0278 v494076.b2810.s278  
2820 0279 v494076.b2820.s279  
2830 0280 v494076.b2830.s280  
2840 0281 v494076.b2840.s281  
2850 0282 v494076.b2850.s282  
2860 0283 v494076.b2860.s283  
2870 0284 v494076.b2870.s284  
2880 0285 v494076.b2880.s285  
2890 0286 v494076.b2890.s286  
2900 0287 v494076.b2900.s287  
2910 0288 v494076.b2910.s288  
2920 0289 v494076.b2920.s289  
2930 0290 v494076.b2930.s290  
2940 0291 v494076.b2940.s291  
2950 0292 v494076.b2950.s292  
2960 0293 v494076.b2960.s293  
2970 0294 v494076.b2970.s294  
2980 0295 v494076.b2980.s295  
2990 0296 v494076.b2990.s296  
3000 0297 v494076.b3000.s297  
3010 0298 v494076.b3010.s298  
3020 0299 v494076.b3020.s299  
3030 0300 v494076.b3030.s300  
3040 0301 v494076.b3040.s301  
3050 0302 v494076.b3050.s302  
3060 0303 v494076.b3060.s303  
3070 0304 v494076.b3070.s304  
3080 0305 v494076.b3080.s305  
3090 0306 v494076.b3090.s306  
3100 0307 v494076.b3100.s307  
3110 0308 v494076.b3110.s308  
3120 0309 v494076.b3120.s309  
3130 0310 v494076.b3130.s310  
3140 0311 v494076.b3140.s311  
3150 0312 v494076.b3150.s312  
3160 0313 v494076.b3160.s313  
3170 0314 v494076.b3170.s314  
3180 0315 v494076.b3180.s315  
3190 0316 v494076.b3190.s316  
3200 0317 v494076.b3200.s317  
3210 0318 v494076.b3210.s318  
3220 0319 v494076.b3220.s319  
3230 0320 v494076.b3230.s320  
3240 0321 v494076.b3240.s321  
3250 0322 v494076.b3250.s322  
3260 0323 v494076.b3260.s323  
3270 0324 v494076.b3270.s324  
3280 0325 v494076.b3280.s325  
3290 0326 v494076.b3290.s326  
3300 0327 v494076.b3300.s327  
3310 0328 v494076.b3310.s328  
3320 0329 v494076.b3320.s329  
3330 0330 v494076.b3330.s330  
3340 0331 v494076.b3340.s331  
3350 0332 v494076.b3350.s332  
3360 0333 v494076.b3360.s333  
3370 0334 v494076.b3370.s334  
3380 0335 v494076.b3380.s335  
3390 0336 v494076.b3390.s336  
3400 0337 v494076.b3400.s337  
3410 0338 v494076.b3410.s338  
3420 0339 v494076.b3420.s339  
3430 0340 v494076.b3430.s340  
3440 0341 v494076.b3440.s341  
3450 0342 v494076.b3450.s342  
3460 0343 v494076.b3460.s343  
3470 0344 v494076.b3470.s344  
3480 0345 v494076.b3480.s345  
3490 0346 v494076.b3490.s346  
3500 0347 v494076.b3500.s347  
3510 0348 v494076.b3510.s348  
3520 0349 v494076.b3520.s349  
3530 0350 v494076.b3530.s350  
3540 0351 v494076.b3540.s351  
3550 0352 v494076.b3550.s352  
3560 0353 v494076.b3560.s353  
3570 0354 v494076.b3570.s354  
3580 0355 v494076.b3580.s355  
3590 0356 v494076.b3590.s356  
3600 0357 v494076.b3600.s357  
3610 0358 v494076.b3610.s358  
3620 0359 v494076.b3620.s359  
3630 0360 v494076.b3630.s360  
3640 0361 v494076.b3640.s361  
3650 0362 v494076.b3650.s362  
3660 0363 v494076.b3660.s363  
3670 0364 v494076.b3670.s364  
3680 0365 v494076.b3680.s365  
3690 0366 v494076.b3690.s366  
3700 0367 v494076.b3700.s367  
3710 0368 v494076.b3710.s368  
3720 0369 v494076.b3720.s369  
3730 0370 v494076.b3730.s370  
3740 0371 v494076.b3740.s371  
3750 0372 v494076.b3750.s372  
3760 0373 v494076.b3760.s373  
3770 0374 v494076.b3770.s374  
3780 0375 v494076.b3780.s375  
3790 0376 v494076.b3790.s376  
3800 0377 v494076.b3800.s377  
3810 0378 v494076.b3810.s378  
3820 0379 v494076.b3820.s379  
3830 0380 v494076.b3830.s380  
3840 0381 v494076.b3840.s381  
3850 0382 v494076.b3850.s382  
3860 0383 v494076.b3860.s383  
3870 0384 v494076.b3870.s384  
3880 0385 v494076.b3880.s385  
3890 0386 v494076.b3890.s386  
3900 0387 v494076.b3900.s387  
3910 0388 v494076.b3910.s388  
3920 0389 v494076.b3920.s389  
3930 0390 v494076.b3930.s390  
3940 0391 v494076.b3940.s391  
3950 0392 v494076.b3950.s392  
3960 0393 v494076.b3960.s393  
3970 0394 v494076.b3970.s394  
3980 0395 v494076.b3980.s395  
3990 0396 v494076.b3990.s396  
4000 0000 v494076.b4000  
4010 0000 v494076.b4010  
4020 0000 v494076.b4020  

ANTAL FÄRGBILDER

82 471 948

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet